Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

503 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 14):

Página: 14

. lencero/lenceraPRALEC - M/Ž. PRALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, - PRANJE POSODE, OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV, - DEZINFICIRANJE POSODE, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO CELOTNEGA DELOVNEGA PROCESA, - OSTALA DELA PO NAVODILIH VODJE. NUDIMO: - TRIIZMENSKO DELO - TAKOJŠNJA ZAPOSLITEV - ZAP...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI POSLKAVE - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, skrajšan delovni čas, 20, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA ČLOVEKA...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO Z VILIČARJEM-NAKLADANJE, RAZKLADANJE, PREVOZI, PRIPRAVA BLAGA ZA ODPREMO, NAKLADANJE BLAGA IN POVRATNE EMBALAŽE, RAZKLADANJE BLAGA (SUROVIN), PRAVOČASNI PREVZEMI BLAGA IZ PROIZVODNJE, KNJIŽENJE BLAGA IN USTREZN...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI LENARTA - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMIS...

VOZNIK-SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKLADIŠČNIK - ZLAGANJE BLAGA NA REGALE, PRIPRAVA BLAGA ZA DISTRIBUCIJO, INVENTURE, ETIKETIRANJE - DEKLARIRANJE, KONTROLA KOLIČIN PO DOBAVNICI. DELOVNI ČAS OD 6-14H ALI 8-16H, PROSTE S...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - TRANSPORT IN MANIPULIRANJE MATERIALOV IN KONČNIH IZDELKOV ZA NEMOTENO DELOVANJE LINIJ - IZVAJANJE INTERNEGA TRANSPORTA - PREVOZ MATERIALOV V IN IZ SKLADIŠČA - OSKRBA PROIZVODNIH LINIJ - UPRAVLJANJE VILIČARJA - VZDRŽ...

. cobrador de primas de seguros/cobradora de primas de segurosREFERENT IZTERJAVE NA TERENU (DETEKTIV) - M/Ž. IZTERJEVALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GRE ZA IZKLJUČNO TERENSKO DELO. OSEBA MORA BITI PRILAGODLJIVA, IZNAJDLJIVA, DINAMIČNA, ZELO RADA SE MORA VOZILI Z OSEBNIM VOZILOM.  , PRIJAVIJO SE NAJ SAMO KANDIDATI, KATERI SE VIDIJO V TEM DELU., giblji...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN DRUGI OPREMI, - IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH VZDRŽEVALNIH POSEGOV,- IZDELAVA IN MONTAŽA REZERVNIH DELOV ALI SKLOPOV STROJEV...

. empleado administrativo/empleada administrativaPRODUKTNI VODJA (50025) - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ADMINISTRATIVNO - STROKOVNA DELA I. (702102): opredeljevanje strategije trženja, pripravljanje in izvajanje marketinškega načrta - pospeševanje prodaje, spremljanje in razvijanje poslovanja z obstoječimi kupci t...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH POPRAVIL NA OBJEKTIH, NAPRAVAH IN OPREMI, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH POPRAVILIH, UREJANJE OKOLICE IN OBJEKTOV,...

. ayudante de apoyo al personal investigador universitarioSAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) - M/Ž. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. zaposlitev do 31. 8. 2025, polni delovni čas, 40, PROMOVIRA RAZISKOVALNO IN ZNANSTVENO DELO TER IŠČE IN NAVEZUJE STIKE Z BODOČIMI PARTNERJI V PROJEKTIH OZIROMA FINANCERJI TER PARTNERJI V TEKOČIH PROJEKTIH. IPRAVLJA ...

ASISTENT ZA DIGITALIZACIJO - M/Ž. ASISTENT ZA DIGITALNI MARKETING, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ASISTENT ZA DIGITALIZACIJO, KI DELUJE V SKLADU Z DRUŽBINO DIGITALNO, MARKETINŠKO IN PRODAJNO STRATEGIJO, JE ZADOLŽEN ZA POZICIONIRANJE ELPRO LEPENIK PRODUKTOV/STORITEV NA SPLETU (UPORABNIŠKA IZKUŠN...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PŠ OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI NAČRTOVANJU, IZVAJANJU IN PRIPRAVI VIZ DELA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, POVEZANIH Z DEJAVNOSTJO VRTCA, POMOČ PRI IZVAJANJU VIZ PROCESA, OSTALE DEJAVNOSTI VEZANE NA VIZ P...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA LOKALA - M/Ž. VODJA GOSTINSKEGA LOKALA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA ZA DELO, -PRIPRAVA IN SKRB ZA PROSTORE TER MIZE, STREŽBA GOSTOV, TOČENJE HLADNIH IN PRIPRAVA TOPLIH NAPITKOV, MEŠANJE PIJAČ, …  IZDAJA RAČUNOV,  SKRB ZA NAROČANJE IN PREVZEM BLAGA,  INVENTURA, PRIPRAVA URNIKOV...

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioJ017102 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) (CENTER ZA INFORMACIJSKI SISTEM), PR DM: 35, ŠDM: 1001537, ZA DOLOČEN ČAS, ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA NOO - PILOTNI PROJEKTI UM ZA ZELEN IN ODPOREN PREHOD V DRUŽBO 5.0. DO 31. 12. 2025 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do 31.12.2025, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE INFORMACIJSKIH ANALIZ IN PRIPRAVA SPECIFIKACIJ. PROUČUJE ZAHTEVE UPORABNIKOV IN IŠČE OZ. PREDLAGA OPTIMALNE REŠITVE. SODELUJE PRI PRILAGODITVAH OBSTOJEČEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA NO...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA GOSTINSKEGA LOKALA - M/Ž. VODJA GOSTINSKEGA LOKALA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZNANI KAVARNI V CENTRU MARIBORA IŠČEMO VODJO, KI JE VLJUDEN, KOREKTEN IN IMA PROFESIONALNI ODNOS DO GOSTOV IN ZAPOSLENIH. DELO VODJE BO OBSEGALO PRIPRAVO PLANOV DELA ZAPOSLENIH, NADZOR NAD DELOM ZAPO...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV ZA OTROKE, UČENCE IN DELAVCE ZAVODA TER DRUGE OBROKE PO NAVODILU VODSTVA ZAVODA, DNEVNO VODENJE EVIDENCE ŠTEVILA IZDANIH OBROKOV, DNEVNO VODENJE EVIDENCE NABAVLJENIH IN PORABLJENIH ŽIVIL, DNEVNO ČIŠČENJE IN VZDRŽ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAKLADA IN PREGLED BLAGA, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, SKLADIŠČENJE BLAGA NA OZNAČENA MESTA, OZNAČEVANJE IN DEKLARIRANJE BLAGA, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE DELOVNEGA MESTA TER DELOVNEGA OKOLJA, , dvoizmensko

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II (I) - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. vrnitve dolgotrajno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH: OBLAČENJU, SLAČENJU, UMIVANJU, HRANJENJU, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA POMOČ, ...

J017104 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012068, - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE IN ORGANIZIRA DELO V REFERATU ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE. IZDELUJE POROČILA IN PRIPRAVLJA GRADIVA ZA ŠTUDENTE IN ORGANE ČLANICE. ZBIRA, KOORDINI...

. vendedor de piezas de repuesto de automóviles/vendedora de piezas de repuesto de automóvilesPRODAJALEC REZERVNIH DELOV - M/Ž. PRODAJALEC AVTOMOBILSKIH REZERVNIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA REZERVNIH DELOV ZA OSEBNA VOZILA (POTREBNE IZKUŠNJE V PRODAJI), SVETOVANJE IN SEZNANJANJE KUPCEV S PONUDBO, PRIJAZNA KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, POSREDOVANJE INFORMACIJE O LASTNIH STO...

D017003 – UČITELJ VEŠČIN (KATEDRA ZA MEDICINO IN ŠPORT), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012101, (M/Ž). - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN SODELAVCI NA VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE REDNE ŠPORTNE VZGOJE, ORGANIZACIJA ŠPORTNIH DNI IN DRUGIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI TER DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI NA PREDMETNIH PODROČJIH, KI JIH POKRIVA PRI...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD017003 – UČITELJ VEŠČIN (KATEDRA ZA MEDICINO IN ŠPORT), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012527 - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 7, IZVAJANJE REDNE ŠPORTNE VZGOJE, ORGANIZACIJA ŠPORTNIH DNI IN DRUGIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI TER DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI NA PREDMETNIH PODROČJIH, KI JIH POKRIVA PRI DODIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V ZNANI KAVARNI V CENTRU MARIBORA IŠČEMO OSEBJE ZA STREŽBO. DELO OBSEGA STREŽBO PIJAČ, SKRB ZA UREJENOST LOKALA, SKRB ZA ZADOVOLJSTVO GOSTOV., KOMUNIKATIVNOST, PRIJAZNOST, UREJENOST, SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA., dvoizmensko

. mecánico electricista/mecánica electricistaSERVISER ROČNEGA ORODJA - M/Ž. SERVISER ELEKTRIČNIH NAPRAV IN OPREME, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE ELEKTRIČNEGA, AKU IN PNEVMATSKEGA ORODJA, POSTAVLJANJE DIAGNOZE, UGOTAVLJANJE STANJA POŠKODB ALI NAPAK TER PROUČITEV TEHNIČNE IN TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE IN TEHNIČNIH NAVODIL, ...

SISTEMSKI TEHNIK - INŽENIR (DEL. MESTO V MARIBORU) - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODPORA UPORABNIKOM NA DALJAVO, INSTALACIJA IN VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME, VZPOSTAVITEV IN ADMINISTRIRANJE RAČUNALNIŠKE OPREME TER STREŽNIŠKE INFRASTRUKTURE MS, , dopoldan

SODELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. MIZARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROIZVODNJA OKEN, VRAT, ALU-STEKLENIH FASAD IN DRUGIH MONTAŽNIH ELEMENTOV IZ ALUMINIJA, Izobrazba ni merodajna, prednost imajo tehniški poklici (strojniki, orodjarji, mizarji, serviserji ipd.) Zahtevana je natančnost samos...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UREJANJE ZADEV OB PREJEMU BLAGA V SKLADIŠČE  IN IZDAJI IZ SKLADIŠČA, VODENJE USTREZNE SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE – EVIDENC, KONTROLA KOLIČINE IN KVALITETE PRI PREVZEMIH IN IZDAJAH BLAGA, MANIPULACIJA Z BLAGOM V SKLA...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC III (DRSALIŠČE) - M/Ž. OSKRBNIK - VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, - SPREMLJANJE IN OBVEŠČANJE STANJA OBJEKTOV, NAPRAV, POSLOVNIH PROSTOROV IN PREVOZNIH SREDSTEV - ČIŠČENJE PROSTOROV, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV - UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaELEKTRO INŽENIR - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE GRADBIŠČ, PRIPRAVA GRADBENE KNJIGE, PRIPRAVA DOKUMENTOV, OBRAČUNSKIH KNJIG., delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogojznanje angleščine ali nemščine zaželeno, ni pa pogoj, dopoldan

Más empleos: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · >>