Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,491 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 47):

Página: 47

. responsable de recursos humanosJ017036 KADROVIK VII/1 - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH KADROVSKIH OPRAVIL -IZDELAVA DOKUMENTOV IZ PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ IN PLAČNEGA SISTEMA -VODENJE POSTOPKOV IZ PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ -VZPOSTAVITEV IN VODENJE EVIDENC ZBIRK ...

. técnico de mantenimiento de infraestructuras de comunicación/técnica de mantenimiento de infraestructuras de comunicaciónJ017025 INFORMATIK VII/1 - M/Ž. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VZDRŽEVANJE, SERVISIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA RAČUNALNIŠKE STROJNE OPREME, - VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA DELOVANJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, - TEHNIČNA POMOČ UPOR...

. personal directivo de la administración públicaJ017137 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA CELOTNEM PODROČJU, IZVAJANJE DRUGIH ORGANIZACIJSKIH IN STRO...

. pizzero/pizzeraPICOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO PEKA PIC PO NAROČILU, DNEVNIH IN TEDENSKIH PONUDB TER SEZONSKIH PONUDB, - SKRB ZA USTREZNO PRIPRAVO JEDI PO STANDARDIH IN NORMATIVIH, GLEDE NA ZAHTEVE KAKOVOSTI IN KOLIČINO, - SKRB ZA KVALITETO ŽIVIL, PRAVI...

. camarero/camareraNATAKAR V GOSTILNICI 5-6 KG - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEMANJE NAROČIL IN IZVAJANJE STREŽBE, - IZVAJANJE STANDARDOV, NAVODIL IN NORMATIVOV S PODROČJA STREŽBE, - SKRB ZA ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, OPREME IN PRIBORA, SKLADNO S PREDPISI HACCPA, - SKRB ZA VZDRŽEVANJE HIGIENSKIH,...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV , POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI OSNOVNI, DODATNI IN SOCIALNI OSKRBI STANOVALCEV, TRANSPORT IN SERVIRANJE HRANE, POMOČ PRI HRANJENJU ZDRAVSTVENO NEZAHTEVNIH STANOVALCEV IN PRIPRAVA NAPITKOV, HIGIENSKO VZDRŽ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (III) - ČISTILKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME (STROJNO ALI ROČNO), IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE PRENOSA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB, VZDRŽEVANJE STROJEV IN DELOVNIH SREDSTEV ZA ČIŠČENJE, ODNAŠANJE ODPA...

PRODAJNIK – RAZVOJ TRGOV - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE PRI PRIPRAVI STRATEGIJE PRODAJE IN LETNEGA PLANA AKTIVNOSTI, SODELUJE PRI PRIDOBIVANJU DELA - OHRANJANJA ŽE CERTIFICIRANIH IN PRIDOBIVANJA NOVIH STRANK IN PROMOCIJO DEJAVNOSTI, SO...

BOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV, POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE,  OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBITNIH...

BOLNIČAR - NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV, POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBITNIH OPAŽANJI...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN EPIDEMIOLOGIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 16, -OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, -ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM N...

. gestor de operaciones de TIC/gestora de operaciones de TICVODJA I-J017950 V SLUŽBI ZA INFORMATIKO - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ORGANIZACIJSKE ENOTE, PRIPRAVA TER SPREMLJANJE IZVAJANJA POLITIK, PRAVILNIKOV IN NAVODIL S PODROČJA DELOVANJA ORGANIZACIJSKE ENOTE, STROKOVNI RAZVOJ ORGANIZACIJSKE ENOT...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE , SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE , SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035037) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV, SPREMLJANJE PACI...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA ZAPOSLENIH V DELOVNI ENOTI, SODELOVANJE PRI RAZREŠEVANJU KONFLIKTNIH SITUACIJ MED STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI TER SVOJCI V DEL. ENOTI, OBVEŠČANJE SVOJC...

SAMOSTOJNI SODELAVEC V PENZIONU - M/Ž. RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VPISOVANJE V KNJIGO GOSTOV UREJANJE DRUGIH PODATKOVNIH ZBIRK S PODROČJA DELA SPREJEMANJE IN VNAŠANJE REZERVACIJ PRIPRAVA INDIVIDUALNIH PONUDB SPREJEMANJE GOSTOV IN PRIPRAVA ZAJTRKOV ČIŠČENJE SOB SVE...

SAMOSTOJNI VODJA PROJEKTOV - M/Ž. GEOLOGI IN GEOFIZIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA PROJEKTIRANJA VSEH VRST IN STOPENJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, STROKOVNO SODELOVANJE ZA IZVEDBO VEČJIH DEL IN REŠEVANJE KOMPLEKSNEJŠIH PROBLEMOV S PODROČJA GEOLOŠKEGA/GEOMEHANSKEGA PROJEKTI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE KIRURŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULAN...

PRODAJNI REFERENT V PRODAJI MOTORJEV DUCATI IN MOTORISTIČNE OPREME - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA MOTORNIH KOLES ZNAMKE DUCATI TER DODATNE/ZAŠČITNE MOTORISTIČNE OPREME , SVETOVANJE, IZDELAVA IN POSREDOVANJE PONUDB IN RAČUNOV KUPCEM, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI  BLAGA ZA ODPRE...

STROKOVNI SODELAVEC NA PODROČJU SISTEMOV VODENJA - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z DIREKTORJEM PODROČJA PRI PRIPRAVI STRATEGIJE RAZVOJA PODROČJA IN POSLOVNEGA NAČRTA, SODELOVANJE Z AKREDITACIJSKIMI ORGANI, IQNET-OM IN DRUGIMI USTREZNIMI INSTITUCIJAMI, PRIPRAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRIPR...

. administrativo contable/administrativa contableFINANČNI KNJIGOVODJA - M/Ž. FINANČNI KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTIRANJE IN KNJIŽENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, KNJIŽENJE PREJETIH RAČUNOV DOBAVITELJEV, USKLAJEVANJE S PREJEMNICAMI TRGOVSKEGA BLAGA TER SALDAKONTI DOBAVITELJEV - USKLAJEVANJE STANJ, KNJIŽENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVAN...

. vendedor especializado en medicamentos y productos médicos/vendedora especializada en medicamentos y productos médicosSTROKOVNI SODELAVEC ZA CERTIFICIRANJE MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE RAZVOJA RELEVANTNE ZAKONODAJE IN STROKE NA SVOJEM PODROČJU, SMERNIC, HARMONIZIRANIH STANDARDOV, SKUPNIH SPECIFIKACIJ TER ORGANIZIRANJE PRENOSA NOVIH ZNANJ DO SODELUJOČIH V POS...

ANALITIK/ANALITIČARKA HIDROGRAFSKIH PODATKOV - M/Ž. SISTEMSKI ANALITIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Kaj pričakujemo:- pripravljenost za učenje in spoznavanje obilice novih vsebin - velik poudarek začetnega sodelovanja bo namenjen prav izobraževanju; - določeno mero samostojnosti, a bi si želeli, da se znajd...

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE IN OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, - SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE SODNE PRAKSE IN STROKOV...

. personal directivo de la administración públicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2-II (ŠIFRA DM 430) V SLUŽBI ZA SKUPNE IN PRAVNE ZADEVE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJA POTREBNIH EVIDENC SODELOVANJE PRI OBLI...

OBLIKOVALEC/KA NA EKRANU - M/Ž. GRAFIČNI IN MULTIMEDIJSKI OBLIKOVALCI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE TEKSTOV IN TABEL TER NJIHOVA KOREKTURA, OBLIKOVANJE STRANI , PRELOM STRANI, SODELOVANJE Z DRUGIMI DELAVCI V PRIPRAVI ZA TISK , OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NALOGU VOD...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (ŠIFRA DM: E035040) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODEL...

Más empleos: << · 24 · 35 · 41 · 44 · 45 · < · 47 · > · >>