Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,606 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 29):

Página: 29

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III (E047033) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.9.2023 OZ. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, - ODVZEM, OBDELAVA, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM MATERIALA, POLIZDELKOV IN IZDELKOV, SKLADIŠČENJE IZDELKOV IN MATERIALA, IZDAJA IZDELKOV, POLIZDELKOV IN MATERIALA, SKRB ZA STALNO UREJENOST SKLADIŠČA (NAHAJALIŠČ), SKRB ZA VSO PRIPADAJOČO DOKUMENTACIJO, PAKIRANJE I...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónGRADBENI DELOVODJA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OPERATIVNIH PLANOV IN POTREBE PO MATERIALIH - KOLIČINSKO IN ROKOVNO, ORGANIZACIJA DELOVNIH SKUPIN PO KONSTRUKCIJSKIH ODSEKIH IN VRSTAH DELA, ORGANIZIRANJE, VODENJE, RAZPOREJANJE TER KONT...

KUHARSKI POMOČNIK II (J032008) - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI ŽIVIL, ČIŠČENJE ŽIVIL, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE STROJEV, NAPRAV, POMIVANJE TAL..., Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dej...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV (ŠIFRA DM: J034127) - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE - ZAJTRKOV, KOSIL, VEČERIJ IN MALIC OB UPOŠTEVANJU DIETNIH NAVODIL RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO PRAVOČASNO DOSTAVLJANJE HRANE NA ODDELKE, ČIŠČENJE DELOVNIH...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MENIJEV, OBROKOV, PRIPRAVA SUROVIN ZA KUHANJE IN KUHANJE MALIC, KOSIL, PRIPRAVA SENDVIČEV, SLADIC, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE HACCP ZAHTEV, VODENJE EVIDENC, ČIŠČENJE DELOVNEGA PROSTORA, OSNOVNIH SREDSTEV, PRIPOM...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaIZVAJALEC INŽENIRINGA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: SODELOVANJE PRI INŽENIRINGU ELEKTROINSTALACIJ IN AVTOMATIKE, SPREMLJANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE V SKLADU Z ZAHTEVAMI NAROČNIKOV IN VELJAVNO  ZAKONODAJO, POMOČ PRI PRIDOBIVANJU MNENJ/SO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VZDRŽEVANJE PROSTOROV, PRIPOMOČKOV IN APARATOV, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE DEKONTAMINACIJSKIH METOD, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE ROČNEGA IN STROJNEGA ČIŠČENJA, -SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE IN PAKIRANJ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA /TEHNIK V INTENZIVNI NEGI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN DIAGNOSTIČNO - TERAPEVTSKIH POSTOPKOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE V STOPNJE, IZVAJANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV IN UKR...

. tecnólogo de alimentos/tecnóloga de alimentosINŽENIR VI (ŠIFRA DM: J016012) - M/Ž. ŽIVILSKI TEHNOLOG, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V PREHRANSKI ENOTI, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE HRANE - ZAJTRKOV, KOSIL, VEČERIJ IN MALIC OB UPOŠTEVANJU DIETNIH NAVODIL, RAZDELJEVANJE HRANE PO TABLETNEM SISTEMU GLEDE NA DIETO, PRAVOČASNO DOSTAV...

SKRBNIK PODJETIJ - LJUBLJANA Z OKOLICO - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI – PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK IN OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI, MONITORING STRANK V POGOJIH AKTUALNEGA GOSPODARSKEGA IN GLOBALNEGA DOGAJANJA, AKTIVNA PRODAJA BANČNI...

. cantero/canteraKAMNOSEK - VODJA KAMNOSEŠKE DELAVNICE - M/Ž. KAMNOSEŠKI SKUPINOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO KAMNOSEKA ZA VODJO KAMNOSEŠKE DELAVNICE.  DELO IN ORGANIZACIJA MONTAŽ TER MERITVE NA TERENU. DELOVNI ČAS OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.00H-16.00H, SOBOTE, NEDELJE IN PRAZNIKI PROSTO. PLAČA 3.000,00 EU...

. camarero/camareraNATAKAR-SERVIRKA IV V SVZ - M/Ž. SERVIREC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE GIBANJA STANOVALCEV, OBISKOVALCEV IN DELAVCEV. DAJANJE OSNOVNIH INFORMACIJ O ZAVODU IN STANOVALCIH PO DOGOVORU OZIROMA DOLOČITVI ODGOVORNIH OSEB. SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH POGOVOROV. SPREJEMANJE IN ...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA OTROKE S TEŽAVAMI V RAZVOJU IN UČENJU, SODELUJE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA, VKLJUČUJE STARŠE PRI PRIPRAVI, SPREMLJANJU IN EVALVACIJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA...

. inversor inmobiliario/inversora inmobiliariaSAMOSTOJNI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE - M/Ž. SVETOVALEC ZA NEPREMIČNINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMAGA PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRA, UREJA IN PRIPRAVLJA PODATKE ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, UGOTAVLJA POGOJE ZA PRENOS NAJEMNEGA RAZMERJA, SKLEPA NAJEM...

SVETOVALEC (ŠIFRA DM: 10047) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, SEKTORJU ZA RAZVOJ KADROV V JAVNEM SEKTORJU, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA, VZPOSTAVITEV KOMPETENČNEGA CENTRA IN DVIG USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH V DRŽAVNI UPRA. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026 oziroma do konca trajanja projekta, polni delovni čas, 40, - POMOČ IN SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV NA PODROČJU SELEKCIJE IN RAZVOJA KADROV ...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN KONTROLI DELA V KUHINJI (RAZPOREDI DELA, EVIDENCA DELOVNIH UR, IZMEN, BOLNIŠKIH DOPUSTOV,), - SODELUJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV ZA NAVADNO IN DIETNO PREH...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE, - IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, - HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU, - VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN OBDELAVA OBRAČUNSKE DOKUMENTACIJE, KNJIŽENJ, IZVAJANJE SISTEMA E-RAČUNOV IN DIREKTNIH BREMENITEV, VODENJE TER USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC TER POSREDOVANJE RAZLIČN...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM: 10045) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, SEKTORJU ZA RAZVOJ KADROV V JAVNEM SEKTORJU, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA VZPOSTAVITEV KOMPETENČNEGA CENTRA IN DVIG USPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH V DRŽAVNI UPRA. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 30. 6. 2026 oziroma do konca trajanja projekta, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV NA PODROČJU SELEKCIJE IN RAZVOJA KADROV (OBLIKOVANJE SISTEM...

. director de fabricación/directora de fabricaciónDELOVODJA V PROIZVODNJI PIJAČ - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE PIJAČ, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -VHODNA KONTROLA SUROVIN IN EMBALAŽE, -PREVERJANJE PRAVILNEGA SKLADIŠČENJA SUROVIN IN STANJA SUROVIN,-ZAGOTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE SISTEMA HACCP,-KONTROLA NAD EMBALAŽO, SUROVINAMI, IZDELKI, PROCESOM PROIZVOD...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II- DELO NA PROJEKTU ERASMUS+:NCP EQF - M/Ž. RAZVOJNI SVETOVALEC ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 12. 2023, polni delovni čas, 40, DOLOČA VIZIJO, STRATEGIJO IN CILJE SVOJEGA STROKOVNEGA DELA. METODOLOŠKO VODI PRIPRAVO STROKOVNIH DOKUMENTOV.   SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA STROKOVNA POROČILA IN ANALIZE. ...

DIPL. MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE PREVENTIVE, VODENJE KRONIČNIH PACIENTOV, JEMANJE KRVI, CEPLJENJE, NAROČANJE PACIENTOV, POMOČ V AMBUANTI DRUŽINSKE MEDICINE, DAJANJE INFUZIJ, , dvoizmensko

POSLOVNI ASISTENT - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIGOVODSKO ADMINISTRATIVNA DELA, SPREMLJANJE IN KNJIŽENJE PLAČIL, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, KDAROVSKA EVIDENCA, ASISTENT POSLOVODSTVU, Zaželeno poznavanje programa Vasco, dopoldan

SESTAVLJALEC IZDELKOV - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE ELEKTRONSKIH VEZIJ IN NAPRAV SERVISIRANJE NAPRAV V LABORATORIJU IN NA TERENU ELEKTOTEHNIČNA DELA SKRB ZA NABAVO MATERIALA SKRB ZA UREJENO TEHNIČNO DOKUMENTACIJO IN DELOVNO OKOLJE TER DRUGE NALO...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V TRGOVINI, KOMUNICIRANJE S STRANKAMI, DELO Z BLAGAJNO, IZDELAVA PONUDB IN UREJANJE PREVZEMNE DOKUMENTACIJE, PREVZEM IN IZDJA BLAGA, MANIPULACIJA Z BLAGOM, POZNAVANJE GRADBENIH MATERIALOV, dopoldan

. operario agrícola/operaria agrícolaPOMOČNIK NA KMETIJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 25, DELO JE NA PROSTEM: SKRB ZA ŽIVALI (KONJI IN OVCE), KIDANJE HLEVA, OPRAVILA S KMETIJSKO MEHANIZACIJO, UREJANJE OKOLICE, TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA DELA NA KMETIJI, VKLJUČNO DELO Z ...

. dentista especializado/dentista especializadaZDRAVNIK SPECIALIST - ORTODONT (E018018) - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ORTODONTSKIH PREGLEDOV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH PRI KATERIH JE BIL UGOTOVLJEN ODKLON V RAZVOJU IN DELOVANJU ZOB ALI/IN ČELJUSTI, IZVAJANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE IN PR...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA POTRJEVANJE PREJETIH RAČUNOV S STRANI NAROČNIKOV V PODJTJU, PREVERJANJE PRAVILNOSTI NAZIVA PODJETJA NA PREJETIH RAČUNIH, POROČANJE IN IZDELOVANJE RAZNIH ANALIZ, ORGANIZIRANJE IN IZDELOVANJE PLANOV IN ANALIZ ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaIZDELOVALEC PIJAČ - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SUROVIN. IZDELAVA PIJAČ PO DELOVNIH NALOGIH IN PO PREDPISANIH DELOVNIH POSTOPKIH. PRIPRAVA EMBALAŽE. POLNJENJE IZDELKOV. KONTROLA KVALITETE IN TEŽ...

Más empleos: << · 15 · 22 · 25 · 27 · < · 29 · > · 32 · 35 · 41 · >>