Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,480 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 22):

Página: 22

. conservador de patrimonio/conservadora de patrimonioKONSERVATOR (ŠTEVILKA RAZPISA: 7-13/2022) - M/Ž. KONSERVATOR ZA KULTURNO DEDIŠČINO, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. DO 31.12.2022, skrajšan delovni čas, 8, DELO S STRANKAMI, ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠČINI ZA POTREBE REGISTRA DEDIŠČINE IN DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK, SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH IN...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045005 LABORATORIJSKI TEHNIK I - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI - SPREJEM PREISKOVANCEV, ODPREMA OZ. SPREJEM  BIOLOŠKEGA MATERIALA OZ. IZVIDOV - IZVAJANJE LABORATORIJSKIH PREISKAV PO PREDP...

. trabajador de servicio de restauración para aerolíneas/trabajadora de servicio de restauración para aerolíneasPRIPRAVA IN PRODAJA MESA – FAST FOOD - BTC LJUBLJANA - M/Ž. PRODAJALEC HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MESA ZA PRODAJO, PRIPRAVA, STREŽBA IN PRODAJA HITRE PREHRANE, PRODAJA MESA, ŽIVIL IN IZDELKOV, VODENJE IN OPRAVLJANJE DEL V DELIKATESI, OPRAVLJANJE DEL V GASTRO SEGMENTU, , , dvoizmensko

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PODATKOV ZA OBRAČUN PLAČ PO PREDPISIH DRŽAVE NAPOTITVE IN ZA OBRAČUN PLAČ V RS, OBRAČUN OBRAČUN DOHODNINE V NEMČIJI, PRIPRAVA ZAHTEVKOV ZA VRAČILO DOHODNINE IN DDV IZ DRŽAVE ČLANICE EU, OBRAČUN P...

SVETOVALEC II. V DNEVNEM CENTRU ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODE ZARADI DROG LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -DELO S POSAMEZNIKOM, DELO S SKUPINO, TIMSKO DELO, DELO S SKUPNOSTJO V SKLADU S PRAVILNIKOM O STANDARDIH IN NORMATIVIH PROGRAMA IN AKCIJSKIM PLANOM  (SPREJEM, INDIVIDUALNI NAČR...

PRODAJNI PREDSTAVNIK - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -DELO NA TERENU IN V PISARNI - KONTAKTIRANJE, USMERJANJE, NADZIRANJE DELA TRGOVSKIH POTNIKOV NA TERENU - POSPEŠEVANJE PRODAJE POSAMEZNIH ARTIKLOV - UVAJANJE NOVIH ARTIKLOV PRI KUPCIH; - R...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE DIREKTORJU PRI VODENJU FINANČNEGA POSLOVANJAODGOVORNOST ZA ZAKONITO FINAN.POSLOVANJEIZDELAVA PERIODIČNIH POROČIL IN LETNIH ZAKLJUČNIH RAČUNOV. VODENJE TEKOČIH FINAN.ZADEV, FINAN. KORESPONDENCA, SKRB ZA O...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH, IZVAJANJE OSNOVNIH LAB...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (II) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UREJANJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE S PODROČJA IZOBRAŽEVALNEGA DELA (SPECIALIZANTI – PROGRAMI, PRIPRAVNIKI, ŠTUDENTI, IZOBRAŽEVALNI DOGODKI, VLOGE ZA UDELEŽBO ...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT III - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VADBE V OKVIRU TELESNE DEJAVNOSTI , NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN INTERPRETACIJA TESTIRANJ TELESNE PRIPRAVLJENOSTI , IZVEDBA ANALIZE TELESNE SESTAVE TER INTERPRETACIJA REZULTATOV ANALIZE TELE...

. biólogo/biólogaASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. BIOLOG, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POST-DOKTORSKO MESTO ZNOTRAJ HORIZON PROJEKTA ROOT2RES. SODELOVANJE NA PROJEKTU ROOT2RES, KI PREDVIDEVA UPORABO NAPREDNIH ZNANJ S PODROČJA RASTLINSKE FIZIOLOGIJE, GENETIKE IN RAZLIČNIH PRISTOPOV ANALIZE INTERAKCIJ MED ...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III,E047056, ODDELEK ZA NUKLEARNO MEDICINO - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas  oz. povečan obseg do 30.9.2022, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V STROKO, OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM, IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH, RADIOTERAPEVTSKIH IN NUKLERANIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO, OSTALA OPR...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREGLED IN UREJANJE DOBAVNIC ZA POSLOVNO ENOTO, SPREMLJANJE EVIDENC O ZALOGAH BLAGA, SKRB ZA PRAVILNO IZVAJANJE INVENTUR V POSLOVNI ENOTI, SKRB ZA PRAVILNO EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA, SODELOVANJE PRI REŠ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke oz. najdlje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA V SK...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, RECEPTORSKE IN ČUVAJSKE STORITVE, ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI, KONTROLA VSTOPA IN IZSTOPA ..., strokovnost, odgovornost, zanesljivost, pripravljenost za delo v skupini, večizmensko

. profesor de geografía en educación secundaria/profesora de geografía en educación secundariaUČITELJ GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE ALI UČITELJ GEOGRAFIJE IN SOCIOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETOV, PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA, GOVORILNE URE ZA STARŠE IN DIJAKE, DELA V SKLADU Z LDN, ILDN IN PO NAVODILU RAVNATELJICE, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit na...

. analista de riesgos en aseguradorasPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA PRODAJO OSEBNIH ZAVAROVANJ - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE POVEZANE Z: ISKANJEM POTENCIALNIH ZAVAROVALCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIHKOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, USPOSABLJANJEM ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-I (ODSEK ZA DIGITALNI RAZVOJ IN INOVACIJE V SLUŽBI ZA DIGITALIZACIJO, DM 603) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, TEHNIČNO NAČRTOVANJE INOVATIVNIH REŠITEV NA PODROČJU DIGITALIZACIJE, IZVAJANJE POSTOKOV JAVNIH NAROČIL, SODELOVANJE PRI IZVA...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA OKOLJE IN GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NA POVEZAVI: https://www.dobrepolje.si/razpisi , HTTPS://WWW.DOBREPOLJE.SI/RAZPISI,

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETOV, PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA, GOVORILNE URE ZA STARŠE IN DIJAKE, DELA V SKLADU Z LDN, ILDN IN PO NAVODILU RAVNATELJICE., Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ SLOVENŠČINE - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREDMETOV, PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA, GOVORILNE URE ZA STARŠE IN DIJAKE, DELA V SKLADU Z LDN, ILDN IN PO NAVODILU RAVNATELJICE, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit na p...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - RAČUNOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KLJUČNE NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: FINANČNO-RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, - UPRAVLJANJE Z RAČUNOVODSKIMI INFORMACIJAMI GLAVNE IN POMOŽNIH POSLOVNIH KNJIG, - POMOČ PRI POSODABLJANJU POSLOVNI...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-I (ODSEK ZA DIGITALNI RAZVOJ IN INOVACIJE V SLUŽBI ZA DIGITALIZACIJO, DM 601) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU DIGITALIZACIJE, IZVAJANJE POSTOKOV JAVNIH NAROČIL, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU UPRAVNIH POSTO...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SPREMLJANJE  NA STROKOVNO OBRAVNAVO TRANSPORT HRANE, RAZDELJEVANJE, POMIVANJE POSODE VODENJE EVIDENC SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOČO ZGRADB IN NJIHOV OKOLICO, SKRB ZA VAR...

PROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM DELOVNIH NALOGOV IN MATERIALA ZA DELO, PRIPRAVA MATERIALA, PREGLED IN SESTAVA IZDELKOV, EMBALIRANJE BLAGA, ODVOZ BLAGA V SKLADIŠČE, DRUGA DELA PO NAVO...

VZDRŽEVALEC TEKSTILIJ - DELO V PRALNICI IN ČISTILNICI - M/Ž. KEMIČNI ČISTILCI, UPRAVLJAVCI PRALNIH STROJEV IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO PRANJE PREPROG, KEMIČNO ČIŠČENJE PREPROG, KEMIČNO ČIŠČENJE TEKSTILIJ – UPRAVLJANJE S STROJI ZA KEMIČNO ČIŠČENJE, MANIPULACIJA Z VSEMI VRSTAMI TEKSTILIJ IN PREPRO...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI TER SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA V VRTCU., Začetek zaposlitve 1.9.2022. Zahtevana izobrazba: - univerzitetni študijski program ...

PRALEC - M/Ž. PRALCI VOZIL, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZUNANJE IN NOTRANJE ČIŠČENJE VOZIL, KEMIČNO ČIŠČENJE, POLIRANJE TER DODAJANJE/ODSTRANJEVANJE NALEPK. OBČASNO PREMIKANJE VOZIL, OBČASEN KONTAKT S STRANKAMI, TAKO DA ŽELIMO PRIJAZNO OSEBO, KI ZNA KOMUNICIRATI...

Más empleos: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 25 · 29 · 36 · >>