Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,499 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 28):

Página: 28

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaE037013 DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotnega javnega uslužbenca nazaj na delovno mesto, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, -VODENJE NEGOVALNEGA TIMA IN SODELOVANJE V ZDRAVSTVENEM TIMU ...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioTEHNIŠKI SODELAVEC VI NA INŠTITUTU ZA ANATOMIJO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM DAROVANIH TELES IN PRIPRAVA ZA NJIHOVO HRANJENJE, IZDELAVA DEMONSTRACIJSKIH ANATOMSKIH PREPARATOV, SODELOVANJE PRI IZVEDBI VAJ,- IZBIRANJE ANATOMSKIH PREPARATOV IZ KOMOR, PORAZDELITEV NA MIZE IN ...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI NA PODROČJU LOGOPEDSKE OBRAVNAVE Z DIAGNOSTIKO IN TERAPIJO, SOOBLIKOVANJE NAČRTA ZDRAVLJENJA, SPREMLJANJA IN EVALVACIJE POSTAVLJENIH CILJEV NA PODROČJU  LOGOPEDIJE, OCENJEV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI (UC) (E037049) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA INTERNA KLINIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V URGENTNI DEJAVNOSTI URGENTNEGA CENTRA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM  PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKI CENTER ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ - DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDI...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035040) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLNIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH, PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E035040) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, INTERNA KLNIKA, IPP - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SPREJEM URGENTNIH PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, IZVAJANJE UKREPOV NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE URGENTNIH, PACIENTOV/POŠKODOVANCEV, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SO...

. auditor de cuentas/auditora de cuentasVIŠJI PODROČNI SVETOVALEC III (K017027) ZA DIREKCIJO, SEKTOR ZA NOTRANJE REVIDIRANJE - M/Ž. REVIZOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE. IZDELOVANJE NAČRTOV, VODENJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NOTRANJIH REVIZIJ IN SVETOVALNIH POSLOV S PREDLOGI RACIONALIZACIJ IN IZBOLJŠAV POSLOVNIH PROCESOV. DOLOČAN...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ. DELOVNO MESTO JE NA OBMOČJU KOMENDE., Minimalno osnovnošolska izobrazba, opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) varnostnik, nekaznovanost, možnost dela v...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR V - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL TER KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV, PO NORMATIVIH IN RECEPTURAH, PO PRAVILNI TEKSTURI, Z UPOŠTEVANJEM NAVODIL ZA PRIPRAVO DIET IN POSEBNOSTI ZA STANOVALCE TER RAZDELJEVANJE OBROKOV SKRB ZA K...

BOLNIČAR NEGOVALEC II (I) - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, OPAZOVANJA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJA SPREMLJANJE VAROVANCEV NA PREGLEDE IZVEN DOMA,...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Zaključene srednja zdravstvena šola, zdravstvena sposobnost za delo, določen čas 6 mesecev.,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA E037021), (Ž/M), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA UROLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NA...

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosMEHANIK 1 - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJANJE DRUGIH OPRAVIL SKLADNO Z USPOS...

. fabricante de instrumental quirúrgicoSERVISER TOPLOTNE TEHNIKE - M/Ž. SERVISER PRECIZNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN POPRAVILA TOPLOTNIH ČRPALK, PLINSKIH PEČI, OLJNIH GORILNIKOV IN SOLARNIH SISTEMOV (SKUPAJ Z GLAVNIM SERVISERJEM, KASNEJE TUDI SAMOSTOJNO). VEZAVA IN MONTAŽA TOPLOTNE TEHNI...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ., Minimalno osnovnošolska izobrazba, opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) varnostnik, nekaznovanost, možnost dela v izmenah., gibljiv/nestalen urnik

DELO V PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SMO USPEŠNO HITRO RASTOČE PODJET, SPECIALIZIRANI ZA PROIZVODNJO PREHRANSKIH DOPOLNIL ZA BLAGOVNE ZNAMKE PO NAROČILU ZA DOMAČE IN TUJE NAROČNIKE. ZARADI POVEČAN...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno...

. técnico de mantenimiento de infraestructuras de comunicación/técnica de mantenimiento de infraestructuras de comunicaciónSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) NA PODROČJU IKT - INFORMATIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC IKT OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE, SPREMLJA IN EVALVIRA  RAZVOJ OMREŽJA V ZAVODU Z USTREZNO PODPORO S STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO, ZAGOTAVLJA DELOVANJE  IN NADZIRA SISTEM ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, ODPRAVA NAPAK PRI DELOVANJU IT SISTE...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ-UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI., Specialno pedagoška izobrazba:profesor defektologije oz. magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike,potrdilo o nekaznovanosti in pot...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KO ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR PRAVILNEGA DELOVANJA TLAČNO-LIVARSKIH STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE AVTO-KONTROLE IZDELKOV PO KONTROLNI DOKUMENTACIJI, ZLAGANJE IZDELKOV V ZABOJE, NEU...

. médico generalista/médica generalistaE018020 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE NA TERENU, VELJAVNA LICENCA S PODROČJA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK IV (J034060), V SLUŽBI BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE, UKC LJUBLJANA - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PREVZEMANJE, SORTIRANJE, ZLAGANJE BLAGA/MATERIALA, - SPREJEMANJE NAROČIL, PRIPRAVA IN IZDAJANJE BLAGA/MATERIALA, - VODENJE EVIDENCE BLAGA/MATERIALA V SKLADIŠČU, - DRUGE NALOGE POVEZANE S SKLADIŠČNIM POSLOVANJEM, - VZDRŽE...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 (ŠIFRA DM J017090) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GLAVNE KNJIGE IN POMOŽNIH KNJIG PO ZAKONU O RAČUNOVODSTVU ZA PRORAČUN, ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA KNJIŽENJE TER IZVAJANJE RAČUNOVODSKE KONTROLE, USKLAJEVANJE ANALITIČNE IN SINTETIČNE EVIDENCE, PRIPRAVLJ...

. médico generalista/médica generalistaE017001 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, STROKOVNI IZPIT. PRIJAVI PRILOŽITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN NAVESTI REGISTRSKO ŠTEVILKO OBJAVE...

STROKOVNI DELAVEC VII/1 V FINANČNO RAČUNOVODSKI SLUŽBI - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OBRAČUNAVA PLAČE IN DRUGE PREJEMKE ZA DELAVCE MF, SESTAVLJA MESEČNA IN PERIODIČNA POROČILA O IZPLAČANIH PLAČAH ZA STATISTIKO IN OSTALE UPORABNIKE, IZPOLNJUJE POROČILO O PLAČAH DELAVCEV PO OSNOVAH, KI SO PREDP...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA, KIRURŠKA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA NEVROKIRURGIJO - - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA-IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

OKOLJSKI INŽENIR II (M/Ž), ŠIFRA DM 609, V SEKTORJU ZA KAKOVOST ZRAKA, URADU ZA STANJE OKOLJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA VARSTVO OKOLJA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL S STROKOVNEGA PODROČJA PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA UVAJANJE NOVIH METOD DELA IN ORODIJ SODELOVANJE V ZAHTEVNIH RAZVOJNIH NALOGAH IN PROJEKTIH S STROKOVNEGA PODROČJA., Predn...

Más empleos: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 33 · 39 · >>