Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,537 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 42):

Página: 42

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT SONČNIH ELEKTRARN - M/Ž. INŽENIR ELEKTROENERGETIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO ZNANJE ACAD, IZDELAVA PONUDB IN KOSOVNIC, MERITVE, PROJEKTIRANJE SONČNIH ELEKTRARN, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH SHEM PREVERJANJE SKLADNOSTI IZVEDBE PROJEKT...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANEGA OBMOČJA, OBVLADOVANJE PRAKTIČNEGA POSTOPKA, UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA, OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE Z OSEBA...

PODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA FINANČNO POSLOVANJE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN/ALI ODLOČA V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH V SKLADU S POOBLASTILI; IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE S PODROČJA DELA, DOLOČENE V INTERNEM AKTU O ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNO ZNANJE ACAD, IZDELAVA PONUDB IN KOSOVNIC, MERITVE, PROJEKTIRANJE, PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE ELEKTRIČNIH SHEM PREVERJANJE SKLADNOSTI IZVEDBE PROJEKTA, OPRAVLJANJE DRUGIH...

LABORATORIJSKI TEHNIK III, ŠIFRA DM: E045007, ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, SLUŽBA ZA MEDICINSKE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO PO USTREZNIH NAVODILIH,- IZVAJANJE OSN...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA SREDNJE ZAHTEVNA DELA V PROIZVODNJI - OKROGLINSKO BRUŠENJE - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -ZAHTEVNO OKROGLINSKO BRUŠENJE NA BRUSILNIH STROJIH, PO POTREBI SE KASNEJE DELA TUDI NA PLOSKOVNEM BRUŠENJU, Pripravljenost na večizmensko delo, natančnost, odgovo...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA HRVAŠKI TRG - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRODAJNIH NAČRTOV, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODNOSOV Z NOVIMI KUPCI IN POSLOVNIMI PARTNERJI, OPERATIVNO DELO NA PODROČJU PRODAJE, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA NOVIH PONUDB, ZAGOTAVLJANJE PRODAJ...

. técnico en bioquímica/técnica en bioquímicaLABORATORIJSKI TEHNIK III - FLEBOTOMIST (E045021), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIKKB - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK BIOKEMIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. 1.8.2023 OZIROMA DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE, ARHIVIRANJE IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN V...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNA DELA TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z OPISOM DEL V AKTU O SISTEMIZACIJI, Kandidati naj prijavi priložijo dokazilo o izobrazbi ter potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost otrok.,

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV - ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA - PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, - VODEN...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDI;  POMOČ PRI KUHANJU HRANE IN  PRIPRAVI DIETNE PREHRANE TER MALIC ZA DELAVCE IN ZUNANJE; UPORABNIKE POD STROKOVNIM VODENJEM  VODJE; IZVAJANJE ...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO IN SODELOVANJE NA VIZITI, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NE...

. auxiliar de enfermeríaPRIPRAVNIK - SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO IN SODELOVANJE NA VIZITI, IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NE...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoLABORATORIJSKI TEHNIK III (E0450070), KIKKB, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, - IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH PREISKAV, - POT...

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, TER OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, Urejenost, prijaznost, točnost, natančnost, prilagodljivost, poštenost,delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželjene...

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, SPREMLJANJE STANOVALCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA, OPAZOVANJA STANJA STANO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MED. SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV., DOKAZILA O ZAKLJUČENEM ŠOLANJU, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT (v primeru študija po bolonjskem progra...

. cocinero/cocineraKUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MALIC, PRIPRAVA JEDI ALA KART, PRIPRAVA SOLAT, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Čistost, urejenost, prilagodljivost, hitrost. Delovne izkušnje niso pogoj-so pa za...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OHRANJANJE VITALN...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

BOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV, SODELOVANJE S STREŽNICAMI PRI VZDRŽEVANJU OKOLJA STANOVALCA, SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU IN POMOČ PRI IZV...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesTEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI: PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV V SKLADU S KOMPETENCAMI, VODENJE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM NAČR...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV - PREDAVATELJ - M/Ž. UČITELJ PREDPISOV O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL, TER VODENJE TEČAJEV  OBVLADOVANJE IN RAZVIJANJE VSEBIN S PODROČJA ETIKE IN PROMETNE KULTURE ...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAŽA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH, MONTAŽA NOVE OP...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH ČISTILNI, PESKALNI STROJI, FORMARSKI STROJI, JEDRARSKI STROJI, MOSTNA DVIGALA, VZDRŽEVANJE DVIGAL, VZDRŽEVANJE FORMARSKIH LINIJ BMD, ASPA, DISA, ELEKTRO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II E037019, KIRURŠKA KLINIKA, ODDELEK ZA OTROŠKO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaSKUPINOVODJA MENTOR - M/Ž. DELOVODJA V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA, PRANJA IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z ZAPOSLENIMI INVALIDI IN INVALIDI, KI SO VKLJUČENI V PROCES ZAPOSLITVENE ALI POKLICNE REHABILITACIJE VODENJE MANJŠE SKUPINE IN IZVAJANJE DELA PO POGODBAH IN DELOVNIH NALOGIH ORGANIZ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST (E018018) V MDPŠ - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, IZVAJANJE DEJAVNOSTI MEDICINE DELA -SODELOVANJE PRI OCENJEVANJU TVEGANJA NA DELOVNEM MESTU V DELOVNEM OKOLJU -SEZNANJANJE DELAVCEV S TVEGANJI, KI SO POVEZANA Z NJ...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioSKLADIŠČNI DELAVEC -VILIČARIST - DELO NA LAVRICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM BLAGA - GRADBENEGA IN TEHNIČNEGA MATERIALA IN SKLADIŠČENJE, IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA (Z VILIČARJEM), DVOIZMENSKO DELO, 6-DNEVNI DELOVNI TEDEN,

Más empleos: << · 21 · 31 · 36 · 39 · 40 · < · 42 · > · 44 · 47 · >>