Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,927 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 15):

Página: 15

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK DOSTAVNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO VOZNIKA DOSTAVNEGA VOZILA (KOMBI) ZA RAZVOZ HITRE POŠTE V OKOLICI LJUBLJANE., OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO VESTNO OPRAVLJANJE DELA, SKRB ZA ČISTOČO VOZILA., dopoldan

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU (E042001), OSKRBOVALNE SLUŽBE, SLUŽBA ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME, UKC LJUBLJANA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE ČISTOČE DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ENOTE,  ČIŠČENJE STERILNIH ASEPTIČNIH PROSTOROV IN KOMOR, EMBALIRANJE ZDRAVIL TER PRIPRAVA PRIMARNE OVOJNINE ZA PROIZVODNJO FARMAC...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC - DELO V URGENTNI DEJAVNOST ZA POTREBE INTERNE KLINIKE, INTERNISTIČNA PRVA POMOČ - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO SPREJEMANJE, VPISOVANJE, INFORMIRANJE PACIENTOV V URGENTNI DEJAVNOSTI TER KOMUNIKACIJA V MULTIDISCIPLINARNEM TIMU TER Z DRUGIMI ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI V OKVIRU USPOSOBLJENOSTI ZA DELO V UR...

VARUHINJA II (F024006) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVKE Z MATERINSKEGA IN STARŠEVSKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, VARUH II POMAGA UPORABNIKOM PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, PRI HRANJENJU, PRI VSTAJANJU, OBLAČENJU, OBUVANJU, SEZUVANJU IN SL...

. director financiero/directora financieraVODJA FINANČNO - RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 - M/Ž. VODJA FINANČNE SLUŽBE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KRATEK OPIS DELA IN NALOG: -ORGANIZIRANJE, RAZPOREJANJE IN VODENJE DELA NA PODROČJU NABAVNEGA IN FINANČNO-RAČUNOVODSKEGA POSLOVANJA, -PRIPRAVLJANJE DOKUMENTOV DELOVNEGA PODROČJA (KONTNI NAČRT, FINANČNI NAČRT, URE...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I NA KAZENSKEM ODDELKU - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE DELA: -PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, -PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, O...

. diseñador de decorados/diseñadora de decorados»ODRSKO SCENSKI DELAVEC IV.«, ŠIFRA DM J034057, IV TARIFNI RAZRED - M/Ž. ORGANIZATOR, SCENSKI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POSTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE SCENE, NAKLADANJE, RAZKLADANJE IN PREVAŽANJE SCENSKIH ELEMENTOV, OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL NA ODRU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAROČILU ODRSKEGA MOJSTRA, SODELOVANJE PRI TEHNIČNIH SPREME...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V OPB - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz predvidoma dolgotrajnega bolniškega staleža , skrajšan delovni čas, 36, NEPOSREDNO DELO Z OTROKI  TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA. , Vlogi je potrebno...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz predvidoma dolgotrajnega bolniškega staleža, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z OPISOM DEL V SITEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, p...

VARUH - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke iz predvidoma dolgotrajnega bolniškega staleža , polni delovni čas, 40, DELO Z OTROKI, POMOČ UČITELJU TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z OPISOM DEL IN NALOG V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA., Vlogi je...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - ENOTA LOGATEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SKRB ZA CELOSTNO STROKOVN...

J016043 VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI - M/Ž. URADNIKI ZA SPLOŠNO PISARNIŠKO POSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH NALOG SPLOŠNEGA PODROČJA, - ORGANIZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA MED ADMINISTRATIVNIM PODROČJEM IN STROKOVNIMI SLUŽBAMI TER STROKOVNIMI ORGANI V ZAVODU, - PRIPRAV...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PRAŠNI LAKIRNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IZDELKOV IN NAPRAV ZA LAKIRANJE, PRIPRAVA BARVE, POTAPLJANJE OBDELOVANCEV V PRAŠNO BARVO, PRIPRAVA POVRŠINE IZDELKOV ZA NANOS BARVE (PESKANJE), ČIŠČ...

. auxiliar de enfermeríaE035036 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE V SKLADU S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO,- SODELOVANJE V TIMU ZDRAVNIKA PRI IZVAJANJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, - IZVAJANJE DELNIH AKTIVNOSTI NA PODROČJU STE...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaFINANČNIK VI, ŠIFRA DM 949, V SEKRETARIATU, V SLUŽBI ZA FINANČNE ZADEVE - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVERJANJE SKLADNOSTI DOKUMENTOV (RAČUNOV, POGODB, NAROČILNIC, POTNIH NALOGOV) Z ZAKONSKIMI DOLOČILI, KI UREJAJO TO PODROČJE,- IZVAJANJE NALOG V ZVEZI S PRIPRAVO PRORAČUNA IN SPREMLJANJE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3-SOBNI ZDRAVNIK - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO BO POTEKALO V MLADINSKEM KLIMATSKEM ZDRAVILIŠČU RAKITNA, ZDRAVSTVENA ENOTA NA RAKITNI. NALOGE: - ZDRAVSTVENI (SOMATSKI) PREGLEDI OB SPREJEMU OTROK V PROGRAM, - ZDRAVSTVENO, VZGOJNO IN SVETOVALNO DELO...

. vendedor/vendedoraPRODAJNI SVETOVALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE STRANKAM V TRGOVINI S TEHNIČNIM BLAGOM., Od kandidatov pričakujemo dobro poznavanje tehničnih izdelkov, smisel za prodajo, samostojnost in prilagodljivost ter veselje do dela z ljudmi.,

. técnico reparador de electrónica de consumo/técnica reparadora de electrónica de consumoSERVISER ELEKTRONSKIH/ELEKTRIČNIH NAPRAV - M/Ž. SERVISER ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PODPORA STRANKAM, DIAGNOSTIKA IN POPRAVILA ELEKTRONSKIH NAPRAV., Znanje in izkušnje s področja popravila elektronike/elektrotehnike, poznavanje računalniških komponent in naprav, komuni...

UVAJANJE V DELO V. STOPNJA (M/Ž) – ZA OPRAVLJANJE DELA NA DELOVNEM MESTU DELOVNO MESTO VZDRŽEVALEC VOZNE MREŽE - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVANJA STABILNIH NAPRAV ELEKTRIČNE VLEKE, ODPRAVLJANJE OKVAR IN NAPAK NA STABILNIH NAPRAVAH ELEKTRIČNE VLEKE TER SODELOVANJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH., Vlogo za razpisano delov...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V SEKTORJU ZA ZBIRANJE PODATKOV, V ODDELKU ZA SODELOVANJE S PODJETJI, DOLOČEN ČAS - PROJEKT »STATISTICS ON THE USAGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 2023 AND 2024 ( WP 1 – DATA COLLECTION ON ICT USAGE AND E-COMMERCE IN ENTERPRISES. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,- SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI, INSTITUCIJAMI IN UPORABNIKI,- SAMOSTOJNA PRIPRAVA ANALIZ...

FARMACEVTSKI TEHNIK - DELO S CITOSTATIKI (E025001) ZA POTREBE ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA, LEKARNA - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIKI IN ASISTENTI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ASEPTIČNA PRIPRAVA PROTITUMORNIH UČINKOVIN PO GMP,  ASEPTIČNA PRIPRAVA PROTIBOLEČINSKIH MEŠANIC (ČRPALKE, EPIDURALNI PRIPRAVKI),  IZDAJA ZDRAVILA, KI SE LAHKO IZDAJAJO BREZ RECEPTA, MEDICINSKIH ...

. ingeniero técnico en electrónica/ingeniera técnica en electrónicaSISTEMSKI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTRONIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VGRADNJA, VZDRŽEVANJE IN KONTROLA MERILNIKOV NIVOJA, TLAKA IN PRETOKA TER VODENJE EVIDENCE O POSAMEZNIH MERILNIKIH, SODELOVANJE PRI INSTALACIJAH NOVE PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME ZA KRMILJENJE, NADZOR IN ...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaSISTEMSKI INŽENIR STROJNE OPREME - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, ENERGETIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE NA PODROČJU NAČRTOVANJA ENERGETSKE OPREME TER AVOMATIZACIJE IN NADZORA DELOVANJA ČN IN ČP, SKRB ZA IZDELAVO MANJKAJOČE DOKUMENTACIJE IN KOREKCIJE V PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ŽE IZVEDE...

. contableRAČUNOVODJA VII/2 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE FINANČNO-RAČUNOVODSKIH DEL EVIDENTIRANJE IN KNJIGOVODSKO SPREMLJANJE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA SPREMLJANJE GLAVNE KNJIGE IN BILANC, PRIPRAVA FINANČNO-RAČUNOVODSKIH PODATKOV ZA POROČILA, OBRAČUNA...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA DELOVNO PRAVO, PLAČNI SISTEM IN HABILITACIJE ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017102, 2.8.94. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA DEL.PODR. - OBLIKUJE POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DEL.PODR. - KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE DEL.PODR. - SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA DEL...

UČITELJ INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI, SOCIALNI PEDAGOG - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. Za čas vključenosti otroka v zavod, najdlje do 31.8.2024., skrajšan delovni čas, 24, DELO Z UČENCEM S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI, MOŽNO DOPOLNJEVANJE Z URAMI DO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPL. MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI, (E037018), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA ŽILNE BOLEZNI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV V NEGOVALNI ENOTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA - ORGANIZIRANJE, VODEN...

. agente de viajesPRODAJALEC TURISTIČNIH ARANŽMAJEV - M/Ž. PRODAJALEC TURISTIČNIH ARANŽMAJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE REZERVACIJ ZA NAMESTITVE, LETALSKE VOZOVNICE, RENT A CAR, SKLEPANJE ZAVAROVANJA, ECT., Zaposlimo osebo, ki je natančna, dosledna, rada dela v teamu in razmišlja izven standardnih okviro...

. médico especialista/médica especialistaE018021 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO - IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE., STROKOVNI IZPIT, VELJAVNA LICENCA S PODROČJA PEDIATR...

. médico generalista/médica generalistaE018018 ZDRAVNIK SPECIALIST - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, LICENCA S PODROČJA SPECIALIZACIJE (DRUŽINSKA MEDICINA). K PRIJAVI PRILOŽITI...

Más empleos: << · 8 · 11 · 13 · < · 15 · > · 18 · 21 · 27 · 40 · >>