Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovenia > Višji Svetovalec – Za Urejanje Prostora V Skupni Občinski Upravi Saša Regije (sou Saša), V Medobčinski Službi Urejanja Prostora - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VIŠJI SVETOVALEC – ZA UREJANJE PROSTORA V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI SAŠA REGIJE (SOU SAŠA), V MEDOBČINSKI SLUŽBI UREJANJA PROSTORA - M/Ž

Ofertas de trabajo en Savinjska (Eslovenia)

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV,

SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,

USMERJANJE PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČIN SAŠA REGIJE Z DOLOČANJEM CILJEV IN USMERITEV ZA UREJANJE PROSTORA V OBČINAH OB UPOŠTEVANJU DRŽAVNIH USMERITEV ZA UREJANJE PROSTORA NA LOKALNI RAVNI,

NAČRTOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV NA OBMOČJU OBČIN SAŠA REGIJE,

IZVAJANJE PROSTORSKIH UKREPOV ZA URESNIČEVANJE OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV,

SPREMLJANJE STANJA NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA IN SKRB ZA ZAKONITOST IN RED V PROSTORU,

PRIPRAVA POROČIL O STANJU NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA,

VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH,

VODENJE NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKOV,

SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH NALOG,

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVRŠEVANJU PRORAČUNA TER SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV,

ODGOVARJANJE ZA ZAKONITOST IN PRAVILNOST POSTOPKOV S SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA,

IZVAJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILU NADREJENIH., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja za katerega se razpisuje delovno mesto. Od kandidatov pričakujemo komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje uporabniških programov v okolju Windows, poznavanje javne uprave, poznavanje delovanja občinske uprave. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Medobčinske službe urejanja prostora Skupne občinske uprave SAŠA regije (SOU SAŠA) v Občini Rečica ob Savinji na naslovu Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji in v Občini Solčava na naslovu Solčava 29, 3335 Solčava ter v primeru potrebe na podlagi napotitve v kraju, kjer poteka delovni proces. CELOTEN JAVNI NATEČAJ JE OBJAVLJEN NA SPLETNIH STRANEH MESTNE OBČINE VELENJE (SEDEŽNA OBČINA USTANOVITELJICA) V RUBRIKI »ZA OBČANE – JAVNE OBJAVE IN RAZPISI – JAVNI NATEČAJI IN RAZPISI - OBJAVE PROSTIH DELOVNIH MEST« OBČINE SOLČAVA (OBČINA USTANOVITELJICA) IN OBČINE REČICA OB SAVINJI (OBČINA USTANOVITELJICA), KJER JE OBJAVLJEN TUDI OBRAZEC, S KATERIM SE KANDIDATI PRIJAVIJO NA PROSTO DELOVNO MESTO. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Savinjska.

Ver 241 ofertas de trabajo en "Savinjska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1 , 3320 VELENJE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: GLAŽER SONJA
Contact Phone: 03 8961 748
Contact Email: infovelenje.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:PG02545.