Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

403 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 7):

Página: 7

 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afinesSTROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., Določen čas, 1 mesec oz. 2 - 3 mesece, z mo, polni delovni čas, 40 ur, (A) VODENJE IN KONTROLIRANJE STROJEV ZA IZKOPAVANJE, OPREMLJENIH Z MOBILNIMI ZAJEMALNIMI LOPATAMI ZA IZKOPAVANJE IN PREMIKANJE ZEMLJE, SKAL, PESKA, GRAMOZA ALI PODOBNIH MATERIALOV,... GRADBENA MEHANIZACIJA IN GRADBENIŠTVO, KOPUN AMBROŽ S.P.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, KONČANA VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA, ZAŽELJENE DELOVNE IZKUŠNJE, ZAPOSLITEV ZA 3 MESECE... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA TOPLE IN HLADNE HRANE, NAROČANJE IN SPREJEM BLAGA., angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... Marche d.o.o.; Marche d.o.o., PE MARCHE MÖVENPICK MARIBOR.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA/TEHNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV NA TERENU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,... TERRA LINE, trgovska dejavnost in storitve, d.o.o.
 • . Supervisores de tiendas y almacenesVODJA POSLOVNE ENOTE (BENCINSKEGA SERVISA IN RESTAVRACIJE) - M/Ž. POSLOVODJA POSLOVNE ENOTE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE VSEH DEJAVNOSTI NA LOKACIJI; ODGOVORNOST ZA USPEŠNO DELOVANJE VSEH AKTIVNOSTI NA LOKACIJI; ISKANJE KADRA IN OPRAVLJANJE RAZGOVOROV; POROČANJE O AKTIVNOSTIH IN IZREDNIH DOGODKIH NADREJENEMU – DIREKTORJU OZ. POOBLAŠČENCU;... AUTOGRILL GOSTINSTVO IN TRGOVINA D.O.O.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA JEDI PO NAROČILU, ČIŠČENJE KUHINJE V SKLADU S HACCP., delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... TERME MARIBOR, turizem, zdravstvo, rekreacija, d.o.o.
 • . Montadores de estructuras metálicasMONTER JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN TEHNOLOŠKE OPREME - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN TEHNOLOŠKE OPREME, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,... NEIMAR, montaža in druge storitve, d.o.o.
 • . Especialistas en tratamientos de belleza y afinesPEDIKER - M/Ž. PEDIKER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PEDIKURE IN MANIKURE, SKRB ZA ČISTOČO V SALONU, NAROČANJE IN NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA, SAMOSTOJNO VODENJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, POROČANJE NADREJENEMU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s... STELIA, storitve in pomoč na domu, d.o.o.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, ŠIFRA DM E037026, V SLUŽBI PNEVMOFTIZIOLŠKEGA DISPANZERJA, V OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), Določen čas oz. nadomeščanje bolniške, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE NA PODLAGI NEGOVALNE ANAMNEZE, NEGOVALNE DIAGNOZE IN POSTAVLJENIH CILJEV ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA TIMA IN... ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoPOMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOŽNA DELA V ZAKLJUČNIH GRADBENIH DELIH., slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, PRIPRAVLJENOST ZA OPRAVLJANJE DELA, MOŽNOST PRIUČITVE... Gradbene storitve M&M, Mery Mihaela Mally s.p.
 • . TelefonistasTELEFONIST - M/Ž. TELEFONIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, TELEFONIST V KLICNEM CENTRU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... FONIS, klicni center in druge storitve, d.o.o.
 • . CocinerosKUHAR- M/Ž - M/Ž. KUHARJI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAROČANJE IN PREVZEMANJE ŽIVIL IN DRUGEGA BLAGA ZA PRIPRAVO HRANE, ČIŠČENJE, PRIPRAVA IN TOPLOTNA OBDELAVO ŽIVIL, RAZDELJEVANJE ŽIVIL IN JEDI NA POSAMEZNE OBROKE,GARNIRANJE IN DEKORIRANJE JEDI, PRIPRAVA IN IZDELAVA HLADNIH... GOSTIŠČE SIVA ČAPLJA - JANKO TRINKAUS s.p.
 • . Operadores de autoelevadorasVOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA Z DVIGOLOM - M/Ž. UPRAVLJAVCI TEŽKIH TOVORNJAKOV Z DVIGALOM, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA, prednost imajo kandidati, ki imajo izkušnje z delom oz. vožnjo težkih tovornjakov s priklopniki ali vlačilci... FRANC KOČNIK S.P., AVTOPREVOZNIŠTVO, GOZDARSKE STORITVE IN POSREDNIŠTVO.
 • . Directores de servicios de saludDIREKTOR BOLNIŠNICE - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE BOLNIŠNICE, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Univerzitetna izobrazba, najmanj 5 let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientasCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PISANJE PROGRAMOV IN SAMOSTOJNA NASTAVITEV CNC STROJEV/STRUŽNIC, DOLOČITEV ORODIJ IN REZALNIH PARAMETROV ZA NEMOTENO DELOVANJE, UPRAVLJANJE IN SKRB ZA STROJE, DELO Z MERILI (POMIČNO,... PENJOMONT, proizvodnja kovinskih izdelkov in obdelava kovin, d.o.o.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA HRANE IN PIJAČE V RESTAVRACIJI NOVI SVET PRI STOLNICI TER FISH&CHIPS., nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, Obvezne so izkušnje z delom v gostinstvu., dvoizmensko KANI, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o.
 • . Técnicos en redes y sistemas de computadoresORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2 (J017064), ŠDM: 1001404, V SLUŽBI ZA INFORMACIJSKI SISTEM - M/Ž. TEHNIKI ZA RAČUNALNIŠKA OMREŽJA IN SISTEME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ANALIZA, NAČRTOVANJE IN RAZVOJ REŠITEV, KI NASLAVLJAJO POSLOVNE POTREBE IN MOŽNOSTI. ANALIZA, NAČRTOVANJE, KOORDINACIJA IN IZVAJANJE NAMEŠČANJA, TESTIRANJE, ZAGOTAVLJANJE... UNIVERZA V MARIBORU.
 • . Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREŠEVALEC IZ VODE - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, REŠEVANJE IZ VODE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, Obvezna licenca... AROT, storitve, d.o.o.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicacionesVZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1 (J037009), ŠDM: 1001336, V SLUŽBI ZA RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA - M/Ž. MONTERJI IN SERVISERJI NAPRAV S PODROČJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN OMREŽJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME. SKRB ZA OSKRBO S POTROŠNIM MATERIALOM TER REZERVNIMI IN NADOMESTNIMI... UNIVERZA V MARIBORU.
 • . Secretarios (general)DELOVNO MESTO J035067 - TEHNIČNI DELAVEC V (I) ŠIFRA DELOVNEGA MESTA 2012816 V INŠTITUTU ZA ŠPORTNO MEDICINO M/Ž - M/Ž. TAJNIKI, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODI, ORGANIZIRA, RAZPOREJA, USKLAJUJE IN KONTROLIRA ADMINISTRATIVNO DELO V INŠTITUTU ZA ŠPORTNO MEDICINO. VODI, ORGANIZIRA IN RAZPOREJA TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI INŠTITUTA ZA ŠPORTNO MEDICINO. ODGOVARJA ZA PRENOS INFORMACIJ... UM; UM, MF.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREGLED DNEVNIH, TEDENSKIH IN MESEČNIH REALIZACIJ, IZDAJA FAKTUR, VPIS POŠTE, VODENJE EVIDENC, SODELOVANJE Z RAČUNOVODSTVOM TER POMOČ PRI VODENJU PODJETJA. KOMUNIKACIJA Z TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI.,... BIOENERGETIKA, proizvodnja, trgovina in distribucija, električne in toplotne energije, d.o.o.
 • . Agentes de comprasKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA NABAVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, AKTIVNO IZVAJANJE IN NADZOR NABAVNEGA PROCESA DO PREJEMA BLAGA RAZISKAVE IN ANALIZA TRGA, SPREMLJANJE TRENDOV NA SVETOVNEM TRGU TER SKRB ZA DOSEGANJE CENOVNIH PRIHRANKOV, PLAČILNIH POGOJEV, VIROV... SWATYCOMET, umetni brusi in nekovine, d.o.o.
 • . Otros profesores de idiomasUČITELJ TUJIH JEZIKOV - M/Ž. UČITELJI TUJIH JEZIKOV V NEFORMALNEM IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10 ur, UČENJE TUJIH JEZIKOV NA INDIVIDUALNIH IN SKUPINSKIH TEČAJIH, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje tekoče,... ZLATI HRČEK, ZAVOD ZA POUČEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE TUJIH JEZIKOV MARIBOR.
 • . Camareros de barraNATAKAR - M/Ž. TOČAJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA PIJAČ V BARU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov -... EKOSOLAR INŠTALACIJE IN GRADBENA DELA VILIBALD KACIJAN S.P.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afinesSODELAVEC V NABAVI - M/Ž. UPRAVLJAVCI ŽERJAVOV, DVIGAL IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, K SODELOVANJU VABIMO SODELAVCA ZA: -ZAGOTAVLJANJE PAPIRJA ZA TISKARSKE STROJE, -RAČUNALNIŠKO VODENJE EVIDENCE PAPIRJA/VHODI/IZHODI, -ZAGOTAVLJANJE REDA V SKLADIŠČU ZA PAPIR, -UPRAVLJANJE... LEYKAM TISKARNA D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOŽNI DELAVEC V ODDELKU TISKA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, K SODELOVANJU VABIMO SODELAVCA ZA: -SODELOVANJE PRI NASTAVITVI TISKARSKEGA STROJA... LEYKAM TISKARNA D.O.O.
 • . ContablesRAČUNOVODJA/KNJIGOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, KNJIŽENJE PREJETIH, IZDANIH RAČUNOV, BANČNIH IZPISKOV. PRIPRAVA IN ODDAJA ZAKLJUČNIH POROČIL., Pogoj so delovne izkušnje na področju knjiženja in priprave bilanc. , dopoldan ŠPES ANITA S.P. - AJDA- KMETIJSKA APOTEKA, RAČUNOVODSKE STORITVE.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, K SODELOVANJU VABIMO SODELAVCA ZA: -SODELOVANJE S PROIZVODNJO PRI POPRAVILIH, -NABAVO IN VODENJE NADOMESTNIH DELOV, -SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE NAPRAV..., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... LEYKAM TISKARNA D.O.O.
 • . Administradores de sistemasSTROKOVNI SODELAVEC - INFORMATIK - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATORJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA IN RAČUNALNIKOV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE INFORMATIVNE IN PRODAJNE SPLETNE STRANI. PRIPRAVA MATERIALA ZA SPLET. SPLETNI MARKETING. , urejevalniki besedil - zahtevno,... CIVIS, Center za izobraževanje, varnost, inženiring, storitve in trgovino d.o.o.
 • . Cajistas, tipógrafos y afinesSODELAVEC V ODDELKU PRIPRAVE TISKA - M/Ž. POKLICI ZA PRIPRAVO TISKA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, K SODELOVANJU VABIMO SODELAVCA ZA: -ELEKTRONSKO MONTAŽO, -PREGLEDOVANJE PLOŠČ IN TISKANIH VZORCEV, REVIZIJA PLOŠČ IN TISKANIH VZORCEV, -IZVAJANJE VSEH DEJAVNOSTI, KI ZAGOTAVLJAJO NEMOTENI... LEYKAM TISKARNA D.O.O.
Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · 5 · < · 7 · > · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · >>