Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,972 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 58):

Página: 58

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E035039), M/Ž, ZA POTREBE UKCL LJUBLJANA, OSKRBOVALNE SLUŽBE, CENTRALNA STERILIZACIJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV - IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE - PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE - SODELOVANJE PRI PREV...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV (J034127) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA,SLUŽBA ZA DIETOTERAPIJO IN BOLNIŠKO PREHRANO, GLAVNA IN MLEČNA KUHINJA - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE DIETNE HRANE IN NAPITKOV, SLAŠČIC, - PRIPRAVLJANJE OSTALE HRANE IN NAPITKOV, - RAZDELJEVANJE HRANE IN NAPITKOV, SLAŠČIC - ZAGOTAVLJANJE ČISTOČE IN REDA V KUHINJI, Zahtevan poklic: KUHAR, SLAŠČIČA...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPLOMIRANA BABICA V PERINATALNI AMBULANTI , (E037005), KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO, GINEKOLOŠKA KLINIKA - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - AVTONOMNO IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE DELA Z NOSEČNICAMI V SKLADU S KOMPETENCAMI, TEMELJNIMI ODGOVORNOSTMI IN PODROČJEM DELA, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZDRAVIH IN BOLNIH NOSEČNIC, - SODELOVANJE V MULTI...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, E047081 - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO LOGOPEDSKO DELO V NAJZAHTEVNEJŠI DIAGNOSTIKI IN TERAPIJI MOTENJ V GOVORNO JEZIKOVNEM KOMUNICIRANJU IN MOTENJ POŽIRANJA, CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO - JE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, Vlogi obvezno priložite: - dokazilo o izobrazbi, - potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, - potrdilo sodišča, da oseba ni v ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED II - (E047038) - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU LOGOPEDSKE OBRAVNAVE Z DIAGNOSTIKO IN TERAPIJO TER SOOBLIKOVANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA, SPREMLJANJA IN EVALVACIJE POSTAVLJENIH CILJEV NA PODROČJU  LOGOPEDIJE, OCENJEV...

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV, ZA POTREBE SLUŽBE BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE IN POMIVANJE OPREME, INVENTARJA IN DELOVNEGA OKOLJA, - PREDPRIPRAVA ŽIVIL, - PRIPRAVA ENOSTAVNIH JEDI IN NAPITKOV, - POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE, - IZVAJA DRUGE NALOGE Z DELOVNEGA PODROČJA...

. asistente de matronaDIPLOMIRANA BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI , (E037003), KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO, GINEKOLOŠKA KLINIKA - M/Ž. BABIČAR (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 05.03.2024, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJ...

MONTAŽER-FINALIZER - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE MEHANSKIH/OPTIČNIH/ELEKTRONSKIH SESTAVOV, JUSTIRANJE IN UMERJANJE MEHANSKIH/OPTIČNIH/ELEKTRONSKIH SESTAVOV, IZVAJANJE MEDFAZNE KONTROLE KONČANIH SESTAVOV, SAMOSTOJNO IZVAJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Čiščenje poslovnih prostorov na lokaciji Ljubljana-Šiška v popoldanskem času od 13.00 do 21.00. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., popoldan

VIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - PRIPRAVA POSLOV IN STORITVE/STANDARDIZIRANE BANČNE STORITVE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAGI VERODOSTOJNIH LISTIN, IZVR...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE TRGOVINSKIH PROSTOROV, Dopoldanski delovnik med 6 in 10 uro na lokaciji Ljubljana - Rudnik. Vikendi prosti. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., dopoldan

POMOČNIK/CA DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo nove zaposlitve, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH. POMOČ PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH. PRIPRAVA ZAJTRKOV IN DIETNE MALICE ...

. personal directivo de la administración públicaRAZISKOVALEC/KA ZA METODOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN IZVAJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA ALI DRUGEGA STROKOVNEGA DELA NA RAZISKOVALNIH PROJEKTIH, KI JIH IZVAJA INŠT...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraŠIFRA DM: D019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA MATEMATIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM I...

SVETOVALEC V PRAVOSODJU V URADU PREDSEDNIKA - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. predvidoma do 28. 8. 2024, polni delovni čas, 40, IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA, VODENJE NAJPOMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC, OBDELAVA PODATKOV, VSAKODNEVNO SODELOVANJE Z RAČUNOVODSTVOM, KADROVSKO SLUŽBO, SLUŽBO Z...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO OSEBNEGA ASISTENTA ZA OSEBO Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU. V SKLOPU OSEBNE ASISTENCE SE BODO IZVAJALE STORITVE NAMENJENE POMOČI UPORABNIKA: SKRB ZA OSEBNO HIGIENO, SPREMSTVO PRI ...

. técnico veterinario/técnica veterinariaSODELAVEC V VETERINARSTVU – TEHNIK V NA KLINIKI ZA MALE ŽIVALI (ŠIFRA DM: J035063) - M/Ž. VETERINARSKI TEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS:- NABAVLJANJE IN PRIPRAVLJANJE MATERIALOV IN OPREME ZA EKSPERIMENTE, TESTE IN ANALIZE, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, KONZERVIRANJE, SHRANJEVANJE, RAZPOREJANJE IN PRIPRAVLJANJE VZORCEV ZA ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODEL...

PREDMETNI UČITELJ MATEMATIKE Z DOPOLNJEVANJEM V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, POTRDILO O IZOBRAZBI, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, NASTOP DELA 1. 9. 2023, dopoldan

POGREBNO-POKOPALIŠKI DELAVEC - M/Ž. GROBARJI, POGREBNIKI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO 12.11.2023, polni delovni čas, 40, KOŠNJA TRAVE, GRABLJENJE TRAVE, LISTJA IN DRUGIH ODPADKOV, POMETANJE ODPADKOV, GROBA CESTARSKA DELA, POBIRANJE SMETI, VEJEVJA ITD., PRAZNJENJE KOŠEV, SMETNJAKOV IPD., POSIPAVANJE PESKA,...

. dentista especializado/dentista especializadaZDRAVNIK SPECIALIST - (ORTODONT) - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE, VGRADNJA ORTODONTSKIH APARATOV, FIKSNA IN SNEMNA PROTETIKA, ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA, OTROŠKO PREVENTIVNO ZOBOZ...

. ayudante de recursos humanosKADROVSKI REFERENT - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA S KADRI, VODENJE KADROVSKIH EVIDENC, VODENJE DOKUMENTACIJE IZ VPD, VLAGANJE ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV, SKRB ZA ZAVAROVANJA, POZNAVANJE DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE, dopoldan

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE IN UČITELJ IZBIRNIH PREDMETOV (S 1.9.2023) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE, POUČEVANJE, Strokovni izpit v VIZ, opravljen izpit po predpisih o higieni in živil in o osebni higieni, izpit iz usposobljenost za izvajanje HACCP sistema. Potrdil...

MONTER INDUSTRIJSKIH NAPRAV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA KOMPONENT, DELO S TEHNIČNIM ORODJEM, KONTROLA DELA, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO OKOLJE., Rokovanje z osnovnim tehničnim orodjem, sodelovanje v dive...

. personal directivo de la administración públicaSEKRETAR (ŠT. DM: 15), NA URADU RS ZA NADZOR PRORAČUNA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRAVNA POMOČ PRI OPRAVLJANJU STROKOVNIH NALOG Z DELOVNIH PODROČIJ URADA, - VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN ZA NAJZAHTEVNEJŠE IN KLJUČNE PROJEKTE,- SAMOSTOJNO OBLIKOV...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II), ŠIFRA DM: J017103, V SLUŽBI ZA GOSPODARSKE ZADEVE IN KOMUNICIRANJE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.11.2024, polni delovni čas, 40, I.I. SPLOŠNI OPIS:  SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA POD...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA-SOBAR/ICA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE BOLNIŠNIČNIH, HOTELSKIH IN OSTALIH PROSTOROV. UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA IN OPREME., Natančnost, poznavanje hotelskih standardov in "facility" programa, poznavanje tekstila, uporaba razkužil. Delo se op...

. técnico administrativo de gestión/técnica administrativa de gestiónPROFIL TREZOREC/TREZORKA V ODDELKU GOTOVINSKO POSLOVANJE - M/Ž. TREZOREC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO OBDELAVO BANKOVCEV NA VISOKO ZMOGLJIVIH NAPRAVAH, KI ZAHTEVAJO DODATNA TEHNIČNA ZNANJA, DOBRO PREPOZNAVANJE PRISTNOSTI IN PRIMERNOSTI BANKOVCEV IN KOVANCEV, OPRAVLJANJE TREZORSKEGA IN BLAGAJNIŠKEGA POSLO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

Más empleos: << · 29 · 43 · 50 · 54 · 56 · < · 58 · > · 60 · 62 · >>