Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,979 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 63):

Página: 63

. técnico administrativo de gestión/técnica administrativa de gestiónPROFIL TREZOREC/TREZORKA V ODDELKU GOTOVINSKO POSLOVANJE - M/Ž. TREZOREC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO OBDELAVO BANKOVCEV NA VISOKO ZMOGLJIVIH NAPRAVAH, KI ZAHTEVAJO DODATNA TEHNIČNA ZNANJA, DOBRO PREPOZNAVANJE PRISTNOSTI IN PRIMERNOSTI BANKOVCEV IN KOVANCEV, OPRAVLJANJE TREZORSKEGA IN BLAGAJNIŠKEGA POSLO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, -UPRAVLJANJE Z ...

KUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV MALIC, RAZDELJEVANJE KOSIL, NAROČANJE ŽIVIL, ODJAVE OBROKOV, SKRB ZA ČISTOČO, POTRDILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, (kuhar V), ZAČETEK DELA 16. 8. 2023., dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI DELOVNIH PROCESOV, AKTIVNOSTI IN VISOKIH STANDARDOV V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SODELOVANJU Z MU...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III, ŠIFRA DM: E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH - ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZO...

MODELAR ZA KONFEKCIJO - M/Ž. KROJILCI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KROJA NA PODLAGI SKICE, GRADIRANJE, PRIPRAVA KROJNE SLIKE, PRIPRAVA DOKUMNETACIJE ZA PROIZVODNJO, Zaželene so večletne delovne izkušnje iz modeliranja, sicer pa dober občutek za modelira...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III), ŠIFRA DM: E045024, KIRURŠKA KLINIKA, SLUŽBA ZA KOORDINACIJO IN ANALIZO POSLOVNIH PROCESOV, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE - PISANJE BESEDIL PO NAREKU ZDRAVNIKOV, - OBRAČUN ZDRAVSTVENIH STORITEV (SAMOPLAČNIKI, DOPLAČNIKI), - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA VLAGANJE V ARHIV ...

. representante comercialKOMERCIALIST ADM - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJNE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE MATERIALOV SUHOMONTAŽNE GRADNJE, IZOLACIJ IN FASAD NA TERENU IN V POSLOVNI ENOTI, ZA OBMOČJE LJUBLJANA IN GORENJSKA. SODELUJE SE PREDVSEM Z IZVAJALCI NA PODROČJU GRADBENIŠTVA., Poznava...

VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU (SVETOVALEC V SOJ) V SLUŽBI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI; V NAZIVU VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU III,II,I - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA SLUŽBE, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITEV, PRIPRAVA PREDLOGA ODLOČITEV IN OBRAZLOŽITEV; SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE ZAKONODAJE IN SODNE...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraŠIFRA DM: D010001, ASISTENT ZA PODROČJE FIZIKE - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 30.09.2024, skrajšan delovni čas, 20, - VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,- SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH...

. representante comercialKOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ISKANJE NOVIH STRANK IN POSLOV V INDUSTRIJI (SLO, HR), TERENSKO DELO, PO POTREBI MONTAŽA OPREME. ZMOŽNOST SAMOSTOJNEGA DELA IN ORGANIZACIJE, DELO TUDI OD DOMA. DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA, ZNANJE POWE...

. pintor de vehículos/pintora de vehículosLIČAR - M/Ž. LIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA KOSOV ZA LAKIRANJE SKLADNO Z DELOVNIMI NAVODILI - LAKIRANJE KOSOV V LAKIRNI KABINI - IZVAJANJE AVTO KONTROLE , dokončana najmanj III. stopnja tehnične smeri (pogojno OŠ), - vsaj 6 mesecev izkušenj z mokrim lakiran...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesMENTOR - DELOVNI INŠTRUKTOR - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PROIZVODNA DELA, ENOSTAVNA ROČNA DELA, SORTIRANJE EMBALAŽE, VODENJE IN ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH NA ZAŠČITENEM DELOVNEM MESTU, MANEVRIRANJE Z ELEKTRIČNIM PALETNIM VILIČARJ...

. montador de muebles/montadora de mueblesDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. IZDELOVALEC, SESTAVLJALEC PLASTIČNIH SENČIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA V PODODDELKU PROIZVODNJE ROLET, ŽALUZIJ, KOMARNIKOV IN ZUNANJIH ŽALUZIJ,- RAZREZ MATERIALA PO DELOVNEM NALOGU, - PRAVILNA OCENITEV MATERIALOV IN NJIHOV...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaSKUPINOVODJA MENTOR - M/Ž. VODJA ČISTILCEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE, ORGANIZACIJA DELA MANJŠI SKUPINI SODELAVCEV PRI GENERALNEM ALI REDNEM ČIŠČENJU, DELO Z OSEBAMI S STATUSOM INVALIDA, IZVEDBA ZAHTEVNEJŠEGA DELA PO PLANU DELA, DELO S ČISTILNIMI STROJI, DE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ZAVODA (OŠ, VRTEC), ČIŠČENJE OPREME IN DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., Zaželene ustrezne delovne izkušnje, organizacijske sposobnosti, znanja iz osebne higiene  in higienskega mi...

. médico especialista/médica especialistaE018019 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1, 10.2. ODDELEK ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VABIMO KANDIDATE, KI IMAJO RADI DELO S PACIENTI IN DELO V LABORATORIJU. SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIK...

VARNOSTNIK RECEPTOR - M/Ž. VARNOSTNIK RECEPTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO VARNOSTNIK RECEPTOR, DVOIZMENSKO DELO. OBVEZNA VELJAVNA NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA ZA VARNOSTNIKA (NPK) OZIROMA, OPRAVLJEN PREIZKUS OBDOBNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA. PONUJAMO Z...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR ZA PODROČJE BIOKEMIJA NA ODDELKU ZA BIOLOGIJO, ŠIFRA DM: D019001 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM ,- ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE, DELO PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN NAVODILIH RAVNATELJICE. DELO JE V DOPOLDANSKEM ČASU., Prošnji priložite potrdilo o izobrazbi, strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznova...

. pizzero/pizzeraPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA TESTA IN SUROVIN ZA PICE, PRIPRAVA IN PEKA PIC., ZANESLJIVOST, MARLJIVOST, ODGOVORNOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA. Po izteku pogodbe za določen čas, možnost ponovne zaposlitve, tudi za nedoločen čas, z...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III, ŠIFRA DM: E037006 ZA POTREBE GINEKOLOŠKE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA PERINATOLOGIJO - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, NAČRTOVANJE IN KOORDINACIJA PREMESTITVE ALI ODPUSTA NOVOROJENČKA - ORGANIZIRANJE, VODENJE...

. representante comercialREFERENT PRODAJE - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NALOGE ZAPOSLENEGA NA DELOVNEM MESTU REFERENT PRODAJE BODO PRODAJA BLAGA IN SPREMLJANJE STANJA ZALOG BLAGA, ZBIRANJE IN OBDELAVA NAROČIL TER PRIPRAVA PONUDB, ODDAJANJE IN OBDELAVA POVPRAŠEVANJ TER NARO...

TRGOVSKI POSLOVODJA - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - VODI, ORGANIZIRA, KOORDINIRA, NAČRTUJE IN ODGOVARJA ZA DELO EKIPE V PRODAJALNI , SKRBI IN VODI NABAVO IN PREVZEMANJE BLAGA, VODI EVIDENCE IN ODGOVARJA ZA BLAGO  DELA Z BLAGAJNO IN ODGOVARJA ZA PRAVILNOST BLAGA...

VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL V POSTOPKIH V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE PRAVOSODNEGA ORGANA IN STROKOVNE LITERATURE, PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH POROČIL,...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE...

. especialista en control y aseguramiento de la calidad en la construcciónSAMOSTOJNI NADZOR/2 NA PROJEKTU STAVBE ZAHODNA SLOVENIJA - M/Ž. GRADBENI NADZORNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA NADZOR NAD IZVEDBO DEL PRI GRADNJI ZAHTEVNEJŠIH OBJEKTOV V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA GRADITEV OBJEKTOV IN DRUGIMI PREDPISI NA PODROČJU GRADITVE OBJEKTOV NA PODROČJU R SLOVENIJE IN V TUJINI V SKL...

. profesor de historia en educación secundaria/profesora de historia en educación secundariaUČITELJ ZGODOVINE IN DRUŽBOSLOVJA - M/Ž. UČITELJ ZGODOVINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE ZGODOVINE IN DRUŽBOSLOVJA, Vlogi priložite kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi, nekaznovanosti, napredovanjih v naziv in ali plačni razred. ,

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PROGRAM DEL IN NALOG OBSEGA ZLASTI NASLEDNJE NALOGE: SODELUJE Z VZGOJITELJI IN UČITELJI, UČITELJSKIM IN VZGOJITELJSKIM ZBOROM, VODSTVOM ZAVODA, SODELOVANJE PRI PROGRAMIRANJU DELA ZAVOD...

Más empleos: << · 32 · 47 · 55 · 59 · 61 · < · 63 · > · >>