Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,526 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 39):

Página: 39

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM; - OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL NA CNC STROJIH; - NASTAVLJANJE IN POSLUŽEVANJE CNC STROJEV; - PRE...

DELOVNO MESTO ZNOTRAJ PROFILA ORGANIZATOR V ODSEKU KADRI IN IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAZVOJ KADROV IN KARIERNO SVETOVANJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: RAZVIJANJE IN IZVAJANJE KADROVSKE POLITIKE (RAZVOJ KADROV, STRATEŠKO PARTNERSTVO, SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST, MODEL KOMPETENC, NAGRAJEVANJE IN NAPREDOVANJE ITD...

. agrimensor/agrimensoraGEODET - M/Ž. GEODET, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZVAJANJE TEHNIČNO – ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV NA PODROČJU GEODETSKIH STORITEV (SKRB ZA PRIPRAVO PODATKOV, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA, PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH SKIC, IZVAJANJE GEODETSKO-TEHNIČNIH DEL V OKVIRU ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV I V ENOTI ZA REGIONALNI RAZVOJ (PODROČNI PODSEKRETAR,ŠIFRA DM I017054) - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. konca trajanja projekta , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ DODELJENEGA PODROČJA, STRATEŠKO PLANIRANJE DODELJENEGA PODROČJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA   ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, VODENJE BLAGAJNE, UREJANJE PRODAJALNE IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, SVETOVANJE STRANKAM, SODELOVANJE V POSTOPKIH REŠEVANJA REKLAMACIJ, Najmanj eno leto delovnih izkušenj na pod...

. vendedor especializado en floristería y jardinería/vendedora especializada en floristería y jardineríaCVETLIČAR/KA - M/Ž. CVETLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - OBLIKOVANJE ŠOPKOV IN VENČKOV, ARANŽIRANJE DARIL, DEKORACIJA PROSTOROV, - OSKRBA LONČNIC IN DRUGEGA CVETJA - KOMUNIKACIJA, PRIPRAVA RAČUNOV (BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE) - SKRB ZA UREJENOST PROSTOROV, - Dobro p...

PROGRAMER - SPLETNI RAZVIJALEC - M/Ž. RAZVIJALCI SPLETNIH IN MULTIMEDIJSKIH REŠITEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE ARHITEKTURE PROGRAMSKIH REŠITEV,- PRIPRAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, - RAZVOJ KOMPLEKSNIH PROGRAMSKIH MODULOV,- RAZVOJ KOMPLEKSNIH UPORABNIŠKIH VMESNIKOV,- DOSTOP DO PROD...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE M/Ž, ZA DELO V AMBULANTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM PACIENTOV V PRVO OBRAVNAVO -IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA O PRVEM ISKANJU POMOČI -ANAMNEZA O SEDANJIH IN PRETEKLIH BOLEZNIH PACIENTA S POUDARKOM NA BOLEZNIH ODVISNOSTI -ANAMNEZA O BOL...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OKOLJA STANOVALCA, TRANSFER PERILA TER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV, ODNAŠANJE SMETI, EVIDENTIRANJE STORITEV IN POROČANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ VOŽNJE B KATEGORIJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE, Dovoljenje za učitelja vožnje, če ga kandidat nima, se lahko dogovorimo za sofinanciranje za pridobitev dovoljenja., gibljiv/nestalen urnik

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA SPREMLJAVO POSLOV FINANCIRANJA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJAVA POSLOV FINANCIRANJA,POROČANJE  IN SPREMLJANJE DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI TER VODENJE POSTOPKOV, V ZVEZI Z NEZAKONITO POMOČJO ALI ZLORABO POMOČI, NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV, SODELOVANJE NA PODROČJU RAZVOJA IN...

LABORATORIJSKI TEHNIK II ŠIFRA E045006 ALI LABORATORIJSKI TEHNIK III ŠIFRA E045007 - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta od 01.01.2023 dalje, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI,- SPREJEM PACIENTOV IN PODAJANE USTREZNIH NAVODIL ZA PRAVILEN ODVZEM VZORCEV,- PRIPR...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoLAKIREC V MIZARSKI DELAVNICI - M/Ž. LAKIREC LESENIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA OBDELOVANCEV PRED LAKIRANJEM, BRUŠENJE, GLAJENJE, ŠČETKANJE, MEDFAZNO BRUŠENJE, POLIRANJE, -LAKIRANJE Z BRIZGALNO PIŠTOLO, -BARVANJE LESENIH IZDELKOV.  , NUDIMO ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS V STAB...

. técnico de planta de tratamiento de aguas residuales/técnica de planta de tratamiento de aguas residualesVZDRŽEVALEC, SAMOSTOJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC VODOČISTILNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POMLAJEVANJA KADROVSKE STRUKTURE V SVOJE VRSTE VABIMO:   - VZDRŽEVALCE, - SAMOSTOJNE VZDRŽEVALCE. NAŠA PODROČJA DELA SO GRADNJA IN VZDRŽEVANJE VODOVODOV, KANALIZACIJE, CEST. NUDIMO -...

. auxiliar de cocinaPOMIVALKA POSODE IN POMOČ PRI ČIŠČENJU - M/Ž. POMIVALEC POSODE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ZUNANJEGA VRTA, PRIPRAVA SOLAT, POMOČ V KUHINJI, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., UREJENOS, TOČNOST, POŠTENOST, PRILAGODLJIVOST. DELO V PR...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEKA V LJUBLJA...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEKA V ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioJ017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - ADMINISTRATIVNA PODPORA PROJEKTOM NOO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2025, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO OPRAVLJAVLJANJE  STROKOVNO ORGANIZACIJSKIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI NA SVOJEM ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MED. SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ. (E037052) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 11.7.2023, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN O...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilREFERENT ZA MERITVE IN PREISKAVE - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA MERITVE NA TERENU, IZVAJA DELO V LABORATORIJU, VODI EVIDENCO O OPRAVLJENIH MERITVAH IN PREISKAVAH, SKRBI ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN PREGLEDE SVOJIH DELOVNIH SREDSTEV, PO POTREBI IZVAJA PREISKAVE V LA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA NIVOJSKEM SORTIRANJU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREBIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN PO VRSTI IN KVALITETI NA SORTIRNI LINIJI (PAPIR, PLASTIKA, ODPADNE KOVINE), SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAV...

SODELAVEC NA PODROČJU EKONOMIKE IN POLITIKE KMETIJSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE PRILAGAJANJA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE IN DRUGE TEMATIKE, POVEZANE S KMETIJSTVOM IN OKOLJEM (NA PRIMER OBMOČJA Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSKO DEJAV...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoDELAVEC NA SORTIRANJU IN BALIRANJU - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE IN BALIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE STISKALNICE, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z OSNOVNIMI SREDSTVI, PRAVOČASNO JAVLJ...

DELOVODJA V PROGRAMU GRANULACIJE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE REMONTOV V PROIZVODNJI Z VODJEM PROIZVODNJE, USKLAJEVANJE ZAPOSLENIH PO IZMENAH Z VODJEM PROIZVODNJE, NADZOR IN UPRAVLJANJE S STROJNO OPREMO V PROIZVODNJI GRANULACIJE, NADZ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

DOKTOR ZNANOSTI NA PODROČJU EKONOMIKE IN POLITIKE KMETIJSTVE - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE PRILAGAJANJA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE IN DRUGE TEMATIKE, POVEZANE Z EKONOMIKO KMETIJSTVA IN OKOLJA. PREGLED SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (SKP), OKOLJSKIH POL...

. representante comercialPRODAJNI REFERENT/PRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNO IN KOMERCIALNO SVETOVANJE STRANKAM, IZDELAVA PONUDB S PODROČJA OGREVANJA, HLAJENJA IN PREZRAČEVANJA (KLIMATSKE NAPRAVE, TOPLOTNE ČRPALKE, PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO, INDUSTRIJSKA KLIMATIZACIJA), PRAVILN...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE...

Más empleos: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 42 · 45 · >>