Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

660 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 20):

Página: 20

. soldador/soldadoraVARILEC TIG/E (141/111) ZA MONTAŽO CEVOVODOV - M/Ž. TIG-VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VARJENJE CEVNIH SISTEMOV PO NACRTIH. KVALITETNO VARJENJE (RENTGENSKIH VAR). VARJENJE RAZLICNIH MATERIALOV (FM1-3, FM5-6) IN V RAZLICNIH POLOŽAJIH. PRIPRAVA VAROV, KONTROLA KAKOVOSTI IN NAKNADNA OBDELAVA. , Zaželjena i...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - PSIHIATER - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, IZVAJA OPRAVILA IN NALOGE IZ SVOJE OSNOVNE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI V SKLADU Z OPISOM OPRAVIL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA, KI SO: SAMOSTOJNO IZVAJA VSA PRAVILA NA PODROCJU ZDRAVSTVENE DIAGNOSTIKE,...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODJA PROJEKTOV ZA INDUSTRIJSKE ELEKTRICNE SISTEME - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VODENJE PROJEKTOV INDUSTRIJSKIH ELEKTRICNIH SISTEMOV (MONTAŽA, VZDRŽEVANJE). KALKULACIJA CEN IN PRIPRAVA PONUDB. TEHNICNA IN KOMERCIALNA ODGOVORNOST ZA PROJEKT (KAKOVOST, STROŠKI, ROKI). ORGANIZIRANOST IN ...

. fontanero/fontaneraMONTER CEVI ZA DALJINSKO OGREVANJE - M/Ž. MONTER CEVI, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, PRIPRAVA IN POLAGANJE CEVI ZA DALJINSKO OGREVANJE. PREVOZ IN DVIŽNA DELA (NAKLADALNI ŽERJAV). BRANJE IN RISANJE NACRTOV PO IZOMETRIJI. , Izobrazba kovinarske smeri je zaželjena. Vecletne izkušnje pri montaži podzemnih cevo...

. fontanero/fontaneraSKUPINOVODJA ZA MONTAŽO CEVI - M/Ž. MONTER CEVI, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, TEHNICNA ODGOVORNOST ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH CEVOVODOV. NACRTOVANJE, VODENJE, KOORDINACIJA LASTNIH IN ZUNANJIH KADROV. UPOŠTEVANJE VARNOSTNIH PREDPISOV IN ZAGOTAVLJENJE KAKOVOSTI. KONTAKTNA OSEBA ZA...

. soldador de tuberías/soldadora de tuberíasCEVAR (MALI CEVOVOD - ERMETO) ZA CEVOVODE STROJEV/NAPRAV - M/Ž. CEVAR, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, STROJNA MONTAŽA PRI NAROCNIKU  (AGREGATI, PAPIRNI STROJI,...). IZDELAVA IN MONTAŽA MALIH CEVOVODOV PO NACRTU IN P&ID SHEMI (HIDRAVLICNE NAPELJAVE, MAZALNE CEVNE LINIJE). DELO S STROJEM ZA UPOGIBANJE CEVI (TUBOMAT). KONTROLA IN ...

PSIHOLOG III - PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo , Dolocen cas, 6 mesecev, polni delovni cas, 40, IZVAJA OPRAVILA S PODROCJA PSIHODIAGNOSTIKE, INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE PSIHOTERAPIJE OZIROMA REHABILITACIJE V OKVIRU SVOJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, SODELUJE Z VSEMI STROKOVNIMI ODDELKI V ZAVODU, VODI PREDPISANO STROKOVNO...

. cerrajero/cerrajeraTEHNICNI NACRTOVALEC SISTEMOV MOBILNE TELEFONIJE - M/Ž. KONSTRUKCIJSKI KLJUCAVNICAR, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, IZDELAVA OSNUTKOV IN IZVEDBENIH NACRTOV SISTEMOV MOBILNE TELEFONIJE (NOVOGRADNJA, PREDELAVA). IZDELAVA PODROBNIH NACRTOV JEKLENIH KONSTRUKCIJ IN SEZNAM KOSOV/DELOV. SAMOSTOJNO KONSTRUIRANJE NOSILNIH...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialINDUSTRIJSKI MEHANIK ZA MONTAŽO STROJEV - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, STROJNA MONTAŽA PRI NAROCNIKU (HLADILNE NAPRAVE, GENERATORJI, AGREGATI, ...). MONTAŽA SESTAVNIH DELOV IN SKLOPOV PO NACRTIH IN SEZNAMIH DELOV. KONTROLA IN BELEŽENJE KAKOVOSTI. , Izobrazba ko...

ELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, OBSEGA IZVAJANJE ELEKTRICNIH INŠTALACIJ, SISTEMOV IN NAPRAV V OKOLJIH INDUSTRIJSKIH OBMOCJA. ELEKTROMONTERJI SO ODGOVORNI ZA NAMESTITEV, POPRAVILO, NADGRADNJO IN ZAMENJAVO ELEKTRICNIH KOMPONENT TER ZAGOTAVLJANJE ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaSKUPINOVODJA ZA MONTAŽO ELEKTROINŠTALACIJ - M/Ž. SKUPINOVODJA ELEKTROMEHANIKOV IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, TEHNICNA ODGOVORNOST ZA MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE ELEKTRICNIH STROJEV IN NAPRAV. NACRTOVANJE, VODENJE, KOORDINACIJA LASTNIH IN ZUNANJIH KADROV. DELO V SKLADU Z USTREZNIMI NACIONALNIMI STANDARDI I...

VARILEC TIG/MAG (141/135) ZA IZDELAVO IN POPRAVILO INDUSTRIJSKIH REZERVOARJEV - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VARJENJE CEVI, INDUSTRIJSKIH REZERVOARJEV IN CISTERN PO SPECIFIKACIJAH IN RISBAH. VARJENJE RAZLICNIH MATERIALOV (FM1-3, FM5-6) IN V RAZLICNIH POLOŽAJIH. PRIPRAVA VAROV, KONTROLA KAKOVOSTI IN NAKNADNA OBDELAVA. , Zaželjena i...

. mecánico electricista/mecánica electricistaINDUSTRIJSKI ELEKTRICAR / VZDRŽEVALEC ELEKTRICAR - M/Ž. ELEKTROVZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, ELEKTRICNA VZDRŽEVALNA DELA (ISKANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK, POPRAVILA). UPOŠTEVANJE NORM IN STANDARDOV KVALITETE. , Izobrazba s podrocja elektrotehnike (elektrotehnika, merilna, krmilna in regulacijska tehnika). De...

. fontanero/fontaneraMONTER INDUSTRIJSKIH CEVI - M/Ž. MONTER CEVI, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, PRIPRAVA CEVNIH SISTEMOV PO RISBAH IN IZOMETRIJI. MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVOVODOV. OBDELAVA RAZLICNIH DIMENZIJ IN MATERIALOV. TLACNI PREIZKUSI IN SPLOŠNA KLJUCAVNICARSKA DELA. PRIPRAVA  SKIC IZOMETRIJE, DOKUMENTACIJA VARO...

MEDNARODNI VOZNIK BLAGA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLACILCEV, poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, NAKLAD, RAZKLAD IN PRETOVOR BLAGA, PREVOZ BLAGA PO EU DRŽAVAH, SKRB ZA OSNOVNA SREDSTVA PODJETJA, Opravljen/veljaven ADR izpit, gibljiv/nestalen urnik

. engrasador/engrasadoraMONTER/INDUSTRIJSKI MEHANIK ZA VZDRŽEVANJE INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VZDRŽEVANJE V INDUSTRIJSKIH PROIZVODNIH OBRATIH (KEMIJSKI, CEMENTNI, ELEKTRARNE...). PREGLEDI, VZDRŽEVANJE, MEHANSKA POPRAVILA IN VARJENJE. DEMONTAŽA IN MONTAŽA STROJEV, SEST...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasREFERENT V SPREJEMNI PISARNI - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, IZDAJANJE ODLOCB NA PREDPISANIH OBRAZCIH NA PRVI STOPNJI, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL...

UCITELJ ANGLEŠCINE IN NEMŠCINE - M/Ž. UCITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 10 mesecev, polni delovni cas, 40, POUCEVANJE ANGLEŠCINE IN NEMŠCINE TER DSP TER OSTALO PEDAGOŠKO DELO., OPRAVLJEN PAI IN STROKOVNI IZPIT. PO IZTEKU POGODBE O ZAPO...

. ingeniero mecatrónico/ingeniera mecatrónicaMEHATRONIK - M/Ž. INŽENIR MEHATRONIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, NASTAVLJANJE IN PROGRAMIRANJE VARILNIH ROBOTOV, SPREMLJANJE IN KONTROLA PARAMETROV, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE IN DIAGNOSTIKA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA VZDRŽEVANJE STROJEV V SKLADU Z IATF STANDARDOM, IZDELOVANJE NA...

. chapistaOBDELOVALEC KOVIN - KLEPAR - M/Ž. KLEPAR, poskusno delo 1 mesec, Dolocen cas, 3 mesece, polni delovni cas, 40, KLEPARSKA DELA V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI, BRUŠENJE IN POLIRANJE KABIN TER PRIPRAVA KABIN NA LAKIRANJE., Poznavanje delovanja razlicnih strojev in naprav; poznavanje hidravlicnih in pnevmatskih krmilj. Zaželeno znanje v...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, IZDELOVANJE PLANOV POPRAVIL; IZVAJANJE POPRAVIL IN REDNEGA VZDRŽEVANJA ORODIJ; IZDELOVANJE IN POPRAVLJANJE PRIPRAV; TESTIRANJE IN OPTIMIZIRANJE NOVIH ORODIJ IN PRIPRAV; IZVAJANJE POMOCI V PROIZVODNJI; CIŠCENJE I...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónTEHNOLOG PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNOLOG PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, IZDELOVANJE TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE (POSTOPKI, NAVODILA, PLANI …) IN KONSTRUIRANJE, IZDELOVANJE IN UPRAVLJANJE CNC PROGRAMOV, SODELOVANJE, UREJANJE IN USKLAJEVANJE VITKE PROIZVODNJE, SODELOVANJE PR...

ELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VEZAVA ELEKTRO OMARIC, VEZAVA IN NAPELJAVA KABLOV, VGRADNJA LUCI, STIKAL IN VTICNIC. DELO POTEKA V AVSTRIJI (DUNAJ), TEDENSKA MIGRACIJA- OD PONEDELJKA DO CETRTKA. UREJEN PREVOZ IN PRENOCIŠCE., , dopoldan

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC ZA POMOŽNA IN SPREMLJEVALNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAC, KRMIL IN TOBACNIH IZDELKOV, poskusno delo , Dolocen cas, 3 mesece, polni delovni cas, 40, SORTIRANJE IN ODVOZ ODPADNEGA MATERIALA IN EMBALAŽE, POMOC PRI VZDRŽEVALNIH DELIH NA OSNOVNIH SREDSTVIH IN OBJEKTIH, UREJANJE OKOLICE OBJEKTA, NALAGANJE I...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO, SLUŽBA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Dolocen cas  oz. nadomešcanje zacasno odsotnega delavca, polni delovni cas, 40, PRIPRAVA DELOVNIH PROSTOROV IN LABORATORIJSKEGA MATERIALA ZA DELO IN SPREJEM PACIENTOV, SVETOVANJE PACIENTOM GLEDE PRAVILNEGA ODVZEMA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN M...

. jefe de compras/jefa de comprasVZDRŽEVALEC VI (VODJA VZDRŽEVANJA) - M/Ž. REFERENT ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV, poskusno delo 3 mesece, Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, VZDRŽEVALEC VI (VODJA VZDRŽEVANJA) - NACRTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE IN KONTROLIRA DELO V CELOTNEM PODROCJU TEHNICNO-VZDRŽEVALNE SLUŽBE, ORGANIZIRA IN IZVAJA REDNO VZDRŽEVANJE IN POSKR...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Dolocen cas, 10 mesecev oz. DO 30. 6. 2024, skrajšan delovni cas, 30, NUDENJE FIZICNE POMOCI TEŽKO GIBALNO OVIRANEMU DIJAKU IN DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOŽIJO: - DOKAZILA O IZOBRAZBI,  - POTRD...

. barrendero/barrenderaKOMUNALNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA KOMUNALNA DELA, poskusno delo 1 mesec, Dolocen cas, 3 mesece, polni delovni cas, 40, VZDRŽEVANJE OBCINSKIH JAVNIH POTI IN OBCESTNE INFRASTRUKTURE, UREJANJE IN CIŠCENJE JAVNIH POVRŠIN, PEŠPOTI IN KOLESARSKIH STEZ, UREJANJE REKREACIJSKIH IN ŠPORTNIH ZELENIH POVRŠIN, UPRAV...

. especialista en financiación públicaSTROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROCILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1 - M/Ž. SVETOVALEC ZA JAVNA NAROCILA, poskusno delo , Nedolocen cas , polni delovni cas, 40, NACRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE POSTOPKA JAVNIH NAROCIL IN PRIPRAVLJANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE ANALIZ S PODROCJA JAVNIH NAROCIL, PRIPRAVLJANJE GRADIVA V SKLADU Z ZAKONODAJO - SODELUJE PRI...

. vendedor especializado en tejidos/vendedora especializada en tejidosPRODAJALEC/PRODAJALEC TEKSTILA - M/Ž. PRODAJALEC TEKSTILA, poskusno delo 3 mesece, Dolocen cas, 12 mesecev, polni delovni cas, 40, prodaja oblacil v trgovin z asortimanom za navtiko, oblacila in obutev, lokacija delovnega mesta je nakupovalno središce EUROPARK v  Mariboru, gre za slovensko blagovno znamko oblacil, delovni cas me...

Más empleos: << · 10 · 15 · 17 · 18 · < · 20 · > · >>