Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,962 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 9):

Página: 9

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SODELAVEC I V SEKTORJU ZA SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, S PODROČJA SPLOŠNIH PRAVNIH ZADEV, KI ZAJEMA: - REDNO SPREMLJANJE PREDPISOV IN DRUGIH AKTUALNIH DOGODKOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA IN REDNO OBVEŠČANJE NADREJEN...

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. POMOŽNI GRADBENI DELAVEC – NIZKE GRADNJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA IŠČEMO DELAVCA NA PODROČJU NIZKIH GRADENJ. DELO ZAJEMA ZIMSKO IN LETNO VZDRŽEVANJE CEST, POTEKA V OKOLICI LJUBLJANE, , dopoldan

OSEBNI ASISTENT (OSKRBOVALEC) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v ROVTAH za krajši delovni čas (20 ur/teden, neenakomerna razpore...

. apuntador/apuntadoraG025033 ŠEPETALEC V DRAMSKEM GLEDALIŠČU - M/Ž. ŠEPETALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA (nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti), polni delovni čas, 40, TEKSTOVNO SPREMLJANJE IGRALCEV NA VAJAH IN PREDSTAVAH, DISKRENO POSREDOVANJE BESEDIL, VODENJE IN IZDELAVA ŠEPETALSKE KNJIGE - VNAŠANJE POPRAVKOV I...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZA STROJEM ZA PIHANJE PLASTIKE, STREŽBA STROJA, ZLAGANJE IZDELKOV, POVIJANJE S STREČ FOLIJO IN ODLAGANJE V SKLADIŠČE. SKRB ZA RED IN ČISTOČO PROIZVODN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E037019, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKCL LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH - ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN V...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaFINANČNIK VII/1 - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -- OPRAVLJANJE FINANČNO RAČUNOVODSKIH NALOG (PREVZEMANJE IN EVIDENTIRANJE RAČUNOV, IZDELAVA ODREDB IN ZAHTEVKOV), ­- EVIDENTIRANJE IN OBRAČUN POTNIH NALOGOV, ­- VNOS PODATKOV POTREBNIH ZA OBRAČUN IN IZPLAČI...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 11 mesecev oz. 1.10.2023 do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, DELO V SVETOVALNI SLUŽBI ŠOLE, KANDIDAT/KA MORA IZPOLNJEVATI POGOJE ZA DELO V SVETOVALNI SLUŽBI V SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI, ,

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialOPERATER - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJA NALOGE, KI JIH DOLOČI VODJA DODELAVE, NA PODLAGI ZAPISOV NA DN IN TEHNOLOŠKEM KARTONU, - IZVAJA NASTAVITVE STROJEV IN DELA, KI SO NAPISANA V NAVODILIH ZA DELO,- IZPOLNJUJE PROCESNO DOKUMENTACIJO,- ODGO...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) (J017138) ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, ODDELEK ZA RAZISKOVALNO IN IZOBRAŽEVALNO DEJAVNOST - M/Ž. DRUGI TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI V ZDRAVSTVU, D. N., poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 30.4.2026, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, SODELOVANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DRUGIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI IN Z ZUNANJIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAJZA...

. soldador/soldadoraVARILEC, BRUSILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VARJENJE NERJAVNEGA JEKLA , BRUŠENJE INOX PLOČEVINE, SKRB ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJENO DELO, OSTALA DELA GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCES OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO, IZKUŠNJE PRI DELU Z OBDELAVO PLOČEVINE, DELOVNE NAVADE IN IZKUŠNJ...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaPOMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANČNO PODROČJE - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN OCENJEVANJE DELOVANJA RAČUNOVODSTVA TER FINANČNEGA STANJA, PREDPISI UREJANJE FINANČNIH IN OSTALIH ZADEV PO POSEBNEM POOBLASTILU DIREKTORJA, PRIPRAVA PERIODI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. MOŽNA ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, - IZVAJA NALOGE, KI MU JIH DOLOČI NEPOSREDNI VODJA, - IZVAJA DELA, KI SO NAPISANA V NAVODILIH ZA DELO, - SKRBI ZA ČISTOČO IN UREJENOST SKLADIŠČ – MATERIALA, POLIZDELKOV IN KONČNIH IZDEL...

. investigador en economía de la empresa/investigadora en economía de la empresaANALITIK/ANALITIČARKA V ODDELKU FINANČNA STATISTIKA, ODSEK STATISTIČNE METODE IN TEHNIČNA PODPORA - M/Ž. EKONOMIST, ANALITIK PLANER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA: VZDRŽEVANJE IN RAZVOJ PROGRAMOV VZDRŽEVANJE ODDELČNE SPLETNE STRANI, OBJAVLJANJE PODATKOV IN IZDELAVA PUBLIKACIJ Z UPORABO ORODIJ ZA NAMIZNO ZALOŽNIŠTVO SKRB ZA BAZO PODATKOV RAZVOJ STATIST...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, E035013, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH/ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ TER ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DM 280) V REFERATU ZA RAVNANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM TOBAČNA, V ODDELKU ZA UPRAVNO POSLOVANJE (NADOMEŠČANJE JU NA MATERINSKEM IN STARŠEVSKEM DOPUSTU) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. vrnitve iz porodniške, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA POROČILA IN ANALIZE, RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, EVIDENTI...

PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE VPISNIKOV, KNJIG IN IMENIKOV SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO NOTRANJO ORGANIZACIJO IN POSLOVANJE DRŽAVNIH TOŽILSTEV, -VODENJE POTREBNIH EVIDENC, -ZBIRANJE STATISTIČNIH PODATKOV IN PRIPRAVLJANJE STATISTIČNIH POROČI...

. operador de máquinas para la fabricación de muebles de plástico/operadora de máquinas para la fabricación de muebles de plásticoDELAVEC V DODELAVI TISKOVIN - REZAČ - M/Ž. DODELOVALEC TISKOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, - RAZREZ PAPIRJA NA REZALNEM STROJU NA RAZLIČNE FORMATE (PRIPRAVA ZA TISKARSKE STROJE IN KONČNI RAZREZ), - IZVAJA NALOGE, KI JIH DOLOČA NEPOSREDNI VODJA, - IZVAJA DEL...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, IZVAJANJE, SKLADIŠČENJE IN ODPREMA BLAGA (PRIPRAVA, IZVAJANJE, KONTROLA), PRIPRAVA POTREBNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE VILIČARJA (ČIŠČENJE...

. responsable de informaciónDOKUMENTALIST VI (ŠIFRA DM 26675) V MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE, SEKRETARIATU, SLUŽBI ZA UPRAVNO POSLOVANJE, ODDELKU ZA STALNO ZBIRKO - M/Ž. DOKUMENTALIST, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - RAZVRŠČANJE, KLASIFIKACIJA IN ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA V FIZIČNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI,- UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA V FIZIČNI IN ELEKTRONSKI OBLIKI,- VODENJE ZAHTEVNEJŠIH SEZNAMOV IN PREGLEDOV,- IZDELOV...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaOBLIKOVALEC IN SPAJALEC KOVIN - M/Ž. OBLIKOVALEC KOVIN, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 18 mesecev oz. z možnostjo ponovne zaposlitve, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNA IZDELAVA IZDELKOV IN NAPRAV IZ INOX-A Z DELOVNIMI POSTOPKI VARJENJE (TIG, MIG), VRTANJE, ŽAGANJE, BRUŠENJE, RAZREZ IN KRIVLJENJE, STRUŽENJE, TLAČNI PRESKUS...

. camarero/camareraNATAKAR V HOTELU - LJUBLJANA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE NAROČIL, STREŽBA GOSTOV, IZDAJANJE RAČUNOV IN SPREJEMANJE PLAČIL, PRIPRAVLJANJE, UREJANJE IN POSPRAVLJANJE DELOVNIH POVRŠIN, ZAKLJUČEVANJE DNEVNIH IZTRŽKOV IN PRIPRAVA SKUPNIH BLAGAJNIŠKIH ZAKLJUČKOV...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU, E042001, ZA POTREBE PODODDELKA ZA OSRKBOVALNE DEJAVNOSTI - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, "OPRAVLJANJE GOSPODINJSKIH, KURIRSKIH DEL IN TRANSPORT NA ODD. BRT IN V IZOTOPNI ENOTI, GOSPODINJSKA DELA: ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ČAJNE KUHINJE, OPREME IN PRIPOMOČKOV PO SISTEMU HACCP, PRIPRAVA TERAPEVTSKIH ČAJEV, SO...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC – PRIPRAVNIK V DIREKTORATU ZA EKONOMSKO IN FISKALNO POLITIKO, SEKTORJU ZA RAZISKAVE, ANALIZE IN FISKALNO UPRAVLJANJE (ŠT. DM: 214) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA DELOVNO MESTO SVETOVALEC., Podrobne informacije o prostem delovnem mestu so objavljene na spletnem portalu GOV.SI,

. personal directivo de la administración públicaINŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NEPOSREDNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, VODENJE POSTOPKOV PO ZUP IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZIN, ZID IN DRUGIMI PREDPISI, IZVAJANJE UKREPOV V SK...

VZGOJITELJ ČVM/VII/2 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE ZA VZGOJNO DELO, PROUČUJE ANAMNES...

. juez/juezaSODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI – DRŽAVNOTOŽILSKI PRIPRAVNIK - M/Ž. SODNIŠKI PRIPRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZDELOVANJE OSNUTKOV TOŽILSKIH ODLOČITEV TER ZBIRANJE PODATKOV ZA TOŽILSKO UKREPANJE PO NAROČILU DRŽAVNEGA TOŽILCA – MENTORJA, -PRIPRAVLJANJE OSNUTKOV POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PO USMERITVAH DRŽAVNEGA TO...

. responsable de recursos humanosSVETOVALEC PODROČJA I, DIREKCIJA, SEKTOR ZA RAZVOJ KADROV IN ORGANIZACIJE - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE KADROVSKIH POSTOPKOV IN OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ,- SVETOVANJE IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI IN PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA DELA, - OBLIKOVANJE UKREPOV ZA ZAG...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037028 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. do 30.6.2025, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN PRIPRAVA BOLNIKA/DAROVALCA NA TERAPEVTSKI ODVZEM KRVI, AFEREZNI POSTOPEK. IZVAJANJE POSTOPKOV ZBIRANJA CELIC Z AFEREZO PRI BOLNIKIH/DAROVALCIH, IZVAJANJE TERAPEVTSKIH ODVZEME KRVI...

Más empleos: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 12 · 16 · 23 · 37 · >>