Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Visokošolski Učitelj/-za Področje Psihologije Religije In Pastorale - D019001 - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VISOKOŠOLSKI UČITELJ/-ZA PODROČJE PSIHOLOGIJE RELIGIJE IN PASTORALE - D019001 - M/Ž

Oferta de trabajo en Osrednjeslovenska (Eslovenia)

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH DELIH, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE ITD.), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.

, veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, tj.  docent / izredni profesor / redni profesor za področje psihologija religije in pastorale ali naziv gostujočega učitelja na UL. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva na UL, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv in izjavo, da soglaša, da se njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. CELOTNA OBJAVA JE NA VOLJO NA STRANEH UNIVERZE V LJUBLJANI. Druga znanja: retorične in pedagoške sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev Želena: Specializacija iz zakonske in družinske terapije, Izkušnja raziskovanja in poučevanja na področju psihologije religije in pastorale, Izkušnja poučevanja in raziskovanja religioznih vsebin v odnosih in družini, Izkušnja poučevanja in raziskovanja promocije in preventive zdravih medosebnih odnosov, predvsem z vidika religije in pastorale, Dodatna izobraževanja ter izkušnje raziskovanja in poučevanja na področju različnih terapevtskih modelov, pristopov in metod obravnave posameznika in družine ter vprašanj religije v njih, Usposobljenost za izvajanje relacijske družinske terapije,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 1193 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA, Poljanska cesta 4 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: KRAŠEVEC TJAŠA
Contact Phone: 031 578 393
Contact Email: ksteof.uni-lj.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:PF33067.