Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

652 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 22):

Página: 22

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 -II ZA RAZVOJNE PROJEKTE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO IN SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIVA IN VODENJE POTREBNIH EVIDENC, IZVAJANJE NAD...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA STROJEV, OPREME,  INSTALACIJ, VILIČARJEV, PRIPRAVA IN MONTAŽA ORODIJ NA STROJE IN SPROSTITEV SERIJE VEZANO NA MONTAŽO ORODJA, ČIŠČENJE ORODIJ (PESK...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC - HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, TEHNIČNA OPERATIVA - SERVIS: - UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV IN OPREME NA VSEH LOKACIJAH DRUŽBE IN OBJEKTOV V UPRAVLJANJU - OBEŠANJE ZASTAV - IZVAJANJE NOTRANJIH VZDRŽEVALNIH DEL - OSKRBOVANJE OBJEKTOV ...

. profesor de formación profesional/profesora de formación profesionalUČITELJ TEORIJE IN PRAKTIČNEGA POUKA S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA RAČUNALNIŠKIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE RAČUNALNIŠKIH PREDMETOV, TERORETIČNI DEL/PRAKTIČNI POUK Z ZNANJI S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA ALI INFORMATIKE AČO TELEKOMUNIKACIJ ALI ELEKTROTEHNIKE ALI MEHATRONIKE...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK BARVNIH KOVIN - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN IZDAJA REPROMATERIALOV IN OSTALEGA BLAGA, DELO Z VILIČARJEM IN MOSTNIM ŽERJAVOM, PO POTREBI OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL, PRIPRAVA, PREVIJANJE IN RAZREZ PLOČEVIN IN OSTALEGA MATERIALA, DELO NA UPOGIBNEM STROJU, ...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMEHANIK - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZAME DELOVNE NALOGE IN MATERIAL ZA DELO, PRIPRAVI PREDMETE DELA (MATERIAL, ORODJE, STROJE, PRIPRAVE) ZA DELO, IZVAJA RAZLIČNA PRIPRAVLJALA DELA V SKLADU Z DELOVNIM NALOGOM IN ...

STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH - PRIPRAVNIK - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE INDIVIDUALNIH NAČRTOV, ANALIZ TVEGANJA, INDIVIDUALNIH IN TIMSKIH OBRAVNAV TER VODENJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE PSIHOSOCIALNIH STORITEV NA TEMELJU ZADOVOLJEVANJA VSE...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasORGANIZATOR PREHRANE - M/Ž. ORGANIZATOR PREHRANE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 20, OSKRBOVALNO - PREHRANSKO DELO, Zaželene delovne izkušnje, overjeno potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo o nekaznovanju zoper spolno nedotakljivost.,

. responsable de salud y seguridadORGANIZATOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA - M/Ž. ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, skrajšan delovni čas, 20, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, USKLAJUJE, NADZORUJE DELO NA CELOTNEM PODROČJU ZDRAVSTVENO - HIGIENSKEGA REŽIMA, Zaželene delovne izkušnje, overjeno potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznova...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8.2024, polni delovni čas, 40, IZVAJA NEGO IN VARSTVO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, NADZOR NAD DIETAMI, SESTAVLJA DIETNE JEDILNIKE, DELI ZDRAVILA IN IZVAJA NADZOR NAD DAJANJEM ZDRAVIL, UREJA DOKUMENTACIJO IN...

. técnico consultor de explotaciones ganaderas/técnica consultora de explotaciones ganaderasPOMOČNIK VODJA FARME - TRNOVEC (NADOMEŠČANJE) - M/Ž. KMETIJSKI SVETOVALEC, ASISTENT, poskusno delo , Določen čas, 7 mesecev oz. zaključka porodniške odsotnosti sodelavke, polni delovni čas, 40, -POMOČ PRI VODJU IN ORGANIZACIJI  DELA ZA NEMOTEN PROCES VZREJE MATIČNIH JAT -NADOMEŠČA VODJO FARME V ODSOTNOSTI -SPREMLJA IN  NADZIRA PROCES VZREJE IN SK...

MONTER SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA OGRAJ NA TERENU, OPRAVLJANJE RAZNIH SKLADIŠČNIH DEL, SPREJEM IN IZDAJA REPROMATERIALOV IN OSTALEGA BLAGA, PRIPRAVA, PREVIJANJE IN RAZREZ PLOČEVIN IN OSTALEGA MATERIALA, DELO NA ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU 1 REDNI PROFESOR/ 2 IZREDNI PROFESOR / 3 DOCENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. oziroma od 1.10.2023 do 30.09.2024, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREDAVANJA IN PRAKTIČNE VAJE ENEGA ALI VEČ PREDMETOV PO PREDPISANEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU NA ODDELKU ZA ARHITEKTURO, KATEDRI ZA ARHITEKTURO IN KATE...

. asesor de orientación profesional/asesora de orientación profesionalJ017103 - SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II), ŠDM: 1001378, V KARIERNEM CENTRU - M/Ž. KARIERNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZ STROKOVNEGA PODROČJA. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. ODGOVARJA ZA ZAKONITO, PRAVILNO ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU 1 REDNI PROFESOR/ 2 IZREDNI PROFESOR / 3 DOCENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. oziroma od 1.10.2023 do 30.09.2024, skrajšan delovni čas, 20, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREDAVANJA IN PRAKTIČNE VAJE ENEGA ALI VEČ PREDMETOV PO PREDPISANEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU NA ODDELKU ZA PROMETNO INŽENIRSTVO VODI RAZISKAVE, PRIPRAVLJ...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU 1 REDNI PROFESOR/ 2 IZREDNI PROFESOR / 3 DOCENT - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. oziroma od 1.10.2023 do 30.09.2024, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA IN IZVAJA PREDAVANJA IN PRAKTIČNE VAJE ENEGA ALI VEČ PREDMETOV PO PREDPISANEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU NA ODDELKU ZA  GRADBENIŠTVO, KATEDRI ZA GRADBENE KONSTRUKCI...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesDELOVNI INŠTRUKTOR I - M/Ž. DELOVNI INŠTRUKTOR ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN ANALIZIRANJE DELA Z UPORABNIKI PRI ZAPOSLITVENEM PROGRAMU, UVAJANJE NOVIH OBLIK DELA IN ZAPOSLITVENIH POSTOPKOV, ZAGOTAVLJANJE MATERIALA IN PRIPOMOČKOV TER ...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC NA CSD - SKUPNA STROKOVNA SLUŽBA KRIZNI CENTER ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SKRB ZA CELOSTNO STROKOVNO OBRAVNAVO UPORABNIKOV (TIMSKO DEL...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I V SEKTORJU SKUPNE SLUŽBE - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE, USKLAJEVANJE, UVAJANJE ZAKONSKIH IN PODROČNIH PREDPISOV TER PRAVNE PRAKSE NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA, NAČRTOVANJE, OPERATIVNO IZVAJANJE IN VODENJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, VODENJE EVIDENC IN ARHI...

FINANČNIK VII/1 - SKUPNA SPLOŠNA SLUŽBA FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVRŠEVANJE RAČUNOVODSKIH IN FINANČNIH OPRAVIL, IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV ZAVODA, IZDELAVA POROČIL, PLANOV IN ANALIZ O...

BOLNIČAR NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, TRANSFER ZDRAVSTVENEGA MATERIALA IN STANOVALCEV, ..., ,

. metalúrgico/metalúrgicaPROCESNI TEHNOLOG I (50027), TEHNIČNO-STROKOVNA DELA I. (702304) - M/Ž. TEHNOLOG ZA METALURGIJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJANJE NOVE TER POSODABLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OBSTOJEČE TEHNOLOGIJE - IZVAJANJE PROCESNEGA RAZVOJA IN KONTROLE - IZVAJANJE NADZORA NAD DELOVNO OPREMO TER OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV - VODE...

Más empleos: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22