Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

582 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 16):

Página: 16

PODROČNI SVETOVALEC I - SVETOVALEC ZA PODROČJE VAVČERJEV - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBDELOVANJE VLOG IN/ALI ZAHTEVKOV ZA DODELITEV POMOČI V SKLADU Z ZAKONODAJO, Z VELJAVNIMI PREDPISI IN Z INTERNIMI KRITERIJI IN MERILI SKLADA, IZDELOVANJE PREDLOGOV ZA DODELITEV SREDSTEV V SKLADU Z JAVNIMI RAZPISI TER...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA. OPRAVLJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE STORITEV NAMENJENIH OSEBNI POMOČI UPORABNIKA, STORITEV NAMENJENIH POMOČI V GOSPODINJSTVU IN DRUGIH DNEVNIH OPRAVILIH, SPREMSTVO., Iščemo prijazno, zanesljivo in sočutno osebo, k...

STROKOVNJAK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN IZVEDBA KOMUNIKACIJSKIH NAČRTOV IN KAMPANJ, SODELOVANJE PRI PROJEKTIH NAROČNIKOV IZ PODROČJA INTERNEGA IN EKSTERNEGA KOMUNICIRANJA, UPRAVLJANJE STRANI NA DRUŽBENIH OMREŽJIH, SNOVANJ...

. diseñador gráfico/diseñadora gráficaGRAFIČNI OBLIKOVALEC - M/Ž. GRAFIČNI OBLIKOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KREATIVNO IN IZVEDBENO GRAFIČNO OBLIKOVANJE KORPORATIVNIH, PRODAJNO-PROMOCIJSKIH IN INTERNIH ARTIKLOV TER EMBALAŽE (OD IDEJNE ZASNOVE, PREKO VIZUALIZACIJE DO PREDSTAVITVE), SKRB ZA CELOSTNO VIZUALNO PODOBO BLAGO...

STROJNIK TGM - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJA DODELJEN STROJ GRADBENE MEHANIZACIJE (FINIŠER, VALJAR, VIBRO PLOŠČA), ODGOVARJA ZA STROJ, SKRBI ZA UREJENOST DODELJENEGA STROJA, VODI EVIDENCO OBRATOVALNIH UR IN EVIDENCO O POR...

. analista de riesgos en aseguradorasPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE Z SAMOSTOJNO DELO, PRIDOBIVANJE ZNANJ IN VEŠČIN POD NADZOROM STROKOVNEGA MENTORJA, iščemo komunikativno osebo  z željo po dinamičnem delovnem okolju, gibljiv/nestalen urnik

. técnico de mantenimiento de carreteras/técnica de mantenimiento de carreterasGRADBENI DELAVEC-ASFALTER - M/Ž. VZDRŽEVALEC CEST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREGLED IN ODSTRANITEV OVIR NA GRADBIŠČU, ZAVAROVANJE GRADBIŠČA, UPORABA ORODJA IN PRIPOMOČKOV ZA VARNO DELO, PRIPRAVA STIKOV ZA ASFALTIRANJE, POBRIZG MANJŠE POVRŠINE Z BITUMENSKO EMULZIJO, MAZANJE STIKOV, ROČNO VGRA...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosDIREKTOR PROJEKTOV – MARKETING IN PR - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GLAVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA BODO: VODENJE IN KOORDINIRANJE SODELAVCEV V EKIPI, VODENJE IN KREATIVNA ZASNOVA KOMUNIKACIJ TER OGLAŠEVALSKIH KAMPANJ, PRIPRAVA MARKETINŠKIH/KOMUNIKACIJSKIH STRATEGIJ IN PRED...

. especialista en publicidadMEDIJSKI PLANER / MEDIJSKA PLANERKA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROMOCIJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO IZKUŠENEGA MEDIJSKEGA PLANERJA ALI PLANERKO Z DOBRIM POZNAVANJEM MEDIJSKEGA TRGA NA PODROČJU BALKANA, ODLIČNIMI KOMUNIKACIJSKIMI SPOSOBNOSTMI IN UPORABO EXCEL-A, ZNANJEM ANGLEŠČINE IN POGOJNO ŠE ENEGA ...

. electricistaELEKTRIKAR - SERVISER - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA MANJŠE DEFEKTAŽE IN OGLEDE OPREME, PRIPRAVLJA IN SERVISIRA RAZNE ELEKTRO APARATE, TRANSPORTNE NAPRAVE IN DRUGO OPREMO. VEŽE STIKALNE OMARE IN PRIPRAVLJA ELEKTRO OPREMO ZA MONTAŽO NA TERENU. IZVAJA POPRAVILA, REMONTE...

. montador de casas prefabricadas/montadora de casas prefabricadasMONTER MOBILNIH HIŠ V PROIZVODNJI - M/Ž. MONTER MONTAŽNIH HIŠ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA LESENIH MOBILNIH HIŠ -  POLAGANJE PARKETA, STENSKE IN TALNE KONSTRUKCIJE, VGRAJEVANJE OKEN, MONTAŽO FASADE, IPD. DELO POTEKA V PROIZVODNJI, OBČASNO NA TERENU., , dopoldan

. pintor de vehículos/pintora de vehículosLIČAR - M/Ž. LIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MOKRO BARVANJE, PRIPRAVA IZDELKOV PRED BARVANJEM (OBEŠANJE, ČIŠČENJE, ZAŠČITA), SKRBNO RAVNANJE S SREDSTVI IN ORODJI, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA MESTA, OPRAVLJANJE TEDENSKIH VZDRŽEVALNIH DEL PO PLANU VZDRŽEVANJA,...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilTEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHNIK ZA TERENSKE MERITVE, TERENSKE PREISKAVE IN LABORATORIJSKO DELO ZA PODROČJE BETONOV IN KONSTRUKCIJ.SKRB ZA OPREMO IN APARATURE. SODELOVANJE PRI IZDELAVI STANDARDNIH POROČIL. DELOVNO MESTO JE V ST ...

. ingeniero civil/ingeniera civilOPERATIVNI VODJA GRADBIŠČ - DELO V TUJINI - LIBIJA - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPERATIVNO VODENJE GRADBIŠČ ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, RAZSOLJEVALNIH NAPRAV IN KOTLOVSKIH POSTROJENJ (OBJEKTOV), NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA NA GRADBIŠČIH , KOORDINA...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL PRI PALETIRANJU IN SORTIRANJU BLAGA IZ PROIZVODNJE, OPRAVLJANJE VSEH DRUGIH DEL V SKLADIŠČU, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SISTEMA HACCP, OPOZARJANJE NA NAPAKE PRI SPRE...

. coordinador de montaje de maquinaria/coordinadora de montaje de maquinariaTEHNOLOG V PROIZVODNJI - M/Ž. PLANER MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNOLOŠKA OBDELAVA PREJETIH NAROČIL Z VIDIKA POTRJEVANJA ROKOV DOBAV GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVE PROIZVODNE KAPACITETE TER RAZPOLOŽLJIVOSTI MATERIALOV, KREIRANJE POTREB PO MATERIALIH / KREIRANJE NABAVNIH NAROČIL, KREIRAN...

. mayoristaKOMISIONAR - M/Ž. POSREDNIK ZA TRGOVINO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST KOMISIONOV, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH VILIČARSKIH DEL V SKLADIŠČU, PREVZEM IN SKLADIŠČENJE BLAGA IZ PROIZVODNJE, OPOZARJANJE NA NAPAKE PRI SPREJEMU IN PREDAJI BLAGA TER USKLAJEVANJE LE TEH, ...

. ingeniero civil/ingeniera civilPROJEKTANT V ODDELKU KONSTRUKCIJE V LIMBUŠU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IZVEDBENIH NAČRTOV LESENIH MONTAŽNIH HIŠ, IZDELAVA KONSTRUKCIJSKE DOKUMENTACIJE, DELO V PROGRAMIH AUTOCAD, HSBCAD IN PODOBNIH, SODELOVANJE PRI RAZVOJNIH PROJEKTIH, SODELOVANJE S PROJE...

. capturador avícola/capturadora avícolaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PERUTNINARSKA DELA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. MOŽNOST PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA V PROCESU PROIZVODNJE  VEŠANJE PERUTNINE NA ZAČETKU PROIZVODNE LINIJE IN PREVEŠANJE PIŠČANČJIH TRUPOV KONTROLA KLANJA PREBIRANJE IN ZBIRANJE DRO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - NOČNI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. MOŽNOST ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE V NEČISTEM DELU, EVISCERACIJI, PAKIRNICI, RAZREZU, SKLADIŠČIH, POSEBNEM PROGRAMU, PROIZVODNJI KLOBAS, PRI IZDELKIH Z DODANO VREDNOSTJO (RAŽNJIČI, MARINIRANO MESO), PRALNIC...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC- PRALEC ZABOJEV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, PISARN, SANITARIJ, HODNIKOV, STOPNIŠČ, GARDEROB IN V PRALNICI ZABOJEV. UREJANJE OKOLJA POSLOVNIH OBJEKTOV, PRANJE EMBALAŽE, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME, , dvoizmensko

. supervisor de producción de industria de la madera/supervisora de producción de industria de la maderaDELOVODJA - V LOVRENCU NA POHORJU - M/Ž. DELOVODJA LESARSTVA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE PROIZVODNEGA PROCESA V SVOJI SKUPINI, RAZPOREJANJE DELA IN DAJANJE NAVODIL ZA DELO, PROUČEVANJE PROIZVODNO-TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, DELOVNIH NAČRTOV IN DELOVNIH NALOGOV TER SEZNANJANJE SODELAVCEV V SVO...

SKRBNIK STRANK V RAČUNOVOSKEM SERVISU - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, RAČUNOVODSKA OBDELAVA POSLOVNIH DOGODKOV , PRIJAVE IN ODJAVE DELAVCEV, OBRAČUN OSEBNIH DOHODKOV , SKRB ZA STRANKE, ZAŽELJ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Določen čas  oz. nadomeščanje odsotne delavke, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Mariboru. Pri prijavi navedite številko oglasa. D...

AVTOMEHANIK V ODDELKU OSEBNIH VOZIL - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI MOTORNIH VOZIL IN KOLES, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAHTEVNA AVTOMEHANSKA DELA, SPCIALISTIČNA AVTOMEHANSKA DELA ZA KATERE JE POSEBEJ USPOSOBLJEN, DIAGNOSTIKA S POMOČJO DIAGNOSTIČNIH NAPRAV, ENOSTAVNA AVTOELKTRIKARSKA DELA, , dopoldan

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraD010001 ASISTENT V NAZIVU ASISTENT Z DOKTORATOM/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT ZA PREDMETNO PODROČJE ELEKTRONIKA IN TELEKOMUNIKACIJE V LABORATORIJU ZA MIKRORAČUNALNIŠKE SISTEME - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVA...

. ingeniero civil/ingeniera civilRAZVOJNI TEHNOLOG V LIMBUŠU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE NOVOSTI S PODROČJA TEHNOLOGIJE, UGOTAVLJANJE MOŽNOSTI UPORABE NOVIH ZNANSTVENIH DOSEŽKOV, IZDELAVA RAZVOJNEGA PROGRAMA IN NOVIH REŠITEV KONSTRUKCIJE, TEHNOLOGIJE IN NJEGOVO TOLMAČENJ...

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadTEHNOLOG KAKOVOSTI - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE KONTROLE SPOSOBNOSTI IN STABILNOSTI PROCESA TER IZDELKA,IZDELOVANJE KONTROLNE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE VZORČNE IN IZHODNE KONTROLE, KONTROLIRANJE MERILNIH NAPRAV IN MERILNIH PRI...

ČISTILEC/-KA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN DROBNEGA ORODJA, LIKANJE DELOVNE OBLEKE, , dopoldan

Más empleos: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · 18 · >>