Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,663 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 13):

Página: 13

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV I V ENOTI ZA REGIONALNI RAZVOJ (PODROČNI PODSEKRETAR,ŠIFRA DM I017054) - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. konca trajanja projekta , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTOV, PLANIRANJE, KOORDINIRANJE, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE DELA ZNOTRAJ DODELJENEGA PODROČJA, STRATEŠKO PLANIRANJE DODELJENEGA PODROČJ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE M/Ž, ZA DELO V AMBULANTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM PACIENTOV V PRVO OBRAVNAVO -IZPOLNITEV VPRAŠALNIKA O PRVEM ISKANJU POMOČI -ANAMNEZA O SEDANJIH IN PRETEKLIH BOLEZNIH PACIENTA S POUDARKOM NA BOLEZNIH ODVISNOSTI -ANAMNEZA O BOL...

PROGRAMER - SPLETNI RAZVIJALEC - M/Ž. RAZVIJALCI SPLETNIH IN MULTIMEDIJSKIH REŠITEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE ARHITEKTURE PROGRAMSKIH REŠITEV,- PRIPRAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, - RAZVOJ KOMPLEKSNIH PROGRAMSKIH MODULOV,- RAZVOJ KOMPLEKSNIH UPORABNIŠKIH VMESNIKOV,- DOSTOP DO PROD...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN HIGIENSKO VZDRŽEVANJE ŠIRŠEGA IN OŽJEGA OKOLJA STANOVALCA, TRANSFER PERILA TER MATERIALA ZA NEGO IN OSKRBO STANOVALCEV, ODNAŠANJE SMETI, EVIDENTIRANJE STORITEV IN POROČANJE, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, VODENJE BLAGAJNE, UREJANJE PRODAJALNE IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, SVETOVANJE STRANKAM, SODELOVANJE V POSTOPKIH REŠEVANJA REKLAMACIJ, Najmanj eno leto delovnih izkušenj na pod...

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA SPREMLJAVO POSLOV FINANCIRANJA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJAVA POSLOV FINANCIRANJA,POROČANJE  IN SPREMLJANJE DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČI TER VODENJE POSTOPKOV, V ZVEZI Z NEZAKONITO POMOČJO ALI ZLORABO POMOČI, NADZOR NAMENSKE PORABE SREDSTEV, SODELOVANJE NA PODROČJU RAZVOJA IN...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaUČITELJ VOŽNJE B KATEGORIJE - M/Ž. UČITELJ VOŽNJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE, Dovoljenje za učitelja vožnje, če ga kandidat nima, se lahko dogovorimo za sofinanciranje za pridobitev dovoljenja., gibljiv/nestalen urnik

LABORATORIJSKI TEHNIK II ŠIFRA E045006 ALI LABORATORIJSKI TEHNIK III ŠIFRA E045007 - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta od 01.01.2023 dalje, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V DELOVNI SKUPINI,- SPREJEM PACIENTOV IN PODAJANE USTREZNIH NAVODIL ZA PRAVILEN ODVZEM VZORCEV,- PRIPR...

. vendedor especializado en floristería y jardinería/vendedora especializada en floristería y jardineríaCVETLIČAR/KA - M/Ž. CVETLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - OBLIKOVANJE ŠOPKOV IN VENČKOV, ARANŽIRANJE DARIL, DEKORACIJA PROSTOROV, - OSKRBA LONČNIC IN DRUGEGA CVETJA - KOMUNIKACIJA, PRIPRAVA RAČUNOV (BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE) - SKRB ZA UREJENOST PROSTOROV, - Dobro p...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II (E037019), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA   ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH – ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽ...

. agrimensor/agrimensoraGEODET - M/Ž. GEODET, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZVAJANJE TEHNIČNO – ADMINISTRATIVNIH POSTOPKOV NA PODROČJU GEODETSKIH STORITEV (SKRB ZA PRIPRAVO PODATKOV, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA, PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH SKIC, IZVAJANJE GEODETSKO-TEHNIČNIH DEL V OKVIRU ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA V AMBULANTI ZDRAVSTVENEGA DOMA, OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV PRED ZAPOSLITVIJO, OBDOBNIH ZDRAVNIŠKIH PREGLE...

GLAVNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL PRI REDNEM VZDRŽEVANJU STAVB, PROSTOROV, OPREME IN NAPRAV,  IZVAJANJE DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL (BELJENJE, BARVANJE, ČIŠČENJE OKOLICE, IDR.), KOORDINIRANJE DELA Z IZVAJALCI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA RADIOLOGIJE V AMBULANTI ZA ULTRAZVOK V ZDRAVSTVENEM DOMU, IZVAJANJE ULTRAZVOČNIH PREISKAV., Licenca za delo specialista radiologije.,

. ebanistaMIZAR TEHNOLOG - M/Ž. POHIŠTVENI MIZAR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SI ŽELITE NOVEGA DELOVNEGA OKOLJA IN BITI DEL EKIPE, KI  KREIRA ZANIMIVE PROJEKTE? IŠČEMO DELAVCA, KI IMA VSAJ NEKAJ PREDHODNIH IZKUŠENJ PRI IZDELAVI (KUHINJSKEGA ALI PLOSKOVENEGA) POHIŠTVA. Naloge in odgovornos...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioJ017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - ADMINISTRATIVNA PODPORA PROJEKTOM NOO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2025, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: SAMOSTOJNO OPRAVLJAVLJANJE  STROKOVNO ORGANIZACIJSKIH DEL NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJAJANJE OPERATIVNIH NALOG DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE INFORMACIJ IN NOVOSTI NA SVOJEM ...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR VI (J026004) ZA ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE, DIREKCIJA - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU GLAVNE PISARNE, NADOMEŠČANJE VODJE GLAVNE PISARNE. SPREJEM, RAZVRŠČANJE PRISPELIH POŠTNIH POŠILJK TER EVIDENTIRANJE IN SKENIRANJE DOKUMENTOV V APLIKACIJE, PRIPRAVA...

PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) V PRAVNEM SEKTORJU - M/Ž. PROGRAMERJI RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, RAZVIJANJE IN UVAJANJE APLIKATIVNIH REŠITEV APLIKACIJ, MODULOV, PROGRAMOV; VZDRŽEVANJE IN DOGRAJEVANJE SISTEMA TER UVAJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV TER NADGRADENJ; SKRBNIŠTVO INFORMAC...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI I,II, V PROSTORIH/ENOTAH, POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE IN VZDRŽEVANJE ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ TER ...

. chófer privado/choferesa privadaVOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI IV - M/Ž. VOZNIK OSEBNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, PREVOZ,  SPREMLJANJE, POMOČ IN VARSTVO UPORABNIKOV TER  PREVOZI BLAGA IN MATERIALA, SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST IN UREJENOST TER ČISTOČO VOZIL IN GARAŽ TER VZDRŽEVANJE VOZ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TALNIH POVRŠIN, STEKLENIH POVRŠIN, STEN, POHIŠTVA IN SVETIL V POSLOVNIH PROSTORIH IN DRUGIH PROSTORIH V JAVNEM DELU, V DNEVNIH PROSTORIH BIVALNIH ENOT, V KLETNIH PROSTORIH IN GARDEROB...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaPOMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE, SADJA IN DRUGIH SUROVIN PO NAROČILU ODGOVORNEGA KUHARJA ALI VODJE, OPRAVLJANJE POMOČI PRI KUHANJU (PRIPRAVI) IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSOD...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZIDARSKIH DELOVNIH NALOG (ZIDANJE, BETONIRANJE, PRIPRAVA ZA BETONIRANJE). PRIPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA. MONTAŽA IN DEMONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ. DELA IN NALOGE SE PO POTREBI OPRAVLJAJO V AVSTR...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V SLUŽBI ZA KADROVSKE ZADEVE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNO ORGANIZACIJSKA DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OPRAVLJA DRUGE NALOGE...

. representante comercialPRODAJNI REFERENT/PRODAJNIK - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNO IN KOMERCIALNO SVETOVANJE STRANKAM, IZDELAVA PONUDB S PODROČJA OGREVANJA, HLAJENJA IN PREZRAČEVANJA (KLIMATSKE NAPRAVE, TOPLOTNE ČRPALKE, PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO, INDUSTRIJSKA KLIMATIZACIJA), PRAVILN...

DOKTOR ZNANOSTI NA PODROČJU EKONOMIKE IN POLITIKE KMETIJSTVE - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE PRILAGAJANJA KMETIJSTVA NA PODNEBNE SPREMEMBE IN DRUGE TEMATIKE, POVEZANE Z EKONOMIKO KMETIJSTVA IN OKOLJA. PREGLED SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (SKP), OKOLJSKIH POL...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilREFERENT ZA MERITVE IN PREISKAVE - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA MERITVE NA TERENU, IZVAJA DELO V LABORATORIJU, VODI EVIDENCO O OPRAVLJENIH MERITVAH IN PREISKAVAH, SKRBI ZA REDNO VZDRŽEVANJE IN PREGLEDE SVOJIH DELOVNIH SREDSTEV, PO POTREBI IZVAJA PREISKAVE V LA...

. camarero/camareraNATAKAR IV V ZSV - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV,  SERVIRANJE IN RAZDELJEVANJE OBROKOV, SERVIRANJE IN STREŽBA IZREDNIH OBROKOV, PRIPRAVA IN PRODAJA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV, TOČENJE ALKOHOLNIH IN BREZALKOHOLNIH PIJAČ TER TOP...

TEHNOLOG V LOGATCU - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH. NEODVISNO UPRAVLJANJE PROJEKTOV NA LASTNO POBUDO. UPRAVLJANJE PROJEKTOV V ODDELKU ZA BRIZGANJE, KLORINACIJA, AVTOMATIZACIJA IN ODPAD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MED. SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ. (E037052) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, SLUŽBE ZA URGENTNO NEVROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 11.7.2023, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V TRIAŽI URGENTNE DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE IN O...

Más empleos: << · 7 · 10 · 11 · < · 13 · > · 15 · 18 · 23 · 34 · >>