Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,641 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 16):

Página: 16

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

VARUHINJA I - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAVLJ...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA RAZVOJ IN AKTUARIAT - M/Ž. MATEMATIKI, AKTUARJI IN STATISTIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO ZAJEMALO: AKTUARSKE NALOGE V ZVEZI Z IMPLEMENTACIJO IN UPORABO NOVEGA RAČUNOVODSKEGA STANDARDA IFRS 17 (V VELIKI VEČINI), IZRAČUNAVANJE KAPITALSKE USTREZNOSTI PO SOLVENTNOSTI 2, SPR...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NASLEDNJE NALOGE: ORGANIZIRA DNEVNO KUHANJE OBROKOV PO PROGRAMU, POZNA IN DELA PO SISTEMU HACCP, PRIPRAVLJA  IN PORCIONIRA ZAJTRKE, MALICE, KOSILA IN VEČERJE ZA DIJAKE, ŠTUDE...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KAMNIK/MENGEŠ/DOMŽALE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN TRGOVINSKE STORITVE. OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA. SPREMLJANJE ZALOGE IN ZALOŽENOSTI Z BLAGOM V POSLOVALNICI. VSAKOKRATNA OPERATIVNA NAVODILA ZA DELO S STRANI NADREJENEGA. 2 IZMENSKO DELO, NEDELJE IN P...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK-VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, SKRB ZA USTREZNO SKLADIŠČENJE BLAGA, TRANSPORT BLAGA Z VILIČARJEM, VODENJE EVIDENC ZALOGE., Zaželeno, da je kandidat iz Ljubljane ali okolice. Nastop dela 01.10.2021. ,

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST ZA NALEZLJIVE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE PO NAVODILIH MENTORJA - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV - OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI) - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - ANGLEŠČINA - M/Ž. UČITELJ ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, Pričetek dela takoj. Opravljen strokovni izpit v VIZ. Priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku. Kand...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - UČITELJ FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVKE Z DALJŠE ODSOTNOSTI, skrajšan delovni čas, 20, - POUČEVANJE V ODDELKIH PREDMETNE STOPNJE OSNOVNE ŠOLE - OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER PO NAVODILIH VODSTVA - IZ...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI-PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, - S...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OSEBNI NEGI, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., ZANESLJIVOST, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, gibljiv/nestalen urnik

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 22.5.2022, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM IN POMOČ PRI NAČRTOVANJU, PRIPRAVI IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, VODENJE DOKUMENTACIJE, VARSTVO IN NEGA OTROK, SAMOSTOJNO DELO Z OT...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V CENTRU LJUBLJANE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA ČOKOLADNEGA IN ČAJNEGA ASORTIMANA IN SVETOVANJE PRI NAKUPU. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, PREVZEM BLAGA, PRIPRAVA BLAGA Z USTREZNIMI DEKLARACIJAMI IN CENAMI, PRIPRAVA PRODAJNEGA PROSTORA. VODENJE TRGOVSKIH EVIDE...

PRIUČEN DELAVEC V PRAŠNI LAKIRNICI - M/Ž. LIČARJI IN LOŠČILCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG V PRAŠNI LAKIRNICI: PRIPRAVA KOSOV ZA LAKIRANJE, OBEŠANJE KOSOV, POBIRANJE KOSOV, AVTOKONTROLA, VODENJE SPREMNE DOKUMENTACIJE. ŽAŽELJENO POZNAVANJE DELA Z LIČARSKO PIŠTOLO OZ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 11 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU, POMOČ PRI POUKU, PREHRANI IN GIBANJU TER OSTALA DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA., Potrdilo o nekaznovanosti z Ministrstva za pr...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KAMNIK/MENGEŠ/DOMŽALE - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA IN TRGOVINSKE STORITVE. OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA. SPREMLJANJE ZALOGE IN ZALOŽENOSTI Z BLAGOM V POSLOVALNICI. VSAKOKRATNA OPERATIVNA NAVODILA ZA DELO S STRANI NADREJENEGA. 2 IZMENSKO DELO, NEDELJE IN P...

. técnico de redes hidráulicas/técnica de redes hidráulicasVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KOMUNALNE OPREME, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE DELOVANJA IN TEKOČE VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA – IZVAJANJE VZDRŽEVANJA IN POMOČ SAMOSTOJNEMU VZDRŽEVALCU, UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE ENOSTAVNEJŠIH OKVAR NA INFRASTRU...

. inspector de calidad de la construcción/inspectora de calidad de la construcciónGRADBENI INŠPEKTOR V OE LJUBLJANA (DM: 172) - M/Ž. GRADBENI INŠPEKTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA IN NAČIN PRIJAVE SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI PORTALA GOV.SI (PROSTA DELOVNA MESTA V DRŽAVNI UPRAVI): HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/. PRIJAVA SE OBVEZNO ODDA ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, BOLNIŠNIČNI ODDELEK ZA NALEZLJIVE BOLEZNI, CEPILNI CENTER - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V   MULTIDISCIPLINAR. TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO ...

. agente y comisionista de aduanasCARINSKI DEKLARANT V LJUBLJANI - M/Ž. CARINSKI DEKLARANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMERCIALNA OBDELAVA ZAHTEVNEJŠIH POZICIJ, KALKULIRANJE STROŠKOV IN OPRAVLJANJE OPERATIVNIH DEL S PODROČJA LOGISTIKE V SKLADU Z ZAKONI IN DRUGIMI PREDPISI, KORESPONDENCA IN KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, ZBIR...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN OPRAVLJANJE RAČUNOVODSKIH DEL, VODENJE GLAVNE KNJIGE, PRIPRAVA POROČIL ZA BANKO SLOVENIJE, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, VODENJE PREDPISANIH FINANČNO RAČUNOVODSKIH EVIDENC, DRUGA DELA PO NAVODILIH ...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSI POGOJI SO NAVEDENI NA SPLETNI STRANI OBČINE VODICE WWW.VODICE V ZAVIHKU URADNE OBJAVE IN IJZ/ JAVNI RAZPISI, NATEČAJI IN NEPREMIČNINE, ,

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK IN VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti do vrnitve oz. najdlje do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA  VRTCA V SKLADU S PR...

SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA SVETOVALNO DELO Z OTROKI TER Z VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV, KOT TUDI S STARŠI IN DRUŽINAMI., ZAPOSLITEV V OKVIRU PROGRAMA "UČIM ...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IV (J034089) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA NOTRANJI TRANSPORT - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE INTERNEGA PREVOZA ŽIVIL/HRANE, SANITETNEGA IN STERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, PISARNIŠKEGA MATERIALA, BOLNIŠKEGA PERILA, VSEH VRST ODPADKOV TER DRUGEGA BLAGA IN MATERIALA Z ELEKTRO VOZIL...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG II (E047072) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO, CENTER ZA AVTIZEM - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE KLINIČNEGA SPECIALNO-PEDAGOŠKEGA DELA, - OPRAVLJANJE BOLJ ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - SVE...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH PREVENTIVNIH IN OPERATIVNIH DEL NA VZDRŽEVANJU STROJEV, NAPRAV, INSTALACIJ, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI IZDELAVI NOVIH STROJEV., UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM, POZNAVANJE ELEKTRO PODROČJA,

VZGOJITELJ - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, IZVAJA IN EVALVIRA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGE, OBLIKE DELA Z OTROKI V SKLADU S KURIKULOM IN PROGRAMOM VRTCA., ZAPOSLITEV V OKVIRU PROGRAMA "UČIM ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaPROJEKTANT STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE VODOVODNIH, PLINSKIH INSTALACIJ, PREZRAČEVANJE, KLIMATIZACIJA IN OGREVANJE., STROJNA SMER IZOBRAZBE, POZNAVANJE PROGRAMA AUTOCAD, WORD MOTIVIRANOST IN SAMOINICIATIVNOST PRI DELU,

Más empleos: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · 18 · 20 · 25 · 35 · >>