Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

523 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 14):

Página: 14

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH IN ZASEBNIH PROSTOROV, ORGANIZACIJA DEL, SKRB ZA DOBAVO IN DOSTAVO MATERIALA., GIBLJIV DELOVNI ČAS, DELO NA PODROČJU PODRAVSKE REGIJE, ZAHTEVAN OSEBNI PREVOZ., gibljiv/nestalen urnik

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJICA / VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece oz. od 1.5.2022 do 31.8.2022, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA ZA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU. OPRAV...

DISPONENT - PROMETNIK - ORGANIZATOR TRANSPORTA - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE PREVOZOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU; DELO SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA, POSREDOVANJE IN PRODAJA POSAMEZNIH PREVOZOV; ORGANIZACIJA NAVADNIH IN ADR PREVOZOV; SPR...

. director del departamento de investigación y desarrollo/directora del departamento de investigación y desarrolloH019008 - ZNANSTVENI SVETNIK, M/Ž, ŠDM 2009745 - M/Ž. MENEDŽER ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ, poskusno delo , Določen čas, 19 mesecev oz. do 31.12.2023, skrajšan delovni čas, 8, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO. ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE, NAČRTOVANJE IN SPREMLJANJE DELA PRI RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI (V OKVIRU RAZISKOVALNE OZ. PROGRAMSKE SKUPI...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE POMOČ PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMIČNIM I...

. consultor empresarial/consultora empresarialUSKLAJEVALEC OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA NA PODROČJU IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE, ORGANIZACIJA NADOMEŠČANJA ODSOTNIH ASISTENTOV, SVETO...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - SKLADIŠČNIK - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO PONUJA: KOREKTEN ODNOS DELO V IZKUŠENEM, PRIJAZNEM IN ENERGIČNEM KOLEKTIVU PRILOŽNOST ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE ZNOTRAJ PODJETJA PRILOŽNOST ZA OSEBNI IN KARIERNI RAZVOJ,  MOŽNOST NAPREDOVANJA PO PLAČI IN P...

. director de restaurante/directora de restauranteVODJA LOKALA BODIFIT CAFFE - M/Ž. VODJA GOSTINSKEGA LOKALA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ZA DELO, SKRB ZA UREJENOST LOKALA, STREŽBA GOSTOV, MEŠANJE IN PRIPRAVA PIJAČ, SKRB ZA NAROČANJE IN PREVZEM BLAGA, INVENTURA, PRIPRAVA URNIKOV DELA, PRIDOBIVANJE IN UVAJANJE USTREZNEGA KADRA....

BOLNIČAR NEGOVALEC I-NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OSKRBE UPORABNIKOV IN POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI UPORABNIKOV, OPAZOVANJE STANJA UPORABNIKOV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU, VKLJUČNO S TRANSFERJI, POMOČ UPORABNIK...

. técnico de reparación de equipos de hardware de ordenadores/técnica de reparación de equipos de hardware de ordenadoresSERVISER STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME - M/Ž. SERVISER IKT OPREME, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SERVIS STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME NAMESTITVE, NASTAVITVE OPERACIJSKEGA SISTEMA, PROGRAMOV, OMREŽJA, NAMESTITVE DIGITALNIH POTRDIL VZDRŽEVANJE PODATKOVNIH BAZ IN PROGRAMSKE OPREME, dobro poznavanje MS operac...

F024001 BOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. nadomeščanje odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV Z ZDRAVSTVENO NEGO III IN IV; OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU AKTUALNIH POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI  ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV V SKLADU S POKLICNIMI KOMPETENCAMI, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, OPAZOVANJE STANJA STANOVALCEV, DOKUMENTIRANJE IN POR...

NATAKAR – PRODAJALEC NA BS MOL SLOVENSKA BISTRICA - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, STREŽBA V DNEVNEM BARU, IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE, PONUJAJNJE IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM V TRGOVINI, SVETOVANJE PRI PRODAJI, DELO NA BLAGAJNI, POMOČ V AVTOPRALNICI, VESELJE DO STREŽBE V BARU, PRODA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV,  UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE POMOČ PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMIČNIM IN ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, Osebna pomoč uporabniku: izvajanje osebne nege in druga osebna pomoč uporabniku; pomoč v gospodinjstvu; pomoč pri komunikaciji; spremstvo; pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu;...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK V SOCIALNEM VARSTVU - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV, POMOČ PRI UREJANJU STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV,  POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE NEGE STANO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II / SREDNJI ZDRAVSTVENIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA TIMA V ČASU DELOVNE IZMENE, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POTREB STANOVALCEV, UVAJANJE NOVIH DELAVCEV V DELO IN SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZO...

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31.12.2022, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA, ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME, PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN ŽIVIL, PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA, VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA DELOVNEM MESTU, UPOŠTE...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaRAZVOJNI INŽENIR - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOJ IZDELKOV IN KOMPONENT TER NJIHOVA UVEDBA V REDNO PROIZVODNJO 3D, MODELIRANJE IZDELKOV, IZDELAVA 2D TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, IZDELAVA PROTOTIPOV, UVAJANJE NOVIH MATERIALOV IN IZBOLJŠANJE TEHNOL...

. ortoprotésicosZOBOTEHNIK / ZOBOTEHNICA - M/Ž. TEHNIK ZA ZOBNO PROTETIKO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA FIKSNIH ZOBOTEHNIČNIH NADOMESTKOV., USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE ZOBOTEHNIK. Zobotehnik / zobotehnica z znanjem in izkušnjam iz izdelave kovinsko-porcelanskih prev...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POD NADZOROM MENTORJA IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL, - PROMOCIJA DODATNIH ARTIKLOV, - VNOS PODATKOV POD NADZOROM MENTORJA, - AŽURNO SPREJEMANJE TEL...

. ingeniero civil/ingeniera civilRAZVOJNI TEHNOLOG V LIMBUŠU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE NOVOSTI S PODROČJA TEHNOLOGIJE, UGOTAVLJANJE MOŽNOSTI UPORABE NOVIH ZNANSTVENIH DOSEŽKOV, IZDELAVA RAZVOJNEGA PROGRAMA IN NOVIH REŠITEV KONSTRUKCIJE, TEHNOLOGIJE IN NJEGOV...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA RAZREZ PLOČEVINE - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, LASERSKI RAZREZ RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE IN AVTOGENI (PLAMENSKI) RAZREZ PLOČEVINE, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE, LASTNOSTI RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE, NALAGANJE...

. coordinador de montaje de maquinaria/coordinadora de montaje de maquinariaPLANER - M/Ž. PLANER MATERIALA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PROIZVODE PLANE, RAZPISUJE PLANSKE NALOGE IN SPREMLJANJA ZALOGE POLIZDELKOV TER GOTOVIH IZDELKOV, SPREMLJA POTEK PROIZVODNJE IN UKREPA V PRIMERU UGOTOVLJENIH ODSTOPANJ, VODI EVIDENCE, IZDELUJE ANALIZE IN...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR NAD UPRAVLJANJEM IN ODPRAVA NAPAK NA TP POSTAJAMI IN DRUGIMI ENERGETSKIMI NAPRAVAMI, NADZOR NAD UPRAVLJANJEM IN ODPRAVA NAPAK NA SISTEMU OGREVANJA, HLAJENJA IN KLIMATSKIH NAPRAV, NADZ...

STROKOVNI SODELAVEC I - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE IN SODELOVANJE PRI PROJEKTIH NA JAVNI ŽELEZNIŠKI INFRASTRUKTURI (JŽI); KOORDINIRANJE IN PLANIRANJE DEL Z IZVAJALCI TER IZVAJANJE NADZORA NAD IZVAJANJEM DEL; STROKOVNO SODELOVANJE PRI PRI...

INŽENIR II. - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA DELOVNIH OPRAVIL V PROCESIH IN POSTOPKIH IZ DELOVNEGA  PODROČJA, PRIPRAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG, POSTOPKOV IN UKREPOV ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE DEL, IZDELOVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE IN NAVODI...

VZDRŽEVALEC I. - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA OBJEKTIH, STROJIH, VOZILIH IN NAPRAVAH, OBČASNO VODENJE DELOVNE SKUPINE, UPRAVLJANJE Z DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN MEHANIZACIJO, UPOŠTEVANJE STANDARDOV KAKOVO...

TEHNIK I. - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE VEČJIH VZDRŽEVALNIH IN OSTALIH DEL TER ODPRAVLJANJE NAPAK NA NAPRAVAH, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH MERITEV IN PREIZKUŠANJ, UREJANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE NAPRAV, IZDELOV...

Más empleos: << · 7 · 10 · 12 · < · 14 · > · 16 · >>