Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,972 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 66):

Página: 66

. odontólogo/odontólogaE017021 ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE JU NAZAJ NA DELO, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- PRETEŽNO DELO V CPZOPD (VELJA LE ZA DELO NA TEM PODROČJU),- IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, ...

UČITELJ PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE, GLASBENE PRIPRAVNICE, NOG SOLFEGGIA IN KOREPETIRANJE - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE PREDŠOLSKE GLASBENE VZGOJE, GLASBENE PRIPRAVNICE, NOG, SOLFEGGIA IN KOREPETIRANJE V GŠ, komunikativnost, delo z otroki v skupinah, potrdilo o nekaznovanosti,

. personal directivo de la administración públicaVIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA EVROPSKE ZADEVE (ŠIFRA DM 10635) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN RAZDELJEVANJE PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJE PRIPOMOČKOV NALOGE V AMBULANTI, PRIPRAVLJANJE ZDRAVIL ODVZEM MATERIALA ZA LABORATORIJSKI PREGLED BELEŽENJE IN SPOROČANJE SPREM...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER STANOVALCEV IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA OPAZOVANJE STANJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN NADZOR DELA TER IZVAJANJE MEDICINSKE  POMOČI STANOVALCEM IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO PROCESU ZN OPRAVLJANJE NADZO...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE STANOVALCEV UVAJANJE IN VKLJUČEVANJE  STANOVALCEV V ENOSTAVNA GOSPODINJSKA OPRAVILA OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH GOSPODINJSKIH OPRAVIL HRANJE...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNOLOG-PROGRAMER OBDELAVE PLOČEVINE - M/Ž. PROGRAMER TEHNOLOG CNC-STROJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV, PROGRAMIRANJE PREBIJALNIH IN KRIVILNIH STROJEV ZA OBDELAVO PLOČEVINE, SAMOSTOJNO DELO, PO POTREBI NASTAVLJANJE PREEBIJALNIH/KRIVILNIH STROJEV. OBVEZNE DELOVNE IZKU...

SERVISNI TEHNIK/STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA TOČILNIH NAPRAV TER ZAGON SISTEMA PRI KUPCIH V TUJINI (EU TRGI). POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI POSTAVITVE TOČILNIH NAPRAV NA SEJMIH IN PREZENTACIJAH. PODPO...

BOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU NEGE,  IZVAJANJE OSKRBE SKLADNO Z RAZVRSTITVIJO V OSKRBO IN UPOŠTEVAJOČ POTREBE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI OSEBNI NEGI, KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, HIDRIRANJ...

. representante comercialKOMERCIALIST- PRODAJNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPOZNAVANJE PROIZVODNEGA PROGRAMA, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA KALKUALACIJ, PRIPRAVA POGODB, SPREJEM IN OBDELAVA NAROČIL, SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČIL. REŠEVANJE REKLA...

KOMERCIALIST ZA SLOVENSKI IN TUJI TRG - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SI MOTIVIRAN/A IN TE ZANIMA TEHNIČNO PRODUKTNO PODROČJE NOVIH PREDELANIH LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL? GOVORIŠ IN PIŠEŠ TEKOČE NEMŠKO? SI KOMUNIKATIVEN/A, PROAKTIVEN/A, IZNAJDLJIV/A, HITER/A I...

MLADI RAZISKOVALEC - M/Ž. INŽENIRJI RUDARSTVA, METALURGIJE IPD., poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, IZKAZOVANJE SPOSOBNOSTI ZA SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO, ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI., (1) Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje: še nima zaključenega doktorata znanos...

E017042 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO/SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA S PODROČJA URGENTNE MEDICINE, TO JE NUJNIH ZDRAVNIŠKIH UKREPOV...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoADMINISTRATOR V ZDRAVSTVU - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODJETJE ZAPOSLI RESNO IN NATANČNO OSEBO, ZA RAZLIČNA ADMINISTRATIVNA DELA, KI SE NAVEZUJEJO NA ZDRAVSTVENO DEJAVNOST. DELO POTEKA DOPOLDAN IN POPOLDAN. ADMINISTRATIVNA DELA ZAVZEMAJO DELO S PACIENTI, UREJ...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, CELOVITA NEGA IN SKRB ZA PREDŠOLSKE OTROKE, IZVAJANJE DNEVNIH OPRAVIL (PREHRANA, HIGIENA, POČITEK IN BIVANJE NA PROSTEM) NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH DEJAVNOSTI ZA RAZ...

GOSPODINJA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA UREJENOST BIVALNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE BIVALNIH PROSTOROV, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH (PRANJE, LIKANJE...), OSTALA LAŽJA VZD...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - VODJA PISARNE - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SPLOŠNIH KOMERCIALNIH IN ADMINISTRATIVNIH NALOG, SKRB ZA POSLOVNO DOKUMENTACIJO, KADROVSKO EVIDENCO IN EVIDENCO OSNOVNIH SREDSTEV, POZNAVANJE MS OFFICE. PO USPEŠNO OPRAVLJENI POSKUSNI DOBI, IZBRANEMU KAND...

PODATKOVNI ANALITIK V MARKETINGU - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ODGOVORNOSTI: - UPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALITIKA MARKETINŠKEGA TRGA, - PRIPRAVA POROČIL BAZE PODATKOV TER ISKANJE PO INTERNETU PO NAVODILIH NADREJENEGA ,- SWOT ANALIZA OPRE...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POMOČI PRI LAIČNI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV OZ. UPORABNIKOV IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNE ZAPOSLITVENE TERAPIJE IN REKREATIVNE DEJAVNOSTI VAROVANJE IN SPREMLJANJE STANOVALCEV OZ. UPOR...

BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKOV, NEGA IN POMOČ UPORABNIKOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, KI OBSEGA: DIHANJE, OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVANJE IN KOP...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaTEHNOLOG - KONSTRUKTER - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOORDINACIJA IN TIMSKO USKLAJEVANJE DELA ZA VARILCE, RAZPIS TEHNOLOGIJE IN IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE. KONTROLA FAZNEGA DELA IN KONČNA KONTROLA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE., , dopoldan

Más empleos: << · 33 · 49 · 57 · 61 · 63 · 64 · < · 66