Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,663 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 26):

Página: 26

STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBDELAVA POVPRAŠEVANJ IN IZDELAVA PONUDB V LADIJSKEM, CESTNEM IN ŽELEZNIŠKEM PREVOZU, IZVAJANJE OPERATIVNIH LOGISTIČNIH PROCESOV, PRIPRAVA TRANSPORTNIH IN SKL...

. director de mediación y programas educativos en centros artísticos y culturales/directora de mediación y programas educativos en centros artísticos y culturalesPOSLOVNI VODJA PROGRAMA - M/Ž. PROGRAMSKI DIREKTOR ZAVODA V KULTURI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELUJE Z DIREKTORJEM IN DRUGIMI SODELAVCI PRI ORGANIZACIJI, VODENJU, KOORDINACIJI IN IZVAJANJU PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI NA PODROČJU POSLOVNIH PROGRAMOV,- PODAJA STRATEŠKE POSLOVNE IDEJE IN P...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaDELOVODJA V (J035007) – POSLOVODJA PRODAJALNE - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA DELA DOLOČENE PRODAJNE ENOTE, DELO S STRANKAMI, NAROČANJE IN NABAVA BLAGA PRODAJNE ENOTE, PREVZEM BLAGA IN DOLOČANJE CEN PRODAJNIM PRODUKTOM PRODAJNE ENOTE, DELO S PRODAJNIMI AVTOMATI, DELO NA RECEPCIJI, PRODA...

. engrasador/engrasadoraSTROJNIK - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, ODGOVORNI BOSTE ZA OPRAVLJANJE NALOG STROJNIKA (STROJNA DELA), UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE STROJEV, IZDELOVANJE IZDELKOV, NASTAVLJANJE PARAMETROV, ODGOVORNOST ZA KOLIČINO IN KVALITETO PROIZVODOV, DRUG...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadPROJEKTNI SODELAVEC V, ŠIFRA DM (J015027) - M/Ž. ELEKTROTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVIJANJE ENOSTAVNEJŠIH APARATUR ALI NAPRAV, EKSPERIMENTOV, UVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH STANDARDNIH IN NESTANDARDNIH METOD, PRIPRAVLJANJE KEMIJSKIH SPOJIN IZVAJANJE DEL NA PRESKUŠEVALIŠČIH IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STANDAR...

. montador de equipos electrónicos/montadora de equipos electrónicosLABORANT IV, ŠIFRA DM (J034032) - M/Ž. SESTAVLJAVEC ELEKTRONSKIH KOMPONENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVLJANJE ENOSTAVNIH KOMPONENT ALI APARATUR IN IZVAJANJE ENOSTAVNIH POSTOPKOV, UPORABA MANJ ZAHTEVNIH APARATUR ALI NAPRAV., Delo obsega pripravo vzorcev na testiranje, zato je za...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV (PO TELEFONU IN INTERNETU) , ODGOVARJANJE NA E-MAILE –PO POTREBI SODELOVANJE Z  ZDRAVNIKOM, PRIPRAVA ORDINACIJE ZA NEMOTEN POTEK DELA, SODELOVANJE V ZDRAV...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PRIPRAVNIK - ENOTA ŠIŠKA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do OPRAVE STROKOVNEGA IZPITA VENDAR NAJDLJE ZA 12 MESECEV, polni delovni čas, 40, POD MENTORSTVOM: IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - ENOTA ŠIŠKA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA –IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, –SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, –VODI EVIDE...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI (V DISPANZERJU ZA ŽENSKE) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE, NAROČANJE PACIENTOV TER ODGOVARJANJE NA E-MAILE PO POTREBI V SODELOVANJU Z ZDRAVNIKOM, IZVAJANJE STROKOVNE TRIAŽE, SODELOVANJE V SLUŽBI NMP V PRIMERU POTREB, PRIPRAVA IN UR...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENI TEHNIK - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA V BIVALNO ENOTO, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPO...

STROKOVNI SODELAVEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, V POSLOVNEM PODROČJU, V SLUŽBI ZA INFORMATIKO IN DIGITALNO POSLOVANJE, V ODDELKU ZA APLIKATIVNO PODPORO - M/Ž. TEHNIKI ZA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INFORMACIJSKO PODPIRANJE PROCESOV, PRIPRAVLJANJE TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ, POMOČ UPORABNIKOM INFORMACIJSKIH SISTEMOV, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S ...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasVODJA SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO VII/2 ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017938 - M/Ž. REVIZOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOST. OPRAVLJA NALOGE NA DEL.PODROČJU ,- ORGANIZ., RAZPOR.IN VODI DELO NA D.PODR., - PRIPRAVLJA STRATEGIJO RAZVOJA NOTR.REVIDIRANJA NA UL, - NA PODLAGI OCENE TVEGANJ PRIPRAVLJA AČRTE REVIZIJ ZA ČLANICE IN REKTORAT, - IZ...

. teleoperador/teleoperadoraSVETOVANJE, PRODAJA IN PODPORA STRANKAM PREKO TELEFONA - M/Ž. PRODAJALEC PO TELEFONU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IMATE RADI DELO Z LJUDMI, VAS ZANIMAJO NARAVNI IZDELKI ZA OSEBNO NEGO IN PREHRANSKA DOPOLNILA? STE RADI V PRODAJI? POTEM JE TO DELO PRAV ZA VAS. DELO POTEKA V PRIJETNEM IN DINAMIČNEM TELEFONSKEM STUDIJU, PRE...

FINANČNO RAČUNOVODSKI SODELAVEC/KA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN OBRAČUN PLAČ TER DRUGIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH - IZVAJANJE KONTROLE PODATKOV ZA PLAČE - PRIPRAVA IN ODDAJANJE POROČIL NA FURS (REK OBRAZCI) - SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN REGU...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV , POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBI...

BOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI (OSNOVNA, DODATNA) STANOVALCEV . POMOČ PRI IZVAJANJU NAJZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE, OPAZOVANJE SPREMEMB PRI STANOVALCU TER OBVEŠČANJE NADREJENIH O MOREBITN...

STROKOVNI SODELAVEC III - M/Ž. TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI ZA LOGISTIKO, TEHNOLOGIJO PROMETA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPERATIVNIH LOGISTIČNIH PROCESOV, PRIPRAVA TRANSPORTNIH IN SKLADIŠČNIH DOKUMENTOV, KOORDINACIJA DELA S PODIZVAJALCI IN DELEŽNIKI V LOGISTIČNEM PROCESU...

PRODAJALEC - SVETOVALEC PRI PRODAJI - M/Ž. PRODAJALEC MOBILNE TELEFONIJE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, svetovanje pri prodaji mobilnih telefonov, sklepanje naročniških razmerij za A1 (prodaja dodatne opreme, sklepanje pogodb za internet in tv, sprejem v servis), , dvoizmensko

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICJ017115 VII/2 SISTEMSKI ADIMISTARTOR (II) - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -KONFIGURACIJA IN VZDRŽEVANJE PODATKOVNEGA CENTRA,-PRIPRAVA ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ, PODATKOV IN POROČIL IZ DELOVNEGA PODROČJA,-VZPOSTAVITEV, UPRAVLJANJE IN NADZOR DELOVANJA STROJNE OPREME, STREŽNIŠKE IN PODAT...

VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2, ŠIFRA DM (J027007) - M/Ž. MENEDŽERJI ZA PROIZVODNJO V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI SNOVANJU RAZISKOVALNO RAZVOJNE POLITIKE NA ŠIRŠEM STROKOVNEM PODROČJU PRIDOBIVANJE DEL IN PRIPRAVA PROGRAMOV ZA ZAHTEVNEJŠE NALOGE ORGANIZIRANJE IN VODENJE ZAHTEVNEJŠIH RAZISKOVA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK V ZDRAVSTVU ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN V OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK V ZDRAVSTVU ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN V OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH ...

. bibliotecario/bibliotecariaSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) (M/Ž) (ŠIFRA DM: J017104) V KNJIŽNICI ODDELKA ZA ZGODOVINO NA FILOZOFSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI - M/Ž. KNJIŽNIČAR V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNA OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA (KLASIFIKACIJA, KATALOGIZACIJA, IZDELAVA EVIDENC, STATISTIK), PRIDOBIVANJE, STROKOVNA OBDELAVA IN HRANJENEJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, REFERALNO DELO ZA P...

. lencero/lenceraVZDRŽEVALEC PERILA III V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALEC PERILA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO PRANJE POSTELJNEGA PERILA IN PERILA OSKRBOVANCEV TER NADZOR NAD DELOM STROJEV, SORTIRANJE, ZLAGANJE IN LIKANJE PERILA IN GARDEROBE, STROJNO SUŠENJE PERILA TER ODVAŽANJE LE-TEGA NA SUŠENJE, ODDAJA PERILA...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISARNIŠKA DELA, KOT SO NPR. PREVZEM IN VNOS PREJETE POŠTE, SKRB ZA USKLAJENOST URNIKOV ZAPOSLENIH, PO POTREBI POMOČ V KOMERCIALI (PRI IZDAJANJU RAČUNOV) IN RAČUNOVODSTVU (KOMPENZACIJE, IZTERJAVA), IZDELAVA POTNIH ...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoDELAVEC V PROIZVODNJI-LAKIRNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, RAZLIČNA ROČNA DELA , RAZMAŠČEVANJE POLIZDELKOV IN PRIPRAVA NA PRAŠNO BARVANJE NALAGANJE, RAZLAGANJE, ČIŠČENJE GOTOVIH IZDELKOV , PRIPRAVA DELOV, ORODIJ IN MATERIALOV ZA DELO , OSTALA DE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037042 DIPLOMIRANA MEDECINSKA SESTRA V AMBULANTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. 02.02.2023 DO VRNITVE DELAVKE IZ STARŠEVSKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU PRI IZVAJANJU OSNOV...

. trabajador social para el ámbito gerontológico/trabajadora social para el ámbito gerontológicoSOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU UPORABNIKOV V CELODNEVNO ALI DNEVNO VARSTVO, VODENJE POSTOPKOV ZA SPRE...

Más empleos: << · 13 · 19 · 22 · 24 · < · 26 · > · 29 · 33 · 41 · >>