Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,480 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 35):

Página: 35

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, skrajšan delovni čas, 30, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI DELU S STARŠI, SPREJEMA OTROKE PRI PRIHODU IN ODHODU IZ VRTCA, POMAGA PRI VODENJU...

REFERENT ZA INFORMATIKO - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, VNAŠANJE PODATKOV, STATISTIK, ZAGOTAVLJANJE PODPORE UPORABNIKOM ZA DELO Z RAČUNALNIKI IN PROGRAMI, SKRB ZA VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN OMREŽJA. , Zaključena najmanj V. stopnja i...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA., ZAŽELENO POZNAVANJE PROGRAMA SAOP IN RAČUNOVODSKEGA DELA V VRTCU NEKAZNOVANOST.,

. periodistaNOVINAR POROČEVALEC - M/Ž. POROČEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, POROČANJE Z DOGODKOV, ZBIRANJE IN OBLIKOVANJE NOVINARSKIH INFORMATIVNIH VSEBIN, OSNOVNA MONTAŽA ZVOKA IN/ALI SLIKE, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL., Za delo na omenjenem delovnem mestu se od kandid...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA:   VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, - ...

PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 352) V SLUŽBI ZA INVESTICIJE IN RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM, V SEKRETARIATU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA MINISTRSTVA OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN SAMOSTOJNO OBLI...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH - ENOTA ŠIŠKA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31. 12. 2022, polni delovni čas, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN US...

OSEBNA ASISTENTKA ZA NEGO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA INVALIDNI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA NA DOMU INVALIDNE OSEBE., PLAČA 1.900,00 €/MESEC + DODATKI ZA PREHRANO, PREVOZ IN REGRES ZA LETNI DOPUST. ZAŽELENE LASTNOSTI SO SPRETNOST, OKRETNOST IN OSE...

OSEBNI ASISTENT/KA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLIMO OSEBNEGA ASISTENTA/TKO ZA POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH PRI MLADEM FANTU. DELO POTEKA V DOPOLDANSKEM ČASU, DELOVNO MESTO JE V LJUBLJANI., , dopoldan

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -SKRB ZA POTEK OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ STANOVALCEV, -SKRB ZA USTREZNO GIBANJE ALI LEGO STANOVALCEV, NJIHOV POČITEK, -POMOČ PRI OBLAČILIH, -POMOČ PRI IZVEDBI ALI SAMA IZVEDBA OSEBNE ...

BOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE  PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV UREJANJE PERILA IN POSTELJE -SKRB IN POMOČ PRI  HIGIENI STANOVALCA -PRIPRAVA IN HRANJENJE STANOVALCA -POMOČ PRI OBLAČENJU ...

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaSTROKOVNI SODELAVEC V LOGISTIKI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA LOGISTIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE DISTRIBUCIJSKIH POTI PO SLOVENIJI, -NAČRTOVANJE TRANSPORTNIH POTI, -OBVLADOVANJE TVEGANJ NA DISTRIBUCIJSKIH POTEH, -NAČRTOVANJE HITRIH IN RACIONALNIH PREHODOV BLAGA, -IZDELAVA DISTRIBUCIJSKIH KANA...

POMOČNIK SERVISERJA - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI KLIMATSKIH IN HLADILNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU NAPRAV IN SISTEMOV PREZRAČEVANJA, HLAJENJA IN OGREVANJA, PREPROSTA MONTAŽNA DELA, KI JIH NAREKUJE SERVIS. , občasno delo na viši...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROFESOR TEHNIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas  oz. do 31.8.2023, skrajšan delovni čas, 15, POUČEVANJE TEHNIKE. DELO PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN NAVODILIH RAVNATELJICE., PRIČETEK DELA JE 1. 9. 2022. Komunikativnost, sodelovanje v timu, potrpežljivost. Prošnji priložite po...

BOLNIČAR - NEGOVALEC II, PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE  PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTORA STANOVALCEV -UREJANJE PERILA IN POSTELJE -SKRB IN POMOČ PRI  HIGIENI STANOVALCA -PRIPRAVA IN HRANJENJE STANOVALCA -POMOČ PRI OBLAČENJU ...

. fontanero/fontaneraINŠTALATER VODOVODNIH NAPRAV - M/Ž. INŠTALATER VODOVODNIH NAPRAV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – SPREMLJANJE DELOVANJA STROJNIH SISTEMOV V CANKARJEVEM DOMU, – IZVAJANJE PREGLEDOV, VZDRŽEVALNIH IN DRUGIH DEL NA: KLIMATSKIH IN PREZRAČEVALNIH NAPRAVAH, OGREVALNIH IN HLADILNIH SISTEMIH, NA VODOVO...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI MENGŠA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. ves čas trajanja projekta., polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMIS...

REFERENT V RAČUNOVODSTVU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, FAKTURIRANJE, KONTROLA PREJETIH RAČUNOV IN EVIDENTIRANJE STROŠKOV, OBRAČUN PLAČ IN NADOMESTIL, POGODB O DELU, AVTORSKIH POGODB IN POGODB S ŠTUDENTSKIMI SERVISI, VODENJE EVIDENC SALDAKON...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA...

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalSAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE«, CS, SLUŽBA ZA ZAPOSLOVANJE – M/Ž - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 30.11.2022 oz. do zaključka projekta, polni delovni čas, 40, CENTRALNA PISARNA ZA DELODAJALCE (CPD): UVAJANJE V DELO Z DELODAJALCI, UVAJANJE NOVIH STORITEV, PRIPOMOČKOV IN METOD, POSREDOVANJE IN SELEKCIJA KANDIDATOV, KI SO ...

. inspector de aduanas/inspectora de aduanasVODJA CARINSKE SLUŽBE - M/Ž. CARINIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40,  IŠČEMO VODJO CARINSKE SLUŽBE, KI BO SKRBEL/-A IN NADZIRAL/-A IZVAJANJE CARINSKIH POSTOPKOV NA NIVOJU CELOTNEGA PODJETJA (TRI ENOTE V SLOVENIJI). SMO  UVELJAVLJENO MEDNARODNO IN HITRO RASTOČE LOGISTIČNO PODJETJE, Z VEČ KOT 3...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC - M/Ž. NEGOVALEC V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, -PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, -DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, -DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V SOBE, -HRANJEN...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STREŽBA PIJAČE, STREŽBA HRANE, SKRB ZA DOBRO POČUTJE GOSTOV,   SKRB ZA ČISTO DELOVNO OKOLJE, UPOŠTEVANJE NAVODIL S STRANI NADREJENIH., IŠČEMO NATAKARJE/ICE, KI BODO POSKRBELI ZA POPOLNO STREŽBO GOSTOV V GOSTINSKIH LO...

. director de publicidad/directora de publicidadVODJA ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2 - M/Ž. MENEDŽER ZA OGLAŠEVANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 22 mesecev oz. 30.4.2024, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV ZA OBJAVO V MEDIJIH TER SODELOVANJE S PREDSTAVNIKI MEDIJEV, SODELOVANJE PRI IZVEDBI CELOSTNE POGODBE ZAVODA, SKRB ZA INFORMACIJSKO PONU...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesMEDICINSKA SESTRA ZA INVALIDNO OSEBO NA DOMU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA NA DOMU INVALIDNE OSEBE., PLAČA 1.900,00 €/MESEC + DODATKI ZA PREHRANO, PREVOZ IN REGRES ZA LETNI DOPUST. ZAŽELENE LASTNOSTI SO SPRETNOST, OKRETNOST IN OSE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPRATER NA KARTONSKEM STROJU 2 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN NADZOR PROCESA DELOVANJA KARTONSKEGA STROJA, SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJE SPRE...

OSEBNA NEGOVALKA ZA INVALIDNO OSEBO - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN GOSPODINJSKA OPRAVILA., PLAČA 1.900,00 €/MESEC + DODATKI ZA PREHRANO, PREVOZ IN REGRES ZA LETNI DOPUST. ZAŽELENE LASTNOSTI SO SPRETNOST, OKRETNOST IN OSEBNA PRILAGODLJIVOST. NEŽELE...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosSAMOSTOJNI REFERENT ZA VODENJE PROJEKTOV - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, SPREMLJANJE IN USKLAJEVANJE PROJEKTOV, IZBOR PODIZVAJALCEV, KOORDINIRANJE MED NAROČNIKOM IN PODIZVAJALCI, VODENJE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA IN EVIDENTIRANJE PODATKOV, PRIPRAVA IN ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - ZDRAVSTVENIK V DOMU STAREJŠIH ŠKOFLJICA, SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI DELOVNIH PROCESOV, AKTIVNOSTI IN VISOKIH STANDARDOV V ENOTI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V SO...

. mozo de almacén/moza de almacénPOMOŽNI DELAVEC V SKLADIŠČU - M/Ž. SKLADIŠČNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRANJE EMBALAŽE, FIZIČNO DELO V SKLADIŠČU., delo poteka v eni izmeni (dopoldan), v skladišču v Ljubljani. Prijave sprejemamo do 5.5.2022 na pance.top#siol.net ,

Más empleos: << · 18 · 26 · 30 · 32 · 33 · < · 35 · > · 38 · 42 · >>