Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

569 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 14, IZVAJA POUK V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJA DODATNO IN DOPOLNILNO DELO ZA POSAMEZEN UČNI PREDMET IN RAZRED, UVAJA ZANIMIVE ZAPOSLITVE ZA UČENC...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNIK RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. 31. 12. 2021, OZIROMA DO VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNIK, OPRAVLJANJE NALOG UČITELJA RAZREDNEGA POUKA., Dokazilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA PODROČJE PEDIATRIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012120, 2012272, 2012275 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

SNAŽILEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TER DEZINFEKCIJA NOTRANJIH PROSTOROV, ZUNANJIH POVRŠIN IN ŽELEZNIŠKIH VOZIL; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Sposobnost za nočno delo. Vlogo za razpisano delovno mes...

. secretario/secretariaTAJNIK/TAJNICA - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TAJNIŠKO-ADMINISTRATIVNA DELA, SPREJEM, ODDAJA IN OBDELAVA POŠTE, OBDELAVA, EVIDENCA IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE (KOPIRANJE, SKENIRANJE), REZERVACIJA NAMESTITEV, LETALSKIH KART, TRANSFERJEV, NAROČANJE DELOVNE OBLEKE, EVIDENCA IZDAN...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC III - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN TEMELJITO ČIŠČENJE OPREME, OBJEKTOV, VOZIL TER OKOLJA NA PODROČJU OSKRBOVANJA  AVTOMATOV S TOPLIMI IN HLADNIMI NAPITKI TER PRIGRIZKI, RAZVOZ ARTIKLOV Z OSEBNIM AVTOMOBILOM PO LOKACIJ...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA PODROČJE RADIOLOGIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012089 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA PODROČJE SODNA MEDICINA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012117 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT V KATEDRI ZA ORTOPEDIJO, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012895 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT, D010001 – VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT V KATEDRI ZA URGENTNO MEDICINO, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012504, 2012505 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER INDUSTRIJSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, TRANSPORTNE TEHNIKE. DELO SE IZVAJA NA DELOVIŠČIH V TUJINI., Izkušnje, samostojnost, branje načrtov, dopoldan

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, DODATNA UČNA / STROKOVNA POMOČ UČENCEM, Specialni pedagog-defektolog, specialna in rehabilitacijska pedagogika, inkluzivna pedagogika, pedagog. Prijavi obvezno priložiti potrdila: o izobrazbi...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PRED ŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 15.9.2022, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA: – SODE...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaVODJA TRGOVINE V TRGOVINI Z INSTALACIJSKIM MATERIALOM - M/Ž. TRGOVSKI POSLOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE TIMA IN KOORDINACIJA DELOVNIH NALOG., POZNAVANJE INSTALACIJSKEGA MATERIALA, IZKUŠNJE NA PODROČJU NABAVE IN PRODAJE INSTALACIJSKEGA MATERIALA. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI -   DOBRA KOMUNIKACIJA S STRA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC/KA V TRGOVINI Z INSTALACIJSKIM MATERIALOM - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IN NABAVA INSTALACIJSKEGA MATERIALA, Poznavanje instalacijskega materiala, dobra komunikacija s strankami in sodelavci, fizična kondicija, samoiniciativa., dvoizmensko

INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II) - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ANALIZA, VZPOSTAVITEV, UPRAVLJANJE, NADZOR DELOVANJA IN VZRŽEVANJE STROJNE OPREME, PROGRAMSKE OPREME, STREŽNIŠKE IN PODATKOVNE INFRASTRUKTURE, KOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV IN OMREŽNE OPREME. PRIPRAVA PREDLOGO...

. ingeniero civil/ingeniera civil"VIŠJI REFERENT II" - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRB ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE OBČINSKE INFRASTRUKTURE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB, IZVAJANJE STROKOVNO-TEHNIČNIH IN RAZVOJNIH NALOG TER NAČRTOVANJE NA PODROČJU GRADBENE IN CESTNE DEJ...

. ingeniero civil/ingeniera civil"VIŠJI SVETOVALEC II" - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL, PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,...

POMOŽNI DELAVEC II - M/Ž. ČISTILEC, SPLOŠNI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČISTI, VZDRŽUJE IN SKRBI ZA UREJENOST OKOLICE BOLNIŠNICE, CESTIŠČ IN POTI TER PROSTOROV TEHNIČNIH SLUŽB. SKRBI ZA ČISTOČO GLAVNIH VHODOV BOLNIŠNICE. REDNO ČISTI IN OKOPAVA GRMOVNICE IN GREDICE. PO POTREBI POMA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 11. 2021, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH. PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZNI UČNI PREDMET IN RAZRED. TEKOČE PREVERJANJE ZNANJA UČE...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 13. 9. 2021 do 11. 10. 2021, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V RAZREDU, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELOM V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM, ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATIVNI DELAVEC NA GRADBIŠČU - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNI DELAVEC NA GRADBIŠČU JE ODGOVOREN ZA ZAGOTAVLJANJE NATANČNE IN UČINKOVITE ADMINISTRATIVNE PODPORE EKIPI ZA VODENJE PROJEKTA. VZPOSTAVITI IN VZDRŽEVATI UČINKOVIT SISTEM ZA ARHIVIRANJE PROJEKTNE DOKUMENT...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (F025010) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC III - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA; PRIPRAVA HRANE, VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV; ČIŠČENJE, PRANJE, LIKANJE, POSTILJANJE, NAKUPOVANJE, KURJAVA IN DRUGA DELA ...

. decano de facultad/decana de facultadB019303 - DEKAN/DIREKTOR ČLANICE UNIVERZE OZ. DRUGE ČLANICE UNIVERZE - RAVNATELJ UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR - M/Ž. DEKAN FAKULTETE, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ZASTOPANJE IN VODENJE DRUGE ČLANICE UNIVERZE.VODENJE IN NADZIRANJE DELOVNIH PROCESOV IN POSLOVANJA.SKRB IN ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST DELA.POROČANJE O DELU DRUGE ČLANICE STROKOVNEMU SVETU, SENATU UNIVERZE IN RE...

PROCESNI KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI METALURŠKIH PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PROCESU, SPROŠČANJE PROCESOV Z REFERENČNIM KOSOM, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE REFERENČNIH KOSOV, PREPREČEVANJE PROIZVODNJE NEKAKOVOS...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)-SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, –IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, –IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, –VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, –...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosPROJEKTNI VODJA - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z INVESTITORJEM, PRIDOBIVANJE NOVIH NAROČNIKOV, SODELOVANJE NA KOORDINACIJAH IN SESTANKIH, ORGANIZIRANJE DELA NA PODLAGI PROJEKTOV, PLANIRANJE POTREBNIH MATERIALNIH IN ČLOVEŠKIH VIROV ZA IZ...

BIBLIOTEKAR - M/Ž. BIBLIOTEKARJI, DOKUMENTALISTI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VSEBINSKA IN FORMALNA ODELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, REDAKCIJA LOKALNE IN VZAJEMNE BAZE PODATKOV, KONTROLA ZAPISOV, OPAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ BIBLIOTEKARSKE STROKE ZA STROKOVNI NAZIV BIBLIOTEKAR, ZNAN...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 14 · >>