Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,216 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 22):

Página: 22

PERICA II .- M/Ž - M/Ž. ROČNI PRALCI IN LIKALCI OBLAČIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31.8.2024, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LDN VRTCA TER NAVODILI RAVNATELJA/POM.RAVNATELJA, OPZHR. V NUJNIH PRMERIH TUDI NALOGE, KI SICER NE SODIJO V CELOTI V OPIS DELOVNI...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE, ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA 1115 - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE SOD...

VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME - J037009 - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE ZA LETNI DELOVNI NAČRT ZA PODROČJE DELA UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER SODELUJE Z DRUG...

. vendedor especializado en joyería y relojería/vendedora especializada en joyería y relojeríaPRODAJALEC V TRGOVINI Z NAKITOM PANDORA - M/Ž. PRODAJALEC NAKITA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OHRANJANJE NAJVIŠJE MOŽNE RAVNI STORITEV V VSAKEM TRENUTKU, DOSEGANJE ZASTAVLJENEGA CILJA PRODAJE, DNEVNO- OPERATIVNE ZADOLŽITVE, POROČILA, POZNAVANJE IN IZVAJANJE POTREBNIH ZAKONSKIH PREDPISOV IN VODENJ...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 6 MESECEV ZA ČAS PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40, - ODVZEM, OBDELAVA, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PO NAVODI...

SERVISER - POMOČNIK SERVISERJA KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE , MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE, HLADILNIH AGREGATOV, TOPLOTNIH ČRPALK IN KLIMATSKE OPREME., Delovnik je od 7.00 - 15.00, sobote in nedelje proste., dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002), ZA DOLOČEN ČAS, ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA SPREMSTVO BOLNIKOV, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE ...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 6 MESECEV ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIRPAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SAM...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA JAVNA NAROČILA ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102, 2.8.81. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU , OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA , KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA , SPREMLJ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002), ZA DOLOČEN ČAS, ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA SPREMSTVO BOLNIKOV, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE DEL IN NAL...

Más empleos: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 25 · 28 · 34 · 47 · 72 · >>