Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,658 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICADMINISTRATOR BAZE PODATKOV VII/2 (ŠIFRA DM: J017200) V RAČUNALNIŠKEM CENTRU FILOZOFSKE FAKULTETE - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO SKRBI ZA DELOVANJE PODATKOVNIH BAZ IN POVEZANIH APLIKACIJ V PRIČAKOVANI RAZPOLOŽLJIVOSTI IN ZAHTEVANI VARNOSTI, SKRBI ZA DELOVANJE SISTEMSKE PROGRAMSKE OPREME, NA KATERI TEČEJO PODATKOVNE BAZE ...

DRUGI UČITELJ V PRVEM RAZREDU IN UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti oz. najdlje do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno...

I017160, VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II, 1000-6/2021-19, NEDOLOČEN ČAS, 1 IZVAJALEC - M/Ž. PEDAGOŠKI SVETOVALCI IN ŠOLSKI INŠPEKTORJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE POSTOPKOV USMERJANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA PODLAGI IN V SKLADU Z DOLOČILI ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, PODZAKO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III E037020, KIRURŠKA KLINIKA, KO ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA, - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZORO...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoE045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, LABORATORIJSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE. VLOGI PRILOŽITE DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZAPOSLITEV. ,

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (I) (J034095) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, TEHNIČNO VZDRŽEVALNI SEKTOR, SL. ZA VZDRŽEVANJE ELEKTROSISTEMOV, ENOTA ELEKTRO INŠTALACIJE - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMEZNIH NAPRAVAH - PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE NAPRAV PO LETNEM PLANU VZDRŽEVANJA - OPRAVLJANJE SREDNJE ZAHTEVNIH VZDRŽEVALNIH DEL Z RAZNIMI ORODJI IN NAPR...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.7.2022, polni delovni čas, 40, -IZVAJA POSAMEZNA STROKOVNA OPRAVILA V OKVIRU PROGRAMOV -PRIPRAVLJA, ZBIRA IN UREJA PODATKE TER OPRAVLJA ANALIZE, POMEMBNE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI SKUPNOSTI CSD -SISTEMATIČNO ZBIRA IN OBDELUJE PODAT...

ANALITIK (M/Ž) V ODDELKU PLAČILNI IN PORAVNALNI SISTEMI - M/Ž. FINANČNI ANALITIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO OBSEGA PREDVSEM: SODELOVANJE Z ECB V AKTIVNOSTIH NA RAVNI EVROSISTEMA V POVEZAVI Z RAZVOJEM IN DELOVANJEM INFRASTRUKTUR ZA IZVRŠEVANJE PLAČIL IN PORAVNAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV V UPRAVLJANJU EVROSISTEMA (PLAČ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU AKTIVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI IN SOCIALNI OSKRBI, OPRAVLJANJE NALOG PO NAROČILU NADREJENIH (DMS, ZDRAVNIKA), OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA STAN...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsDISPONENT - DELOVNO MESTO V PC KOMENDA - M/Ž. TRANSPORTNI MANIPULANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE PREVOZOV BLAGA V MEDNARODNEM TRANSPORTU V SKLADU Z ZAKONODAJO, KOMUNIKACIJA Z VOZNIKI, STRANKAMI IN OSTALIMI, SPREMLJANJE VOZNIKOV IN TOVORA TER UREJANJE TRANSPORTNE DOKUMENTACIJE, ,

PRIPRAVLJALEC HITRE HRANE - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI HITRE HRANE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, priprava hitre hrane v omejenem obsegu hrane in pijač, ki vključuje preproste postopke priprave in majhno število sestavin, sprejemanje naročil strank ter strežba pri pultih in mizah, čiščenje delovnih p...

ODGOVORNI OPERATER EES V OKVIRU VRSTE DEL SAMOSTOJNI INŽENIR ZA PODROČJE OBRATOVANJA - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IN VODENJE OBRATOVANJA EES SLOVENIJE V REALNEM ČASU TER KOORDINACIJA Z ZDRUŽENJI POVEZANIH EES; VODENJE REGULACIJE OBRAČUNSKEGA BLOKA; NADZOR IN IZVAJANJE SISTEMSKIH STORITEV V REALNEM ČASU; NADZOR ...

. operador de máquina de hacer cadenas/operadora de máquina de hacer cadenasTEHNIK - DELAVEC V HITRI IZDELOVALNICI KLJUČEV IN PRODAJALNI VARNOSTNIH ELEMENTOV LJUBLJANA - M/Ž. IZDELOVALEC KOVINSKIH POLIZDELKOV IN IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA KLJUČEV, POPRAVILO ČEVLJEV, PRODAJA KLJUČAVNIC, BRUŠENJE REZIL IN SVETOVANJE STRANKAM., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO ROČNE SPRETNOSTI, NATANČNOST, TEHNIČNA ZNANJA, PRILAGODLJIVOST IN IZNAJDL...

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE V CKZ. - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO, ORGANIZIRANJE,PRIPRAVA, PODAJANJE  ZDR. VZGOJNIH VSEBIN ZA ODRASLE, KI JIH POKRIVA ZD, PRIPRAVA PROSTORA IN  ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE ZDR. VZGOJE ...

ASISTENT Z DOKTORATOM NA KATEDRI ZA ANALIZNO KEMIJO (PROJEKT ARRS: ODOTHEKA) - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 30.11.2024, polni delovni čas, 40, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH -STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG -PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI TER EKSPERTIZ -SODELOVANJE PRI DO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA, - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaVZGOJITELJ IN UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31/08-2022, skrajšan delovni čas, 38, IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI/MLADOSTNIKI V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODASEZNANI SE Z DOKUMENTACIJO O OTROKU/MLADOSTNIKU TER IZVE...

. responsable de acabado y empaquetado de ropaDISTRIBUTER/KA V PAKIRNICI - M/Ž. ROČNI PAKIREC PROIZVODOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, SESTAVLJANJE IN ZAVIJANJE ŠKATEL TER PALET, PAKIRANJE GOTOVIH IZDELKOV. PO POTREBI POMOČ V SKLADIŠČU., Ročna spretnost, izkušnje z delom v čistih prostorih, sposobnost koncentracije, ustrezne h...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 17, POUČEVANJE V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA, SMER IZOBRAZBE: MAG.PROF.RAZREDNEGA POUKA, opravljen strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti.,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC PROIZVODNIH PROCESOV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE PROCESNIH LINIJ ZA PRIPRAVO DESERTNIH PRELIVOV IN KAKAV INSTANT PROIZVODOV TER SPREMLJANJE IN SPREMINJANJE PROCESNIH PARAMETROV NA STRO...

. vendedor de piezas de repuesto de automóviles/vendedora de piezas de repuesto de automóvilesPRODAJALEC V TRGOVINI Z AVTOMOBILSKIMI REZERVNIMI DELI - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, AKTIVNA PRODAJA ZA PULTOM, SVETOVANJE IN POMOČ STRANKAM, DELO Z BLAGAJNO, SKRB ZA ZALOGO IN ZA ČISTO DELOVNO MESTO, OPRAVLJANJE OSTALIH DEL PO NAVODILU NADREJENEGA, IŠČEMO KOMUNI...

. representante comercialTERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TERENSKO DELO, KI JE REGIJSKO RAZDELJENO: PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV Z OBLIKOVANJEM DOLGOROČNIH ODNOSOV IN PRODAJA BLAGA IZ ASORTIMANA NA TERENU, POSPEŠEVANJE PRODAJE PRI OBSTOJEČIH KUPCIH, SVETOVANJE IN ST...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA REGALOV, DOSTAVA BLAGA., Delovne navade ter ročne spretnosti, obvladate delo z običajnim ročnim orodjem, kot so vrtalniki, rezalniki, vijačniki. Nudimo vam: delo v urejenem in uspešnem podjetju...

OKOLJSKI INŽENIR II, ŠIFRA DM 13026, V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA PODATKOVNE BAZE IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, D. N., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU INFRASTRUKTURE ZA OBLAČNE STORITVE, SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU SPLETNIH STORITEV, SODELOVANJE PRI OPRAVLJANJU DRUGIH NALOG S PODR...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.06.2022, skrajšan delovni čas, 30, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo o nekazn...

. sastre/sastraŠIVILJA - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVANJE, LIKANJE, POMOČ IN OSKRBA GOSTINSKEGA LOKALA (ČIŠČENJE LOKALA, POMIVANJE POSODE), delavec mora znati pomivati in čistiti, ker bo le to prioriteta pred šivanjem, gibljiv/nestalen urnik

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ZA RAZREDNI POUK - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke iz daljšega bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, dokazilo ...

. comercial de espacios publicitariosSVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE BAZE ČLANOV IN PARTNERJEV, USTVARJANJE MEDIJSKIH VSEBIN, DELO Z JAVNOSTMI., Izjemne komunikacijske sposobnosti, poznavanje športnega področja, izkušnje iz področj...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN STROKOVNI DELAVEC ZA DELO Z UČENCI ROMI TER VARUH NEGOVALEC - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV, SPREMSTVO IN POMOČ UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI, Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in potrdila o izobrazbi. Kandidat/-ka mora imeti opravl...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU-SOBNI ZDRAVNIK - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO BO POTEKALO V MLADINSKEM KLIMATSKEM ZDRAVILIŠČU RAKITNA- ZDRAVSTVENA ENOTA NA RAKITNI. NALOGE: -ZDRAVSTVENI (SOMATSKI) PREGLEDI OB SPREJEMU OTROK V PROGRAM, -ZDRAVSTVENO, VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO...

Más empleos: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 10 · 13 · 19 · 31 · >>