Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,622 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. comercial de espacios publicitariosSVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE BAZE ČLANOV IN PARTNERJEV, USTVARJANJE MEDIJSKIH VSEBIN, DELO Z JAVNOSTMI., Izjemne komunikacijske sposobnosti, poznavanje športnega področja, izkušnje iz področj...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN STROKOVNI DELAVEC ZA DELO Z UČENCI ROMI TER VARUH NEGOVALEC - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV, SPREMSTVO IN POMOČ UČENCU S POSEBNIMI POTREBAMI, Vlogi je potrebno priložiti življenjepis in potrdila o izobrazbi. Kandidat/-ka mora imeti opravl...

. sastre/sastraŠIVILJA - M/Ž. ŠIVILJEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠIVANJE, LIKANJE, POMOČ IN OSKRBA GOSTINSKEGA LOKALA (ČIŠČENJE LOKALA, POMIVANJE POSODE), delavec mora znati pomivati in čistiti, ker bo le to prioriteta pred šivanjem, gibljiv/nestalen urnik

FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) (E047024) ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, OZIROMA DO PREDVIDOMA 20.04.2022, polni delovni čas, 40, FIZIOTERAPEVTSKO OCENJEVANJE BOLNIKOVEGA STANJA, IZBOLJŠEVANJE STANJA S FIZIOTERAPEVTSKIMI TEHNIKAMI IN FIZIKALNIMI AGENSI, VZDRŽEVANJE IN VZP...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU-SOBNI ZDRAVNIK - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO BO POTEKALO V MLADINSKEM KLIMATSKEM ZDRAVILIŠČU RAKITNA- ZDRAVSTVENA ENOTA NA RAKITNI. NALOGE: -ZDRAVSTVENI (SOMATSKI) PREGLEDI OB SPREJEMU OTROK V PROGRAM, -ZDRAVSTVENO, VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.06.2022, skrajšan delovni čas, 30, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo o nekazn...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SLAČENJU, PRI GIBANJU IN HOJI, PRI KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, VODENJE AKTIVNOSTI, KI PRI...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) NA PODROČJU IKT - INFORMATIK - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELUJE, SPREMLJA IN EVALVIRA RAZVOJ OMREŽJA V ZAVODU Z USTREZNO PODPORO S STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO. ZAGOTAVLJA DELOVANJE IN NADZIRA SISTEM ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE. ODPRAVLJA NAPAKE PRI...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR / POSLOVNA SEKRETARKA - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ODVETNIŠKIH SPISOV IN POSLOVNE DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENC NAROKOV, SESTANKOV IN DRUGIH OPRAVIL DELODAJALCA, SPREJEM STRANK IN SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, KONTAKTIRANJE IN NAROČANJE STRANK, DVIG...

. archivero/archiveraARHIVAR V (M/Ž) (ŠIFRA DM 403024) V SEKRETARIATU GENERALNEGA SEKRETARJA, SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE, ODDELKU ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA - M/Ž. ARHIVAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN VODENJE PREVZEMA TEKOČIH ZBIRK DOKUMENTARNEGA GRADIVA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA V STALNI ZBIRKI, POSREDOVANJE INFORMACIJ IN DOKUMENTOV IZ STALNE ZBRIKE UPORABNIKOM, SODELOVANJE PRI ODBIRANJU, IZLOČANJU TER ...

. técnico de electrónica naval/técnica de electrónica navalRAZVIJALEC ELEKTRONSKE OPREME IN NAPRAV - M/Ž. MEHANIK ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -RAZVOJ IN MONTAŽA KABLOV KMETIJSKIH ELEKTRIČNIH STROJEV; -SESTAVA ELEKTROMEHANSKIH DELOV ELEKTRONSKIH MODULOV; -SPAJKANJE ELEKTRONSKIH KOMPONENTOV NA TISKANA VEZJA; -SPAJKANJE UPOR...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. povečan obseg dela do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE PREDŠOLSKIH OTROK, Opravljen strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti. V vlogi nav...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE TER PROSTORE DIJAKOV (HODNIKE ENOT, KOPALNICE, BALKONE, HODNIKE PO NADSTROPIJ, UČILNICE, KNJIŽNICO, AVLO, ČAJNO KUHINJO,  REKREACIJSKI PROSTOR I...

. personal directivo de la administración públicaSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC (M/Ž) V PISARNI ZA SPREMLJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 14 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA OBDOBNIH IN ZAKLJUČNIH POROČIL TER FINANČNIH PLANOV ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE, -SPREMLJANJE IN POROČANJE O POSLOVANJU ORGANIZACIJSKIH ENOT IN...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoLAKIRAR - M/Ž. LAKIREC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - NASTAVLJANJE LAKIRNIH LINIJ IN UPRAVLJANJE Z NJIMI S SKRBNOSTJO DOBREGA STROKOVNJAKA IN GOSPODARJA, - ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA TER ZAPOSLENIH NA LAKIRNIH LINIJAH, - ZAGOTAVLJANJE PO...

. investigador en ciencias de la educación/investigadora en ciencias de la educaciónRAZISKOVALEC (ŠIFRA DM: H017004), M/Ž NA KATEDRI ZA TOPLOTNO IN OKOLJSKO TEHNIKO - M/Ž. ORGANIZATOR IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI V IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, -ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH -STROKOVNO SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG -PRIPRAVLJANJE PISNIH ...

. médico especialista/médica especialistaE018021 - ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - GINEKOLOG/GINEKOLOGINJA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ŽENA V SKLADU S PREJETO DOKTRINO, PREVENTIVNI PREGLEDI POSAMEZNIH KATEGORIJ ŽENA TER IZVAJANJE PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE RAKAVIH OBOLENJ TER N...

. fisioterapeutaE047025 FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE JAVNEGA USLUŽBENCA NA DELO, polni delovni čas, 40, – NAČRTOVANJE FIZIOTERAPEVTSKEGA PROGRAMA V SODELOVANJU Z NAPOTNIM ZDRAVNIKOM, – SAMOSTOJNO IZVAJANJE PROGRAMA S PODROČJA SPECIALNIH ZNANJ , STROKOVNI IZPIT, VERIFICIRANA SPECIALNA ZNANJA,

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA PLJUČNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., zaključene srednja zdravstvena šola, zdravstvena sposobnost za delo, določen čas 6 mesecev, obvestilo o izbiti/neizbiri bo posredo...

VODJA SEKTORJA II V SEKTORJU ZA RAZISKOVALNE PROGRAME, MLADE RAZISKOVALCE IN ANALIZE - M/Ž. MENEDŽERJI ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE NALOG S PODROČJA SEKTORJA, - USMERJANJE IZVAJANJA NALOG S PODROČJA SEKTORJA, - NADZOR NAD DOSEGANJEM NAČRTOVANIH REZULTATOV IN CILJEV SEKTORJA TER OPRAVLJANJEM DELA V ...

TISKAR - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA VEZENJE IN TISKANJE NA OBLAČILA TER OBLIKOVANJE IN IZDELAVA PROGRAMOV TER POMOČ PRI IZDELOVANJU OBLAČIL. , POZITIVNO NARAVNANO OSEBO ZA 8-URNI DELOVNIK V LOGATCU (7-15, OB POVEČANEM OBSEGU DELA TUDI SOBOTE). IZKUŠN...

DELAVEC V TISKARNI - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA VLAGALNEGA/IZLAGALNEGA DELA TISKARSKEGA/LAKIRNEGA STROJA - NADZOR NAD VLAGANJEM/IZLAGANJEM IN KONTROLA KOLIČINE - ČIŠČENJE IN PRIPRAVA LAKIRNEGA/TISKARSKEGA STROJA, OB MENJAVI DELOVNIH NALOGOV - VZD...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN BOL. PRESNOVE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICISNKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III (E037020) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KO INTENZIVNE TERAPIJE OTROK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 15 mesecev, polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV V INTENZIVNI TERAPIJI III, V PROSTORIH – ENOTAH POSEBEJ OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJ...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoDOSTAVLJALEC HRANE - VOZNIK - M/Ž. DOSTAVLJAVEC HITRE HRANE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORIGANO DOSTAVA CATERING ZAPOSLI VOZNIKA - OSEBNEGA AVTOMOBILA  ZA DOSTAVO HRANE PO LJUBLJANI. DELOVNE NALOGE: DOSTAVA HRANE NA NAROČNIKOV NASLOV 85 DELOVNEGA ČASA DRUGA PODOBNA DELA V ZVEZI Z DOST...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU IN VARUH NEGOVALEC - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE IN SPREMSTVO UČENCEV TER DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJICE V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST ZAVODA, Vlogi je potrebno priložiti življenjep...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, SL. ZA KARDIOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE V INTENZIVNI NEGI, NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA, - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAV...

. pizzero/pizzeraPIZZOPEK - M/Ž. PICOPEK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO PICOPEKA ZA DELO V KUHINJI NA VIČU ZA PRIPRAVO JEDI ZA DOSTAVO IN LOKAL. DELOVNE NALOGE: - PEKA PIZZ, - POMOČ V KUHINJI IN DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA, - SKRB ZA ČISTOČO SVOJEGA DELOVNEGA OKOLJA, - PRI...

VZGOJITELJ - POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. nadomeščanje, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU Z NAVODILI VODSTVA VRTCA V SKLADU S PREDPISI. PROGRAM DELA IN NAL...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 15 · 21 · 32 · >>