Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,526 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. analista de riesgos financierosANALITIK - KREDITNE ANALIZE - M/Ž. KREDITNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZIRA BILANCE, KAZALCE IN PODATKE PODJETIJ TER POTENCIALNIH STRANK, SPREMLJA, ANALIZIRA FINANČNE IN DRUGE PODATKE TER PRIPRAVLJA POROČILA IN  PREDLOGE ZA ODLOČANJE, OBLIKUJE OCENE IN PREDRAČUNE FINANČNIH IZKAZOV, ...

. consultor de seguridad de TIC/consultora de seguridad de TICARHITEKT INFRASTRUKTURE IS V SEKTORJU INFRASTRUKTURA INFORMACIJSKEGA SISTEMA - M/Ž. INŽENIR ZA VARNOST RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ IN INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRA  IN PROJEKTIRA ARHITEKTURO STREŽNIKOV, PLANIRA IN PROJEKTIRA PODATKOVNE BAZE, PLANIRA IN PROJEKTIRA OPERACIJSKE SISTEME, PLANIRA IN PROJEKTIRA KOMUNIKAC...

. jefe de compras/jefa de comprasOBRAČUNSKI REFERENT - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČUNSKI REFERENT, KI BO DELAL NA PODROČJU LJUBLJANE Z OKOLICO: - OSNOVNO ZNANJE NA PODROČJU GRADBENIŠTVA, - PRIPRAVA PONUDB, - BRANJE NAČRTOV, - NAROČANJE MATERIALA, - VODENJE GRADBIŠČ...

PODROČNI PODSEKRETAR (ŠT. A10-03) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN/ALI ODLOČANJE V INŠPEKCIJSKIH, UPRAVNIH IN PREKRŠKOVNIH POSTOPKIH SKLADNO S VELJAVNO ZAKONODAJO, SPREMLJANJE NOVOSTI S PODROČJA DELA (TUDI ...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNIH KNJIG, KNJIŽENJE IN KONTIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, IZDELAVA RAZNIH POROČIL ZA POSLOVODSTVO IN BANKE, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUN AMORTIZACIJE, FAKTURIRA...

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OSEB, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, POMOČ GIBALNO OVIRANEMU UČENCU TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo zoper spolno nedotak...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Ljubljanii. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO ...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 667) V ODDELKU ZA INTERVENCIJSKE UKREPE, V SEKTORJU ZA KMETIJSKE TRGE - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ PLASTIČNIH MAS (DELO ZA STROJEM ZA PROIZVODNJO CEVI IN PROFILOV - EKSTRUDORJEM, PAKIRANJE, POSPRAVLJANJE, ČIŠČ...

. alicatador/alicatadoraKERAMIK - M/Ž. POLAGALEC KERAMIČNIH PLOŠČIC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAŠČITA IN PRIPRAVA PODLAGE, PRIPRAVA IN RAZREZ KERAMIKE, OBLAGANJE TAL IN STEN S KERAMIKO IN DRUGIMI MATERIALI, DRUGA DELA POVEZANA Z DELOM KERAMIČARJA, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH., ,...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROK...

. supervisor de servicio de limpieza/supervisora de servicio de limpiezaSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. VODJA ČISTILCEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNI VODJA ČIŠČENJA, Organiziranje del pri naročniku, koordinacija in kontrola dela na objektih, upoštevanje navodil v skladu z ISO standardi, usklajevanje komunikacije med sodelavci na terenu, ...

. vendedor especializado en floristería y jardinería/vendedora especializada en floristería y jardineríaCVETLIČAR V (J035003) - M/Ž. CVETLIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRODAJANJE IN SVETOVANJE KUPCEM, OBLIKOVANJE FLORISTIČNIH IZDELKOV IN ARANŽIRANJE, OSKRBOVANJE RASTLIN IN UREJANJE CVETLIČARNE, DELO NA BLAGAJNI, IZVAJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJE, OBVLAD...

VARUH/INJA VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. eno leto in sicer vezano na porodniški dopust, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE, VARSTVA IN NEGE UPORABNIKOV, SPREMLJANJE UPORABNIKOV TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST,...

. empleado administrativo/empleada administrativaPOMOČNIK VODJE PROJEKTA - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VODJE PROJEKTA, KI BO DELAL NA PODROČJU LJUBLJANE Z OKOLICO: POMOČ PRI ORGANIZIRANJU, KOORDINIRANJE, KONTROLIRANJE TER VREDNOTENJE RAZPISANIH IZVEDBENIH DEL NA GRADBIŠČU. PLANIRANJE DELOVNE...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV IN OPREME, VZDRŽEVALNA DELA POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH STAVB, NJIHOVE OKOLICE IN ČIŠČENJE, REDNI DNEVNI NADZOR SKUPNIH NAPRAV: OGREVALNI SISTEM, SISTEM RAZVODA ELEKTRIČ...

. director de producción de metales/directora de producción de metalesVODJA IZMENE - LIVARNA - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZAIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA V PROIZVODNJI. SODELOVANJE PRI IZDELAVI PROIZVODNIH PLANOV. SPREMLJANJE, POROČANJE IN ODGOVARJANJE ZA IZVRŠEVANJE PROIZVODNEGA PLAN...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTEGA V LJUBLJA...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III, E047033, ODDELEK ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH METOD, PO USTREZNIH NAVODILIH, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DOLOČENIH POSTOPKOV PRI ODVZEMU, OBDELAVI IN PRIPRAVI BIOLOŠKEGA MATERIALA, SODELOVANJE PRI NABAVI...

UPRAVLJALEC/KA LASTNIH ALI NAJETIH NEPREMIČNIN - M/Ž. POSREDNIKI, UPRAVLJAVCI NEPREMIČNIN, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN RAZVIJANJE LASTNIH NEPREMIČNIN IN NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV. NALOGE: - UPRAVLJANJE Z DODELJENIMI NEPREMIČNINAMI ,- USKLAJEVANJE IN NADZIRANJE IZVEDB DEL PODIZVAJALCEV, - PRI...

PRODAJNI PREDSTAVNIK - M/Ž. MENEDŽERJI ZA TRŽENJE IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZASTOPANJE BLAGOVNE ZNAMKE IN PODJETJA, - SODELOVANJE NA REGIONALNI PREDSTAVITVI IN PREDSTAVITVI STRANK, SODELOVANJE - VZPOSTAVLJANJE, RAZVIJANJE IN VZDRŽEVANJE POZITIVNIH ODNOSOV S POS...

. operador de máquina cortadora/operadora de máquina cortadoraCNC OPERATER -EROZIST - M/Ž. OPERATER NA CNC-REZKALNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA STROJIH POTOPNA IN ŽIČNA EROZIJA. IZDELAVA PROGRAMOV NA PODLAGI DOKUMENTACIJE. PROGRAMI ZA ŽIČNO EROZIJO SE IZDELUJEJO NA RAČUNALNIKU S CAM PROGRAMSKO OPREMO, POTOPNA EROZIJA...

ELEKROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSOTJNO VODENJE PROJEKTOV NA PODROČJU ELEKTROINŠTALACIJ, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE). DELO POTE...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNIČNI DELAVEC II - STROJNIK - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN UPRAVLJANJE Z VZPENJAČO, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI UPORABI NAPRAVE, VODENJE DOKUMENTACIJE ZA OBRATOVANJE TIRNE VZPENJAČE (DNEVNIKI OBRATOVANJA), SPREMLJANJE OBISK...

. albañilZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE - M/Ž. ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD DELAVCEV PRIČAKUJEMO ZIDARSKA ZNANJA, KI SO POTREBNA PRI IZVEDBI FASAD NA VISOKIH GRADNJAH (OBZIDANJE ZAMENJANIH OKEN, ZAPIRANJE ODPRTIN, IPD.), , dopoldan

. director de escuela primaria/directora de escuela primariaRAVNATELJ/ICA - M/Ž. RAVNATELJ OSNOVNE ŠOLE, poskusno delo , Določen čas  oz. za obdobje 5 let, polni delovni čas, 40, KANDIDAT MORA ZA IMENOVANJE NA FUNKCIJO RAVNATELJA IZPOLNJEVATI POGOJE V SKLADU Z ZAKONOM O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (URADNI LIST RS, ŠT. 16/07 – URADNO PREČIŠČENO BESEDILO, 36...

. ingeniero civil/ingeniera civilODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODGOVORNI VODJA DEL, KI BO DELAL NA PODROČJU LJUBLJANE Z OKOLICO:  ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, KONTROLIRANJE TER VREDNOTENJE RAZPISANIH IZVEDBENIH DEL NA GRADBIŠČU. PLANIRANJE DELOVNE S...

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1, E018019, ODDELEK ZA CITOPATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALISTIČNA OBRAVNAVA BOLNIKOV Z BOLEZNIMI OZ OKVARAMI NA SPECIFIČNEM KLINIČNEM PODROČJU, ODREJANJE PREISKAV ZA UGOTAVLJANJE BOLNIKOVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA IZVAJANJE VISOKO ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaTEHNIČNI VODJA ZA PODPORO PROGRAMOM - M/Ž. VODJA TEHNOLOŠKE PRIPRAVE DELA V ELEKTROTEHNIKI, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, KOORDINIRANJE, RAZPOREJANJE IN NADZIRANJE DELA TEHNIČNE EKIPE (LUČNE, TONSKE, SCENSKE IN VIDEO), ZADOLŽENE ZA PRIPRAVO IN TEHNIČNO IZVEDBO DOGODKOV, SODELOVANJE PRI NAČ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilKALKULANT V KOMERCIALI - KOMERCIALIST - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KALKULANT V KOMERCIALI - KOMERCIALIST, KI BO DELAL NA PODROČJU LJUBLJANE Z OKOLICO: - OSNOVNO ZNANJE NA PODROČJU GRADBENIŠTVA,- PRIPRAVA PONUDB, - BRANJE NAČRTOV  (IZVLEČKI MATERIALA ITD.),- IZDELAVA P...

Más empleos: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 12 · 18 · 29 · >>