Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,279 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 39):

Página: 39

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2026, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM P...

E018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - ORTODONT - M/Ž. ZOBOZDRAVNIKI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ORTODONTSKIH PREGLEDOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH PRI KATERIH JE BIL UGOTOVLJEN ODKLON V RAZVOJU IN DELOVANJU ZOB IN/ALI ČELJUSTIIZVAJANJE INTERCEPTIVNIH IN PREVENTIVNIH UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE ALI PREP...

. ingeniero civil/ingeniera civilSTROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU KOMUNALNIH DEJAVNOSTI - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, STROKOVNA DELA NA PODROČJU KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, DELO NA TERENU, TERENSKI OGLEDI, PRIPRAVA IZMER IN IZRAČUNOV, KOORDINACIJA DELA, PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ, PLANOV., ,...

VZDRŽEVALEC VODOOSKRBE I - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠA STROJNA, MONTAŽNA DELA PRI IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, VODENJE DOKUMENT., VEZANE NA IZVEDBO DEL, PREVZEM MATERIALA V SKL...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC/SVETOVALEC V TRGOVINI Z BREZDIMNIMI IZDELKI, Q STORE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo ponovne zaposlitve, polni delovni čas, 40, K SODELOVANJU VABIMO PRODAJNO USMERJENE BODOČE SODELAVCE ZA PRODAJO IN SVETOVANJE INOVATIVNEGA PROIZVODA SVETOVNO PRIZNANE BLAGOVNE ZNAMKE V TRGOVINI Z BREZDIMNIMI IZDELKI, Q ST...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraOBDUKCIJSKI POMOČNIK I NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO UL MEDICINSKE FAKULTETE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, -SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN ODPREMI POKOJNIKOV -SAMOSTOJNO IZVAJANJE POSTOPKOV V OKVIRU SVOJE STROKOVNOSTI PRI OBDUKCIJSKI DEJAVNOSTI -POSPRAVLJANJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE OBDUKCIJSKIH PROST...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (ŠIFRA DM:E037049), KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZTOVARJANJE IN NATOVARJANJE ODPADKOV IN SEKUNDARNIH SUROVIN, SORTIRANJE PO VRSTI ODPADKA IN KVALITETI, UPRAVLJANJE S TGM, NADZIRANJE  IN SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE DELOVNIH STROJEV, VODE...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosSCENSKO ODRSKI MOJSTER - M/Ž. OBLIKOVALEC GLEDALIŠKE IN FILMSKE SCENE IN SCENSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZDELAVI NAČRTOV POSTAVITEV SCENSKO ODRSKIH DEL, ORGANIZACIJA, VODENJE IN IZVAJANJE SCENSKO ODRSKIH DEL, TEHNIČNA IZVEDBA DEL TER PRIPRAVA IN UPORABA SCENS...

ASISTENT (D010001), V VSEH TREH NAZIVIH: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEORET.,PRAKTIČ. IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ.USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAG. AKTIVNOST., SODELOVAN...

Más empleos: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 41 · 44 · 50 · 61 · 83 · >>