Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Operadores de máquinas de vapor y calderas > Domar/domarka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOMAR/DOMARKA. Croacia

Oferta de trabajo de Operadores de máquinas de vapor y calderas en Croacia

Clasificación del trabajo: Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Operadores de instalaciones fijas y máquinas : Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas : Operadores de máquinas de vapor y calderas.

Plant and machine operators and assemblers : Stationary plant and machine operators : Other stationary plant and machine operators : Steam engine and boiler operators

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: održavanje unutarnjeg i vanjskog prostora, obavljanje poslova kućnog majstora, vozača, praćenje sistema za grijanje i hlađenje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čavlić“ 06.lipnja 2019.godine donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za radno mjesto Domar- 1 izvršitelja/izvršiteljica na nepuno, 20 h tjedno, određeno radno vrijeme

 

Natječaj traje od 10.06.2019. do 18.06.2019.

 

Uvjeti: Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), završena osnovna škola-NSS

 

Kandidati su dužni priložiti:

  • prijavu za natječaj
  • životopis
  • domovnicu
  • diplomu o stečenoj spremi (svjedodžba osmog razreda)
  • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)

            a.) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

            b.) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

 

  • potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje

 

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pozivaju se osobe iz čl.102.st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz čl.103 st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/12). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

 

Dječji vrtić „Čavlić“, Čavja 49, 51 219 Čavle  s naznakom “Za natječaj„.

 

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

 

Prije odabira, predložene kandidate koji su dostavili dokumentaciju u preslici, pozvat će se da dostave dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem web stranice vrtića.

 

 

 

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić ČAVLIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Čavja 49, 51 219 Čavle

Identificador de la vacante:1764870.

Ver las 17 ofertas de trabajo de Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores : Operadores de instalaciones fijas y máquinas : Otros operadores de máquinas y de instalaciones fijas : Operadores de máquinas de vapor y calderas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: