Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Osrednjeslovenska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,979 ofertas de trabajo encontradas en Osrednjeslovenska (Eslovenia) (página 52):

Página: 52

. fisioterapeutaE047101 FIZIOTERAPEVT III - PRIPRAVNIK - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA PO PROGRAMU, Diploma (ali potrdilo o diplomiranju). Vlogi je potrebno priložiti  dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev. Pripravništvo bo potekalo v enoti Center. Ob prijavi pros...

OSEBNI ASISTENT HENDIKEPIRANE OSEBE - LJUBLJANA - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, POMOC PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZICNA POMOC, SPREMSTVO, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, SMISEL ZA DELO Z LJUDMI, ZANESLJIVOST, TOCNOST, gibljiv/nestalen urnik

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaPOSLOVODJA - M/Ž. POSLOVODJA PRODAJNE ENOTE, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V PRODAJNI ENOTI, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENC IN ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE STANJA ZALOG, NAROCANJE I...

VOZNIK KATEGORIJE C + E - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLACILCEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, - PREVOZ BLAGA NA RELACIJI LJUBLJANA- BOSNA- LJUBLJANA,- OBCASEN PREVOZ KOMBI VOZILA,- SKRB ZA CISTOCO VOZILA,- OPOZORITI NA NE-ISPRAVNOST VOZILA,- SKRB ZA PRAVILNO NALOŽEN TOVOR,- ODGOVORNOST D...

KNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RACUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, KNJIŽENEJE POSLOVNIH DOGODKOV (PREJETIH IN IZDANIH RACUNOV, BANCNIH IZPISKOV, OBRACUNOV PLAC), Možnost zaposlitve tudi za polovicni delovni cas., dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTICNIH MAS, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, UPRAVLJANJE STROJA ZA PREDELAVO PLASTIKE, IZVAJANJE KONTROL NA STROJU, PAKIRANJE IN ZLAGANJE NA PALETE, SKRB ZA KAKOVOST IZDELKA (DOLŽINA, MATERIAL), ...

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (III) - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Dolocen cas  oz. do vrnitve delavke na porodniškem dopustu, polni delovni cas, 40, OPRAVLJANJE STROJEPISNIH DEL, TIPKANJE PO NAREKU IN PREKO DIKTAFONA, UREJANJE IN AŽURIRANJE DOKUMENTOV, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (KOPIRANJE, UREJANJE POŠ...

UCITELJ ŠPORTA IN PB - M/Ž. PREDMETNI UCITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Dolocen cas  oz. do 31.8.2024, polni delovni cas, 40, POUCEVANJE NA OŠ OD 1.9.2023 DALJE., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA PRAVNOMOCNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO ...

UCITELJ RAZREDNEGA POUKA, JV IN PB NA PŠ TOMIŠELJ - M/Ž. UCITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Dolocen cas  oz. do 31.8.2024, polni delovni cas, 40, POUCEVANJE NA OŠ OD 1.9.2023 DALJE., STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE, DA OSEBA NI BILA  PRAVNOMOCNO OBSOJENA ZARADI NAKLEPNEGA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, - IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOCI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOCKOV - VODENJE DOKUMENTACIJE - ZDRAVSTVENA NEGA...

ŠIVILJA - M/Ž. ROCNI PRALCI IN LIKALCI OBLACIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, KLJUCNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRIPRAVA DELOVNIH OBLACIL NA LIKANJE, LIKANJE IN PAKIRANJE DELOVNIH OBLACIL ZA ODPREMO, PREGLEDOVANJE IN OZNACEVANJE DELOVNIH OBLACIL, ...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VAŠE NALOGE BODO: -OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, -OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLACNIKIH, -VODENJE EVIDENC, -UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , Psihofizicne zahteve: -sposobnost za delo na višini, -sposobnost razlikovanja b...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioDELAVEC V SKLADIŠCU - M/Ž. SKLADIŠCNIK, poskusno delo 1 mesec, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, KLJUCNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: RAZTOVARJANJE IN PREVZEMANJE DELOVNIH OBLEK, SORTIRANJE IN SKLADIŠCENJE NOVIH IN OCIŠCENIH DELOVNIH OBLEK, IZDAJANJE, ODPREMLJANJE IN NATOVARJANJE, REDNO VODENJE SPREJEMNO IZ...

DIREKTOR - M/Ž. VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, poskusno delo , Dolocen cas, 60 mesecev oz. 5 let, polni delovni cas, 40, 1. SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG DRŽAVNOTOŽILSKE UPRAVE, KI SE NANAŠAJO NA: KADROVSKO POSLOVANJE DRŽAVNOTOŽILSKEGA OSEBJA TER IZVAJANJE PREDPISOV O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU; ODLOCANJE O PRA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNICAR NEGOVALEC PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNICAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, POMOC PRI ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI (III, IV) IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE OSKRBE STANOVALCEV (III, IV), POMOC PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA P...

. jefe de compras/jefa de comprasKOMERCIALIST - M/Ž. NABAVNO-PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, -SAMOSTOJNO SPREMLJANJE IN PROUCEVANJE TRŽIŠCA TER PRIDOBIVANJE ŠPEDITERSKIH, LOGISTICNIH, AGENCIJSKIH IN TRANSPORTNIH POSLOV PRI STRANKAH, -PRIPRAVLJANJE KALKULACIJ, PONUDB IN SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH POG...

. ingeniero técnico en electricidad/ingeniera técnica en electricidadTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA ELEKTROTEHNIKO, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, -OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL Z DELOVNEGA PODROCJA -VODENJE EVIDENC. DELO BO POLEG ZGORAJ NAVEDENIH NALOG VKLJUCEVALO: DELO Z DRONI, SKLADIŠCNO DELO TER DELO DOKUMENTARISTA NA PODROCJU ENERGETSKIH OBJEKTOV. ...

NEGOVALEC DELOVNIH OBLACIL - M/Ž. ROCNI PRALCI IN LIKALCI OBLACIL, TEKSTILIJ IPD., poskusno delo 1 mesec, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, KLJUCNE NALOGE IN ODGOVORNOSTI: PRIPRAVA DELOVNIH OBLACIL IN PERILA ZA PRANJE – SORTIRANJE, NASTAVLJANJE PARAMETROV PRANJA NA PRALNIH STROJIH IN NADZOROVANJE PRANJA , NASTAVLJANJE P...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, - MONTAŽA ADS. SUŠILNIKOV - MONTAŽA VARJENIH FILTROV - TESTIRANJE SUŠILNIKOV - PAKIRANJE SUŠILNIKOV - OZNACEVANJE IN PAKIRANJE IZDELKOV - UPRAVLJANJE VILI...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, - OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL S POMOCJO MENTORJA,- PRODAJA DODATNIH ARTIKLOV,- SKRB ZA AŽUREN VNOS PODATKOV, - AŽURNO SPREJEMANJE T...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUCITELJ MATEMATIKE, RACUNALNICAR - M/Ž. UCITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, POUCEVANJE, Zaposlitev je za nedolocen cas (6 mesecev poskusno delo), za polni delovni cas. Kandidati naj priložijo potrdilo o  nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku. V pri...

. inspector de motores de vehículos/inspectora de motores de vehículosTEHNIK KONTROLOR - M/Ž. TEHNIK KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, - S POMOCJO MENTORJA SPREJEMANJE STRANK,- PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI,- POMOC PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNICNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL,- PREDLAGANJE...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 6 mesecev, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, - VZDRŽEVANJE PREMICNIN IN NEPREMICNIN - SKRB ZA OPTIMALNO RACIONALIZACIJO STROŠKOV - OPRAVLJANJE POMOŽNIH DEL - DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI. , - odgovornost za vzdrževanje in cis...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUCITELJ ANGLEŠCINE, ITALIJANŠCINE - M/Ž. UCITELJ ANGLEŠCINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, POUCEVANJE, Zaposlitev je za nedolocen cas (6 mesecev poskusnega dela), za polni delovni cas. Kandidati naj priložijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku. V pr...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, OPRAVLJA DELA V OSNOVNEM PROIZVODNEM PROCESU (NPR. STREGA STROJEM, PAKIRANJE, PRIPRAVA DELOVNIH PREDMETOV IN SUROVIN ZA POTREBE PROIZVODNJE, ROCNA DELA NA TEKOCEM...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUCITELJ ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UCITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, POUCEVANJE, Zaposlitev za nedolocen cas od 1.9.2023. Kandidati naj priložijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku. V prijavi OBVEZNO navedite številko obvestila o ...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VAŠE NALOGE BODO: -OPRAVLJANJE ELEKTROMONTERSKIH DEL, -OPRAVLJANJE IZTERJAV PRI NEPLACNIKIH, -VODENJE EVIDENC, -UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA. , Od kandidatov pricakujemo: -strokovna izobrazba: elektrikar energetik, ...

. ayudante de cocinaPOMOCNIK DIETNEGA KUHARJA V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOCNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, - PRIPRAVA IN CIŠCENJE ŽIVIL,- TRANSPORT HRANE IN ŽIVIL,- SPROTNO, NACRTOVANO CIŠCENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, DELOVNIH PRIPOMOCKOV IN STROJEV,- PRIPRAVA IN POSPRAVLJANJE POGRINJKOV TER SERVIRANJE OBR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUCITELJ ANGLEŠCINE - M/Ž. UCITELJ ANGLEŠCINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, POUCEVANJE, Zaposlitev je za nedolocen cas (6 mesecev poskusnega dela), za polni delovni cas. Kandidati naj priložijo potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku. V pr...

Más empleos: << · 26 · 39 · 45 · 48 · 50 · < · 52 · > · 55 · 59 · >>