Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,526 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 22):

Página: 22

. artesano del cuero/artesana del cueroCNC OPERATER - KROJILEC - M/Ž. UPRAVLJAVEC AVTOMATSKEGA KROJILNEGA STROJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZ RAZLIČNIH MATERIALOV NA LASERSKEM STROJU IN REZALNIKU, IZRIS KROJEV V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU, PRIPRAVA MATERIALA, NALAGANJE IN PRELAGANJE SUROVIN, DRUGA DELA IN NALOGE PO NA...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilSKLADIŠČNIK – KOMISIONAR - LAŠKO - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJANJE MATERIALA IN PROIZVODOV - TRANSPORT, ROČNO IN MEHANIZIRANO NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA - VODENJE SKLADIŠČNIH EVIDENC - PRIPRAVA IN IZDAJA SKLADIŠČN...

. soldador/soldadoraVARILEC TIG - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Varjenje nerjaveče pločevine, varjenje cevovodov različnih debelin z zaščitnim plinom, izvajanje samokontrole izdelanih zvarov, izdelovanje izdelkov na podlagi tehnične in tehnološke dokumentacije, podajanje predlogov...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadFINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA, VODI IN ARHIVIRA FINANČNO RAČUNOVODSKO DOKUMENTACIJO, VODI BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, VODI MATERIALNO POSLOVANJE, PRIPRAVA IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, PRIPRAVLJA RAZLIČNA ENOSTAVNA FINANČNA...

. ingeniero civil/ingeniera civilVIŠJI SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC/2 NA PROJEKTU ŽELEZNICE 1 - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO ORGANIZIRA IN KOORDINIRA POSTOPKE S PODROČJA DEJAVNOSTI, KI SO V OBSEGU DEL ORGANIZACIJSKE ENOTE ALI PO NAROČILU VODJE VODI IN ORGANIZIRA AKTIVNOSTI DELOVNIH SKUPIN IN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO NALOG,...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, - NADZOR NAD DIETAMI - DELITEV ZDRAVIL IN NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL - UREJANJE PRIROČNE LEKARNE - VODENJE DOKUMENTACIJE ZA OSKRBO IN ...

. operador de máquina afiladora/operadora de máquina afiladoraBRUSILEC - M/Ž. BRUSILEC KOVIN, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Brušenje izdelkov in polizdelkov iz inoxa, brušenje sijaj pločevine, pločevine, profilov in cevovodov, pomoč pri varjenju, montaži in preoblikovanju pločevine., , dopoldan

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI INŽENIR ZA EKONOMIKO OBRATOVANJA IN VOZNE REDE, V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI ANALITIK ZA PODROČJE OBRATOVANJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA DELOVNIH PROCESOV DOLOČANJA, DODELJEVANJA IN NAJAVE ČEZMEJNIH PRENOSNIH ZMOGLJIVOSTI; VODENJE BILANČNE SKUPINE ELES, KI OBSEGA IZVEDBO POSTOPKOV NAKUPA ENERGIJE ZA POKRIVANJE IZGUB IN IZRAVNAVO EES, A...

. coordinador de admisiones/coordinadora de admisionesRAZPISANO DELOVNO MESTO: VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2, ŠIFRA DM: J017932, V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE – PODIPLOMSKI ŠTUDIJ, 1 PROSTO DELOVNO MESTO - M/Ž. VODJA REFERATA ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE TER RAZISKOVALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA ŠTUDENTSKEGA REFERATA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ, PRIPRAVA SEZNAMA PREDAVANJ, OBLIKOVANJE RAZLIČNIH GRADIV ZA ŠTUDENTE NA PODIPLOM...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT/PROMETNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev oz. 1 leto, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA PREVOZOV, SPREMLJANJE TER VODENJE VOZNIKOV IN EVIDENC, PRIPRAVA POROČIL, OSTALA PISARNIŠKA DELA, SPREMLJANJE IN KONTROLA VOŽENJ VOZNIKOV, KONTROLIRA IZVAJANJE DOGOV...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosSCENSKI MIZAR MOJSTER V - M/Ž. SCENSKI MOJSTER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO IZDELOVANJE, POPRAVLJANJE IN MONTIRANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MIZARSKIH IZDELKOV IN SCEN IZDELOVANJE MODELOV ZA VAKUMIRANJE PLASTIKE IZBIRANJE IN PRIPRAVLJANJE MATERIALOV ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN K...

POSLOVNI DIREKTOR KIRURŠKE KLINIKE (NAZIV DM: VODJA I ŠIFRA DM: J017950) - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRBI ZA RACIONALNO POSLOVANJE IN ORGANIZACIJO DELA KLINIKE, SKRBI ZA DELOVANJE KLINIKE V SKLADU Z EKONOMSKIMI MOŽNOSTMI, SKRBI ZA IZVAJANJE STRATEŠKIH USMERITEV IN VSEH ORGANIZACIJSKIH PREDPISOV UKC, ...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V TAJNIŠTVU (KADROVSKA SLUŽBA) – (ŠIFRA DM: J017104) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, -AKTIVNO SODELOVANJE PRI UVEDBI IN DELOVANJU NOVEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA SAP, -SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE STROKOVNO ORGANIZACIJSKEGA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODRO...

ANALITIK VII/2 - II (ŠIFRA DM 203005) V SGS, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO, ODDELKU ZA OBRAČUN STROŠKOV DELA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH STROKOVNIH PODLAG ZA ODLOČANJE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE TER PREDLAGANJE UKREP...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE, OMARICE, OMARE IN SOBE - PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA - POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE NEGE - UREJANJE OBLAČIL, OSEBNEGA PERILA IN DRUGEG...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE - IZVAJANJE OSNOVNE NEGE - HRANJENJE IN POMOČ PRI HRANJENJU - VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVA...

VARUHINJA II - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROB...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT, ŠIFRA DM: D010001, V/NA ENOTA ZA DOPOLNILNA ZNANJA - RAZISKOVALNA SKUPINA ZA MATEMATIKO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 26, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVAN...

. ayudante de recursos humanosKADROVIK - POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. KADROVSKI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI - PRIJAVE IN ODJAVE DELAVCEV IZ ZAVAROVANJ (M1 IN M2), SPREMEMBE PODATKOV (M3), - ODDAJANJE VLOG ZA A1 OBRAZCE PRI NAPOTITVI DELAVCEV V TUJINO, - UREJANJE, AŽURIRANJE IN ARH...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - SPRE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

TISKAR - PRIUČITEV ZA DELO TISKARJA - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S TISKARSKIM STROJEM, SKRB ZA KVALITETO TISKA, ZMOŽNOST DELA V EKIPI, SODELOVANJE Z ODDELKOM TEHNOLOGIJE, OBČASNA VOŽNJA VILIČARJA. TRIIZMENSKO DELO., IZPIT ZA VILIČARJA, večizmensko

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKECIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, OTROŠKI ODDELEK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ZA POTREBE OČESNE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 30.04.2023, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACI...

BOLNIČAR - NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV, - UREJANJE PERILA IN POSTELJE, - PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV, - UREJANJE P...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, CENTER ZA GERIATRIČNO MEDICINO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV - S...

Más empleos: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 25 · 29 · 36 · >>