Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,663 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 17):

Página: 17

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE GARDEROB, SANITARIJ, TUŠEV, RECEPCIJE, STOPNIŠČ, PISARN, ČIŠČENJE UNIVERZITETNE ŠPORTNE DVORANE V ROŽNI DOLINI, STALEN OBJEKT DOSTOPEN Z LPP PREVOZOM, DELOVNIK OD 14.30 DO 22.30 URE OD PONEDEL...

PODROČNI SEKRETAR - VODJA PROJEKTNE PISARNE V VODSTVU - PROJEKTNA PISARNA - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE V AKTU O SISTEMIZACIJI IN V POGODBI O ZAPOSLITVI; ZAGOTAVLJA REALIZACIJO PROGRAM...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI (M/Ž), ŠIFRA DM: E037003, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI POPORODNI NEGI NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA OTROČNICE, NOSEČNICE IN NOVOROJENČKA - ORGANI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVN...

STROKOVNI SODELAVEC VI (ŠIFRA DM 59442) V DIREKTORATU ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, NEVLADNE ORGANIZACIJE IN POLITIČNI SISTEM - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE ORGANIZACIJSKIH IN STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA,- SPREMLJANJE, POSREDOVANJE IN USKLAJEVANJE PREDLOGOV IN POBUD TER NJIHOVO POSREDOVANJE PRISTOJNIM ORGANOM IN SLUŽBAM,- REŠEVANJE ZAHTE...

. encargado de almacén de materias primas/encargada de almacén de materias primasVODJA SKADIŠČA - M/Ž. VODJA SKLADIŠČA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA V SKLADIŠČU, SPREJEM IN IZROČITEV BLAGA, KOMISIONIRANJE IN PRIPRAVA BLAGA NA PODLAGI DELOVNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA STANJE BLAGA IN VODENJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, UPRAVLJAN...

UČITELJ ARANŽERSKIH STROKOVNIH MODULOV - M/Ž. UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ARANŽERSKIH STROKOVNIH MODULOV V SREDNJI ŠOLI, Ob prijavi je potrebno priložiti dokazila o izobrazbi, pedagoško andragoški izobrazbi, strokovnem ...

. especialista en financiación públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I – SEKTOR ZA NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST – PRETEŽNO ZA IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, predvidoma do konca leta 2026., polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVI INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAH...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V DOMŽALAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), -ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, -ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI) IN -OPRAVLJANJE ...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU DELA PRIPRAVA PROGRAMA DELA NA POSAMEZNEM PODROČJU IZVAJANJE NALOG...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ DSP - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje dolgotrajno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ IN DELA PO NAVODILIH RAVNATELJICE ŠOLE, Opravljen strokovni izpit,  - obvladovanje slovenskega knjižnega jez...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V TRGOVINI (V DOMŽALAH) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

LABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD, SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTOV, PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, RAZVRŠČANJE, EVIDENTIRANJE IN KON...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005), ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA REVMATOLOGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, PREDVIDOMA  DO JANUARJA 2023, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - ZAG...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE OSNOVNE NEGE, (UMIVANJE, PREOBLAČENJE STANOVALCA IN POSTELJE, MENJAVA INKONTINENTNIH PRIPO...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (M/Ž), ŠIFRA DM: E037006, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KO ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA, ORGANIZIRANJE IN NADZ...

SVETOVALEC (ŠIFRA DM: 10027) V DIREKTORATU ZA INFORMATIKO, URADU ZA RAZVOJ DIGITALNIH REŠITEV, SEKTORJU ZA RAZVOJ ELEKTRONSKIH STORITEV, ZA DOLOČEN ČAS DO 30. 6. 2026 OZIROMA DO KONCA TRAJANJA PROJEKTA RAZVOJ NOVIH DINAMIČNIH E-STORITEV - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. do 30. 6. 2026 oziroma do konca trajanja projekta Razvoj novih dinamičnih e-storitev, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA: - ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJA OSKRBOVALKA V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA. OSKRBA STANOVALCEV IN SKRB ZA VARNO IN PRIJETNO BIVANJE STANOVALCEV NA ODPRTEM IN VAROVANEM ODDELKU. VZDRŽEVANJE KVALITETNEGA BIVALNEGA OKOLJ...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV NA PODLAGI ZAKONA, KI UREJA RAČUNOVODSTVO IN V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI, OBRAČUN IN KNJIGOVODSTVO PLAČ TER DRUGIH OSEBNIH PREJEMKOV, MATERIALNO KNJIGOVODSTVO – SPREM...

. teleoperador/teleoperadoraSVETOVALEC V KONTAKTNEM CENTRU - M/Ž. AGENT V KONTAKTNEM CENTRU, PRODAJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM KLICEV, OBDELAVA ELEKTRONSKIH SPOROČIL, Od kandidata se pričakuje računalniško pismenost, veselje do dela s strankami, marljivost, natančnost in razpoložljivost za delo v izmena...

LABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE PRI UVAJANJU NOVIH METOD. SPREJEM IN PRIPRAVA PACIENTOV,PRIPRAVA LABORATORIJSKEGA PRIBORA ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA, RAZVRŠČANJE, EVIDENT...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, E035012 ZA POTREBE ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA -IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR - JUNIOR - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DOKUMENTIRANJE IN UPRAVLJANJE VARNOSTNIH KOPIJ TER VZDRŽEVANJE SISTEMOV. DNEVNO UPRAVLJANJE IN ADMINISTRACIJA STREŽNIKOV, OMREŽJA, SLUŽBENE TER NAROČNIKOVE TEHNOLOGIJE. POMOČ NAROČNIKOM IN NOTRANJI EKIPI PRI...

PODROČNI SEKRETAR V SEKTORJU:VODSTVO–PROJEKTNA PISARNA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano od 01.01.2023 za , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKI...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU: VODSTVO-PROJEKTNA PISARNA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano od 01.01.2023 za , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU ...

. médico generalista/médica generalistaE018020 - ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - DRUŽINSKA MEDICINA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠO EKIPO ZDRAVNIC IN ZDRAVNIKOV VABIMO SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE (Ž/M). OPIS DELOVNEGA MESTA: ZDRAVNIK V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, SODELOVANJE V SLUŽBI NMP., Opravljen strokovn...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE – KOČEVJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – SAMOSTOJNO ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROIZVODNEGA PROCESA V KUHINJI, V OBRATU Z VEČ RAZDELILNIMI KUHINJAMI – SAMOSTOJNA IZDELAVA JEDILNIKOV IN PLANA PROIZVODNJE V VEČJI KUHINJI – SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU: VODSTVO - PROJEKTNA PISARNA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Določen čas za pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano od 01.01.2023 za , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK-PRIPRAVNIK-STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)-M/Ž-OBMOČNI CENTER CSD LJUBLJANA - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN USKLAJUJE NAJZAHTEVNEJŠE AKTE ZAVODA, POGODBE, DOGOVORE IN DRUGE PRAVNE LISITNE, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE NA PODROČJU UPRAVLJANJA S KADRI, VODI JAVNA NAROČILA ZAVODA, ODLOČA NA PRVI...

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · < · 17 · > · 19 · 21 · 26 · 36 · >>