Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,658 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 29):

Página: 29

SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 08/07-2022, polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, KOPANJE, TUŠIRANJE, ČESANJE, STRIŽENJE N...

. cerrajero/cerrajeraOBDELOVALEC KOVIN (SPLOŠNI KLJUČAVNIČAR) - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBDELAVA NAJZAHTEVNEJŠIH OBDELOVANCEV PO PREDPISANIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH ALI BREZ NJIH, IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE IN VODENJE EVIDENCE, ČIŠČENJE STROJEV, SKRB ZA VARNO DELO IN UREJENO DELOVNO MESTO, MO...

TAJNIK ČLANICE, ŠIFRA DM: J017908, 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE - KONTROLIRANJE DOLOČENI...

SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II) V HIŠI KRANJSKE ČEBELE V VIŠNJI GORI - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA STREŽNIKOV, OMREŽIJ, OPERACIJSKIH SISTEMOV IN NA NJIH APLIKACIJ, KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV DRUGIH ORODIJ; SKRB ZA DELOVANJE DIGITALNEGA LABORATORIJA IN OSTALIH VISOKOTEHNOLOŠKIH NAPRA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU DELOVNE TERAPIJE, ANIMACIJA STANOVALCEV PO NAVODILU DT IN FTH, IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, IZVAJANJE SKUPINSKEGA DELA STANOVALCEV PO NAVODILU DT, POVEZOVANJE Z OK...

. ingeniero técnico en sensórica/ingeniera técnica en sensóricaTEHNIK OPERATER (J035045 - OPERATER V), ŠIF. 62 - M/Ž. TEHNIK ZA SIGNALNOVARNOSTNE NAPRAVE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NADZOR IN UPRAVLJANJE VARNOSTNIH SISTEMOV IN KONTROLE PRISTOPA, - NADZOR IN UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIH IN STROJNIH NAPRAV, - SPREMLJANJE DELOVANJA ELEKTROENERGETSKIH, STROJNIH IN...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA ANGLEŠČINE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 9. 6. 2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAV NA V-I DELO ZA PREDMETNO PODROČJE (REDNI POUK, PRIPRAVE NA DNEVE DEJAVNOSTI …), NEPOSREDNO IZVAJANJE V-I DELA PRI PREDMETU (REDNO DELO, DNEVI DEJAVNOSTI, SPREMSTVO UČENCEV, ...

. representante comercialORGANIZATOR PRODAJE VSTOPNIC (J035052 - PRODAJNI REFERENT V), ŠIF. 103 ZA ENO LETO - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.9.2022, polni delovni čas, 40, - PRODAJA VSTOPNIC - PRIPRAVA IN IZDELAVA OBRAČUNOV, FAKTUR IN DRUGE BLAGAJNIŠKO-KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI VODJE - INFORMIRANJE OBISKOVALCEV O PROGRAMU IN REŠ...

. representante comercialORGANIZATOR PRODAJE VSTOPNIC (J035052 - PRODAJNI REFERENT V) DO 30.6.22, ŠIF. 103 - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, - PRODAJA VSTOPNIC - PRIPRAVA IN IZDELAVA OBRAČUNOV, FAKTUR IN DRUGE BLAGAJNIŠKO-KNJIGOVODSKE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI VODJE - INFORMIRANJE OBISKOVALCEV O PROGRAMU IN REŠEVA...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, skrajšan delovni čas, 38, DELA IN NALOGE PREDMETNEGA UČITELJA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, Potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo zoper spolno nedotakljiv...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoSVETOVALNI DELAVEC IN UČITELJ DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA IN OSTALA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH RAVNATELJICE, Potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku,...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo zoper spolno nedotakljivost mladoletn...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO IN DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM. DELO V SKLADU Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJA., Kandidati naj vl...

. ingeniero en salud y seguridad/ingeniera en salud y seguridadVARNOSTNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU (VZD) TER VARSTVA PRED POŽAROM (VPP), več informacij na: www.zvd.si ,

. cerrajero/cerrajeraOBDELOVALEC KOVIN (SPLOŠNI KLJUČAVNIČAR) - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA OBDELAVA NAJZAHTEVNEJŠIH OBDELOVANCEV PO PREDPISANIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH ALI BREZ NJIH, IZVAJANJE PROCESNE KONTROLE IN VODENJE EVIDENCE, ČIŠČENJE STROJEV, SKRB ZA VARNO DELO IN UREJENO DELOVNO MESTO, MO...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IZDELKOV,  PAKIRANJE VEČJIH KOSOV, OBEŠANJE IZDELKOV NA TEKOČI TRAK, DRUGA PROIZVODNJA DELA. , ,

POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - DELO NA DOMAČIH/MEDNARODNIH PROJEKTIH - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRI KOORDINACIJI IN USKLAJEVANJU AKTIVNOSTI, PRI KORESPONDENCI, VEZANI NA PROJEKTE V SLOVENŠČINI IN V TUJIH JEZIKIH, KOORDINACIJA IN USKLAJEVANJE IZVEDB...

LABORATORIJSKI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA LABORATORIJSKEGA TEHNIKA, OBVEZNO dokazilo o zaključenem šolanju - tehnik laboratorijske biomedicine,

. asistente en educación primariaOBDUKCIJSKI POMOČNIK I NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS DEL IN NALOG: SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN ODPREMI POKOJNIKOV, SAMOSTOJNO IZVAJANJE POSTOPKOV V OKVIRU SVOJE STROKOVNOSTI PRI OBDUKCIJSKI DEJAVNOSTI, POSPRAVLJANJE, RAZKUŽEVANJE IN VZ...

TAJNIK ČLANICE, ŠIFRA DM: J017908, 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE, NAČRTOVANJE IN USKLAJEVANJE DELA IN NADZOR NAD DELOM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT TAJNIŠTVA TER ADMINISTRATIVNE DEJAVNOSTI ČLANICE - KONTROLIRANJE DOLOČENI...

MEHANIK KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH STROJEV - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE, SERVIS, POPRAVILO KMETIJSKIH STROJEV, DELOVNIH STROJEV, GOZDARSKIH IN VRTNARSKIH STROJEV., obvezne delovne izkušnje vsaj 5 let na delovnem mestu meha...

. jefe de sala/jefa de salaVODJA STREŽBE V RESTAVRACIJI DIVINO - M/Ž. VODJA STREŽBE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINACIJA IN IZVAJANJE STREŽNIH DEL, RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH NA DELO, SKRB ZA OPTIMALNE ZALOGE, NAROČANJE PIJAČ IN INVENTARJA PO PREDHODNI POTRDITVI VODJA GOSTINSTVA OZ. DIREKTORJA, PRIPR...

POSLOVNI SEKRETAR V (II) V PISARNI ŽUPANA - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV; VODENJE EVIDENC; SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT; RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA; DELOVNE NALOGE IZ PODROČJA SPREJ...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, s pričetkom s 16. 9. 2021, skrajšan delovni čas, 20, UČITELJ/UČITELJICA PREDMETNEGA POUKA FIZIKE POUČUJE V ODDELKIH OSNOVNE ŠOLE, KJER POTEKA PREDMETNI POUK. OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S P...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoOŠ UČITELJ ZA DODATNO POMOČ (SOCIALNI PEDAGOG) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. 23. 1. 2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI, SVETOVANJE UČENCEM Z UČNIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, VKLJUČEVANJE V ODDELKE PODALJŠANEGA BIVANJA, SPREMSTVO UČENCEV, NADO...

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR II. - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -BRUŠENJE NA  BRUSILNIH STROJIH; -SKOBLJANJE NA ŠTIRISTRANSKEM SKOBELJNEM STROJU; -ZAHTEVNO VRTANJE, ŽAGANJE, BRUŠENJE IN REZKANJE; -DELO NA CNC STROJU, ,

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosMIZAR II. - M/Ž. MIZAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -BRUŠENJE NA  BRUSILNIH STROJIH; -SKOBLJANJE NA ŠTIRISTRANSKEM SKOBELJNEM STROJU; -ZAHTEVNO VRTANJE, ŽAGANJE, BRUŠENJE IN REZKANJE; -DELO NA CNC STROJU , ,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU DELOVNE TERAPIJE, ANIMACIJA STANOVALCEV PO NAVODILU DT IN FTH, IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, IZVAJANJE SKUPINSKEGA DELA STANOVALCEV PO NAVODILU DT, POVEZOVANJE Z OK...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III, ŠIFRA DM: E047004, ZA ČAS PRIPRAVNIŠTVA, ZA POTREBE KLINIČNEGA ODDELKA ZA REPRODUKCIJO, GINEKOLOŠKA KLINIKA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN KONTROLA PRIPRAVLJENOSTI DELOVNIH PROSTOROV, MATERIALOV, APARATUR IN PRIPOMOČKOV ZA DELO TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ANALIZ IN PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATER...

SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 08/07-2022, polni delovni čas, 40, OPAZOVANJE IN OBVEŠČANJE ODGOVORNE MEDICINSKE SESTRE O VITALNIH FUNKCIJAH – DIHANJE, IZKAŠLJEVANJE OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, KOPANJE, TUŠIRANJE, ČESANJE, STRIŽENJE N...

Más empleos: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 32 · 35 · 42 · >>