Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

523 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 8):

Página: 8

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. DO VRNITVE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI; - ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE PRI IZVA...

. arquitecto de sistemas de TIC/arquitecta de sistemas de TICORGANIZACIJSKO-INFORMACIJSKA DELA I. (50010) - M/Ž. ARHITEKT INFORMACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELAVEC ZAČETNIK I (10001) USPOSOBITEV ZA PROJEKTANT INFORMACIJSKIH SISTEMOV I (50010), INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE. AKTIVNO ZNANJE TUJEGA JEZIKA (ANG -NEM),

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NABAVA, POPIS IN IZDAJA MATERIALA. SKRB ZA ORODJE IN DELOVNO OPREMO (PREGLED, LAŽJA POPRAVILA). PRIPRAVA ORODJA IN DELOVNE OPREME ZA ZAPOSLENE. ODPRAVA DELOVNIH SKUPIN, KI GREDO NA TEREN. , DELO NI FIZIČN...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC I - ENOTA PESNICA - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ, ZAHTEVNEJŠO POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREML...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ŠOLSKO SVETOVALNO DELO, Pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenske...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, HIŠNIŠKA DELA, VZDRŽEVANJE STAVB IN OPREME., Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Potrdila...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)- ENOTA MARIBOR CENTER - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV, SODELO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - ŠIFRA 4018 - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I, II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA. VZDRŽEVANJE VOZILA. DOSTAVLJANJE, PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAG...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATER PPD1 (E018019) - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA INTENZIVNI ENOTI BOLNIŠKEGA ODDELKA -ZDRAVLJENJE V SKLADU S STROKOVNIMI SMERNICAMI, UPOŠTEVAJOČ PACIENTOVE POTREBE, ETIČNA NAČELA, ZAKON O DUŠEVNEM ZDRAVJU IN ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH, -TIMSKI...

. psicólogo clínico/psicóloga clínicaSPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE - M/Ž. KLINIČNI PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO DELO PRI DOLOČANJU IN IZVAJANJU DIAGNOSTIČNIH IN DIFERENCIALNO DIAGNOSTIČNIH, TERAPEVTSKIH IN REHABILITACIJSKIH POSTOPKOV V AMBULANTNI IN HOSPITALNI DEJAVNOSTI, -USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO SODELO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU BLAGA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED VOZILA IN DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA VOZILA NA NAKLAD, KONTROLA PRI NAKLADANJU, ZAVAROVANJE TOVORA NA VOZILU, VOŽNJA V SKLADU S PREDPISI, PRIPRAVA VOZILA NA RAZKLAD, , dopoldan

KUHAR IV J034030 - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI IN NAPITKOV, KI SO KULINARIČNO USTREZNI, PRIPRAVA ARTIKLOV IN NJIHOVIH KOLIČIN ZA PRIPRAVO OBROKA, -PRIPRAVA JEDI ZA POGOSTITVE IN SEMINARJE, OBČASNA POMOČ PRI PRIPRAVI DIET, -PREDPRIPRAVA ŽIVIL ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC STROJA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PRIPRAVO IN PREDELAVO MATERIALA, PRAVILEN NAKLAD/RAZKLAD, SORTIRANJE IN LOČEVANJE MATERIALA, DROBEN ODKUP, ITD., UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM, ZAŽE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA IN SKRB ZA TEŽKA MOTORNA VOZILA, KOT SO TOVORNJAKI Z ALI BREZ PRIKOLICE, ZA PREVOZ BLAGA, TEŽKIH MATERIALOV NA KRATKE ALI DOLGE RAZDALJE, (B) DOLOČANJE NAJBOLJ USTREZNE POTI, (C) ZAGOTAVLJANJE, DA JE BLA...

. ingeniero civil/ingeniera civilVODJA MONTAŽE - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA NA GRADBIŠČIH, VODENJE GRADBENE KNJIGE IN GRADBENEGA DNEVNIKA, USKLAJEVANJE DELOVNEGA PROCESA IN VSA DELA PO NAVODILIH NAREDE...

OSEBNI ASISTENT INVALIDNI OSEBI - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNI ASISTENT ZA NUDENJE POMOČI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH, NEGI, GOSPODINJSTVU, SPREMSTVU IN KOMUNIKACIJI, STOPNJA IN VRSTA IZOBRAZBE ZA TO DELOVNO MESTO NI POMEMBNA. DELO NA DOMU UPO...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TEŽKE IN LAHKE GRADBENE MEHANIZACIJE, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZILA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA,  VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL,  OPRAVLJANJE MANJŠIH V...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, PISARN, SANITARIJ, HODNIKOV, STOPNIŠČ, GARDEROB IN V PRALNICI ZABOJEV. UREJANJE OKOLJA POSLOVNIH OBJEKTOV, OPRAVLJANJE DRUGIH USTREZNIH DEL PO NAVODILIH NEPOSREDNEGA VODJE SKLADNO ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosBOLNIŠKI STREŽNIK - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI KOPANJU, UMIVANJU, BRITJU, OBLAČENJU, OBRAČANJU, HIDRIRANJU, HRANJENJU STANOVALCEV, SKRB ZA STANOVALČEVO OKOLICO, empatija do starejših, fleksibilnost, psihična stabilnost, komunikativnost,

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - NOČNI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE V NEČISTEM DELU, EVISCERACIJI, PAKIRNICI, RAZREZU, SKLADIŠČIH, POSEBNEM PROGRAMU, PROIZVODNJI KLOBAS, PRI IZDELKIH Z DODANO VREDNOSTJO (RAŽNJIČI, MARINIRANO MESO), PRALNICI EMBALAŽE, PRALNICI PERILA, TPK,...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaSKLADIŠČNI MANIPULANT - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE IN RAČUNALNIŠKO SLEDENJE BLAGA V SKLADIŠČU, KOLIČINSKO PREVERJANJE STANJE BLAGA, RAZKLADANJE IN NAKLADANJE BLAGA, ODPREMLJANJE BLAGA, ROČNA IN STROJNA MANIPULACIJA VSEH VRST MATERIALOV V SKLADIŠČ...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSVETOVALEC - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, OPR...

VARILEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ORODJA IN MATERIALA, PRIPRAVLJANJE IN OBDELOVANJE POLIZDELKOV IN ELEMENTOV ZA VARJENJE ALI MONTAŽO PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, MONTIRANJE ELEMENTOV IN SESTAVLJANJE SKLOP...

MEHANIK 1 - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AVTOMEHANIČNIH IN AVTOELEKTRIČARSKIH OPRAVIL V DELAVNICI, IZVAJANJE TESTIRANJ V DELAVNICI, OBČASNO IZVAJANJE VARNE, PRAVOČASNE IN KAKOVOSTNE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, IZVAJAN...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ – REGALNA SKLADIŠČA; BRANJE ELEKTRO NAČRTOV MONTAŽA, SESTAVA IN PRIKLOP ELEKTRO OMAR POLAGANJE KABLOV DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA, ,

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaREZILEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZREZOVANJE VSEH VRST KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, PROFILOV, PLOČEVINE Z APARATOM ZA AVTOGENO REZANJE, SORTIRANJE RAZREZANEGA MATERIALA, ITD., UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM,

. técnico de electrónica naval/técnica de electrónica navalSERVISER AVTOPRALNIH SISTEMOV - M/Ž. MEHANIK ELEKTRONSKIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE AVTOPRALNIH SISTEMOV PO SLOVENIJI; MONTIRANJE NOVIH AVTOPRALNIC; DEMONTIRANJE;  OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENIH, ŽELJENE IZKUŠNJE NA PODROČJU SERVISIR...

. ferrallistaMONTER JEKLENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA KOVINSKIH ELEMENTOV, OBLAGANJE S PLOČEVINO, MONTAŽA ZAKLJUČKOV, VSA DODATNA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., POZNAVANJE BRANJA NAČRTOV, dopoldan

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK STROJNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE TOVORNIH VOZIL Z DVIGALOM IN PRIKLOPNIKOM, SKRB ZA KAKOVOSTNI IN KOLIČINSKI PREVZEM/ODDAJO MATERIALA, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PRIPRAVO IN PREDELAVO MATERIALA, UPRAVLJANJE VILIČARJA, ITD., UPRA...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OSEBNA POMOČ GIBALNO OVIRANI OSEBI, POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, POMOČ PRI SPREMSTVU, POMOČ PRI VZPOSTAVLJANJU SOCIALNIH STIKOV, PRIPRAVA POROČIL, POMOČ PRI KOMUNIKACIJI, OSTALA DELA PO ...

Más empleos: << · 4 · 6 · < · 8 · > · 10 · 13 · >>