Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > Direktor Sodišča - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DIREKTOR SODIŠČA - M/Ž. Podravska. Eslovenia

Oferta de empleo en Eslovenia (Podravska)

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKI DRŽAVNI URADNIKI, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PREDSEDNIKU SODIŠČA PRI VODENJU POSLOVANJA SODIŠČA, IZVRŠEVANJE SODNE UPRAVE,  PREDSEDNIKU SODIŠČA PREDLAGA SPREJEM NOTRANJE ORGANIZACIJE SODIŠČA, PISANJE ZAPISNIKOV IN SPREMLJANJE IZVAJANJA SKLEPOV KOLEGIJEV PREDSEDNIKA SODIŠČA, KONFERENC SODNIKOV IN PERSONALNEGA SVETA SODIŠČA, SODELOVANJE PRI DELU KOLEGIJA PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA VPRAŠANJE DELA JAVNIH USLUŽBENCEV, ZASTOPANJE SODIŠČA IN ZAPOSLENIH PO POOBLASTILU PREDSEDNIKA SODIŠČA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL, SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU IN MATERIALNIMI PREPISI, PRIPRAVA STROKOVNEGA GRADIVA IN PODLAG ZA DELO SODIŠČA TER DAJANJE USTREZNIH POJASNIL IN PREDLOGOV S PODROČJA SODNE UPRAVE, PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL DELA SODIŠČA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG SODNE UPRAVE, KI SE NANAŠAJO NA MATERIALNO, TEHNIČNO IN FINANČNO POSLOVANJE SODIŠČA, PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN VODENJE POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL, SKRB ZA GOSPODARNOST POSLOVANJA SODIŠČA, ODLOČANJE O KADROVSKIH ZADEVAH SODNEGA OSEBJA, PO PREDHODNEM POSVETOVANJU S PREDSEDNIKOM SODIŠČA, VODENJE, ORGANIZIRANJE, NADZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA SODNEGA OSEBJA, PREDLAGANJE RAZPOREDA DELA SODNEGA OSEBJA, ODLOČANJE O ZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA DRUGIH DEJAVNOSTI SODNEGA OSEBJA.   , Funkcionalna znanja iz 61.c čl.

Zakona o sodiščih, opravljeno usposabljanje za naziv, izpit iz sodnega reda.,

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Podravska.

Ver 325 ofertas de trabajo en "Podravska" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 7 años.

Empleador: DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU, Glavni trg 17 , 2000 MARIBOR.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: REZAR APOLONIJA
Contact Phone: 02 2350 850
Contact Email: urad.dsmbsodisce.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Febrero de 2024, y con identificador de la vacante:PE13084.