Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,663 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 16):

Página: 16

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, POTRDILO-nekaznovanost zaradi naklepnega KD, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, nekaznovanost zaradi KD zoper spolno nedotakljivost, ni uvede...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ BLAGA (ŽIVILA ZA ŠOLE IN VRTCE). RAZVOZ BLAGA JE S KOMBINIRANIMI VOZILI ("KOMBI"). RAZKLAD BLAGA POTEKA ROČNO (BREZ VILIČARJA). SKRB ZA DODELJENO VOZILO. OPRAVLJANJE DIREKTNE NABAVE PRI DOBAVITELJU. POMOČ ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVA ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV -SODELOVANJE S STROKOVNIMI TELESI ...

SERVISNI SVETOVALEC ZA KLEPARSKO LIČARSKO DELAVNICO - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM STRANK IN ODPIRANJE DELOVNIH NALOGOV, CENITVE VOZIL ZA ZAVAROVALNICE, IZDELAVA KALKULACIJ V PROGRAMU EUROTAX, PREGLED VOZIL IN STROKOVNO SVETOVANJE, SKRB ZA ZASEDENOST DELAVNICE, OB...

ASISTENT/ASISTENTKA Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, PRIPRAV...

. economistaVIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - PRIPRAVA POSLOV IN STORITVE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH, VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAG...

. bibliotecario/bibliotecariaBIBLIOTEKAR - V NACIONALNEM BIBLIOGRAFSKEM CENTRU - M/Ž. BIBLIOTEKAR, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BIBLIOGRAFSKA OPISNA IN VSEBINSKA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU POLITIKE KNJIŽNICE NA PODROČJU BIBLIOGRAFSKE OBDELAVE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZDELAVA BIBLIOGRAFIJ, POSREDOVANJE ZAHTEVNE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PISARN IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV., Pozitiven odnos do dela in ljudi. Občutek za red in čistočo, samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost, z možnostjo za nedoločen čas, popoldan

. ortoprotésicosE047036 INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II - M/Ž. ORTOTIK - PROTETIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZDELOVANJE, PRILAGAJANJE IN NAMEŠČANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE V INTERDISCIPLINARNIH IN MULTIDISCIPLINARNIH TIMIH, ODGOVARJANJE ZA PRAVILNOST DELOVNIH POSTOPKOV V SKLADU Z NAV...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesVZGOJITELJ/CA - M/Ž. UČITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z MLADOSTNIKI S ČVM V INTENZIVNI SKUPINI NOVO MESTO. PODROČJA DELA: SOCIALNI PEDAGOG, PSIHOLOG, SVETOVALNI DELAVEC,..., , večizmensko

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE STROKOVNEGA DELA V OKVIRU ZDRAVSTVENO – NEGOVALNE ENOTE (VODENJE STROKOVNEGA DELA), POROČANJE IN OBVEŠČANJE O NAROČILIH ZDRAVNIKA TER ZDRAVNIKU O SPREMEM...

. economistaVIŠJI REFERENT SPREMLJAVE - ZALEDNE SLUŽBE - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, EVIDENTIRA POSLOVNE DOGODKE V INFORMACIJSKE SISTEME BANKE IZ POGODBENIH RAZMERIJ S STRANKAMI IN SVETUJE SODELAVCEM PRI ZAHTEVNEJŠIH PROBLEMIH - VZDRŽUJE PODATKE O STRANKAH IN POSLIH NA PODLAG...

DELOVNO MESTO POD ŠIFRO 4552 – PODSEKRETAR (M/Ž) V SEKTORJU ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO, V DIREKTORATU ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO TER IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (ŠT. JN: 110-70/2022) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, OPRAV...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVS...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadJ015009 FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ANALITIČNE EVIDENCE SALDAKONTOV DOBAVITELJEV IN KUPCEV. PREGLEDI, PRIPRAVA PODATKOV IN KNJIŽENJE TEMELJNIC V SALDAKONTIH V POVEZAVI Z ANALITIKO KUPCEV IN DOBAVITELJEV: IZDELAVA SPECIFIKACIJE ZA  K...

. responsable de informaciónDOKUMENTALIST VII/1 - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM, RAZVRŠČANJE, KLASIFICIRANJE IN ODPRAVA POŠTE TER DRUGA DELA VLOŽIŠČA PISARNE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE ZA POTREBE SPECIALIZIRANEGA ALI ZUNANJEGA ODDELKA, SAMOSTOJ...

ČISTILKA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME (STROJNO ALI ROČNO), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, VZDRŽEVANJE STROJEV IN DEL...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA ZA POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA - M/Ž. UČITELJ BIOLOGIJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 17 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE BIOLOGIJE IN NARAVOSLOVJA TER IZVAJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LDN ŠOLE, PREDVIDEN ZAČETEK DELA: TAKOJ. USTREZNA IZOBRAZBA V SKLADU ...

. teleoperador/teleoperadoraSVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM KLICEV, OBDELAVA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, Od kandidata se pričakuje računalniško pismenost, veselje do dela s strankami, marljivost, natančnost in razpoložljivost za delo v izmena...

LABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD. SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTOV,PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, RAZVRŠČANJE, EVIDENT...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI (V DOMŽALAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, PREDVIDOMA  DO JANUARJA 2023, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - ZAG...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje dolgotrajno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ IN DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE ŠOLE, Opravljen strokovni izpit,  - obvladovanje slovenskega knjižnega jez...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), -ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, -ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI) IN -OPRAVLJANJE ...

LABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTOV, PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, RAZVRŠČANJE, EVIDENTIRANJE IN KON...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V DOMŽALAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V – OBRAČUN OD - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBRAČUNAVANJE PLAČ, NADOMESTIL PLAČ IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, VODENJE EVIDENC S PODROČJA PLAČ TER ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI, KI UREJAJO PLAČE, PRIPRAVLJ...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (M/Ž), ŠIFRA DM: E037003, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA - ORGANI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVN...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (M/Ž), ŠIFRA DM: E037006, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE IN NADZ...

Más empleos: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · 18 · 21 · 26 · 36 · >>