Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,464 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 28):

Página: 28

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V RAČUNOVODSKEM SERVISU IŠČEMO SAMOSTOJNO OSEBO ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE., Poznavanje programov podjetja Vasco, dopoldan

. mecánico de vehículos/mecánica de vehículosAVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOMEHANIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -DIAGNOSTICIRANJE, NASTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO VOZIL, MOTORNIH KOLES IN NJIH PRIKLJUČNIH VOZIL, -DIAGNOSTICIRANJE, NASTAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV IN NJI...

. mozo de cuadra/moza de cuadraNEGOVALEC KONJ- HLEVAR - M/Ž. HLEVAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA PREDVSEM: VODENJE KONJ V / IZ IZPUSTOV IN PAŠNIKOV, SPREHAJANJE IN LONŽIRANJE KONJ (INDIVIDUALNO PO NAVODILIH); PRIPRAVA KONJ NA TRENINGE, ČIŠČENJE, NEGA IN KRMLJENJE KONJ; VZDRŽEVANJE PAŠNIKOV, IZPUSTOV,...

REFERENT SPECIALIST ZA POGODBE, OBRAČUN IN ANALIZE V OKVIRU VRSTE DEL INŽENIR SPECIALIST ZA PODROČJE OBRATOVANJA - M/Ž. SODELAVEC ZA TRGOVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBITEV IN OBDELAVA PODATKOV ZA VSE VRSTE PROMETA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO ZA POTREBE OBRAČUNA; IZDELAVA OBRAČUNA IN IZSTAVLJANJE RAČUNOV ZA VSE VRSTE PROMETA; REŠEVAN...

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE TER DELA IN NALOGE PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, Potrdilo o nekaznovanosti z Ministrstva za pravosodje, izpis iz eviden...

TEHNIČNI DELAVEC V (II), ŠIFRA DM: J035068 - M/Ž. VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.05.2024, polni delovni čas, 40, SPLOŠNI OPIS: -IZVAJANJE TEHNIČNEGA DELA IN SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN MONTAŽI STROJEV IN NAPRAV -IZVAJANJE TEHNIČNEGA NADZORA , VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA V SKLADU S SPECIFIKACIJAMI IN NAVODILI...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANEGA OBMOČJA, OBVLADOVANJE PRAKTIČNEGA POSTOPKA, UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA, OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE Z OSEBA...

. vigilante de seguridadVAROSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANEGA OBMOČJA, OBVLADOVANJE PRAKTIČNEGA POSTOPKA, UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA, OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE Z OSEBA...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG PRI VAROVANJU LJUDI IN PREMOŽENJA NA VAROVANEM OBMOČJU, POZNAVANJE VAROVANEGA OBMOČJA, OBVLADOVANJE PRAKTIČNEGA POSTOPKA, UKREPOV IN DOLŽNOSTI VARNOSTNIKA, OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJE Z OSEBA...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.7.2022, do 9.8.2022, do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI NAČRTOVANJU IN ORGANIZIRANJU SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE IGRE TER DRUGIH DEJAVNOSTI OTROK , Opravljen strokovni izpit za dejavnost vzgoje i...

KUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POLNJENJE VITRIN, POMOČ NA DELILNI LINIJI, POSPRAVLJANJE IN PRANJE POSODE IN PRIPOMOČKOV, SKRB ZA ROKE UPORABE BLAGA IN IZLOČANJE NEUSTREZNEGA BLAGA, POMOČ PRI OBDELAVI IN PRIPRAVI ŽIVIL, ENOSTAVNA IN POMOŽ...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicasLABORATORIJSKI TEHNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE KONTROLNIH POSTOPKOV, - VODENJE STATISTIKE KONTROLNIH MERITEV, - STATISTIČNA OBDELAVA, - REŠEVANJE NESKLADNOSTI PRI PROIZVAJANJU, - NADZOR NAD KVALITETO USKLADIŠČENIH MATERI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V PODJETJU, KI SE UKVARJA Z ODPADNIMI KOVINAMI, IŠČEMO DELAVCA ZA POMOČ PRI DELU NA SKLADIŠČU. POLEG RAZVRŠČANJA OZIROMA SORTIRANJA ODPADNIH KOVIN JE POTREBNO DELO Z VILIČARJEM, ZATO JE ZAŽELENO POZNAVANJE SLEDNJEGA. OB...

BOLNIČAR - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PACIENTOV, NEGA IN POMOČ PACIENTOM PRI OSNOVNIH ŽIVLJENSKIH AKTIVNOSTIH IN OPRAVILIH, KI OBSEGA: DIHANJE, OSEBNO HIGIENO IN UREJANJE, UMIVAN...

. contableSAMOSTOJNI REFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S STRANKAMI, DELO S PROGRAMI ZA UPRAVLJANJE, OBRAČUN, KNJIŽENJE, PLAČILNI PROMET, UVOZI/IZVOZI DATOTEK, BLAGAJNA, PROGRAMI ZA VODENJE IN OBRAČUN (IMAGINE, IPD), IZOBRAZBA: EKONOMSKI TEHNIK ALI DIPLOMIRANI EKONOMI...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I), (ŠIFRA DM: E045020), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI ODDELEK ZA PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO, ESTETSKO KIRURGIJO IN OPEKLINE - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, NAROČANJE IN INFORMIRANJE TAKO PACIENTOV, KOT TUDI KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO NA ...

. técnico de sonido/técnica de sonidoZVOKOVNI TEHNIK - M/Ž. ASISTENT ZVOKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA IZVEDBA DEL TER PRIPRAVA IN UPORABA AVDIO NAPRAV, SNEMANJE, OBLIKOVANJE IN REPRODUCIRANJE ZVOKA, PRIPRAVA POSTAVITEV AVDIO NAPRAV TER PRIPOMOČKOV ZA IZVEDBO DOGODKA, POSTAVITEV AVDIO OPREME, PRIPRAVA, UPRA...

VARUH M/Ž - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE OSEB Z DEMENCO, VZDRŽEVANJE SAMOSTOJNOSTI OSEB Z DEMENCO PRI OPRAVLJANJU VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTI, POMOČ PRI NEGI,ANIMACIJA IN ZAPOSLITEV OSEB, SKRB ZA OHRANJANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, SAMOSTOJNO UKREPANJE V KRITIČNIH SITUACIJAH V OKVIRU POOBLASTIL, NADZOR NAD IZVAJANJEM ZDRAVSTVENE NEGE, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE S STR...

. interventor financiero/interventora financiera8.FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC V ODDELKU ZA DOHODNINO 1 - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, -VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE IN ODMERE DAVKOV IN DRUGIH OBVEZNOS...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA SZNO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POZNAVANJE ZAKONODAJE S PODROČJA DEJAVNOSTI ZAVODOV, SOCIALNEGA VARSTVA, POSLOVODENJA IN ZAKONOV TER KOLEKTIVNIH POGODB ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA, SAMOSTOJNO VODENJE, KOO...

. personal directivo de la administración pública2.PRIPRAVNIK SVETOVALEC V UPRAVI ZA PRIHODKE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, -USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILUVODJE OZIROMA MENTORJA. , Podrobnejše informacije o pog...

. cocinero/cocineraKUHAR M/Ž - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN KUHANJE NAVADNE IN DIETNE PREHRANE PO JEDILNIKU, PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN ZA ZUNANJE ODJEMALCE (PDND), ORGANIZIRANJE IN NADZOR HIGIENSKEGA REŽIMA V IZMENI, SKRB ZA REDNO ČIŠČENJE IN RAZKUŽ...

. personal directivo de la administración pública1.PRIPRAVNIK SVETOVALEC V ODDELKU ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ, UPRAVA ZA CARINE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, -USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA,, -OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Zaželeno je poznavanje podro...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI (E034005) - PRIPRAVNIK, ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, IK IPP - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. za čas opravljanja pripravništva, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, - ZAGOTAVLJANJE ČISTEGA IN VARNEGA PAC...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 (III) (ŠTEVILKA RAZPISA: 6-9/2022) - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE RAČUNOVODSKEGA DELA NA PODROČJU, KI GA POKRIVA, DAJANJE NAVODIL PODREJENIM ZA IZVAJANJE NALOG S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, SKRB ZA USKLAJEN KONTNI NAČRT S SKUPNO GLAVNO KNJIGO IN ŠIFRANTE, KONTIRANJE ZAHTEVNEJ...

. operador de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocemento/operadora de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocementoŽELEZOKRIVEC - M/Ž. ŽELEZOKRIVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PO ARMATURNEM NAČRTU IZBRATI, PRIPRAVITI, ODREZATI IN OBLIKOVATI, JEKLENE PALICE ALI MREŽE. NATO JIH RAZVRSTI, OZNAČI IN PRIPRAVI ZA TRANSPORT NA GRADBIŠČE. PAZI NA NATANČNOST POSTAVITVE, SAJ MORA ZAGOTOVITI USTREZNO ...

BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA OSNOVNO OSKRBO IN NEGO TER JE V POMOČ PRI ZDR. NEGI NEPOMIČNIM IN POLPOMIČNIM STANOVALCEM, POMOČ STANOVALCEM PRI OBLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, KOPANJU IN FIZ.POTREBAH TER NEGA UMRLEGA, NEGOVANJ...

ASISTENT (D010001), V VSEH TREH NAZIVIH: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE MATEMATIKE ALI SORODNE SMERI, ZA NEDOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, A) VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, B) SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN  PRI D...

VODJA IZMENE - M/Ž. IZMENOVODJA – NADZORNIK V PROIZVODNJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V IZMENI, RAZPOREJANJE IN KONTROLA DELAVCEV, USPOSABLJANJE DELAVCEV, NADZOR PROIZVODNEGA PROCESA, SKRB ZA OSKRBO DELOVNIH MEST Z MATERIALI, KONTROLA DELOVANJA STRO...

Más empleos: << · 14 · 21 · 24 · 26 · < · 28 · > · 30 · 33 · 38 · >>