Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,650 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 13):

Página: 13

. orientador educativo/orientadora educativaOŠ SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 21.11.2022, skrajšan delovni čas, 20, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU DELA ŠOLE, SODELUJE Z UČITELJI IN Z VODSTVOM ZAVODA, EVIDENTIRA INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO OBRAVNAVO UČENCEV, SODELUJE S STARŠI UČENCEV IN OTROK TER...

KUHARSKI POMOČNIK II - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO PO NAVODILU VODJE KUHINJE IZVAJA PREDPRIPRAVO ŽIVIL, POMAGA PRI PRIPRAVI HRANE (DNEVNIH OBROKOV) IN SODELUJE PRI KUHANJU, POMOČ PRI ODMERJANU IN IZDAJI HRANE, POMOČ PRI SPREJEMANJU IN SKLADIŠČENJU ŽIVIL IN ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

WORDPRESS/WOOCOMMERCE RAZVIJALEC/KA - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, WORDPRESS/WOOCOMMERCE RAZVIJALEC, OS izobrazba ali več. OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO: VSAJ 1 LETO IZKUŠENJ V PROGRAMIRANJU WORDPRESS/WOOCOMMERCE PREDLOG PO MERI, DOBRO POZNAVANJE PROGRAM...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SLUŽBI ZA JAVNA NAROČILA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLEJ OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://WWW.GOV.SI/ZBIRKE/DELOVNA-MESTA/, Kandidate obveščamo, da je celotno besedilo javnega natečaja z vsemi pogoji za zasedb...

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC V ODDELKU ZA GOZDNO FIZIOLOGIJO IN GENETIKO - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 7 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, PRENOS ZNANJA, SODELOVANJE NA PROJEKTIH, RAZISKOVALNO DELO V POVEZAVI S PROJEKTI, IZVAJANJE PREDPISOV IZ VARSTVA PRI D...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA VI - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2021, skrajšan delovni čas, 20, OBRAČUNAVA PLAČE OBRAČUNAVA DRUGE PREJEMKE V SKLADU S PREDPISI (REGRES ZA LETNI DOPUST, ODPRAVNINE, SOLIDARNOSTNE POMOČI, JUBILEJNE NAGRADE) OBRAČUNAVA NADOMESTILA PLAČ (LETNI DOPUST, BOLNIŠKA,...) SESTAVLJA VS...

. director de centro de enseñanza secundaria/directora de centro de enseñanza secundariaRAVNATELJ - M/Ž. RAVNATELJ SREDNJE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. od 22.4.2022 do 21.4.2027, polni delovni čas, 40, SVET ZAVODA SREDNJE ŠOLE ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA, GOSPOSKA ULICA 18, 1000 LJUBLJANA, NA PODLAGI 25. ČLENA ZDR-1 IN 58. ČLENA ZOFVI TER NA PODLAGI SKLEPA 16. SE...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA VIII-VODJA SLUŽBE PREHRANE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V SLUŽBI (RAZPOREDI DELA, EVIDENCA DELOVNIH UR, IZMEN, BOLNIŠKIH DOPUSTOV, LETNIH DOPUSTOV, VREDNOTENJE DELA) SESTAVA JEDILNIKOV ZA NAVADNO IN DIETNO PREHRANO Z IZDELAVO RECE...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, - PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, - IZVAJANJE DELA V JEDILNICI, VZDRŽEVANJE HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, - VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPO...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU IN UČITELJ V OPB - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU Z ODREDBO VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA: IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAK...

. fisioterapeutaFIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA) - FIZIOTERAPIJA - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas  oz. PREDVIDOMA 4.11.2022 ZARADI NADOMEŠČANJA PORODNIŠKE ODSOTNOSTI JAVNE USLUŽBE, polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNA OBRAVNAVA HOSPITALIZIRANEGA IN AMBULANTNEGA BOLNIKA, OCENA BOLNIKOVEGA STANJA, IZBIRA IN IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKIH METOD IN TERAP...

BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE. IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER, SPREMSTVO IN PODOBN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 14, POUČEVANJE V OPB, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA, ,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV PO NAČRTU DELA, - PREZRAČEVANJE PROSTOROV, - MENJAVA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORIH, - VZDRŽEVANJE OKRASNIH RASTLIN, - VZDRŽEVANJA ZNANJA O ČISTILIH IN NJIHOVI UPORABI, -...

KUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V SAMOPOSTREŽNI RESTAVRACIJI, PRIPRAVA SOLAT, SLADIC, PEKA KRUHA, POMOČ PRI PRIPRAVI MALIC IN KOSIL, POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE, , dvoizmensko

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 10 mesecev oz. NAJDLJE DO 2.8.2022, skrajšan delovni čas, 25, DELO V SKUPINI S PREDŠOLSKIMI OTROKI-POKRIVANJE SOČASNOSTI IN ODDAJANJE OTROK STARŠEM V ENOTI ZAVODA (NADOMEŠČANJE DELAVKE)., NPK: VZGOJITELJ PREDŠOLSKI...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoVZGOJITELJ ZA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 30, NAČRTUJE, IZVAJA IN EVALVIRA IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI, IP, SODELOVANJE S SVETOVALNO SLUŽBO, S STARŠI, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE..., ,

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA ANESTEZIOLOGIJO IN INTENZIVNO TERAPIJO OPERATIVNIH STROK - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA, RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV, OPREME IN POVRŠIN,  PRIPRAVA INŠTRUMENTOV IN PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO,  SPREMLJANJE, PREVOZ IN PRELAGANJE PACIENTOV PRI D...

. técnico en alarmas de seguridad/técnica en alarmas de seguridadVARNOSTNI TEHNIK - M/Ž. VARNOSTNI TEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MONTAŽ, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE PROTIVLOMNIH, PROTIPOŽARNIH IN VIDEONADZORNIH SISTEMOV VAROVANJA. DINAMIČNO TERENSKO DELO S STRANKAMI, OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA. , , gibljiv/nestalen urnik...

RAZISKOVALEC NA KATEDRI ZA ORGANSKO KEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.9.2024, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG , PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPL...

VZGOJITELJ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ JE NOSILEC VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV, PRIPRAVLJA, NAČRTUJE, TER IZVAJA DNEVNE, MESEČNE IN LETNE PRIPRAVE ZA VZGOJNO DELO, PROUČU...

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE BIBLIOGRAFIJ RAZISKOVALCEV V SISTEMU COBISS, KATALOGIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, INVENTARIZACIJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJA, MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA, DRUGA DELA PO N...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III (ŠIFRA DM 203) V ODDELKU ZA OMEJEVALNA RAVNANJA IN PREKRŠKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV PO ZPOMK-1 S PODROČJA ODDELKA, - NAČRTOVANJE IN OPRAVLJANJE PREISKOVALNIH DEJANJ V SKLADU S PREDPISI S PODROČJA VARSTVA...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, NEGA IN POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, KI OBSEGA: DIHANJE, OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOP...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA/SOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI GLAVNO KNJIGO, VODI EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELUJE RAČUNOVODSKO POROČILO IN  IZKAZE, PREMOŽENJSKO BILANCO, STATISTIČNA POROČILA TER OSTALA MESEČNA IN LETNA POROČILA, PRIPRAVLJA FINANČNI NAČRT, DDPO, ODDAJA D...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT V ADMINISTRACIJI - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO DELO (SPREJEMANJE, RAZPOREJANJE, ODDAJANJE POŠTE, SPREJEM IN USMERJANJE STRANK, SKRB ZA VSE VRSTE NAROČIL, TELEFONSKA IN PISNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, KOPIRANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA PODAT...

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA RAZVOJ STORITEV IN PROGRAMOV V DIREKTORATU ZA SOCIALNE ZADEVE (ŠIFRA DM 10127) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV; SODELOVANJE V ZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPI...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE BOLNIŠKO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, KNJIŽNIČAR/KA V OŠ, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU IN POTRDILO, DA OSEBA NI PRAVNOMOČNO OBSOJENA.,

Más empleos: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 15 · 18 · 23 · 34 · >>