Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

944 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 22):

Página: 22

 • . Profesionales del trabajo socialKOORDINATOR OSEBNE ASISTENCE IN SOCIALNIH PROGRAMOV - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30 ur, VODENJE PROGRAMA OSEBNE ASISTENCE IN VSEH AKTIVNOSTI V ZVEZI S TEM PROGRAMOM, PRIDOBIVANJE UPORABNIKOV, ASISTENTOV, PROSTOVOLJCEV, PODPORA KADROVSKIM POSTOPKOM, VODENJE EVIDENC, SPOZNAVANJE IN VODENJE PROJEKTOV, PISANJE... DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE.
 • . Representantes comercialesSODELAVEC ZA IZMERO STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZMERA STAVBNEGA POHIŠTVA NA TERENU, PRIPRAVA PONUDBE, NAROČILO MATERIALA, PRIPRAVA NALOGA ZA PROIZVODNJO IN MONTAŽO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... TIRALMONT, izdelava in montaža stavbnega pohištva, d.o.o.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKOORDINATOR V (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 58843) V DIREKTORATU ZA JAVNI SEKTOR, UPRAVNI AKADEMIJI - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. do 31. 11. 2022 oziroma za čas trajanja operacije Učinkovito upravljanje zaposle, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - KOORDINIRANJE IZVAJANJA ENOSTAVNEJŠIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Geólogos y geofísicosASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. GEOLOGI IN GEOFIZIKI, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU, IZKAZANA... ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. do 1.9.2019, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetasVOZNIK LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ BLAGA S KOMBIJEM, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje... Prevozi, Klemen Matjaž s.p.
 • . Oficinistas generalesZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) (J025025) ZA POTREBE DERMATOVENEROLOŠKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. do 31.07.2019, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA, PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • . EconomistasCENILEC - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POSLANSTVO DELA: IZDELAVA CENITVENIH POROČIL ZA NEPREMIČNINE V SKLADU Z VSAKOKRAT VELJAVNIMI MEDNARODNIMI STANDARDI OCENJEVANJA VREDNOSTI (MSOV) IN KONTROLIRANJE CENITVENIH POROČIL S STRANI ZUNANJIH CENILCEV.... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOORDINACIJO PROJEKTOV, Določen čas oz. do 31.8.2021, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, KOORDINIRANJE IN UREJANJE DOKUMENTACIJE PROJEKTOV ESS, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • . Ingenieros mecánicosSTROJNI INŽENIR Z ŽELJENIM ZNANJEM NEMŠEKGA JEZIKA - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POZNAVANJE KOMERCIALE, ORODIJ ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, urejevalniki besedil - osnovno, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, dopoldan FOMI, PODJETJE ZA PROIZVODNJO ORODIJ IN TRGOVINO, D.O.O.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en institucionesBOLNIČAR-NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, SERVIRANJE HRANE IN HRANJENJE STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE.
 • . Peones de la construcción de edificiosDELAVEC ZA POMOC NA GRADBISCU IN POMOŽNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ NA GRADBIŠČU, RUŠENJE, ODVOZ RUŠEVIN (ROČNI), ČIŠČENJE GRADBIŠČA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA,ITD., slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje... ANRO NADZOR IN KOORDINIRANJE GRADBENIH DEL ANDREJ ROBIDA s.p.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesTRGOVEC V TRGOVINI S TEHNIČNIM BLAGOM - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IZDELKOV IZ NAŠEGA PRODAJNEGA PROGRAMA, SPREJEMANJE, OBDELAVA IN REALIZACIJA PRISPELIH NAROČIL, ORGANIZIRANJE ODPREME DO KUPCA, PREVZEMANJE BLAGA NA SKLADIŠČE, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, NAROČANJE... GALKOPLAST ŠRAJ, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., RADOMLJE.
 • . Técnicos en redes y sistemas de computadoresSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 - II (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 58844) V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA INFRASTRUKTURO ZA - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas oz. do 30. 11. 2022 oziroma do konca trajanja operacije Uprava 2020, polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - UPRAVLJANJE, NADZOR IN SISTEMSKA PODPORA NA PODROČJU SISTEMSKIH VIROV (PROCESNI, DISKOVNI... MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO.
 • . Analistas de sistemasVODJA INFORMATIKE - M/Ž. SISTEMSKI ANALITIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA DOLGOROČNEGA PLANA UVEDBE INFORMACIJSKEGA SISTEMA V VSE PROCESE SIQ IN SPREMLJANJE REALIZACIJE LE-TEGA, SOOBLIKOVANJE POSTOPKOV UVEDBE INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA POTREBE KONKRETNIH POSLOVNIH... SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, LJUBLJANA.
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. RAZVIJALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • . Especialistas en políticas de administraciónURADNIŠKO DELOVNO MESTO PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 1663) V ODDELKU ZA POLITIKO UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE, V SEKTORJU ZA NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO, V DIREKTORATU ZA ENERGIJO, V MINISTRSTVU ZA INFRASTRUKTRO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV KOORDINIRANJE IN VODENJE DELA NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV IN KVALIFICIRANE... MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO.
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. RAZVIJALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • . ConserjesVZDRŽEVALEC - HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OKOLICE (ZIDARSKA DELA, VODOINŠTALATERSKA DELA, ZEMELJSKA DELA...), zidarska znanja, osnovna vodoinštalaterska in električarska znanja, gibljiv/nestalen urnik GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA D.D.
 • . CristalerosMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, POMOŽNI STEKLARSKI DELAVEC - M/Ž. STAVBNI STEKLAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, REZANJE, BRUŠENJE STEKLA, MONTAŽA STEKLA, MONTAŽA ALUMINIJASTIH PROFILOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje osnovno, zaželjene izkušnje v steklarstvo ali montaži... STEKLARSTVO IN ALU KONSTRUKCIJE MARJAN OMANOVIČ S.P.
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesINŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - M/Ž. RAZVIJALEC INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. do 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI ZASNOVI, IZGRADNJI IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA NA PODROČJU DELA – ZAHTEVNEJŠA DELA PLANIRANJE AKTIVNOSTI RAZVOJA IN STRUKTURNO... NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesOSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE- DELO V LJUBLJANI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, LAHKO DRUGA USTREZNA IZOBRAZBA... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afinesVODJA ODDELKA I, V PODROČJU CESTNINJENJA, SLUŽBA ZA CESTNINSKI NADZOR, PREKRŠKOVNI ORGAN. - M/Ž. MENEDŽER V PROMETU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA DELA, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA, SODELOVANJE V PROJEKTIH, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA NAČRTA, PRIPRAVLJANJE PREDLOGOV... DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesREFERENT ZA VARSTVO PRI DELU - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST PRI DELU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA NAVODIL ZA VARNO DELO, PRIPRAVA ROKOV IN POSTOPKOV ZA PERIODIČNE PREGLEDE DELOVNIH PRIPRAV IN NAPRAV, PROSTOROV IN OBJEKTOV, IZDELAVA H NAVODIL TER PROUČEVANJE DELOVNEGA PROCESA IN OKOLJA,PRIPRAVLJANJE... SNAGA JAVNO PODJETJE D.O.O.
 • . Barrenderos y afinesPOGREBNO POKOPALIŠKI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. DO 16.11.2018, polni delovni čas, 40 ur, KOŠNJA TRAVE, GRABLJENJE TRAVE, LISTJA IN DRUGIH ODPADKOV, POMETANJE ODPADKOV, GROBA CESTARSKA DELA, POBIRANJE SMETI, VEJEVJA, PRAZNENJE KOŠEV, SMETNJAKOV, POSIPAVANJE... ŽALE JAVNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Maestros de enseñanza primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA V EVROPSKI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, Določen čas oz. od 1.8.2018 do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40 ur, DELA PO SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST., angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, angleško jezikovno znanje B2, nekaznovanost, strokovni izpit, PA ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA.
 • . ContablesRAČUNOVODJA VII/2 (III) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE IN ORGANIZACIJA RAČUNOVODSKO KNJIGOVODSKEGA POSLOVANJA ZAVODA (PRIPRAVLJANJE IN ANALIZA PODATKOV, NAČRTOVANJE POSLOVNIH STROŠKOV, VIROV FINANCIRANJA, EVIDENTIRANJE PLAČIL, VODENJE EVIDENCE... VRTEC DOMŽALE.
 • . Empleados de servicios estadísticos, financieros y de segurosBANČNI SVETOVALEC ZA DELO V POSLOVALNICAH V OKVIRU PODRUŽNICE OSREDNJESLOVENSKA – SEVER - M/Ž. BANČNI REFERENT V ZALEDJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje bolniške oz porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40 ur, PROAKTIVNO TRŽENJE BANČNIH IN FINANČNIH STORITEV, OPRAVLJANJE POSLOV OSNOVNEGA BANČNIŠTVA, FINANČNO SVETOVANJE KOMITENTOM V OSNOVNI OBRAVNAVI,... NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónSVETOVALEC V OBMOČNI GEODETSKI UPRAVI LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VSI RAZPISNI POGOJI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI MJU: HTTP://WWW.MJU.GOV.SI/SI/DELOVNA_PODROCJA /OBJAVE_PROSTIH_DELOVNIH_MEST/JAVNI_NATECAJI/, KANDIDATI NAJ POŠLJEJO... MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • . Mensajeros, mandaderos, maleteros y repartidores2004 RAZNAŠALEC OBMOČJE LJUBLJANA - M/Ž. KURIRJI, DOSTAVLJAVCI IPD., Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN DOSTAVLJANJE POŠILJK, NENASLOVLJENE IN NASLOVLJENE DIREKTNE POŠTE, POMOČ PRI DOSTAVLJANJU PAKETOV VEČJIH DIMENZIJ, PALET, GOSPODINJSKIH APARATOV IN POHIŠTVA, POMOČ PRI DOSTAVLJANJU POŠTNIH POŠILJK... POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA.
Más empleos: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 24 · 27 · >>