Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > Upravno-finančni Delavec - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UPRAVNO-FINANČNI DELAVEC - M/Ž. Obalno-kraška. Eslovenia

Oferta de empleo en Obalno-kraška (Eslovenia)

Descripción de la oferta de trabajo:

KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELA: VODENJE EVIDENCE O STANOVANJIH V UPRAVLJANJU, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL V ZVEZI S STANOVANJI IN POSLOVNIMI PROSTORI, S KATERIMI PODJETJE UPRAVLJA, PRIPRAVA IN KNJIŽENJE RAČUNOVODSKIH, FINANČNIH IN KNJIGOVODSKIH DOKUMENTOV, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH OBRAČUNOV ZA LASTNIKE STANOVANJ, SODELOVANJE PRI IZDELAVE LETNEGA OBRAČUNA IN OBDOBNIH OBRAČUNOV, USKLAJEVANJE RAČUNOVODSKEGA STANJA, IZSTAVLJANJE RAČUNOV ZA NAJEMNINO, STROŠKE UPRAVLJANJA, OBRATOVANJA, VODENJE EVIDENCE IZSTAVLJENIH RAČUNOV, KNJIŽENJE PREJETIH PLAČIL (BANKE, BLAGAJNA), VODENJE EVIDENCE PLAČANIH RAČUNOV, IZTERJAVA, IZVRŠILNI PREDLOGI, TOŽBE ZA IZSELITEV, PRIPRAVA NAJEMNIH POGODB ZA STANOVANJA, POSLOVNE PROSTORE, PRIPRAV POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV UPRAVLJANJA IN OBRATOVANJA STANOVANJSKIH HIŠ. SKRB ZA VARNO DELO IN UPOŠTEVANJE PREDPISOV O VARSTVU PRI DELU. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU ZMOŽNOSTI IN USPOSOBLJENOSTI DELAVCA, PO DOLOČBAH SPLOŠNIH AKTOV DRUŽBE IN PO ZADOLŽITVAH NADREJENEGA DELAVCA.

, ODGOVORNOST ZA DELO: ZA STROKOVNOST, ZAKONITOST IN AŽURNOST LASTNEGA DELA. OSNOVE ZA DELO: ZAKONODAJA IN PREDPISI S PODROČJA FINANC IN OBLIGACIJ, STANOVANJSKI ZAKON IN USTREZNI PREDPISI, SPLOŠNI AKTI DRUŽBE, NAVODILA NADREJENEGA DELAVCA. NAPORI PRI DELU: DELO Z RAČUNALNIKOM (PRISILNA DRŽA IN SENZORIČNA UTRUJENOST). ZDRAVSTVENE ZAHTEVE: SPLOŠNA ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST. VSI ZAINTERESIRANI KANDIDATI NAJ PRIJAVO NA PROSTO DELOVNO MESTO, OBVEZNO SKUPAJ S PRILOŽENIMI DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (FOTOKOPIJA SPRIČEVALA O KONČANEM ŠOLANJU IN PRIDOBLJENEM NAZIVU, DRUGA DOKAZILA O PRIDOBLJENEM ZANJU), ODDAJO OSEBNO V TAJNIŠTVU DRUŽBE ALI POŠLJEJO PO POŠTI NA NASLOV KOMUNALA SEŽANA D. D., SPLOŠNA-KADROVSKA SLUŽBA, PARTIZANSKA CESTA 2, 6210 SEŽANA, DO VKLJUČNO 15. 5. 2024., dopoldan

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Obalno-kraška.

Ver 273 ofertas de trabajo en "Obalno-kraška" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Experiencia: 1 años.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: KOMUNALA SEŽANA d.d., Partizanska cesta 2 , 6210 SEŽANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: BOLE BERNARDA
Contact Phone: 05/73-11-220
Contact Email: infokomunala-sezana.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Mayo de 2024, y con identificador de la vacante:PF33204.