Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,480 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 39):

Página: 39

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE (UMIVANJE IN KOPANJE STANOVALCEV, POMOČ PRI OBLAČENJU) IN POSEBNE ZDRAVSTVENE NEGE. IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU DMS ALI ZDRAVNIKA. UKREPANJE V PRIMERU POSLAB...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN PRIPOMOČKOV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTORE -SKRB IN POMOČ PRI OSNOVNI NEGI STANOVALCEV -PRINAŠATI, SERVIRATI, HRANO IN NAPITKE, POMOČ PRI HRANJ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC-PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK -SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA) -PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIRANJE PERILA -DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC BTC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE VSEH VZDRŽEVALNIH DEL PRI UREJANJU OKOLICE IN OBJEKTOV -ČIŠČENJE ASFALTNIH IN TRAVNATIH POVRŠIN -KOŠNJA TRAVE, ČIŠČENJE LISTJA, ČIŠČENJE SNEGA (STROJNO IN ROČNO) -SOLJENJE PLOČNIKOV IN VHODOV -ROČNI ...

UPRAVLJALEC STROJEV - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZIDARSKIH DEL Z RAZLIČNIMI STROJI IN PRIBORI ZA STROJNO PLESKANJE, BRUŠENJE IN GLAJENJE, STROJNO BARVANJE IN KITANJE... TER DRUGA POMOŽNA STROJNA DELA., ročna spretnost, fizična moč nat...

. consultor empresarial/consultora empresarialKOORDINATOR IZVAJANJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA MLADINSKE DELAVNICE V LJUBLJANSKI REGIJI - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA KOORDINACIJA IN IZVAJANJE PREVENTIVNEGA PROGRAMA "MLADINSKE DELAVNICE": ADMINISTRATIVNO IN ORGANIZACIJSKO DELO MENTORSKO DELO S PROSTOVOLJCI TER...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022 , skrajšan delovni čas, 20, SVETOVALNO DELO SKLADNO Z OPISOM DEL IN NALOG SVETOVALNEGA DELAVCA V VVE IN OŠ. PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI PSIHOLOGIJE TER SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG. SVETOV...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - KAMNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE TRANSPORTA BLAGA, - PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, - PAKIRANJE, - UPRAVLJANJE Z ROČNIM VILIČARJEM, - DELO S SKENERJEM, - SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA., ,

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA RESTAVRACIJE - M/Ž. VODJA V GOSTINSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, (A) NAČRTOVANJE MENIJEV PO POSVETOVANJU Z GLAVNIMI IN DRUGIMI KUHARJI, (B) NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE POSEBNIH PRIREDITEV, (C) ORGANIZIRANJE NAKUPA IN OBLIKOVANJA CEN BLAGA V SKLADU S PRORAČUNOM, (D) VZDRŽ...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICINFORMATIK VII/2 - M/Ž. SKRBNIK INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –SKRB ZA NEMOTENO DELOVANJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV IN SISTEMOV ZA AVDIO VIDEO KONFERENCE –SNEMANJE ZASLIŠANJ OTROK, –SODELOVANJE S SLUŽBAMI ZA INFORMATIKO SODIŠČ IN DRUGIH INSTITUCIJ, –OSTALA DELA PO NALOGU...

. operador de máquinas para rellenar bombonas y botellas con gases/operadora de máquinas para rellenar bombonas y botellas con gasesPOLNILEC PLINSKIH JEKLENK - M/Ž. POLNILEC TEHNIČNIH PLINOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREBIRANJE JEKLENK NA TRAKU - NATIKANJE ZAŠČITNIH ČEPOV - ZATEGOVANJE ZAŠČITNIH ČEPOV S PNEVMATSKO PIŠTOLO - PRANJE JEKLENK - RAZPLINJEVANJE JEKLENK - MANIPULACIJA Z JEKLENKAMI - PRAZNJENJE IN POLNJEN...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SLUŽBI ZA JAVNA NAROČILA IN SPLOŠNE ZADEVE V GLAVNEM URADU - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TAL IN SANITARIJ V SOBAH STANOVALCEV TER BALKONOV -PREZRAČEVANJE PROSTOROV -MENJAVA HIGIENSKEGA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORI, -VZDRŽEVAN...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE POMOČI GIBALNO OVIRANEMU MOŠKEMU SREDNJIH LET, KI UPORABLJA INVALIDSKI VOZIČEK. GRE ZA NUDENJE POMOČI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, PRI OSEBNI NEGI (WC, OSEBNA HIGIENA, UMIVANJE, BRITJE...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA SPREMSTVO BOLNIKOV - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. do 1.8.2022, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, - ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PACIENTOVEGA IN DELOVNEGA...

. representante comercialSAMOSTOJNI TRGOVEC ZNOTRAJ DNEVA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE GLAVNE NALOGE IN IZZIVI BODO: PRIPRAVA DNEVNIH STRATEGIJ ZA ZNOTRAJ DNEVNEGA TRGOVANJA, TRŽNO PLANIRANJE IN OPTIMIZIRANJE PROIZVODNJE, POZICIJSKO TRGOVANJE ZNOTRAJ DNEVA, SKLEPANJE POSLOV NA TRGU ELEK...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 801) V DIREKTORATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, V SEKTORJU ZA NAČRTOVANJE REGIONALNEGA RAZVOJA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE Z NOTRANJIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI IN SO...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGOV VSEBIN ZA DELOVANJE NSIOS PROUČEVANJE PODROČNE ZAKONODAJE IN DRUGIH PREDPISOV, KI URAVNAVAJO ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE ...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, -PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, -PO NAROČILU ZDRAVNIKA ALI GLAVNE SESTRE PRIPRAVA POSEBNIH OBROKOV, -ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEL...

. terapeuta ocupacionalDELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -UGOTAVLJANJE IN OPREDELJEVANJE POTREB PO DELOVNI TERAPIJI, OCENJEVANJE FUNKCIONALNIH STANJ IN ANALIZA SPOSOBNOSTI, POSTAVLJANJE CILJEV, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE DELOVNE TERAPIJE, -UPORABA SPECIFIČNIH TERAPEVTSKIH MEDI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA, ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE TER SODELOVANJE V M...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEMA, SKLADIŠČI IN IZDAJA BLAGO, VODI IN UREJA SKLADIŠČNO DOKUMENTACIJO, VRŠI NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA, OPRAVLJA INTERNI TRANSPORT ... , delo dopoldne in popoldne, izpit za viličarja, delo s skenerjem,...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosDELAVEC ZA ČIŠČENJE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, V PODJETJU IŠČEMO POMOČ PRI ČIŠČENJU V NASTANITVENIH OBRATIH. DELO OBSEGA PREOBLAČENJE IN PRANJE POSTELJNINE, POMIVANJE KOPALNIC, BRISANJE POVRŠIN IN SESANJE. DELO POTEKA MED 9.00 IN 17.00, ZARADI NARA...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO SAMOSTOJNEGA KUHARJA ZA DOPOLDANSKO DELO 5 DNI V TEDNU, IZJEMOMA TUDI IZVEN DELOVNEGA ČASA. ZAŽELJENE SO IZKUŠNJE., lahko tudi brez izobrazbe, obvezno delovne izkušnje kot kuhar, dopoldan

KOMERCIALIST NA TERENU, POSPEŠEVALEC PRODAJE - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, V PODJETJU TYKHE D.O.O., ZAPOSLIMO UREJENO IN IZKUŠENO OSEBO: KOMERCIALISTA NA TERENU ZA TRŽENJE IN DIREKTNO PROMOCIJO IZDELKOV PO LEKARNAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH. OPIS DELA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSNOVNE IN SPECIALNO ZDRAVSTVENE NEGE UPORABNIKOV, PRIPRAVA IN DELITEV TER SKRB ZA TERAPIJO, VODENJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PREVOZOV UPORABNIKOV NA...

. bioquímico/bioquímicaE048006 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOL. MATERIALA - NADZOR NAD IZVAJANJEM PROTOKOLA KAKOVOSTI - IZOBRAŽEVANJE SODELAVCEV IN NOVO ZAPOSLENIH - ORGANIZIRANJE IN NADZOR VSEH FAZ DELOVNEGA PROCE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA NEONATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. odontólogo/odontólogaE017018 - ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - AMBULANTA ZA ODRASLE - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. od 01.04.2022 do 05.06.2022, polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI OROFACIALNEGA SISTEMA, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE; OPRAVLJANJE IN IZVAJANJE CELOVITEGA PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVENEGA VARSTVA ODRASLIH V SKLADU S SP...

Más empleos: << · 20 · 29 · 34 · 36 · 37 · < · 39 · > · 41 · 44 · >>