Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

551 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

NAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA STROKOVNIH SLUŽB, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN SOCIALNE OSKRBE, SKRB ZA UVAJANJE STROKOVNIH SMERN...

VARILEC - MONTER - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA  KLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV, VARJENJE PO TIG IN POSTOPKU IN ELEKTRO VARJENJE, ROČNA IN STROJNA OBDELAVA KOVIN, DELO V PROIZVODNJI IN NA TERENU , VARJENJE PO NAČRTIH-BRANJE NAČRTOV , , dopoldan

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM PRI IZVAJANJU IN VZDRŽEVANJU OSNOVNE OSKRBE TER OSEBNE HIGIENE POMOČ STANOVALCEM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB POMOČ PRI POSTREŽBI OBROKOV IN HRANJENJU OSNOVNO ...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilKVALIFICIRANI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE GRADBENIH IN DRUGIH DEL, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE LASTNEGA POTEKA DELA, IZPOLNJEVANJE ENOSTAVNE GRADBENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE TEHNIČNIH IN T...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (F025010) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPLOŠNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Iščemo zanesljivo in natančno osebo za čiščenje poslovnih prostorov v centru Slovenske Bistrice. Z delom lahko začne takoj., popoldan

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK KOMBIJA - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA Z KOMBIJEM, iščemo nekoga , ki rad vozi ( dolga vožnja), vse drugo ga bomo naučili. Kandidat naj bo iz okolice Maribora, izobrazba od najnižje naprej, gibljiv/nestalen urnik

ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJA OPRAVILA IN NALOGE IZ SVOJE OSNOVNE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI V SKLADU Z OPISOM OPRAVIL IN NALOG ZDRAVNIKA, KI SO: IZVAJA VSA OPRAVILA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE DIAGNOSTIKE, TERA...

. bibliotecario/bibliotecariaKNJIŽNIČAR - M/Ž. KNJIŽNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA POMOČ KNJIŽNIČARJEM PRI STROKOVNEM DELU Z UPORABNIKI TER UPORABI INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, RAZPOREJANJE IN UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, POMOČ PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI RAZLIČNIH OBLIK DELA ...

KNJIŽNIČNI MANIPULANT - M/Ž. KNJIŽNIČNI URADNIKI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA POMOČ KNJIŽNIČARJEM PRI DELU Z UPORABNIKI, RAZPOREJANJE IN UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, POMOČ PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI RAZLIČNIH OBLIK DELA Z UPORABNIKI RAZLIČNIH STAROSTI, POMOČ PRI PROGRAMU ...

SKLADIŠČNIK/VOZNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, DOSTAVA BLAGA ZNANIM STRANKAM... , Zaželeno je vozniško dovoljenje kategorije C - ni pa pogoj. Hkrati je zaželen tudi izpit za viličarja., dvoizmensko

STROJNI VZDRŽEVALEC V OBRATU CEZLAK - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPROTNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V OBRATU, ORGANIZACIJA REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA POSAMIČNEM STROJU, DELA V DOGOVORU Z DELOVODJEM OBRATA,..., ŽELIM...

VZDRŽEVALEC ELEKTRO NAPRAV V OBRATU CEZLAK - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE ELEKTRO NAPRAV, ORGANIZACIJA VEČJIH ELEKTRO-VZDRŽEVALNIH DEL V OBRATU, OSTALA DELA NA PODROČJU ELEKTRO VZDRŽEVANJA V DOGOVORU Z NADREJENIM VODJEM OBRATA,...,, delovno mesto nudimo na naslovu...

KOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPOZNAVANJE PROIZVODNEGA PROGRAMA, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA KALKUALACIJ, PRIPRAVA POGODB, SPREJEM IN OBDELAVA NAROČIL, SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČIL. REŠE...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraVISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE PEDIATRIJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 2012119. - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM. SODEL...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODJA ELEKTO LABORATORIJA - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZVAJANJE MERITEV TER PREIZKUSOV V ELEKTRO LABORATORIJU. VODENJE EVIDENC IN OBDELAVA REZULTATOV PREIZKUSOV IN MERITEV. IZDELAVA PROTOKOLOV TER IZDAJANJE STROKOVNIH MNENJ IN CERTIFIKATOV. IZDELAVA PON...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE, KONČANA FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE. K VLOGI OBVEZNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI, POTRDILO O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAKONU O NALEZLJIVIH BOLE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM, SKRB ZA KAKOVOST IN KOLIČINSKI PREVZEM/ODDAJO MATERIALA, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PREDELAVO IN PRIPRAVO MATERIALA, UPRAVLJANJE VILIČARJA..., UPRAVLJANJE Z VI...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaREZILEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZOVANJE VSEH VRST KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, PROFILOV, PLOČEVINE Z APARATOM Z AVTOGENO REZANJE, SORTIRANJE RAZREZANEGA MATERIALA, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI STROJI IN NAP...

. microbiólogo/microbióloga(E047004) ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - ODDELEK ZA MIKROBIOLOŠKE RAZISKAVE MARIBOR - M/Ž. ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK, ODČITAVANJE REZULTATOV PREISKAV IN REŠEVANJE STROKOVNIH PROBLEMOV V SKLADU S POOBLASTILI, VODENJE RAZVOJA (IZBOR, NAČRTOVANJE, VALIDACIJA/VERIFIKACIJA, UVAJAN...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 32, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAMEZNI UČNI PREDMET IN RAZRED, POMOČ UČENCEM, KI TEŽJE S...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 13.3.2022, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI DOKUMENTI ŠOLE, IZVAJANJE UR POUKA V OKVIRU POSKUSA RaP, IZVAJANJE ŠPORTA  DO 9. RAZREDA V SKUPINI DEČKI.,

. diseñador de copias de muebles antiguos/diseñadora de copias de muebles antiguosSAMOSTOJNI MIZAR - POSLUŽEVALEC STROJA, OPERATER - M/Ž. MIZAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, -OBŽAGOVANJE - FORMATIRANJE LESENIH PLOŠČ IN DRUGEGA LESA TER PLOSKOVNIH MATERIALOV, ŽAGANJE LETEV, ROBLJENJE PLOŠČ -OPRAVLJANJE DRUGIH MIZARSKIH DEL: MONTAŽA, IZDELAVA POSAMEZNIH KOSOV POHIŠTVA, TRGOVINSKA OPREMA -DRUGA IN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV (F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca (dalj časa), polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU ...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA REGISTRACIJO VOZIL 1 - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL  IN SKLEPANJE ZAVAROVANJ, V. stopnjo izobrazbe upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,opravljen izpit oz. preizkus usposobljenosti za postopke registracije motor...

. operario de fundición en coquilla/operaria de fundición en coquillaLIVAR - M/Ž. LIVAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - VLIVANJE ULITKOV NA LIVNEM STROJU - OSKRBOVANJE LIVNEGA STROJA S TALINO - NADZOROVANJE KAKOVOSTI TALINE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ULITKOV - IZVAJANJE POSEGOV NA LIVNEM STROJU ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ULITKOV - ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioPRODAJALEC - SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA MATERIALA V NAŠI PE POBREŽJE TER PE DOGOŠE.DELOM Z RAČUNALNIKOM IZPIS DOBAVNIC, SPREJEMANJE NAROČIL TER SVETOVANJE PRI PRODAJI GRADBENIH MATERIALOV., , dopoldan

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT ZA REGISTRACIJO VOZIL 1 - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGISTRACIJA VOZIL  IN SKLEPANJE ZAVAROVANJ, V. stopnjo izobrazbe upravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri,opravljen izpit oz. preizkus usposobljenosti za postopke registracije motor...

. cocinero/cocineraKUHAR-ICA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA OBROKOV PREHRANE V KUHINJI TER POMOČ PRI PRIPRAVI TER DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJICE., Priložiti potrdilo o nekaznovanju ter potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK (F024002) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; OPAZOVANJA SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJA; SPREMLJANJA STANOV...

Más empleos: << · 4 · 5 · < · 7 · > · 10 · 13 · >>