Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

506 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. mecánico electricista/mecánica electricistaELEKTRIKAR-SERVISER - M/Ž. ELEKTROMEHANIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MANJŠE DEFEKTAŽE IN OGLEDE OPREME, POPRAVLJA IN SERVISIRA RAZNE ELEKTRO APARATE, TRANSPORTNE NAPRAVE IN DRUGO OPREMO, VEŽE STIKALNE OMARE IN PRIPRAVLJA ELEKTRO OPREMO ZA MONTAŽO NA TERENU. IZVAJA POPRAVILA, REMONT...

SELEKCIONIST IV - M/Ž. STROKOVNJAKI V KMETIJSTVU, GOZDARSTVU IN RIBIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG PRI SELEKCIJI VINSKE TRTE IN ZAGOTAVLJANJU IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA VINSKE TRTE, IZVAJANJE VSEH POTREBNIH TEHNOLOŠKIH IN AMPELOTEHNIČNIH UKREPOV ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSE STORITVE OSEBNE ASISTENCE,  STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI UPORABNIKA,   STORITVE, NAMENJENE POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO, POMOČ NA DELOVNEM MESTU IN ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V SLOVENSKI BISTRICI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

PROJEKTANT NIZKIH GRADENJ - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE STROKOVNE PROJEKTNO - TEHNIČNE IN PROJEKTNO - UPRAVNE DOKUMENTACIJE - SODELOVANJE Z NAROČNIKI IN STROKOVNJAKI IZ DRUGIH PODROČIJ INŽENIRSKE STROKE - UPORABA RAZLIČNIH RAČUNALNIŠKIH ORODIJ S PO...

POPISOVALEC GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL - M/Ž. GRADBENI NADZORNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLA OPISOV IN SKLADNOST MODELA - PRIPRAVA PROJEKTANTSKE OCENE IN PROJEKTANTSKIH PREDRAČUNOV - SODELOVANJE PRI PREGLEDU IN ANALIZI PONUDB - OSTALI POSTOPKI DO IZBIRE IZVAJALCEV, ,

ZOBOTEHNIK - M/Ž. TEHNIKI ZOBNE PROTETIKE, ORTOPEDSKIH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH PRIPOMOČKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM PACIENTA, PRIPRAVA ORDINACIJE IN PREDMETOV DELA, STERILIZIRANJE INSTRUMENTOV, VODENJE EVIDEC IN OSTALA ADMINISTRATIVNA DELA, IPD., SAMOSTOJNOST, FLE...

. técnico en prótesis dentales/técnica en prótesis dentalesZOBOTEHNIK / ZOBOTEHNICA - M/Ž. ZOBOTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA FIKSNIH IN / ALI SNEMNIH PROTETIČNIH NADOMESTKOV., Zaželeno poznavanje CAD/CAM sistemov, vendar pa ni pogoj za zaposlitev. USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE ZOBOTEHNIK, dopoldan

D019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ (KATEDRA ZA ANESTEZIOLOGIJO IN REANIMATOLOGIJO), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012394 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DR...

. electricistaELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VGRAJEVANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVLJANJE ELEKTRIČNIH OMREŽIJ IN PODOBNE OPREME V RAZLIČNIH ZGRADBAH, NA PRIMER ŠOLAH, BOLNICAH, POSLOVNIH ZGRADBAH, STANOVANJSKIH HIŠAH IN DRUGIH OBJEKTIH, PREPOZNAVANJE NEVARNOSTI, NAPAK IN ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V FRAMU) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

KONTROLOR KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI V PROIZVODNJI, PRVI KOSI, PROCESNA KONTROLA -IZVAJANJE IZHODNE KONTROLE KAKOVOSTI -IZVAJANJE VHODNE KONTROLE IN OBVLADOVANJE CERTIFIKATOV MATERIALA -AN...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licencias»SVETOVALEC« (S ŠIFRO 366) V ODDELKU ZA UPRAVNE ZADEVE PROMETA - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV POMOČ PRI PRIPRAVI ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ZBIRANJE, UREJANJE IN PR...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR NA STROJU - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL. OBLIKOVANJE MATERIALA. DELO SE IZVAJA NA STROJIH ZA RAZREZ PLOČEVINE, "ŠTANCAH", UPOGIBNIH STOJIH, CNC STROJIH, LASARJU, PREBIJALN...

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAROČANJE MATERIALA, BLAGA, STORITEV IN IZDELKOV PRI DOBAVITELJIH DOMA IN V TUJINI, SPREMLJANJE VSEH Z DOBAVO POVEZANIH ROKOV, CEN, RABATOV, PLAČILNIH POGOJEV, KONTROLE MATERIALA IN V ZVEZI S TEM USKL...

. mozo de cuadra/moza de cuadraHLEVAR - M/Ž. HLEVAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, ZA DELO S KONJI POTREBUJEMO HLEVARJA, OBSEG DELA: - ČIŠČENJE HLEVOV; - VODENJE KONJEV S PAŠNIKA IN NA PAŠNIK; - UREJANJE JAHALIŠČA, izpit za traktor, izkušnje s konji , gibljiv/nestalen urnik

. montador de productos metálicos/montadora de productos metálicosDELAVEC NA MONTAŽI - M/Ž. SESTAVLJALEC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA MONTAŽO MANJŠIH ENOSTAVNEJŠIH SKLOPOV NA SEDEŽU PODJETJA. DELO SE OPRAVLJA VEDNO V DOPOLDANSKEM ČASU, ZAŽELJENO JE POZNAVANJE MERILNEGA ORODJA, KI SE UPORABLJA PRI OBDELAVI KOVIN., ZAŽELENE...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA, IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKIH DEL, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE VAROVANJA V SKLADU S STANDARDI VAROVANJA IN ZAHTEVAMI NAROČNIKOV. , , gibljiv/nestalen urnik...

TRAKTORIST - VZDRŽEVALEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI PREMIČNIH KMETIJSKIH IN GOZDARSKIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELAVEC VODI, OSKRBUJE, UPRAVLJA IN KONTROLIRA ENEGA ALI VEČ VRST MOTORNIH PREMIČNIH STROJEV ALI NAPRAV V KMETIJSTVU, VRTNARSTVU ALI GOZDARSTVU, TER POMOČNIK PRI VZDRŽE...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSVETOVALEC - M/Ž. PRAVNIK ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODAKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, OPR...

SKLADIŠČNO TRANSPORTNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZKLAD MATERIALA IN NAKLAD IZDELKOV Z VILIČARJEM, PESKANJE, PAKIRANJE, INTERNI TRANSPORT MATERIALA IN IZDELKOV, OSTALO PO NAVODILIH NADREJENEGA., ODGOVORNOST IN UREJENOST,

RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIGOVODSKA IN RAČUNOVODSKA DELA V SKLADU Z SRS RAČUNOVODSKIMI STANDARDI, VODENJE GLAVNE KNJIGE, OS, VODENJE SALDAKONTOV KUPCEV / DOBAVITELJEV, VODENJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA, PLAČI...

. profesor de matemáticas en educación secundaria/profesora de matemáticas en educación secundariaUČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE MATEMATIKE, Kandidat/ka mora imeti pedagoško-andragoško izobrazbo in stokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Priložiti je potrebno dokazilo o nekaznovanju.,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOŽNA DELA V DELAVNICI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V OBDELAVI IN PREDELAVI LESA TER V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, BRUŠENJE VRAT IN DRUGA POMOŽNA DELA, Delo poteka v Slovenija vasi. Dopoldanski delovni čas, ...

. representante comercialKOMERCIALIST-TRGOVEC STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN SVETOVANJE STRANKAM, PRIPRAVA PONUDB, ODDAJA NAROČIL, REŠEVANJE REKLAMACIJ, Delo poteka na Ptuju. Izkušnje so zaželene, niso pa obvezne. Komunikativnost, računalniško znanje, priporoč...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC LINIJE - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, NADZOR NAD DELOVANJEM PROIZVODNIH NAPRAV, ODPRAVLJANJE TEHNIČNIH MOTENJ, OPRAVLJANJE PREMONTAŽ IN NASTAVITEV, PREVENTIVNO UKREPANJE, PRAVOČASNO INFORMIRANJE O POTREBI PO ZAG...

. lencero/lenceraPRALEC - M/Ž. PRALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRANJE IN DEZINFICIRANJE POSODE, V KATERE SE RAZTEHTAVAJO KOZMETIČNE SUROVINE. PRANJE IN DEZINFICIRANJE PREMIČNIH SKLADIŠČNIH REZERVARJEV ZA POLIZDELKE. PRANJE IN DEZINFICIRANJE OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV.   DELO S SO...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST V LOGISTIKI - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, TRANSPORTIRANJE IN MANIPULIRANJE MATERIALOV IN IZDELKOV ZA POTREBE STRANK (INTERNIH IN EKSTERNIH). KONTROLA VOZNIKOV IN VOZIL V SKLADU S PREDPISI O VARSTVU PRI DELU. SKRB ZA BREZHIBNO TRANSPORTNO SREDSTVO. , Izpit za ...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN DRUGI OPREMI (INSTALACIJAH, ZGRADBAH,...) TER PRIPRAVA PODATKOV ZA NAROČANJE POTREBNIH REZERVNIH DELOV IN DRU...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC V MARIBORU - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV, DVOIZMENSKO DELO OZ. DELO PO DOGOVORU., PRIČAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, DINAMIČNO OSEBO, VESELJE DO DELA IN TIMSKEGA DELA.,

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 13 · >>