Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,205 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 17):

Página: 17

. carpintero/carpinteraMONTER LESENIH KONSTRUKCIJ - TESAR - M/Ž. TESAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE LESENIH KONSTRUKCIJ (OSTREŠJA, SKELETNE HIŠE, NADSTREŠKI IPD.) V DELAVNICI IN NA TERENU, RAZLIČNE OBDELAVE ELEMENTOV KONSTRUKCIJ  (SKOBLJANJE, BARVANJE IPD.), PREVOZI MATERIALA , - zaželene delovne i...

B017400 POMOČNIK DIREKTORJA PODROČJE DELA: ZDRAVSTVENA NEGA - M/Ž. MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE, USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, NAČRTOVANJE IN USMERJANJE STROKOVNEGA RAZVOJA REHABILITACIJSKE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S SPOZNANJI IN TREND...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA OBRATOVANJE VN OBJEKTOV - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE BODO: ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE VSEH REDNIH IN IZREDNIH DEL NA PRIMARNIH IN SEKUNDARNIH SISTEMIH VN OBJEKTOV, NADZIRANJE, ANALIZIRANJE OBRATOVANJA IN PARAMETRIRANJE PRIM...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV // PISARNA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA BODO:  ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH TER DRUGIH PROSTOROV,  PRAZNJENJE KOŠEV, ODNAŠANJE IN LOČEVANJE SMETI, SODELOVANJE PRI GENERALNIH ČIŠČENJIH, OPRAVLJANJE DRUGI...

ZNANTVENI SVETNIK ZA DELO NA PROJEKTU UL ZA TRAJNOSTNO DRUŽBO-ULTRA. PROJEKT SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE TER EVROPSKA UNIJA-NEXTGENERATIONEU TER V MAN. OBS. NA PRO.RP.R549 IN TRG.S2.SKL.BOMO DOP D. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 15 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH NA PROJEKTIH 17-ULTRA-6.05 IN 17-RP.R549 IN 17-TRG.S2, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, Prosto delovno mesto na Oddelku za gospodarsko sodstvo pri Okr...

STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (II) (J017140) ZA POTEBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, BOLNIŠNIČNA LEKARNA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE FINANČNO RAČUNOVODSKIH NALOG ZA ZADOLŽENO PODROČJE (FIN. POSLOVANJA, MATERIALNEGA KNJIŽENJE ZALOGE IN PORABE, VODENJA POSLOVNIH KNJIG, DRUGI OBRAČUNI, ANALITIČNA RAČUNOVODSTVA, KONTROLING IN LIKVIDACIJA RAČUNOV V ...

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 1.9.2024 - 31.8.2025, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE, Vlogi obvezno priložite: - dokazila o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev, - dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, - potrdilo iz kazenske evidence o nekazn...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ZA MLAJŠEGA UPORABNIKA IŠČEMO OSEBNEGA ASISTENTA M/Ž ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS 20 UR NA TEDEN. DELO POTEKA V LJUBLJANI., Za mlajšega uporabnika iščemo osebnega asistenta M/Ž za polovični delovni čas 20...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNIK PRIPRAVNIK - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJA DELA (PREDVSEM, NE PA IZKLJUČNO): IZVRŠILNO PRAVO, INSOLVENČNO PRAVO, GOSPODARSKO PRAVO, POGODBENO PRAVO, KAZENSKO PRAVO, UPRAVLJANJE SLABIH TERJATEV (ZLASTI IZVENSODNA IZTERJAVA).  , OD NOVEGA SODELAVC...

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · < · 17 · > · 20 · 23 · 30 · 43 · 69 · >>