Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,467 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 20):

Página: 20

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE IN KOMPETENCAH - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, DIHANJE (SKRB ZA USTREZNO MIKROKLIMO, NAMESTITEV V US...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZISKOVALEC/PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE RAZVOJNEGA DELA IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIRANJU HIDRAVLIČNIH OBLIK, IZVAJANJE MERITEV V LABORATORIJU IN NA TERENU, SODELOVANJE PRI IZRAČUNIH HIDRAVLIČNIH STROJEV,...

SKRBNIK PODJETNIKOV - POSLOVNA MREŽA (POSLOVALNICA VIČ) - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV, AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV OBSTOJEČI...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA (E037031) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA RADIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, PRIPRAVA PROSTORA, PRIPOMOČKOV IN PACIENTA ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE...

. guardia de furgón blindadoVARNOSTNIK Z OROŽJEM NA PODROČJU PREVOZA VREDNOSTNIH POŠILJK - M/Ž. VARNOSTNIK ZA PREVOZ IN VAROVANJE DENARJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA, IZVAJANJE VARNOSTNIH INTERVENIRANJ NA VAROVANIH OBMOČJIH, PO NAROČILU VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA IN SKLADNO Z NAVODILI OBVEŠČANJE O OPAŽANJIH, UKREPIH IN DOGOD...

. técnico en alarmas de seguridad/técnica en alarmas de seguridadVARNOSTNI TEHNIK - M/Ž. VARNOSTNI TEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN SERVISIRANJE PROTIVLOMNIH  IN POŽARNOJAVLJALNIH  ALARMNIH SISTEMOV TER VIDEONADZORNIH SISTEMOV IN KONTROLE PRISTOPA., Srednja šola elektro ali računalniške smeri. Kandidat bo moral pred pristopom k izpitu ...

STROKOVNI SVETOVALEC S PODROČJA STORITEV ODDANIH V ZUNANJE IZVAJANJE V DIVIZIJI SPLOŠNA SREDSTVA IN PODPORA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA PODROČJE STORITEV ODDANIH V ZUNANJE IZVAJANJE, SKRBI ZA POGODBE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI BANKE, SODELUJE V NABAVNIH POSTOPKIH BANKE (SOURCING), PRIPRAVLJA STANDARDE IN POLITIKE NA DOLOČENEM DELOVNEM PODROČJU, UVAJA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIR...

STROKOVNI DELAVEC VI – ZA PODROČJE ADMINISTRACIJE - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PROGRAM DEL IN NALOG SESTAVLJAJO PREDVSEM NALOGE, POVEZANE Z ORGANIZACIJO IN IZVAJANJEM PISARNIŠKEGA POSLOVANJA. DELAVEC, RAZPOREJEN NA NAVEDENO DELOVNO MESTO: ...

ZNANSTVENI SODELAVEC (ŠIFRA DM:H019007, M/Ž), DO 31.12.2027 . PREDVIDEN DATUM ZAPOSLITVE JE 1.7.2022. RAZISKOVALNO DELO SE BO OPRAVLJALO NA PROJEKTU: »VPLIV UPRAVLJANJA, ORGANIZACIJSKEGA UČENJA IN MANAGEMENTA ZNANJA TER INOVACIJ NA ORGANIZACIJE V STARAJOČ. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.12.2027, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE), POVEZOVA...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANEGA OBMOČJA, OBVLADOVANJE PRAKTIČNEGA POSTOPKA, UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA, OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE Z OSEBA...

. vigilante de seguridadVAROSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANEGA OBMOČJA, OBVLADOVANJE PRAKTIČNEGA POSTOPKA, UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA, OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE Z OSEBA...

. auxiliar de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA PRI INVALIDNI OSEBI DOMA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA, KONKRETEN (NETO) ZASLUŽEK ZAPOSLENE NA MESEC: PLAČA 1.400,00 € + DODATKA ZA PREHRANO IN PREVOZ 170,00 € = 1.570,00 €/MESEC. OB TEM SLEDI ŠE IZPLAČI...

. director de departamento de administración/directora de departamento de administraciónPRAVOSODNI SODELAVEC - VODJA VPISNIKA - M/Ž. VODJA VPISNIKOV NA SODIŠČU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: SODELOVANJE PRI VODENJU ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV IN IZDAJANJU ODLOČB IZ PRISTOJNOSTI PRAVOSODNEGA ORGANA, DELO S STRANKAMI V ČASU URADNIH UR ZARADI IZDAJANJA FOTOKOPIJ RAZNIH LISTIN ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ NA ODDELKU ZA FILOZOFIJO (M/Ž) NA FILOZOFSKI FAKULTETI - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STRO-KOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM I...

OSEBNA NEGOVALKA INVALIDNI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA, KONKRETEN (NETO) ZASLUŽEK ZAPOSLENE NA MESEC: PLAČA 1.350,00 € + DODATKA ZA PREHRANO IN PREVOZ 220,00 € = 1.570,00 €/MESEC. OB TEM SLEDI ŠE IZPLAČI...

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZARADI POVEČANEGA OBSEGA DELA ZAPOSLIMO NOVEGA SODELAVCA V ODDELKU PROIZVODNJE. OPIS DELOVNEGA MESTA: -IZDELAVA IN RAZREZ KARTONSKIH CEVK -IZVAJANJE LAŽJIH DEL NA S...

. chapistaAVTOKLEPAR - AVTOKAROSERIST - M/Ž. AVTOKLEPAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLEPARSKA DELA, PODPORA SERVISNEMU SVETOVALCU PRI DIAGNOSTIKI IN PRIPRAVI NAROČILA POTREBNIH DELOV IN SREDSTEV ZA NEMOTENO DELO V DELAVNICI, POMOČ PRI REŠEVANJU IN UREJANJU REKLAMACIJ, POMOČ MOJSTRU DELAVNICE PRI RE...

. dentista especializado/dentista especializadaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE. Vlogi je potrebno priložiti dokazil...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035039) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE STERILIZACIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM, DEKONTAMINACIJA IN ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV - IZVAJANJE RAZLIČNIH POSTOPKOV DEZINFEKCIJE - PRIPRAVA MANJ ZAHTEVNIH SETOV ZA ODDELKE, AMBULANTE - SODELOVANJE PRI PREV...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI - IZV...

IZKUŠEN DELAVEC V GRADBENIŠTVU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA GRADBENIH DEL, KOT SO SUHOMONTAŽNA DELA, ZIDANJE, ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, DELO OB GRADBENEM STROJU., Zaželjen je izpit C kategorije vendar ni obvezen, veselje do dela., dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU ...

. cocinero/cocineraKUHAR - PRIPRAVA MALIC - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVA MALIC (TOPLE JEDI, SOLATNI KROŽNIKI, SENDVIČI). NALOGE IN ODGOVORNOSTI: SAMOSTOJNA, STROKOVNA IN KAKOVOSTNA PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PONUDBE JEDI, PREGLED KVALITETE HRANE, DAJAN...

. primer ejecutivo/primera ejecutivaDIREKTOR - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE CELOTNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, VODENJE FINANČNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, VODENJE KOMERCIALNEGA POSLOVANJA DRUŽBE, OPRAVLJANJE SVETOVALNE DEJAVNOSTI DRUŽBE, VODENJE ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT - SODELAVEC - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE NAČRTOV, TRASIRANJE, SNEMANJE IN ZAKOLIČBA DISTRIBUCIJSKIH NAPRAV,  PRIDOBIVANJE PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ H GRADNJI,  PRIPRAVLJANJE IN PRIDOBIVANJE SLUŽNOSTNIH POGODB, IZDELOVANJ...

DELO V PROIZVODNJI - KAMNIK - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ROČNO VLAGANJE - STROJNO VLAGANJE NA POLNILNIH MIZAH - DELO S STROJI ZA POLNJENJE IN ZAPIRANJE - ROČNO IN STROJNO PAKIRANJE, ,

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVNI SVETOVALEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VAŠE NALOGE IN ODGOVORNOSTI BODO USMERJENE PREDVSEM V: PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOKUMENTOV S PRAVNEGA PODROČJA V DRUŽBI IN SKUPINI HSE, ANALIZIRANJE PRAVNIH VIDIKOV PRI RAZLIČNIH POSLOVNIH IN ADMINISTRATIVNIH ZADEVA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK V HLADILNICI - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE TRANSPORTA BLAGA,- PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN IZDAJA BLAGA, - PAKIRANJE, - UPRAVLJANJE Z ROČNIM VILIČARJEM, - DELO S SKENERJEM, - SKRB ZA UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA, ,

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, (A) VARJENJE KOVINSKIH DELOV Z UPORABO PLAMENA ALI ELEKTRIČNEGA OBLOKA, TERMITNE ZMESI ALI DRUGIH METOD, (B) UPRAVLJANJE STROJEV ZA UPOROVNO VARJENJE, (C) UPORABLJANJE SPAJKALKE ZA IZDELOVANJE IN POPRAVLJANJE SVINČENIH OBLO...

Más empleos: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · 23 · 27 · 34 · >>