Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,288 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - PRIPRAVNIK, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 6 MESECEV ZA ČAS PRIPRAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40, - ODVZEM, OBDELAVA, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PO NAVODI...

VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME - J037009 - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA STROKOVNE PODLAGE ZA LETNI DELOVNI NAČRT ZA PODROČJE DELA UPORABE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER SODELUJE Z DRUG...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU (E42001), NEDOLOČEN ČAS, OSKRBOVALNE SLUŽBA, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV - ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE GENERALNA ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA PROSTOROV IN OPREME VZDRŽEVANJA TALNIH POVRŠIN OPRAVLJANJE DELA S STROJI (ČIST...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosOSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (E042002), ZA DOLOČEN ČAS, ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBA ZA SPREMSTVO BOLNIKOV, UKC LJUBLJANA - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE, PREVAŽANJE IN PRELAGANJE PACIENTOV - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO - TRANSPORT PACIENTOVE DOKUMENTACIJE IN NJEGOVIH OSEBNIH STVARI - IZVAJANJE ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilREFERENT V PREVOZNIŠTVU - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DNEVNO DISPONIRANJE BETONSKIH MEŠALCEV IN OSTALIH TOV.VOZIL, KOMUNICIRANJE Z NAROČNIKI, VOZNIKI TER STROJNIKI - POZNAVANJE PROCESA DELA V GRADBENIŠTVU, TEKOČE ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA TER POZ...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 6 MESECEV ZA ČAS OPRAVLJANJA PRIRPAVNIŠTVA, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN NADZORU TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE ODVZEMA, SORTIRANJA, EVIDENTIRANJA IN ARHIVIRANJA BIOLOŠKEGA MATERIALA - SAM...

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ - DEFEKTOLOG V RAZREDU RAZREDNIK - M/Ž. DEFEKTOLOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA:IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA TER POUKA SPECIALNO PEDAGOŠKIH DEJAVNOSTI Z   UVAJANJEM USTREZNIH PRILAGODI...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) V ODDELKU ZA KAZENSKE ZADEVE, ŠTEVILKA DELOVNEGA MESTA 1115 - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI VODJA ODDELKA ALI VRHOVNI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE SOD...

. contableRAČUNOVODJA VII/2-III (ŠIFRA DM 26318) V SEKRETARIATU, URADU ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO, SLUŽBI ZA RAČUNOVODSTVO, ODDELKU STROŠKI DELA IN LIKVIDATURA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE POSLOVNIH KNJIG, - IZVAJANJE VISOKO STROKOVNIH DEL S PODROČJA RAČUNOVODSTVA IN JAVNIH FINANC, - KOORDINIRANJE IZVAJANJA ZAHTEVNEJŠIH NALOG, - PRIPRAVA IN IZDELOVANJE ZAHTEVNEJŠIH ANALIZ IN POROČIL, - IZVAJ...

. vendedor especializado en joyería y relojería/vendedora especializada en joyería y relojeríaPRODAJALEC V TRGOVINI Z NAKITOM PANDORA - M/Ž. PRODAJALEC NAKITA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OHRANJANJE NAJVIŠJE MOŽNE RAVNI STORITEV V VSAKEM TRENUTKU, DOSEGANJE ZASTAVLJENEGA CILJA PRODAJE, DNEVNO- OPERATIVNE ZADOLŽITVE, POROČILA, POZNAVANJE IN IZVAJANJE POTREBNIH ZAKONSKIH PREDPISOV IN VODENJ...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 13 · 17 · 24 · 39 · 69 · >>