Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

559 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 18):

Página: 18

. techador/techadoraMONTER SUHOMONTAŽNIH SISTEMOV KNAUF IN RIGIPS - M/Ž. IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA SUHOMONTAŽNIH SISTEMOV, MONTAŽA SUHOMONTAŽNIH SISTEMOV NA NEODGRAJENIH OBJEKTIH, RAZNOS MATERIALA NA DELOVNO MESTO, POSTAVLJANJE IN MONTAŽA KOVINSKE PODKONSTRUKCIJE ZA STENE, MANSARDE IN OBLOGE, ...

UPRAVLJALEC RESORTA VINSKI RAJ GLAVINIČ - M/Ž. RECEPTORJI (RAZEN V HOTELU), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE GOSTOV, POMOČ PRI UPRAVLJANJU RESORTA VINSKI RAJ GLAVINIČ, IZVAJANJE PROMOCIJE, PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV., Poklicna ali višja strokovna (zaželjeno turistična smer), znanje vsaj enega t...

. químico/químicaTEHNIK V LABORATORIJU KONTROLE KAKOVOSTI - M/Ž. KEMIK ZA KONTROLIRANJE KAKOVOSTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POZNAVANJE METOD, APARATUR IN USTREZNE DOKUMENTACIJE, - OPRAVLJANJE ANALIZ, - EVIDENTIRANJE REZULTATOV, - NADZOR NAD DELOM V LABORATORIJU IN NAD ARHIVSKIM SKLADIŠČEM, - IZDELAVA ENOSTAVNIH POROČIL, - PR...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL (PRIPRAVA POGODB, ANEKSOV, VIZ, VODENJE TABEL, E-MAIL IN TELEFONSKA KOMUNIKACIJA IPD...). OBVEZNO DOBRO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA. , POVEČAN OBSEG DELA. OSEBA MORA BITI RESNA, VESTNA IN Z...

OSKRBNIK V RESORTU VINSKI RAJ GLAVINIČ IN NA KMETIJI GLAVINIČ - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UREJANJE OKOLICE V RESORTU VINSKI RAJ GLAVINIČ, SKRB ZA VINOGRADE, SADOVNJAKE IN VINSKO KLET, VZDRŽEVALNA DELA NA KMETIJI IN V RESORTU, Izpit za traktor, usposobljen za razna popravila mehanizacije, zažel...

. representante comercialKOMERCIALIST/TRGOVEC STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN SVETOVANJE STRANKAM, PRIPRAVA PONUDB, ODDAJA NAROČIL, REŠEVANJE REKLAMACIJ, Delo poteka na Ptuju. Izkušnje so zaželene, niso pa obvezne. Komunikativnost, računalniško znanje, priporoč...

. biólogo/biólogaRAZISKOVALEC/KA BIOLOŠKIH MEHANIZMOV IN SISTEMOV - M/Ž. BIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PRELIMINARNIH RAZISKAV MEHANIZMOV IN SIGNALNIH POTI TER DRUGIH RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROBLEMOV,- STROKOVNA PODPORA PRODAJNEMU TIMU PRI IZVAJANJU NALOG DETEKCIJE MOLEKULARNIH DOG...

. físico/físicaRAZISKOVALEC/KA OPTIČNIH SISTEMOV - M/Ž. FIZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PRELIMINARNIH RAZISKAV OPTIČNIH SISTEMOV TER DRUGIH RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROBLEMOV, STROKOVNA PODPORA PRODAJNEMU TIMU PRI IZVAJANJU NALOG DETEKCIJE MOLEKULARNIH DOGODKOV TER ...

. físico/físicaSTROKOVNI/A SODELAVEC/KA V RAZVOJU IN RAZISKAVAH OPTIČNIH MEHANIZMOV IN SISTEMOV - M/Ž. FIZIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE IN IZVAJANJE EKSPERIMENTOV RAZISKAV IN RAZVOJA OPTIČNIH, FOTONSKIH, OPTOELEKTRONSKIH IN ELEKTROMEHANSKIH SISTEMOV TER DRUGIH RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROBLEMOV V RAZVOJNEM ODDELKU TKIVA NA ČIPU MOC, - TE...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME, UPRAVLJANJE S  TGM, SKRB ZA VARNO DELOVNO OKOLJE, DELOVNE STROJE IN VARNOST SODELAVCEV, IZVAJANJE POPRAVIL STROJEV, NAPRAV IN OPREME, NAROČANJE MATERIALOV ZA VZDR...

POMOŽNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, NAPRAV IN OPREME, MAZANJE STROJEV,  SKRB ZA VARNO DELOVNO OKOLJE, DELOVNE STROJE IN VARNOST SODELAVCEV, IZVAJANJE POPRAVIL STROJEV, NAPRAV IN OPREME, NAROČANJE MATERIALOV ZA VZD...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaSTROJNI PROJEKTANT - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 2D AUTOCAD, 3D MODELIRANJE SOLIDWORKS, KOMPLETNI IZRIS IN NAMESTITEV V PROSTOR, OSNOVA ZA STATIČNI IZRAČUN, IZDELAVA DELAVNIŠKIH RISB, KOSOVNICE, IZDELAVA SPISKA REZERVNIH DELOV, VZDRŽEVANJE, STROKOVNI IZPIT ZA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA OBSEGA POMOČ FANTU Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU V OBČINI KIDRIČEVO. IZVAJA SE VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER IZVAJA SE STORI...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadPODPORA RAČUNOVODSTVU M/Ž - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE PREJETIH FAKTUR,IZDAJA IN KNJIŽENJE FAKTUR,PRIPRAVA OBRAČUNA DAVKA NA DODANO VREDNOST,PRIPRAVA OBRAČUNA DELOVNIH UR IN PLAČ ZAPOSLENIH,VODI EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV IN PRIPRAVLJA PODLAGE ZA INVEN...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 -ASISTENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1.10.2022 do 30.9.2023, polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠ...

. fontanero/fontaneraVODOVODNI INSTALATER - M/Ž. VODOVODNI INŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA VODOVODNIH NAPELJAV IN CEVNIH SISTEMOV,SPAJANJE IN OBLIKOVANJE CEVI,  MONTAŽA SANITARNE OPREME, VZDRŽEVANJE VODOVODNIH NAPRAV, SPAJANJE CEVOVODOV ZA ODVAJANJE ODPADNE VODE, ZAŠČITA OZ. IZOLAC...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioJ017935 - VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) V CENTRU ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA UNIVERZI V MARIBORU - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za določen čas, za čas trajanja projekta NOO - pilotni projekti UM za zelen in odporen preho, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN VODI FAZE DELOVNEGA PROCESA STROKOVNE SLUŽBE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN ŠTUDIJA TER VSEŽIVLJENJSK...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioJ017102 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V CENTRU ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA UNIVERZI V MARIBORU, PR DM: 35, ŠDM: 1001534 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. za določen čas, za čas trajanja projekta NOO - pilotni projekti UM za zelen in odporen preho, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI S STROKOVNEGA PODROČJA. SODELUJE, PRIPRAVLJA STALIŠČA IN DAJE STR...

. ingeniero de soldadura/ingeniera de soldaduraVODJA ENOTE MARIBOR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA ZA VARILSTVO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO BO VEZANO NA LABORATORIJSKO PREIZKUŠANJE, CERTIFICIRANJE, PORUŠNE IN NEPORUŠNE PREISKAVE ZVAROV, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VARILSKIH KADROV, KJER BO BISTVENA: -KOMUNIKACIJA S STRANK...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ ANGLEŠČINE - M/Ž. SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA JEZIKOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas  oz. 30. 6. 2023, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE ANGLEŠČINE, Kandidati morajo posredovati potrdilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu, potrdilo o spolni nedotakljivosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo, ...

. vendedor/vendedoraPRODAJNI SVETOVALEC, ŠENTILJ - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG: IZVAJANJE AKTIVNE PRODAJE IN SVETOVANJE STRANKAM V TRGOVINI IN NA BLAGAJNI, NAROČANJE, PREVZEMANJE, SEZNANJANJE IN PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO TER VNOS PODATKOV V RAČUNALNIK, OPRAVLJANJE DNEV...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA TOVORNEGA VOZILA Z NEVARNIM BLAGOM, POLNJENJE IN PRAZNJENJE CISTERNE, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN OSTALA DELA, KI SODIJO ZRAVEN., ADR IZPIT ZA CISTERNE, KODA 95, IZHODIŠČE VOŽENJ JE V RUŠAH, GRE ZA ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ PAPIRJA IN KARTONA, V ZALOŽNIŠTVU IN TISKARSTVU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, opravljanje manj zahtevnih (enostavnih) del na strojih v skladu z usposobljenostjo, nalaganje mate...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER-PROGRAMER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Izvajanje obdelav na CNC strojih (HURCO),samostojno branje 2D načrtov določanje optimalnega postopka obdelav,merska samokontrola obdelovancev,programiranje in vodenje sestav po operacijah, , dopoldan

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI., Nudimo: stimulativno plačilo, urejeno delovno okolje, ustaljen kolektiv,..Pogoji za zaposlitev: poznavanje trendov v kulinariki, osebna urejenost, čistost, veselje do opravljanja tega poklica, osno...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioJ017102 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) (SLUŽBA ZA FINANCE, PLAN IN ANALIZO UM), PR DM: 35, ŠDM: 1001532, ZA DOLOČEN ČAS ENEGA (1) LETA, S POSKUSNIM DELOM TREH (3) MESECEV, S POLNIM DELOVNIM ČASOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE ZAKONOV IN PREDPISOV S PODROČJA SVOJEGA DELA. SODELOVANJE PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE RAZISKOVALNEGA DELA. DELITEV IN NAKAZILA SREDSTEV ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNO DEJA...

. cantantePEVEC V OPERNEM ALI KONCERTNEM ZBORU - ALT - M/Ž. ZBOROVSKI PEVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje začasno odsotne zaposlene (materinski in starševski dopust), polni delovni čas, 40, POJE, PLEŠE IN IGRA MANJŠE SOLISTIČNE PEVSKE VLOGE, KI SO PREDVIDENE V ZBOROVSKEM PARTU IN V OPERNEM ZBORU V UPRIZORITVAH, KONCERTIH, PRIREDITVAH...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, PRODAJANJE VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV IN BLAGA V POSLOVNIH PROSTO...

. especialista en estrategias de expansión y diversificación de empresasSTROKOVNI SODELAVEC V PRODAJI NA PODROČJU BIOTEHNOLOGIJ - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJNE METODE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TRŽENJE STORITEV IN PRODUKTOV INFINITE D.O.O.  NA PODROČJU BIOTEHNOLOGIJ - TESTIRANJA DOLGOROČNE VARNOSTI MATERIALOV, PRIPRAVA TRŽNIH ANALIZ IN SPREMLJANJE AKTUALNEGA GLOBALNEGA RAZVOJA IN TRŽEN...

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · 16 · < · 18 · >>