Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

364 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. limpiador doméstico/limpiadora domésticaSTREŽNIK/CA V ZDRAVSTVU - M/Ž. STREŽNIK BOLNIH NA DOMU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN PIJAČE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI (E037021) - ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE ZA VSE ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI V NEGOVALNI ENOTI, ORGANIZIRANJE, SODELOVANJE IN IZVAJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEG...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROJEKTANT 1 - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROJEKTIRANJE MANJ ZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH EE OBJEKTOV, IZDELOVANJE TEHNIČNIH POROČIL, SODELOVANJE PRI TIPIZIRANJU OPREME EE OBJEKTOV, IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL, SODELOVANJE PRI JA...

SAMOSTOJNI INŽENIR ŠTEVČNIH MERITEV - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE IN OVERJANJE MERILNIH NAPRAV, ZAJEMANJE, OBDELOVANJE, KONTROLIRANJE IN POSREDOVANJE ŠTEVČNIH PODATKOV VZDRŽEVANJA MERILNE OPREME, UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK IN POSTOPKOV DELA, SODELOVANJE PRI IZ...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, oz. do izpisa otroka, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, Zaželene delovne izkušnje, osnovno specialno pedagoško znanje. Priložit je potrebno overjeno potrdilo o izobrazbi, potrdilo ...

NAČRTOVALEC OMREŽJA 2 - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELOVANJE ELEKTROENERGETSKIH IN DRUGIH ANALIZ TER PRIPRAVLJANJE POROČIL; PRIPRAVA, OBDELAVA IN ANALIZA ENERGETSKIH PODATKOV ZA NAČRTOVANJE OMREŽIJ; SODELOVANJE PRI IZDELAVI TIPIZACIJ ZA OPREMO EE SIS...

UČITELJ (RAZREDNI) - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.08.2025, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA V PRILAGOJENEM IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU OŠ Z ENAKOVREDNIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM IN/ALI II. UČITELJ IN OPB,DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, IZVAJANJE NADSTANDARDNEGA PROGRAMA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE, NEPOSREDNO OKOLICO VRTCA, STEKLENE IN DRUGE POVRŠINE TER POHIŠTVO. ČISTI IN RAZKUŽUJE SANITARIJE TER JIH OSKRBUJE S SANITARNO-HIGIENSKIMI PRIPOMOČKI. PREVERJA A...

. electricistaELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJSKIH DEL NA OBJEKTIH (POLAGANJE KABLOV, MONTAŽA VTIČNIC, STIKAL, MONTAŽA LUČI IN OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE), Delo poteka na Ptuju in v Mariboru ter bližnji okolici. Če ste odgovorni...

. empleado de oficina/empleada de oficinaREFERENT (S ŠIFRO 39) V ODDELKU ZA UPRAVNE ZADEVE PROMETA - M/Ž. URADNIK ZA UPRAVNE EVIDENCE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE ODLOČB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ...

Más empleos: << · 3 · 4 · < · 6 · > · 9 · 13 · 21 · >>