Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,972 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 65):

Página: 65

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaKOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI (E037034) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - USMERJANJE IN KOORDINIRANJE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI,- NAČRTOVANJE IN VODENJE AKTIVNOSTI ZA NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI IN VARNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA V ZDRAVS...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR V HOTELU - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RECEPCIJSKIH DEL, SPREJEMANJE GOSTOV, SPREMLJANJE TER VNOS REZERVACIJ, IZDAJA RAČUNOV, POSREDOVANJE INFORMACIJ GOSTOM, SKRB ZA UREJENOST RECEPCIJE, PREGLED UREJENOSTI SOB, TER SODELOVANJE PRI SESTAVI URN...

RAZISKOVALEC NA KATEDRI ZA ANALIZNO KEMIJO - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.11.2024, polni delovni čas, 40, DELO BO OBSEGALO RAZISKOVANJE NA RAZISKOVALNEM PROJEKTU PCVARE ,- ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO, - ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZIS...

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISER - MEHATRONIK, ELEKTROTEHNIK - M/Ž. SERVISER ELEKTRIČNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE VISOKOTEHNOLOŠKIH NAPRAV (INDUSTRIJSKI TISKALNIKI, TISKALNIKI ŠIROKEGA FORMATA, REZALCI, PLOTERJI)., Podrobno znanje mehatronike, osnovno delo z računalnikom, pripravljenost na nen...

STROKOVNI SVETNIK ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: H027005, 2.2.29. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLENI BO OD ZAPOSLITVE DO 30. 6. 2026 OPRAVLJAL NALOGE NA PROJEKTU V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA MIZŠ »AKTIVNOSTI KREPITVE PROJEKTNIH PISARN NA JRO«,  KI GA SOFINANCIR...

UČITELJ MATEMATIKE, FIZIKE IN RAČUNALNIŠTVA NA SREDNJI ŠOLI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ IZVAJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES NA SREDNJI ŠOLI ZAVODA ZA USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN OPRAVLJA OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z LETN...

ASISTENT Z DOKTORATOM, ŠIFRA DM H019001 V ODSEKU ZA POLIMERNO KEMIJO IN TEHNOLOGIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA:  PRIPRAVA GRADIVA IN/ALI PRIPRAVA PREDLOGOV ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE OZ. ZNANSTVENE PROJEKTE, KOMPLEKSNEJŠA OBDELAVA IN POVEZAVA POSAMEZN...

. ingeniero civil/ingeniera civilSTROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU KOMUNALNIH DEJAVNOSTI - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA ZA KOMUNALNE GRADNJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNA DELA NA PODROČJU KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, DELO NA TERENU, TERENSKI OGLEDI, PRIPRAVA IZMER IN IZRAČUNOV, KOORDINACIJA DELA, PRIPRAVA POROČIL, ANALIZ, PLANOV, , dopoldan

SPECIALIST ZA MARKETING IN ODNOSE Z JAVNOSTMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU IN USKLAJEVANJU AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODNOSOV Z JAVNOSTJO, MARKETINGA, KORPORATIVNEGA TER  INTERNEGA KOMUNICIRANJA, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE KOMUNI...

. profesor de ciencias en educación secundaria/profesora de ciencias en educación secundariaUČITELJ FIZIKE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. (1. 9. 23-31. 8.24), skrajšan delovni čas, 27, POUČEVANJE FIZIKE V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU, (SKRAJŠAN DELOVNI ČAS 27H/TEDEN - 90  ZAPOSLITEV), Potrebna izobrazba: enopredmetni univerzitetni študijski ...

. primer ejecutivo/primera ejecutivaPREDSEDNIK IN DVA ČLANA UPRAVE JZ RTV SLOVENIJA - M/Ž. PREDSEDNIK UPRAVE DRUŽBE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVA: VODI STROKOVNO PROGRAMSKO DELO JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA, ORGANIZIRA IN VODI DELO TER POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA JAVNI ZAVOD RTV SLOVENIJA, JE ODGOVORNA ZA ...

DIPL. MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA NEFROLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KRONIČNIH IN ENOSTAVNIH OBLIK DIALIZNIH PROCEDUR TER SODELOVANJE PRI OSTALIH VRSTAH DIALIZNIH POSTOPKOV, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, SODELOVANJE V P...

. mecanógrafo/mecanógrafaSTROJEPISEC IV - TP - M/Ž. STROJEPISEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: PISANJE MANJ ZAHTEVNIH VLOG IN DRUGIH PISANJ PO DIKTATU OZ. DIKTAFONU, UREJANJE SPISOV IN PRIPRAVA PISANJ ZA ODPREMO, SORTIRANJE, VLAGANJE IN IZLOČANJE SPISOV, OPRAVLJANJE DRUGIH ADMINISTRATIVNIH DEL ...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2024, polni delovni čas, 40, TEHNIČNO VZDRŽEVALNO/HIŠNIŠKO DELO, VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTIH, IGRIŠČIH IN OPREMI, RAZVOZ HRANE IN PERILA, vozniški izpit B kategorije, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti in spolni nedotakljivosti. Možnost ponov...

. mayordomo de hostelería/gobernanta de hosteleríaEKONOMSKI REFERENT V (I), ŠIFRA DM: J01005, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, ENOTA MEDICINSKEGA BLAGA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. EKONOM, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZBIRANJE, PRIPRAVLJANJE IN OBDELAVA DOKUMENTOV,- VSEBINSKA KONTROLA DOKUMENTOV IN RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV TER SKRB ZA PRAVOČASEN IN PRAVILEN VNOS NAROČILNIC V RAČUNALNIŠKI SISTEM,- UREJANJE IN VZDRŽEVANJE EVIDENC I...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/ 2 (I), ŠIFRA DM: J017036, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PLANIRANJE JAVNIH NAROČIL IN PRIPRAVA STROKOVNIH IZHODIŠČ ZA JAVNA NAROČILA IN PRIPRAVA STROKOVNIH ZAHTEV ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA - PRED RAZ...

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V, ŠIFRA DM: J015009, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, ENOTA MEDICINSKEGA BLAGA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NADZOR NAD SPREJEMOM INTERNIH NAROČIL BLAGA TER PRIPRAVO ZUNANJIH NAROČIL, - SPREMLJANJE IN NADZOR NAD STANJEM IN STRUKTURO ZALOG TER PRIPRAVA POROČIL IN ANALIZ,- VSEBINSKA KONTROLA IN RAČ...

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 20, POMAGA PRI PRIPRAVI DNEVNIH OBROKOV, ČISTI ŽIVILA ZA PRIPRAVO OBROKOV, POMAGA PRI POSAMEZNIH KUHARSKIH OPRAVILIH – PANIRANJE, CVRENJE, PRIPRAVA SLADIC IPD. POMAGA ODMERJATI IN IZDAJATI HRANO, POMIVA POS...

FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V, ŠIFRA DM: J015009, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. URADNIKI V RAČUNOVODSTVU IN KNJIGOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA DOKUMENTOV, KNJIŽENJE PLAČIL, RAČUNOV IN DRUGIH DOKUMENTOV,- VODENJE IN USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC TER PRIPRAVA RAZNIH POROČIL IN ANALIZ,- ODPIRANJE IN ZAPIRA...

LUČNI MOJSTER (G025019 - LUČNI MOJSTER), ŠIFRA 42 - M/Ž. TEHNIKI OPERATERJI ODDAJNIH IN AVDIOVIZUALNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, VODENJE IN NADZOR IZVEDBE SCENSKE OSVETLJAVE ZA POSAMEZNE PROJEKTE TER USKLAJEVANJE TEHNOLOŠKEGA SODELOVANJA V PRIPRAVAH IN IZVEDBI, - USKLAJEVANJE TEHN...

POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE TER SORTIRANJE ČRNE IN BELE POSODE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE VSEH PROSTOROV KUHINJE IN NJENE OKOLICE (PO NAČRTU ČIŠČENJA), POMOČ PRI PREDPRIPRAVI ŽIVIL TER RAZDELJEVANJU HRANE, PRIPRAVA...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/ 2 (I), ŠIFRA DM: J017136, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, PRAVNA SLUŽBA ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE IN POZNAVANJE ZAKONODAJE IN PREDPISOV RS IN EU S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA IN POGODBENEGA PRAVA - PRIPRAVA INTERNIH PREDPISOV S PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA TER OBVEŠČANJE VODSTVA O PREDPI...

. ingeniero civil/ingeniera civilSTROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IZDELAVE IN MONTAŽE JEKLENIH KONSTRUKCIJ, PROJEKTIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ, Sposobnost in pripravljenost za delo na višini, poznavanje programske opreme za analizo konstrukcij, dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE OBJEKTOV, OKOLICE OBJEKTOV, PISARN, SANITARIJ, STOPNIŠČ, HODNIKA, INFO-OBMOČJA, DVIGAL, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA, IZPOLNJEVANJE EVIDENC, SKRB ZA ZA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE OBJEKTOV, OKOLICE OBJEKTOV, PISARN, SANITARIJ, STOPNIŠČ, HODNIKA, INFO-OBMOČJA, DVIGAL, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV, POLNJENJE SANITARNEGA MATERIALA, IZPOLNJEVANJE EVIDENC, SKRB ZA Z...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/ 1, ŠIFRA DM: J017141, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ZBIRANJU IN UREJANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL,- VODENJE IN IZVEDBA POSTOPKOV ODDAJE (ENOSTAVNEJŠIH) JAVNIH NAROČIL TER SODELOVANJE IN SVETOVANJE POSAMEZNIM ORGANIZACIJSKIM ENOTAM...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II), ŠIFRA DM: J017037, SUPAS, PODROČJE ZA NABAVNO DEJAVNOST IN TRŽENJE, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROČILA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA STROKOVNIH ZAHTEV ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA - PRED RAZPISNA FAZA IN AKTIVNO SODELOVANJE V PO RAZPISNI FAZI TUDI KOT SKRBNIK POGODB, - VODENJE IN IZVEDBA POSTOPKOV ODDAJE JAVN...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanju, dopoldan

. odontólogo/odontólogaE017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE JU NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- PRETEŽNO DELO V CPZOPD (VELJA LE ZA DELO NA TEM PODROČJU),- IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, ...

UČITELJ PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE, GLASBENE PRIPRAVNICE, NOG SOLFEGGIA IN KOREPETIRANJE - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE, GLASBENE PRIPRAVNICE, NOG, SOLFEGGIA IN KOREPETIRANJE V GŠ, komunikativnost, delo z otroki v skupinah, potrdilo o nekaznovanosti,

Más empleos: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · < · 65 · >>