Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,232 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

VISOKOŠOLSKI UČITELJ (ŠIFRA DM D019001) ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE IN NADZORSTVA - PODROČJE SANITARNEGA INŽENIRSTVA - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 36, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO...

. farmacéutico/farmacéuticaPODROČNI PODSEKRETAR V SEKTORJU ZA OCENJEVANJE ZDRAVIL/IZDELKOV IN KLINIČNA PRESKUŠANJA. - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO USMERJEN PREDVSEM V PRIPRAVO STROKOVNIH MNENJ S PODROČJA PREDKLINIČNIH IN KLINIČNIH ŠTUDIJ ZA VREDNOTENJE VARNOSTI IN UČINKOVITOSTI GENERIČNIH HUMANIH ZDRAVIL, KAR POMENI OCENO BIOEKVIVALENCE/TERAPEVTSKE EKVIVALE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA,- IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA II (ŠIFRA DM 27521) V MNZ, DIREKTORATU ZA LOGISTIKO, SEKTORJU ZA INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE ZGRADB, ODDELKU ZA REDNO VZDRŽEVANJE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV, ČIŠČENJE IN UREJANJE SEDEŽA ORGANA IN OKOLICE, JAVLJANJE OKVAR IN OPOZARJANJE NA POTREBNA VZDRŽEVALNA DELA PRI OPREMI IN V PROSTORIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALO...

. microbiólogo/microbiólogaE047008 ANALITIK V REFERENČNEM / AKREDITIRANEM LABORATORIJU I - UKL - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE LABORATORIJA ZA BIOLOŠKE ANALIZE -PREGLED ANALIZNIH DNEVNIKOV -STROKOVNA POMOČ PRI NAJZAHTEVNEJŠIH ANALIZNIH TEHNIKAH -IZVAJANJE ANALIZ NA PODLAGI ANALIZNE DOKUMENTACIJE PROIZVAJALCA ZDRAV...

OSEBNI ASISTENT V LJUBLJANI 20 UR/T - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA (M/Ž) – LJUBLJANA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: SKRB ZA VZDRŽEVANJE VOZILA, VODENJE ZAHTEVANIH EVIDENC, OPRAVLJANJE POSLOV, POVEZANIH Z NALOŽITVIJO IN IZTOVARJANJEM BLAGA: KONTROLA ŠKODE, PRAVILNOST NALOŽENEGA TOVOR… IZOBRAŽE...

. psicólogo/psicólogaPSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVALNO, DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO DELO Z UPORABNIKI IN STARŠI TER IZDELAVA ANAMNEZ, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV, UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE TER EVIDEN...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI/A UČITELJ/ICA ZA PODROČJE DRAMSKA IGRA IN UMETNIŠKA BESEDA - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM I...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA-DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI, E037009 ZA POTREBE DISPEČERSKE SLUŽBE ZDRAVSTVA, DISPEČERSKEGA CENTRA ZDRAVSTVA LJUBLJANA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SPREJEM KLICA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDICINSKO POMOČ -DAJANJE TELEFONSKIH NASVETOV IN NAVODIL ZA NUDENJE PRVE POMOČI PREKO TELEFONA Z UPORABO SLOVENSKEGA INDEKSA ZA NUJNO MEDI...

Más empleos: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 10 · 14 · 21 · 36 · 65 · >>