Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,499 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 20):

Página: 20

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČUN PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV, KNJIŽENJE DOKUMENTOV, OBRAČUN IN ODDAJA DDV POROČIL, VODENJE BLAGAJNE, OS, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, IZDELAVA BILANC, SPREMLJANJE OBVEZNOSTI IN TERJATEV, SVETOVANJE STRANKAM,...

. electricistaELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN KONTROL NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - ODPRAVLJANJE NAPAK NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL IN SODELOVANJE PRI NOVIH INVE...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA OZ. S STARŠEVSKEGA DOPUSTA., polni delovni čas, 40, DNEVNO  PRIPRAVLJA IN KUHA OBROKE (ZAJTRKE, MALICE, KOSILA, VEČERJE) IN POSEBNIH OBROKOV PO NAVODILIH VODJE KUHINJE ALI VODSTVA ZAVODA. RAZPOREJA POSAMEZNE DNEVNE DE...

. médico generalista/médica generalistaE018020 - ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - SLUŽBA SPLOŠNE IN DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NESELEKCIONIRANE, ZANJ OPREDELJENE POPULACIJE OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V SKLADU S SPREJETIM PROGRAMOM ZZZS VODENJE ZDRAVLJENJA KRO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

DELAVEC V PROIZVODNJI V LOGATCU - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA PLANIRANE PROIZVODNJE V SKLADU S SOP, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH, OSNOVNO POZNAVANJE IN OPRAVLJANJE DELA V PROIZVODNIH ODDELKIH, UPRAVLJANJE STRO...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ (V VSEH TREH NAZIVIH) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM,– ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETOV V ...

. camarero/camareraNATAKAR V LJUBLJANI - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE DOMAČIM IN TUJIM GOSTOM, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST LOKALA, POPIS STANJA BLAGA TER PRIPRAVA NAROČIL., PRIČAKUJEMO: ustrezno psihofizično kondicijo za opravljanje dela, izkušnje z delom v g...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VOZIL IN PLOVIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V RASTOČEM SLOVENSKEM NAVTIČNEM PODJETJU SEASCAPE, KI JE SLOVENSKI PROIZVAJALEC NAJBOLJ PREPOZNAVNIH SVETOVNIH ŠPORTNIH JADRNIC »BENETEAU FIRST« IN »FIRST SEASCAPE EDITION«...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA MATEMATIKO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVAJNJE MATEMATIKE IN FIZIKE Z DOPOLNJEVANJEM V PODALJŠANEM BIVANJU, Nujno je potrebno priložiti: - življenjepis, - fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, - fotokopijo strokovnega izpita ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosTEHNIČNI DELAVEC IV (I) NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž. LABORATORIJSKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE LABORATORIJSKIH POVRŠIN, ČIŠČENJE IN STERILIZACIJA LABORATORIJSKEGA PRIBORA,ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE OSTALIH PROSTOROV INŠTITUTA (DELOVNI PROSTORI, HODNIKI, SANITARIJE, DRUGI SKUPNI PROSTORI...

. ayudante de cocinaPOMIVALEC/POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ V KUHINJI (POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE PROSTOROV), - ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA, - PREDPRIPRAVA JEDI, - ODNAŠANJE SMETI, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO. , , dvoizmensko

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO, IZVAJANJE POSTOPKOV SKLADNOSTI, IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGL...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, PRIPRAVA USTREZNIH MATERIALOV ZA PRIPRAVO JEDI, KONTROLA NORMATIVOV IN RECEPTUR, KONTROLA KVALITETE IN KVANTITETE IZDANIH JEDI, USTREZNA IZDAJA JEDI - KONTROLA KRITIČNIH TOČK HACCP,..., Pozn...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA- DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ, - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKEGA CENTRA ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJN...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZD...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - PRODAJA BLAGA - OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA - SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH - OZNAČEVANJE ARTIKLOV - OPRAVLJANJE PREVZEMOV BLAGA - VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN Z...

. ingeniero técnico en electrónica/ingeniera técnica en electrónicaAVTOMATIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN KONTROL TER ODPRAVLJANJE NAPAK NA KARTONSKIH STROJIH IN OSTALIH NAPRAVAH. - KONTROLA IN OPTIMIRANJE DELOVANJA PROCESOV NA PROCESNIH RAČUNALNIKIH. - OPRAVLJANJE VZD...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v okolici Grosuplja. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROČILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE, OPRAVLJANJE POMOČI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽ...

. camarero/camareraNATAKAR/NATAKARICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, TER OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, Urejenost, prijaznost, točnost, natančnost, prilagodljivost, poštenost,delovne izkušnje niso pogoj, so pa zaželjene...

DELAVEC NA SORTIRANJU IN BALIRANJU - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IN ODGOVORNOSTI: SORTIRANJE IN BALIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE STISKALNICE, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z OS...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO SKLADIŠČNIKA ZA DELO V SKLADIŠČU V LJUBLJANI. ZAŽELJENE IZKUŠNJE V SKLADIŠČU IN MANIPULACIJA Z VILIČARJEM.  DELO OBSEGA MANIPULACIJO BLAGA Z VILIČARJEM IN ROČNO. PREVZEME BLAGA IN IZDAJO BLAGA STRANKAM. POSPRAVLJ...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A04-02) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SAMOSTOJNA, PRIPRAVA OSNUTKOV UPRAVNIH ODLOČB, SKLEPOV IN DRUGIH AKTOV IZ DELOVNEGA PODROČJA,IZDELAVA STROŠK...

. personal directivo de la administración públicaPODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A10-04) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO S VELJAVNO ZAKONODAJO, SREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA DELA (TUDI NA MEDN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. oz. do 15/07-2023, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, ČESANJE, STRIŽENJE NOHTOV, UMIVANJE ZOB,SPREMLJANJE V TOALETNE PROSTO...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaVARUH NEGOVALEC V - M/Ž. VARUH-NEGOVALEC V ZAVODU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: OSEBNA HIGIENA IN UREJANJE: UMIVANJE, ČESANJE, STRIŽENJE NOHTOV, UMIVANJE ZOB,SPREMLJANJE V TOALETNE PROSTORE,OBLAČENJE, SLAČENJE...

Más empleos: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · 23 · 27 · 35 · >>