Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,658 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 42):

Página: 42

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC/SOCIALNA OSKRBOVALKA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31/8 - 2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTREZNIH PRILA...

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA KUHARSTVA - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA GOSTINSKE IN TURISTIČNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 7, DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku....

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 23, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas, od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, za krajši delovni čas, v deležu delovnega časa 0,58 (23,2 uri/teden). V prijavi obvezno navedite številko obves...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI E037021, INTERNA KLINIKA, KO ZA GASTROENTEROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA -ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE STOMATOLOŠKE KLINIKE, CENTRA ZA ZOBNO IN ČELJUSTNO ORTOPEDIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 06.04.2022 oz. do vrnitve začasno odsotne sodelavke, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU (RAZREDNIK) - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31/8 - 2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z UVAJANJEM USTRE...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - DELO V RAZLIČNIH FAZAH V PROIZVODNJI (PRIPRAVA BLAGA, SESTAVLJANJE VZMETNIC, ŠIVANJE PREVLEK, PAKIRANJE (ROČNO IN STROJNO) - DELO V SKUPINI, - SKRB ZA ČI...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI SVETOVALEC II V SEKTORJU ZA OBRATOVANJE OBJEKTOV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA SEKTORJA, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH NALOG IN PROJEKTOV, POMOČ PRI PRIPRAVI ANALIZ IN POROČIL., ,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - RAZREDNIK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, Zaposlitev je za določen čas od 1. 9. 2021 do vrnitve začasno odsotnega delavca na delo, predvidoma do 5. 12. 2021, vendar najdlje do 31. 8. 2022, za polni delovni ča...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE TER OSTALA DELA UČITELJA V OŠ, Socialno pedagoška dokvalifikacija in potrdilo o nekaznovanosti,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ GLASBENE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI TER OSTALA DELA UČITELJA V OŠ, Socialno pedagoška dokvalifikacija in potrdilo o nekaznovanosti,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. UČITELJ LIKOVNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 2, POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI TER OSTALA DELA UČITELJA V OŠ, Socialno pedagoška dokvalifikacija in potrdilo o nekaznovanosti,

UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI IN UČITELJ V ODDELKU OPB - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PREMETA GLASBENA UMETNOST IN DOPOLNJEVANJE V ODDELKU OPB-JA., Opravljen strokovni izpit v VIZ, priložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku...

. terapeuta ocupacionalDIPL. DELOVNI TERAPEVT - M/Ž. DELOVNI TERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, OBRAVNAVA UPORABNIKOV VSEH STAROSTNIH SKUPIN, KI IMAJO TEŽAVE PRI IZVAJANJU NAMENSKIH AKTIVNOSTI ZARADI FIZIČNIH ALI DUŠEVNIH FUNKCIONALNIH OVIR V ŽIVLJENJSKEM, DELOVNEM IN SOCIALNEM OKOLJU, OCENJE...

PODROČNI PODSEKRETAR - I017054 -VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE RAČUNOVODSTVA, IZDELAVA LETNIH IN PERIODIČNIH POROČIL O FINANČNEM POSLOVANJU IN DRUGIH ANALIZ. PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV IN SPREMLJANJE REALIZACIJE, PRIPRAVA POGODB O FINANCIRANJU ZA RAZLIČNE VIRE FINANCIRA...

. montador de puertas/montadora de puertasPOMOČNIK MONTERJA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ MONTERJU PRI MONTAŽI VRAT. ZAHTEVANE SO ROČNE SPRITNOSTI IN PRIPRAVLJENOST DVIGOVANJA VRAT DO 50 KG, Iščemo osebo za priučitev, sposobno in željno fizičnega dela v montaži vrat, dopoldan

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI E034004, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO, SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI DIAGNOS...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, SODELOVANJE PRI VODENJU TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE TEMELJNIH IN APLIKATIVNIH RAZISKAV V OKVIRU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA OŽJEM PODROČJU IZKAZANA...

. redactor jefe/redactora jefaODGOVORNI UREDNIK SLOVENSKE TISKOVNE AGENCIJE - M/Ž. UREDNIK UREDNIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE UREDNIŠKE POLITIKE ZA KATERE URESNIČEVANJE V SKLADU Z VSEBINSKO  ZASNOVO JE ODGOVORNI UREDNIK ODGOVOREN, VODI IN ODGOVARJA ZA DELO UREDNIŠTVA V VSEBINSKEM, KADROVSKEM, ORGANIZACIJSKEM IN FINANČNEM POGLEDU, ...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBISKOVANJE OBSTOJEČIH IN POTENCIALNIH KUPCEV REGIJSKO. ZANIMIVO IN DINAMIČNO DELO, DELO S STRANKAMI. DELO V PRIJETNEM KOLEKTIVU. ZAŽELJENO JE POZNAVANJE MATERIALOV, KI SE UPORABLJAJO V MIZARSKIH DELAVNICAH IN LE...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DSP (PREDNOST SRP ALI INK. PEDAGOG) - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO UČITELJA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ, PREDNOST SPECIALNI REHABILITACIJSKI PEDAGOG ALI INKLUZIVNI PEDAGOG., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOČNO OBSOJEN...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA (SLOVENIST) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. Od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA/POMOČNIKA RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA., D...

. empleado de oficina/empleada de oficinaPRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE V EVIDENČNO VPISNIŠKI SLUŽBI, ŠT. DELOVNEGA MESTA 15. - M/Ž. VPISNIČAR NA SODIŠČU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV, - VODENJE POTREBNIH EVIDENC, - ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV IN PRIPRAVLJANJE STATISTI...

. farmacéutico de hospital/farmacéutica de hospitalBOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST - M/Ž. BOLNIŠNIČNI FARMACEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  IZVAJANJE V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI V SKLADU S PRILOŽENIM OPISOM DEL, NALOG, ODGOVORNOSTI IN POOBLASTIL. VAROVANJE PODATKOV IN PACIENTOVIH PRAVIC. UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE ...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, - UVAJANJE V STROKO IN OPRAVLJANJE DELA POD NADZOROM OZIROMA SAMOSTOJNO IZVAJANJE OSNOVNIH DIAGNOSTIČNIH PREISKAV V RADIOLOGIJI V SKLADU Z DOBRO RADIOLOŠKO PRAKSO NA ENI RADIOLOŠKI APARATURI - PRIPR...

. cocinero/cocineraKUHAR V. - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2021, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA, ZAGOTAVLJANJE UKREPOV VARNEGA IN HIGIENSKEGA RAVNANJA S HRANO, UPRAVLJANJE VELIKE KUHINJSKE OPREME., ,

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENTKA V SPREJEMNI PISARNI NA TEHNIČNIH PREGLEDIH - M/Ž. REFERENT ZA TEHNIČNE PREGLEDE MOTORNIH VOZIL , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REFERENTKA V SPREJEMNI PISARNI NA TEHNIČNIH PREGLEDIH., -zaželjen opravljen izpit iz ZUPA, -zaželjen opravljen izpit za zavarovalništvo, -zaželjen opravljen izpit na Javni agenciji...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRGOVINI Z NAKITOM PANDORA (CITYPARK IN PREŠERNOV TRG) - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OHRANJANJE NAJVIŠJE MOŽNE RAVNI STORITEV V VSAKEM TRENUTKU, DOSEGANJE ZASTAVLJENEGA CILJA PRODAJE, DNEVNO- OPERATIVNE ZADOLŽITVE, POROČILA, POZNAVANJE IN IZVAJANJE POTREBNIH ZAKONSKIH PREDPISOV IN VODENJE DOKUMENTACIJE, SKLADN...

. asistente de direcciónSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (V REFERATU ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE) - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA NA ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 2. IN 3. STOPNJE; VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV 1. ALI 2. STOPNJE NA VSEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH; SODELOVANJE PRI IZVEDB...

Más empleos: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 45 · 49 · >>