Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

666 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialINDUSTRIJSKI MEHANIK - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN CENTRIRANJE PLINSKIH, VODNIH IN PARNIH TURBIN TER VGRADNJA DELOV TURBIN V ELEKTRANE V SKLADU S SPECIFIKACIJAMI. ROČNA IN MEHANSKA OBDELAVA DELOV MED MONTAŽO (BRUŠENJE, CENTRIRANJE,...). INDUST...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK KAMIONA V NOTRANJEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU NA DOMAČIH RELACIJAH. PREVZEM BLAGA, NAKLAD, RAZKLAD. NADZOR NAD PREVZEMOM, NAKLADOM, RAZKLADOM. UREJANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE. DOSTAVA BLAGA, RAZKLAD IN NADZOR RAZ...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA VARILSKIH DEL NA CEVEH IN JEKLENIH KONSTRUKCIJAH PO VSEH POSTOPKIH, MONTAŽNI VARI. VARENJE CEVI IZ JEKLA IN NEŽELEZNIH KOVIN V DELAVNICI ALI NA GRADBIŠČU., OBSEŽNA PRAKSA NA MONTAŽNIH DELIH. OBSEŽNE IZKUŠNJE IN PRAKSA ...

. representante comercialKOMERCIALIST - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVA TRGA, ISKANJE NOVIH KUPCEV, SPOZNAVANJE PROIZVODNEGA PROGRAMA, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA KALKUALACIJ, PRIPRAVA POGODB, SPREJEM IN OBDELAVA NAROČIL, SPREMLJANJE REALIZACIJE NAROČIL. REŠEVANJE REKLA...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KLJUCAVNICARSKIH DEL PRI OPREMLJANJU TRAFO OHIŠIJ, VGRADNJA KOVINSKE OPREME, VGRADNJA PREDELNIH STEN. SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE KLJUCAVNICARSKIH DEL PRI SESTAVI CELIC, APARATOV, PRIPRAVA BAKRA, MONTA...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaPRODAJNI PREDSTAVNIK ZA PODROČJE LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROKOVNA IN PROFESIONALNA SKRB ZA ZADOVOLJSTVO NAŠIH KUPCEV IN DOBAVITELJEV V SKLADU S STRATEGIJO PODJETJA, USKLAJEVANJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI PRODAJNIMI PREDSTAVNIKI TER DRUGIMI ODDELKI, PRIP...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC PLAZMESKEGA REZALNIKA - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Z UPORABO MOSTNEGA DVIGALA NALAGANJE PLOČEVINE NA REZALNO MIZO, IZBIRANJE USTREZNEGA REZALNEGA PROGRAMA GLEDE NA DELOVNEN NALOG, NADZOR KVALITETE REZA, RAZVRŠČANJE ODREZANIH POZICIJ., Zmožnost dela v timu...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO –TEHNIČNIH POSEGOV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VIZ...

VARILEC - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE VARILSKIH POSTOPKOV, ZAHTEVANO VARJENJE KOTNIH IN SOČELNIH VAROV, POZNAVANJE TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV VARJENJA KOTNIH IN SOČELNIH VAROV, BRANJE VARILNIH PLANOV IN TEHNOLOŠKIH NAVODIL, OBVLADOVANJE PRIKLO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE STROKOVNEGA DELA V OKVIRU ZDRAVSTVENO-NEGOVALNE ENOTE, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE REZULTATOV ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE IN O...

. operador de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocemento/operadora de máquinas para elaborar prefabricados de hormigón o fibrocementoDELAVEC V PROIZVODNJI URBANE OPREME - M/Ž. BETONER, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVA IN SESTAVLJANJE KALUPOV, VLIVANJE BETONA, KONČNA OBDELAVA IZDELKOV, UPRAVLJANJE STROJEV, UPRAVLJANJE VILIČARJA, ZLAGANJE IZDELKOV, PAKIRANJE, DOSTAVA IN MONTAŽA NA TERENU., ZAŽELJEN SMISEL ZA DELO Z ROČNI...

. técnico de laboratorio de industrias químicas/técnica de laboratorio de industrias químicasTEHNIK KONTROLE KAKOVOSTI V OBRATNEM LABORATORIJU - M/Ž. TEHNIK ZA KEMIJO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE ANALIZ VZORCEV POLIZDELKOV IN KONČNIH IZDELKOV,- EVIDENTIRANJE REZULTATOV,- IZDELAVA ENOSTAVNIH POROČIL,- NADZOR NAD DELOM V LABORATORIJU IN NAD ARHIVSKIM SKLADIŠČEM,- ČIŠČENJE TESTNIH APARATUR,- OSTALA DE...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaVIŠJI SVETOVALEC ZA PRORAČUN, FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve javnega uslužbenca na delovno mesto., polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH - SOCIALNO VARSTVENI PROGRAM VARNA HIŠA MARIBOR - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE PROGRAME, IZVAJANJE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE IN SOCIALNE PREVENTIVE, VODENJE INDIVIDUALNEGA NAČRTOVANJA, SKUPINSKEGA IN SKUPNOSTNEGA DELA, SODELOVANJE Z Z...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - ENOTA MARIBOR TEZNO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SKRB ZA CELOSTNO STROKOVNO OBRAVN...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC (ŠIFRA DM: 113) V ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVNE ENOTE PTUJ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ...

PEK - M/Ž. PEKI, SLAŠČIČARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SUROVIN IN TESTA, TEHTANJE IN KONTROLA TEŽ IZDELKOV. OBDELAVA IN OBLIKOVANJE TESTA, PEČENJE IZDELKOV, ZLAGANJE IZDELKOV, PAKIRANJE IZDELKOV, ČIŠČENJE STROJEV IN DELOVNEGA PROSTORA, FIZIČNA MOČ, FIN PR...

. médico especialista/médica especialistaVIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE PPD1/ ZDRAVNIK SPEC. INTERNE MEDICINE PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG S STROKOVNEGA SPECIALISTIČNEGA PODROČJA, ZNANJE NEFROLOGIJE ALI ENDOSKOPIJE PREBAVNEGA TRAKTA. KANDIDATI MORAJO ZRAVEN POGOJEV DOLOČENIH Z ZAKONOM, IZPOLNJEVATI POSEB...

. cocinero/cocineraKUHAR – ROGAŠKA SLATINA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REGENERIRANJE IN SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCAP, ORGANIZIRANJE DELA, DELITEV MALIC, SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., ustrezna izobrazba: kuhar ali gostinski/živilski tehnik, izkušnje na podobnih delovn...

. director de contabilidad/directora de contabilidadVODJA ODDELKA RAČUNOVODSTVA - M/Ž. VODJA RAČUNOVODSKE SLUŽBE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA DAVČNE BILANCE PO SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDIH, DOKONČNI OBRAČUN DAVKA IZ DOBIČKA ZA PRETEKLO LETO IN PRIPRAVA IZRAČUNOV ZA DOLOČITEV AKONTACIJ ZA PRIHODNJE LETO, OBRAČUN DDV (MESEČNO...

STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. PRAVNI STROKOVNJAKI, D. N., poskusno delo , Določen čas  oz. 31.12.2023, polni delovni čas, 40, KOT STROKOVNI SODELAVEC V ODDELKU PRAVO V SLUŽBI ZA PRAVNE ZADEVE IN KADRE BOSTE ODGOVORNI ZA DELOVNO-PRAVNA OPRAVILA IN ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI POSLOVANJA DELODAJALCA KOT TUDI POVEZANIH DRUŽB V SKUP...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadREFERENT ZA OBRAČUN PLAČ - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLE OBRAČUNOV, DOKUMENTOV, VODENJE EVIDENC, OBRAČUN PLAČ, VODENJE MESEČNE EVIDENCE UR, OSTALA DELA PO NAROČILU NADREJENEGA. DELO V PROGRAMU MINIMAX., Zaželene so izkušnje na sorodnem delovnem mestu,  od...

. responsable de recursos humanosSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) V TAJNIŠTVU UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR - M/Ž. SVETOVALEC ZA KADROVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN IZVAJA STROKOVNA IN OPERATIVNA DELA NA PODROČJU KADROVSKIH ZADEV. SODELUJE PRI POSTOPKIH SKLEPANJ DELOVNIH IN POGODBENIH RAZMERIJ. SESTAVLJA POGODBE IN ODLOČBE NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ. IZVAJ...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN NADZIRANJE PROJEKTOV NA NEMŠKO GOVOREČEM TRGU, KOMUNICIRANJE Z NEMŠKO GOVOREČIMI NAROČNIKI PREKO ELEKTRONSKE POŠTE IN TELEFONA, VODENJE EVIDENC IN DELOVNIH UR, PRIPRAVA PONUDB.  , Odlično poznavanje ...

. administrativo contable/administrativa contableKNJIGOVODJA - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V PROGRAMU MINIMAX. REK OBRAZCI. ODDAJA DDV. OSTALA KNJIGOVODSKA DELA. OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA. TEMELJITO POZNAVANJE PREDPISOV IN ZAKONOV S PODROČJA RAČUNOVODSTVA., Zaključena vsaj V. stopnja izobrazbe ustrez...

. empleado de contabilidad/empleada de contabilidadREFERENT ZA OBRAČUN PLAČ - M/Ž. URADNIK V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTROLE OBRAČUNOV, DOKUMENTOV, VODENJE EVIDENC, OBRAČUN PLAČ, VODENJE MESEČNE EVIDENCE UR, OSTALA DELA PO NAROČILU NADREJENEGA. DELO V PROGRAMU MINIMAX., Zaželene so izkušnje na sorodnem delovnem mestu, odl...

. empleado administrativo/empleada administrativaADMINISTRATOR - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN NADZIRANJE PROJEKTOV NA NEMŠKO GOVOREČEM TRGU, KOMUNIKACIJA Z NEMŠKO GOVOREČIMI NAROČNIKI PREKO ELEKTRONSKE POŠTE IN TELEFONA, VODENJE EVIDENC IN DELOVNIH UR, PRIPRAVA PONUDB., Odlično poznavanj...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN STREŽBA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV V KAVARNI IN SLAŠČIČARNI, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, SPREJEM NAROČIL, PRIPRAVA IN STREŽBA PRIGRIZKOV, STREŽBA SLADOLEDA, TIMSKO DELO, ČIŠČENJE IN UREJANJE DELOVNEGA OK...

SOCIALNA OSKRBOVALKA III - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL PRI ZAGOTAVLJANJU GOSPODINJSKE POMOČI UPORABNIKOM NA DOMU, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIAL...

SOCIALNA OSKRBOVALKA III - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL PRI ZAGOTAVLJANJU GOSPODINJSKE POMOČI UPORABNIKOM NA DOMU, IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 8 · 13 · >>