Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,205 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 42):

Página: 42

VIŠJI REFERENT (ŠIFRA 101) V SEKTORJU ZA INFORMACIJE IN DOKUMENTACIJO - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ODBIRANJE, PREVZEMANJE, STROKOVNA OBDELAVA IN IZDELAVA PRIPOMOČKOV ZA RAZISKAVE ARHIVSKEGA GRADIVA; - VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI; - DAJANJE INFORMACIJ O AR...

. director de recursos humanos/directora de recursos humanosVODJA SEKTORJA II V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. VODJA SPLOŠNIH SLUŽB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNE NALOGE DELOVNEGA MESTA:- NAČRTOVANJE TER ORGANIZIRANJE NALOG S PODROČJA SEKTORJA,- USMERJANJE IZVAJANJA NALOG S PODROČJA SEKTORJA, - NADZOR NAD DOSEGANJEM NAČRTOVANIH REZULTATOV IN CILJEV SEKTORJA ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médico(ADMINISTRACIJA) ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA OPRAVILA ZA RAZLIČNE OE PRIPRAVA IN KONTROLA PODATKOV, VODENJE EVIDENC, STATISTIKE TER PRIPRAVA PODATKOV ZA RAZLIČNE ANALIZE TER POROČILA, POMOČ PRI ZBIRANJU IN PRIPRAVI STROKOVNIH GRADIV...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za čas izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost, predvidoma do 30. 6. 2026., polni delovni čas, 40, SPLOŠNE NALOGE DELOVNEGA MESTA: SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV,...

. conserje de edificioSODELAVEC V TEHNIČNEM ODDELKU - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE ZGRADBE USTAVNEGA SODIŠČA IN SLUŽBENIH STANOVANJ, S KATERIMI UPRAVLJA USTAVNO SODIŠČE TER PRIPRAVA PREDLOGOV ZA VZDRŽEVALNA DELA, SKRB ZA REDNO SERVISIRANJE NAPRAV IN O...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNE NALOGE DELOVNEGA MESTA: SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV, KLJUČNIH DOKUMENTOV, PRIPRAVI ANALIZ, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ...

PODSEKRETAR, ŠIFRA DM 5101, V URADU UJP, SEKTORJU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ODDELKU ZA RAZVOJ IN INFRASTRUKTURO, ŠTEVILKA: 1001-33/2024 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN, -SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, -VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH...

GRAFIČNI OBLIKOVALEC - M/Ž. GRAFIČNI IN MULTIMEDIJSKI OBLIKOVALCI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GRAFIČNO OBLIKOVANJE, PRIPRAVA ZA TISK, OSNOVNO POZNAVANJE PROGRAMA CORELDRAW OPERATER NA NAPRAVAH ZA TISK IN DODELAVO, TISK, GRAVIRANJE, POMOČ PRI DODELAVI IZDELKOV: REZANJE, VEZAVA, MANIP...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraŠIFRA DM: H019001-0, ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.09.2026, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH (P1-0448 STOHASTIČNE METODE IN NJIHOVA UPORABA), STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODJA PODROČJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV (G027911 VODJA SLUŽBE) NA PODROČJU ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV V TEHNIČNEM SEKTORJU, ŠIFRA 188 - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, KOORDINIRANJE, NADZOR IN IZVAJANJE DEL NA PODROČJU TER USKLAJEVANJE DELA Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI. SPREMLJANJE PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA (ZUNANJIH IN NOTRANJIH) TER ZA...

Más empleos: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 44 · 46 · 51 · 61 · 81 · >>