Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

364 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 9):

Página: 9

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELUJE Z VZGOJITELJERM PRI IZVAJANJU VZGOJE, TER DRUGIH PROGRAMIH VRTCA,KI SO DOLOČENI Z LETNIM NAČRTOM DELA,SPREJEMA IN ODDAJA ORTOKE STARŠEM, SKRBI ZA IZVEDBO PREHRANE,UREJENOST OTROK,P...

. ingeniero civil/ingeniera civilSTROKOVNI SODELAVEC ZA GRADBENIŠTVO - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG IN STROKOVNO OBVLADOVANJE GRADBENIH ZADEV V SKUPINI PS. SODELOVANJE PRI PLANIRANJU VLAGANJ V OBJEKTE, OCENITEV OBJEKTOV PO TEHNIČNIH MERILIH IN VREDNOTENJE PLANIRANIH POSEG...

VODJA IZMENE - M/Ž. NADZORNIKI V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA IZMENE PRI PREDELOVANJU KOVINE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, NADZIRANJE IN MOTIVIRANJE DELAVCEV V IZMENI, IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, DNE...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaVZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV, POZNAVANJE DELOVANJA HIDRAVLIČNIH IN PNEVMATSKIH KRMILIJ, VSAKODNEVNA KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN NAPRA...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, V OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO, SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA DELO IN SPREJEM PACIENTOV, -SVETOVANJE PACIENTOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN MOŽNOST PREANALITSKIH VPLIVOV, -ZBIR...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST PEDIATRIJE, V OE VARSTVO OTROK IN MLADINE, SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREGLEDOV NA PRISOTNOST ALI ODSOTNOST TELESNIH ALI DUŠEVNIH BOLEZNI, POŠKODB ALI ANOMALIJ, PRESOJANJE STANJA PO PREGLEDU S POMOČJO MEDICINSKO - DIAGNOSTIČNIH SREDSTEV, SKRB ZA PREPREČEVANJE BOLEZNI...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC IV (I) V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREPROSTIH DEL VZDRŽEVANJA DELOVNIH PROSTOROV (ZGRADB, GRADBENE OPREME), INSTALACIJ IN NAPRAV (MEDICINSKIH, NEMEDICINSKIH) V ZAVODU, INSTALACIJ, POPRAVILA APARAT...

. auxiliar de enfermeríaZDRAVSTVENI TEHNIK / SREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU POKLICNIH AKTIVNOSTI V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI VSEH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCA. PRIPRAVA STANOVALCA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSE...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI MARIBORA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 10, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO. P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMISEL ZA DELO Z GIB...

. operador en instalaciones de producción de energía/operadora en instalaciones de producción de energíaUPRAVLJALEC ENERGETSKIH NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVEC ENERGETSKIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA TEHNIČNO PRIPRAVO, UPRAVLJANJE IN NADZOR ZA STABILNO OBRATOVANJE ENERGETSKIH NAPRAV, ČISTILNIH NAPRAV IN ČRPALIŠČ, UKREPA IN SANIRA MOTNJE V PRIMERU ZASTOJEV IN DRUGIH PREKINITEV OSKRBE ...

Más empleos: << · 5 · 7 · < · 9 · > · 12 · 16 · 23 · >>