Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,955 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 64):

Página: 64

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAM DEL IN NALOG OBSEGA ZLASTI NASLEDNJE NALOGE: SODELUJE Z VZGOJITELJI IN UČITELJI, UČITELJSKIM IN VZGOJITELJSKIM ZBOROM, VODSTVOM ZAVODA, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU DELA ZAVOD...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV , POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBI...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, VKLJUČEVANJE V PROGRAME, KI SE ODVIJAJO V DEL. ENOTI IN SPREMLJANJE REZULTATOV, SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITU...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC / OSKRBOVALKA - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GO...

. representante comercialPRODAJNI PREDSTAVNIK ZA ANGLEŠKO GOVOREČE TRGE - M/Ž. PRODAJNI ZASTOPNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V SVOJE VRSTE VABIMO KOMUNIKATIVNO, ORGANIZIRANO, ENERGIČNO, ODGOVORNO, PRODAJNO NARAVNANO OSEBO Z RAZUMEVANJEM DELOVANJA TUJIH TRGOV. KLJUČNE NALOGE BODO TAKO DELO NA PODROČJU PRODAJE POSPEŠEVANJE PRODAJE, SKRB Z...

PROFESOR ANGLEŠČINE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAM DEL IN NALOG OBSEGA ZLASTI: -IZVAJA POUK IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, ...

RAZISKOVALEC – (H017004) - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.09.2027, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO STROKOVNO DELO ZA IZVEDBO NA PROJEKTIH, STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKOM NALOG IN OSTALIMI RAZISKOVALCI, PRIPRAVA PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVAH TER EKSPERTIZAH., inovat...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA/ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

. abogado/abogadaODVETNIŠKI KANDIDAT - M/Ž. ODVETNIŠKI KANDIDAT, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ODVETNIŠKA PISARNA KOSMAČ D.O.O. ZAPOSLI ODVETNIŠKEGA KANDIDATA. POGOJI: ZAKLJUČEN UNIVERZITETNI PROGRAM PRAVO (2. BOLONJSKA STOPNJA), OPRAVLJEN PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT, AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, PO...

BOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV , POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBITNIH OPAŽANJI...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, SPREMSTVO. , POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, večizmensko

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (ŠIFRA DM 9752) V DIREKTORATU ZA ŽELEZNICE, ŽIČNICE IN UPRAVLJANJE PROMETA V SEKTORJU ZA KLJUČNE PROJEKTE, ZA DOLOČEN ČAS DO 31. 12. 2024, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, S TRIMESEČNIM POSKUSNIM DELOM, ZA IZVAJANJE NALOG V OKVIRU TEHNIČNE POMOČI ZA I. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE GRADIV IN IZDELAVA ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH GRADIV Z DELOVNIH PODROČIJ VSE-EVROPSKEGA PROMETNEGA OMREŽJA...

SODELAVEC NA POŠTI II - M/Ž. URADNIKI NA BANKAH, POŠTAH ZA DENARNO POSLOVANJE NEPOSREDNO S STRANKAMI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE STORITEV IN PRODAJANJE STORITEV TER TRGOVSKEGA BLAGA. OPRAVLJANJE POŠTNIH, DENARNIH IN DRUGIH STORITEV. PREVZEMANJE, USMERJANJE IN ODPRAVLJANJE POŠI...

. repartidor de folletos/repartidora de folletosDOSTAVLJALEC - M/Ž. DOSTAVLJAVEC, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE NAVADNIH IN KNJIŽENIH POŠILJK TER BLAGA, KI SE NE VROČAJO PO POSEBNI ZAKONODAJI. OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUNAVANJE ODKUPNIN...

. abogado/abogadaODVETNIŠKI PRIPRAVNIK - M/Ž. ODVETNIŠKI PRIPRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ODVETNIŠKA PISARNA KOSMAČ D.O.O. ZAPOSLI ODVETNIŠKEGA PRIPRAVNIKA. POGOJI: ZAKLJUČEN UNIVERZITETNI PROGRAM PRAVO (2. BOLONJSKA STOPNJA), AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, POZNAVANJE IN UPORABA PROGRAMS...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTROVZRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV IN ELEKTRO VZDŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV. UGOTAVLJANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK TER OKVAR NA STROJIH, NAPRAVAH IN INŠTALACIJAH. IZDELAVA IN POPRAVILO REZERVNIH DELOV PO POTREBI. SPOSOBNOST BRANJ...

. consultor empresarial/consultora empresarialORGANIZATOR DELA NA POŠTI - M/Ž. SVETOVALEC IN KOORDINATOR ZA DELO V POŠTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, KONTROLIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA NA POŠTI. REŠEVANJE REKLAMACIJ IN NEPRAVILNOSTI. ODPRAVLJANJE IN POPRAVLJANJE DOKUMENTIRANIH NEPRAVILNOSTI. PRIPR...

. director de producción de metales/directora de producción de metalesVODJA LIVARSKE DODELAVE IN MEHANSKE OBDELAVE - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZAIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V PROIZVODNJI. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PROIZVODNIH PLANOV. SPREMLJANJE, POROČANJE IN ODGOVARJANJE ZA IZVRŠEVANJE PROIZVODNEGA PLAN...

TEHNOLOG VZDŽEVANJA - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. Z MOŽNOSTJO ZAPOSL. ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA SPREMEMB NA POSTROJENJU NA ZAHTEVO PROIZVODNJE. OPRAVLJANJE ELEKTRO VZDŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH. IZDELAVA RAZNIH ELEKTRO PRIKLJU...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA III - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GOSPODINJSKIH OP...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV NA ZAHTEVNEJŠEM NIVOJU , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO , IZVAJANJE IN ...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. clasificador postal/clasificadora postalUSMERJEVALEC POŠILJK III - M/Ž. USMERJEVALEC POŠTE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELJENJE, NAKLADANJE TER RAZKLADANJE POŠILJK IN PREVOZNIH ENOT. RAZVRŠČANJE POŠTNIH POŠILJK. OSKRBOVANJE USMERJEVALNIH NAPRAV. VIDEOKODIRANJE POŠILJK. USMERJANJE VSEH VRST POŠTNIH POŠILJK PO POŠTNI ŠTEVILKI IN ...

PRAVOSODNI SVETNIK PDI - II , ŠTEVILKA DM 1097 - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, –PROUČEVANJE ZAHTEVNEJŠIH ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA IZJEMNO ZAHTEVNE ODLOČITVE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PREVOZOV IN DOSTAVLJANJE POŠILJK IN BLAGA. PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDRŽEVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE, PAKETN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNA OSKRBOVALKA III - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSNOVNE, DODATNE IN SOCIALNE OSKRBE TER VARSTVA STANOVALCEV , SKRB ZA UREJENOST STANOVALCEV, ZA NJIHOVO OSEBNO PERILO, IZVAJANJE IN KOORDINACIJA GO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPL.MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ZD...

KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, KONTROLA, OBRAČUN, KNJIŽENJE IN IZPLAČILO POTNIH STROŠKOV, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, VODENJE REGISTRA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTAR...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaVODJA ODDELKA STROJNE OBDELAVE - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. SPREMLJANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV IN DOKUMENTACIJE. UVAJANJE INOVACIJ V PROIZVODNJO (PRODUKTIVNOST, IZMET, VITKOST). SKRB ZA REZILNA ORODJA IN MEHANSKO OBDEL...

Más empleos: << · 32 · 48 · 56 · 60 · 62 · < · 64 · > · >>