Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,606 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO S SISTEMIZACIJO  DELOVNIH MEST., Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi ter potrdilo zoper spolno nedotakljivost otrok. Na prijavo nav...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MED.SESTRA V TRIAŽI URGENTNE DEJ. (ŠIFRA DM: E037052) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, URGENTNI KIRURŠKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. oz. do 15.11.2023 oz. do vrnitve začasno odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV/POŠKODOVANCEV V TRIAŽI URGENTN...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVA OBROKOV V ŠOLSKI KUHINJI IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z LDN IN NAVODILI VODSTVA, PREDVIDEN PRIČETEK DELA: 1. 11. 2022. SREDNJA POKLICNA ŠOLA GASTRONOMSKE (KUHARSKE) SMERI. ZAŽELENE IZKUŠNJE PRI POD...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE SKLADIŠČNIKA OBSEGAJO: OBDELOVANJE PREVZEMOV MATERIALA IN BLAGA TER VNOS V SISTEM, PRIPRAVA UVOZNE DISPOZICIJE PO POTREBI, IZDELAVA IN ZAKLJUČEVANJE NEKATERIH DELOVNIH NALOGOV, PRIPRAVA KOMISIONOV SKLADNO Z NAJAV...

. representante técnico de ventas/representante técnica de ventasPRODAJNI INŽENIR - M/Ž. TEHNIČNI ZASTOPNIK ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: - IZDELAVA PONUDB S PODROČJA OGREVANJA, HLAJENJA IN PREZRAČEVANJA (KLIMATSKE NAPRAVE,  TOPLOTNE ČRPALKE, PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO, INDUSTRIJSKA KLIMATIZACIJA, FOTOVOLTA...

ZNANSTVENI SVETNIK, ŠIFRA DM: H019008 (M/Ž), S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM. PREDVIDEN DATUM ZAPOSLITVE JE 1. 12. 2022; RAZISKOVALNO DELO SE BO OPRAVLJALO NA PROJEKTU: »VPLIV UPRAVLJANJA, ORGANIZACIJSKEGA UČENJA IN MANAGEMENTA ZNANJA TER INOVACIJ NA ORGANIZACI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.12.2027 projekt, skrajšan delovni čas, 4, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO , ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE SKUPINE) ...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II (E047032), ZA DOLOČEN ČAS, KIKKB, UKC LJUBLJANA - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. 14.8.2023 OZIROMA DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, -ODVZEM, OBDELAVA, PRIPRAVA IN ARHIVIRANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA -SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH LABORATORIJSKIH PREISKAV RAZLIČNEGA BIOLOŠKEG...

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISER STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž. SERVISER ELEKTRIČNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE OGREVALNIH NAPRAV, PEČI TER HLADILNIH SISTEMOV IN KLIMATIZACIJE, ELEKTROINŠTALACIJE, DELO POTEKA NA TERENU IN V DELAVNICI. UVAJANJE IN PRIUČITEV DELA V PODJETJU. ZAPOSLITEV V PODJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E037026), ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. začasno povečan obseg dela., polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, -ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVST...

. fisioterapeutaE047024 FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)-PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA, K prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in navesti registrsko številko objave. Delo bo potekalo predvidoma v enoti Moste-Polje.,

MONTER STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI VODOVODNIH, PLINSKIH INŠTALACIJ IN NAPRAV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA, VGRADNJA OGREVALNIH SISTEMOV, VODOVODNIH SISTEMOV, HLADILNIH SISTEMOV IN KLIMATIZACIJE, MONTAŽA SANITARNE OPREME DELO POTEKA NA TERENU IN V DELAVNICI., Pokli...

. tornero de madera/tornera de maderaMIZAR - CNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Si želite postati del ekipe, ki kreira zanimive projekte opremljanja interiera? Zaposlimo novega sodelavca CNC operaterja. Naloge in odgovornosti: samostojno delo na 5-osnem CNC stroju Morbidelli nov...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) ZA POTREBE NEVROLOŠKE KLINIKE, KLINIČNEGA ODDELKA ZA VASKULARNO NEVROLOGIJO IN INTENZIVNO NEVROLOŠKO TERAPIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV V INTENZIVNI NEGI IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA - IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZA...

. camarero/camareraNATAKAR/ICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SREŽBA PIJAČ, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST LOKALA. , SMO MANJŠI LOKAL V ŠTEPANJSKEM NASELJU Z DVEMA ZAPOSLENIMA IN IŠČEMO KOMUNIKATIVNO, PRIJAZNO IN DELOVNO OSEBO, dvoizmensko

. operador de buldócer/operadora de buldócerVZDRŽEVALEC ČN IN ČP II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJA ZA ČIŠČENJE KANALIZACIJE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V SLUŽBI VZDRŽEVANJA KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV V CČN, DELA IN NALOGE: OPRAVLJANJE DEL V ZVEZI S ČIŠČENJEM IN VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV, TEHNOLOŠKIH SKLOPOV IN OKOLICE OBJEKTOV ČN IN ČP (BAZ...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosSAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. Nadomeščanje začasno odsotnega delavca z delavnega mesta., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROJEKTOV S PODROČJA DEJAVNOSTI ZAVODA IN MEDNARODNIH PROJEKTOV, POMOČ PRI POSLOVANJU ZAVODA (FINANCE, ARHIVIRANJE, DOKUMENTA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI V LOGATCU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA PLANIRANE PROIZVODNJE V SKLADU S SOP, OPRAVLJANJE DELA NA NAČIN, DA NE OGROŽA SEBE IN DRUGIH, OSNOVNO POZNAVANJE IN OPRAVLJANJE DELA V PROIZVODNIH ODDELKIH, UPRAVLJANJE STRO...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioGOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM Z DEMENCO PRI OHRANJANJU IN VZDRŽEVANJU SAMOSTOJNOSTI V DNEVNIH AKTIVNOSTIH, SKRB ZA VARNOST, VARNO POČUTJE IN MOTIVACIJO STANOVALCEV NA ODDELKU, IZVAJANJE DELA S STANOVALCI PRI Z...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosE042002 OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI PODROČJE DELA: VZDRŽEVANJE ČISTOČE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ČISTOČE V PROSTORIH INŠTITUTA IN NEPOSREDNI OKOLICI, VHODOV, PRILAGAJANJE DELA TRENUTNIM POTREBAM ODDELKA IN POSAMEZNIKA, TEDENSKO NAROČANJE IN DVIGOVANJE ČISTIL IZ SKLADIŠČA, DNEVNO ODVAŽANJE S...

. instructor de autoescuela/instructora de autoescuelaINŠTRUKTOR B KATEGORIJE - M/Ž. VOZNIŠKI INŠTRUKTOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZOBRAŽEVANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE B KATEGORIJE, Dovoljenje za učitelja vožnje če ga kandidat nima, se lahko dogovorimo za sofinanciranje izobraževanja za pridobitev dovoljenja., gibljiv/nestalen urnik

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA - OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (ŠIFRA DM: E037010) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, KIRURŠKA KLINIKA, OPERACIJSKI BLOK - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE NA DELO, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OPERATIVNI DEJAVNOSTI - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJA...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAV...

. diseñador de decorados/diseñadora de decoradosG025031 SCENSKI TEHNIK (ODRSKA POSTAVITEV) - M/Ž. OBLIKOVALEC GLEDALIŠKE IN FILMSKE SCENE IN SCENSKE OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE ZA ČAS BOLNIŠKE ODSOTNOSTI., polni delovni čas, 40, POSTAVLJANJE IN PODIRANJE SCENE TER MONTAŽA RAZLIČNIH SCENSKIH ELEMENTOV, SPREMINJANJE SCENE IN SCENSKIH ELEMENTOV MED VAJO IN...

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRO - VZDRŽEVALEC II - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PRI VZDRŽEVANJU KANALIZACIJSKIH OBJEKTOV, MERILNE OPREME, ELEKTRO NAPRAV, NAPELJAV V OBJEKTIH, TEHNOLOŠKIH SKLOPOV IN OKOLICE IZVAJANJE DEL V ELEKTRO DELAVNICI PREGLEDOVANJE ELEKTRIČNIH INŠTAL...

. contableRAČUNOVODJA ZAČETNIK - DELOVNO MESTO V LJUBLJANI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJANJE RAČUNOV, KNJIŽENJE IZPISKOV, RAČUNOV, USKLAJEVANJE IN KONTROLA EVIDENC, ODPRTIH POSTAVK, OBRAČUN POTNIH NALOGOV, OBRESTI, SPREMLJANJE IN OBDELAVA POŠTE, ELEKTRONSKE POŠTE, PISANJE DOPISOV, POROČIL, ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI (E035022) ZA POTREBE UKC LJUBLJANA, PEDIATRIČNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI SPREJEMANJU IN NAROČANJU PACIENTOV TER IZVAJANJE NADZORA NAD ČAKAJOČIMI PACIENTI - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PACIENTA, PROSTORA IN PRIPOMOČKOV ZA PREGLED V SPECIALISTIČNI AMBULAN...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaSTROJNI TEHNIK KOMERCIALIST ZA DELO NA TERENU IN V DELAVNICI - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRI DELU S STRANKAMI: DELAVEC BODOČEGA KUPCA  INFORMIRA O DELOVANJU IZDELKA(STROJI V KMETIJSTVU) , NAREDI POTREBNE MERITVE, PODA INFORMACIJE O PRIPRAVAH NA MONTAŽO TER OKVIRNO CENO. ZA BODOČEGA KUPCA PRIPRAVI...

. consultor empresarial/consultora empresarialSTROKOVNI DELAVEC VI (J016037) V PODPORNI SLUŽBI ACS - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH NALOG NA POSAMEZNEM ORGANIZACIJSKEM PODROČJU -VODENJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA NA PODROČJU ZAVODA IN POSAMEZNIH SREDIŠČ - VODENJE ZAKONSKO PREDPISANIH EVIDENC POSLOVA...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 - I, ŠIFRA DM 585, V URADU UJP, SEKTORJU ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, ODDELKU ZA NADZOR IN TESTIRANJE - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NAVODIL ZA NEMOTENO DELOVANJE RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV IN IZVAJANJE TESTIRANJA,- SAMOSTOJNO ANALIZIRANJE POTEKA OBDELAVE PLAČILNIH STORITEV TER PRIPRAVA PREDLOGOV ZA RAZREŠITEV NASTALEGA ZASTOJ...

STROKOVNI SODELAVEC V SEKTORJU ZA INFORMATIKO (PODROČJE IT SKRBNIŠTVA IN PODPORE POSLOVNIM PROCESOM) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - STROKOVNO OZIROMA TEHNIČNO ZAHTEVNE NALOGE S PODROČJA DELA, - OBLIKOVANJE STROKOVNIH REŠITEV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV S PODROČJA DELA TER PRIPRAVA DRUGIH TEKSTOV, DOKUMENTO...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 15 · 21 · 32 · >>