Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,641 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 17):

Página: 17

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (ŠIFRA DM 1387) V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE V SEKRETARIATU - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z OBRAČUNOM PLAČ IN VODENJEM KADROVSKE EVIDENCE - PRIPRAVA AKTOV, STALIŠČ, MNENJ IN DRUGIH GRADIV S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ - SAMOST...

. administrativo contable/administrativa contableFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE BANČNIH IZPISKOV IN KOMPENZACIJ, USKLAJEVANJE ODPRTIH POSTAVK KUPCEV IN DOBAVITELJEV, USKLAJEVANJE PREJEMNIC BLAGA Z RAČUNI IN KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV, VODENJE STROŠKOVNE BLAGAJNE., Prednost so izkušn...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN NEPOSREDNE OKOLICE ENOTE ZAVODA V OBSEGU 20 UR TEDENSKO (NADOMEŠČANJE DALJŠE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI)., POTRDILO SODIŠČA, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMO...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK (M/Ž) - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE IN MANIPULACIJA RAZLIČNIH MATERIALOV V SKLADIŠČU, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA TER SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠČA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (SKLADIŠ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE CESTNIH PREVOZOV BLAGA V MEDNARODNEM PROMETU (AVSTRIJA, NEMČIJA, BENELUX, HRVAŠKA, BIH), - HLAJENO IN ZMRZNJENO BLAGO - HLADILNIK, - SKRB ZA PREVZEM IN PRAVOČASNO TER KAKOVOSTNO DOSTAVO BLAGA...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG II (E047072) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PSIHIATRIJO, CENTER ZA AVTIZEM - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE KLINIČNEGA SPECIALNO-PEDAGOŠKEGA DELA, -OPRAVLJANJE BOLJ ZAHTEVNIH DIAGNO...

POSLOVNI ANALITIK - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Z IZVEDBENEGA VIDIKA IN OBLIKOVANJE, VZDRŽEVANJE IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV. POVEZOVANJE AKTERJEV PROCESA IN POSREDOVANJE PRI OBLIKOVANJU ZAHTE...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – ZA VODENJE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017935 - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, RAZPOREJA IN VODI DELO NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, NADZIRA IN KOORDINIRA DELA DRUGIH DELAVCEV , SODELUJE IN USKLAJUJE NALOGE SLUŽBE, IZVRŠUJE IN NADZORUJE SKLEPE ORGANOV ČLANICE ALI UN...

PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA MEDNARODNE ZADEVE (ŠIFRA DM 70011) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 12. 2021, polni delovni čas, 40, - NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA, - SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ...

DELAVEC - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELO NA GRILU, PRIPRAVLJA OCVTE PRODUKTE, MLEČNI SHAKE IN DRUGE SLADICE, PRIPRAVLJA, SESTAVLJA IN ZAVIJA SENDVIČE, DELA NA BLAGAJNI, SPREJEMA NAROČILA IN PLAČILA, ZBIRA IN PRIPRAVLJA NAROČI...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaRADIOLOŠKI INŽENIR III, E047056, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH POSEGOV V KLASIČNI RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI, - PRIPR...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE VSEH PREVENTIVNIH IN OPERATIVNIH DEL NA VZDRŽEVANJU STROJEV, NAPRAV, INSTALACIJ, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL PRI IZDELAVI NOVIH STROJEV., UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM, POZNAVANJE ELEKTRO PODROČJA,

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT IN KOMERCIALIST - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN NABAVA MATERIALA ZA STROJNE INSTALACIJE, POMOČ VODJI MONTAŽE, PRIDOBITEV PONUDB IN KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI, IZDELAVA NAROČILNIC IN NAROČANJE MATERIALA, UREJANJE ARHIVA, DELO POTEKA V PISARNI IN TUD...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaPROJEKTANT STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE VODOVODNIH, PLINSKIH INSTALACIJ, PREZRAČEVANJE, KLIMATIZACIJA IN OGREVANJE., STROJNA SMER IZOBRAZBE, POZNAVANJE PROGRAMA AUTOCAD, WORD MOTIVIRANOST IN SAMOINICIATIVNOST PRI DELU,

OSEBNA ASISTENTKA HENDIKEPIRANE OSEBE -DELOVNO MESTO V ZBILJAH - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI IN GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, SPREMSTVO IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESLJIVOST, TOČNOST, MOŽNOST OPRAVLJANJA DELA Z ...

. pedagogo social/pedagoga socialSPECIALNI PEDAGOG II (E047072) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA OTROŠKO PSIHIATRIJO, CENTER ZA AVTIZEM - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE KLINIČNEGA SPECIALNO-PEDAGOŠKEGA DELA, - OPRAVLJANJE BOLJ ZAHTEVNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, - SVE...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK IV (J034089) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA NOTRANJI TRANSPORT - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE INTERNEGA PREVOZA ŽIVIL/HRANE, SANITETNEGA IN STERILNEGA MATERIALA, ZDRAVIL, PISARNIŠKEGA MATERIALA, BOLNIŠKEGA PERILA, VSEH VRST ODPADKOV TER DRUGEGA BLAGA IN MATERIALA Z ELEKTRO VOZIL...

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZIDARSKA DELA, FASADERSKA DELA, POLAGANJE TLAKOVCEV IN ROBNIKOV, POLAGANJE OPAŽEV, KRIVLJENJE ŽELEZA, VARJENJE IN MONTAŽA JEKLENIH KONSTRUKCIJ , , dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. agrimensor/agrimensoraGEOMETER / GEODET - M/Ž. GEOMETER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA DELA NALOGE GEOMETRA / GEODETA NA PODROČJU NIZKE GRADNJE, IZDELAVA IZMER, POPISOV,  PROJEKTNIH DOKUMENTACIJ  V GRADBENIŠTVU , CELOVITO IZDELUJE GEODETSKE NAČRTE, KI SO OSNOVA PLANERJEM IN PROJEKTANTOM PRI NAČRT...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosNAMESTNIK DIREKTORJA (ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE) - M/Ž. POMOČNIK DIREKTORJA ZA ORGANIZACIJO IN SPLOŠNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, REALIZACIJA IN NADZOR NAD DELOVANJEM CELOTNEGA PODROČJA DEJAVNOSTI SLUŽBE ZNO, KOORDINIRANJE DELA V SLUŽBI ZNO MED POSAMEZNIMI TIMI IN STROKOVNIMI SLUŽBAMI, VODENJE D...

. personal directivo de la administración públicaZNANSTVENI ASISTENT/STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO SODELOVAL PRI IZVAJANJU RAZISKOVALNEGA IN STROKOVNO-RAZISKOVALNEGA DELA NA PODROČJU AGRARNE EKONOMIKE. PRIČAKUJE SE, DA BO KANDIDAT AKTIVNO VKLJU...

STROKOVNI DELAVEC ZA POGON IN VZDRŽEVANJE II. (TEHNOLOG) - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA POTREBNIH PREVENTIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL TER POPRAVIL (DNEVNO, TEDENSKO IN DOLGOROČNO) ZA CELOTEN MBO ORGANIZACIJA IN PRIPR...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ZAVODA, SKRB ZA ORGANIZACIJO IN ČIŠČENJE, NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA, OBČASNI PREVOZI ZA POTREBE ZAVODA, UREJANJE IN ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN OB OBJEKTU IN PARKIRIŠČU, komunikacija, izkušnje - vzdr...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesE035009 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA BLAGA STRANKAM, KONTROLA OB PREVZEMU IN IZDAJI BLAGA, USKLAJEVANJE STANJA ZALOG, SKRB ZA DVORIŠČE IN SKLADIŠČE, OBVEZEN IZPIT ZA VILIČARJA., izpit za viličarja, dvoizmensko

KOMUNALNI DELAVEC - ČIŠČENJE - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA NA ČIŠČENJU VSEH JAVNIH POVRŠIN , VZDRŽEVANJE ČISTOČE IN REDA, V JAVNIH SANITARIJAH V SKLADU S HIGIENSKO SANITARNIMI PREDPISI, DELA NA ČIŠČENJU JAVNIH POVRŠIN S TROKOLESNIM POLTOVORNIM VOZILOM, DELA NA ČIŠČE...

. metalúrgico/metalúrgicaTEHNOLOG ZA LIVARSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. METALURG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA KALKULACIJ CENE ULITKA (IZDELKA) NA PODLAGI ZAHTEV KUPCEV IN DRUGIH INFORMACIJ, PRIDOBLJENIH V SODELOVANJU Z ODDELKOM PRODAJE ALI NEPOSREDNO S KUPCI, IZDELAVA LIVARSKE TEHNOLOGIJE ZA ULITKE V 3D RAČUNALNIŠKI TEHN...

. ferrallistaMONTER KOVINSKIH REGALOV - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOSTAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH REGALOV IN KONSTRUKCIJ, POMOČ V PROIZVODNJI., Srednja ali poklicna izobrazba smer stronijštvo. Znanje uporabe ročnega orodja, ročne spretnosti, zanesljivost, natančnost, dopoldan...

RECEPTOR - M/Ž. HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIČAKUJEMO: DELOVNE IZKUŠNJE: 3 LETA, JEZIKI: ANGLEŠKI (ODLIČNO), NEMŠKI (NAPREDNO), ITALIJANSKI (NAPREDNO) ALI DRUG JEZIK (NAPREDNO). NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRODAJA HOTELSKIH STORITEV (TRŽENJE, PRIDOBIVANJE POSLOVNI...

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · < · 17 · > · 19 · 21 · 26 · 36 · >>