Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,349 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 333

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaSTROJNI TEHNIK-MONTER - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, V KOLEKTIV VABIMO STROJNEGA TEHNIKA ALI OSEBO Z USTREZNO TEHNIČNO IZOBRAZBO. DELOVNE NALOGE ZAJEMAJO MONTIRANJE MEHANSKEGA DELA STROJEV, POZNAVANJE PROCESOV IN OPERACIJ PRI MONTAŽAH KOT SO MERITVE, VRTAN...

. microbiólogo/microbiólogaANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJANJE, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE SPECIALNIH ZNANJ IN PREISKAV NA NACIONALNEM NIVOJU. OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PREDPREISKOVALNIH, PREISKOVALNIH IN POPREISKOVALNIH POS...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠCENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE (NEPOSREDNEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCA) -PRIPRAVA, MENJAVA, VZDRŽEVANJE IN SORTIRANJE PERILA -DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE -O...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaZDRAVSTVENI SODELAVEC II – PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA POKLIC LABORATORIJSKI SODELAVEC I V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA V LABORATORIJU ZA MIKOBAKTERIJE., zahtevana strokovna izobrazba smeri: biološki vede, kemij...

. consultor empresarial/consultora empresarialJ017961 - VODJA III - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE SKUPNIH SLUŽB (KOORDINACIJA IN NADZOR NA VSEH PODROČJIH DELA V SKUPNIH SLUŽBAH), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV, SKRB ZA SPREMLJANJE ZAKONODAJNO - PRAVNIH AKTOV IN DE...

PSIHOLOG - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVALNO, DIAGNOSTIČNO IN TERAPEVTSKO DELO Z UPORABNIKI IN STARŠI TER  IZDELAVA ANAMNEZ PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV, UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL TER UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE TER EVIDENC ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISNI TEHNIK GOSTINSKE OPREME - M/Ž. SERVISER ELEKTRIČNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, Servisiranje, dostava in montaža gostinske opreme. Delo poteka v delavnici in na terenu. Opravljanje servisne dejavnosti je samostojno in timsko. Delovno mesto zagotavlja dinamičnost, razno...

E045028 - LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - PRIPRAVNIK - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. (za čas opravljanja pripravništva), polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE PO PREDPISANEM PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLICE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ZA POKLIC LABORATORIJSKI TEHNIK, KEMIJSKI TEHNIK ALI L...

E045028 - LABORATORIJSKI TEHNIK S POSEBNIMI ZNANJI - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO, VKLJUČNO Z IZVAJANJEM NAJZAHTEVNEJŠIH OPRAVIL,  SPREJEM, RAZVRSTITEV IN OBDELAVA KUŽNIN ...

VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USMERJANJE IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, OSEBNE UREJENOSTI, PRI GIBANJU IN HOJI, KOMUNIKACIJI IN ORIENTACIJI, HRANJENJU,  SPREMLJANJE TER UREJANJE IN SKRB ZA OSEBNO GARDEROBO, SESTAV...

Más ofertas: << · 167 · 250 · 291 · 312 · 322 · 327 · 330 · 331 · < · 333 · > · >>