Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

356 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 11):

Página: 11

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE TALNIH, NADTALNIH POVRŠIN, INVENTARJA, KOŠEV, STEKLENIH POVRŠIN TER DRUGIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE SLUŽBENIH VOZIL, ČIŠČENJE OKOLICE SMETNJAKOV IN DVORIŠČA, NANAŠANJE ZAŠČITNIH PR...

FARMACEVT III (I) - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN DRUGEGA BLAGA NA IN BREZ RECEPTA TER NA NAROČILNICE, SKUPAJ S SVETOVANJEM, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, IZVAJANJE FARMACEVTSKE SKRBI TER SVETOVANJE PRI SAMOZDRAVLJENJU, IZDE...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO UKREPA PRI NASTAJANJU NAPAK NA ELEKTRO IN STROJNIH INSTALACIJAH TER VODOVODNIH NAPRAVAH IN JIH REDNO VZDRŽUJE., Začasno povečan obseg dela., dvoizmensko

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE., Opravljen specialistični iz družinske medicine, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije.,

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE, ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIJATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE IN URGENTNE MEDICINE POD NADZOROM ZDRAVNIKA SPECIALISTA., Opravljen strokovni izpit iz zdravstvene dejavnosti, veljavna osnovna licenca Zdravniške zbornice Slovenije.,

. enfermero especializado en atención de urgencias/enfermera especializada en atención de urgenciasVOZNIK REŠEVALEC I - M/Ž. ZDRAVSTVENI REŠEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE SANITETNIH IN NENUJNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM, SPREMSTVO PACIENTA PRI NENUJNIH PREVOZIH, SKRB ZA USTREZNO NAMESTITEV IN VARNOST PACIENTA V VOZILU, IDR., Prijavi je potrebno priložiti: kopi...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA V DISPANZERJU ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA., Opravljen specialistični izpit s področja medicine dela, prometa in športa veljavn...

ZDRAVNIK SPECIALIST PULMOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE ZDRAVNIKA SPECIALISTA PULMOLOGIJE., Opravljen specialistični izpit s področja pulmologije, veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije.,

. cocinero/cocineraKUHAR IV - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA HRANE, KONČANA SREDNJA POKLICNA ŠOLA S PODROČJA GOSTINSTVA, GASTRONOMIJE ALI DRUGE PRIMERLJIVE SMERI, KUHAR, GASTRONOM. K VLOGI JE POTREBNO PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI IN POTRDILA O OBVEZNIH CEPLJENJIH PO ZAK...

. operador de proyección de abrasivos/operadora de proyección de abrasivosELOKSER II - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBEŠAL, PRIPRAV IN ORODIJ ZA NEMOTENO DELO, NALAGANJE TER RAZLAGANJE NA OBEŠALA, PAKIRANJE MATERIALA, NADZOR KAKOVOSTI SUROVIH IN ELOKSIRANIH IZDELKOV, MERJENJE IN EV...

Más empleos: << · 6 · 8 · 9 · < · 11 · > · 14 · 17 · 23 · >>