Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

535 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 17):

Página: 17

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 10, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA, PREDAVANJE IN VAJE, PRI PREDMETU EKONOMIJA IN EKONOMIKA, EKONOMIKA IN PODJETNIŠTVO., Izvolitev v ustrezni naziv, za ustrezno predmetno področje. Zahtevana smer izobrazbe po Klasi...

. profesor de educación superior/profesora de educación superioraD019001 VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž. VISOKOŠOLSKI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA PROCESA, PREDAVANJE IN VAJE, PRI PREDMETU ORGANSKA SINTEZA IN ORGANSKA ANALIZA, Izvolitev v ustrezni naziv, za ustrezno predmetno področje. Zahtevana smer izobrazbe po Klasius P: 5-Te...

. personal directivo de la administración públicaNARAVOVARSTVENI SVETOVALEC - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 1.6.2024, polni delovni čas, 40, GLEJTE OBJAVO NA SPLETNI STRANI: HTTPS://ZRSVNVARSTVONARAVE. SI/AKTUALNO/RAZPISI/. KANDIDATE OBVEŠČAMO, DA JE CELOTNO BESEDILO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA Z...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20, NAROČANJE, PREVZEMANJE IN PRODAJANJE BLAGA, VODENJE BLAGAJNE, UREJANJE PRODAJALNE IN PRIPADAJOČIH PROSTOROV, SVETOVANJE STRANKAM, SODELOVANJE V POSTOPKIH REŠEVANJA REKLAMACIJ. , Delo se bo opravljalo v naši...

. físico/físicaRAZVOJNIK ZA PROTOTIPIRANJE MIKROOPTIČNIH SISTEMOV - M/Ž. FIZIK, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI RAZVOJU KOMPAKTNIH MIKROSKOPOV, PROTOTIPIRANJE S 3D TISKOM IN LITOGRAFIJO, DELO V OPTIČNEM LABORATORIJU, TESTIRANJE LASTNOSTI PROTOTIPOV, NAČRTOVANJE OPTIČNIH PRENOSNIH FUNKCIJ, NAČRTOVANJE, SPREML...

MONTER - KLJUČAVNIČAR - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA IN VODENJE MANJŠIH SKUPIN, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE MONTAŽNIH IN KLJUČAVNIČARSKIH DEL, MONTAŽA IN SERVISIRANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJ, DELO JE V TUJIN...

. ingeniero industrial/ingeniera industrialVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V PROIZVODNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V PROIZVODNJI, -KONTROLIRANJE IZVAJANJE PROIZVODNEGA PLANA, -RAZPOREJANJE ZAPOSLENIH NA DELOVNA MESTA, -PRIPRAVA TEDENSKIH/MESEČNIH/LETNIH PLANOV PROIZVODNJE -PR...

J035067 - TEHNIČNI DELAVEC V (I) - M/Ž. VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SKRBI ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME ZA PEDAGOŠKI PROCES (OZVOČENJE, PROJEKTORJI, GRAFOSKOPI). VZDRŽUJE OPREMO, OPRAVLJA OBČASNE SERVISE IN SAMOSTOJNO OPRAVLJA POPRAVILA OPREME. FOTOGRAFIRA, SNEMA DO...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2024, polni delovni čas, 40, SVETOVALNI DELAVEC IZVAJA DEJAVNOSTI NA SREDNJI ŠOLI. V OKVIRU NALOG ZLASTI:  SVETUJE IN NUDI POMOČ DIJAKOM PRI REŠEVANJU UČNIH, VEDENJSKIH IN DRUGIH OSEBNOSTNIH TEŽAV, OPRAVLJA NEP...

TEHNIČNI DELAVEC - VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE - RAČUNALNIŠKI TEHNIK - M/Ž. VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE, poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. 1.10.2023 do 31.8.2024, polni delovni čas, 40, VZDRŽUJE UČNO TEHNOLOGIJJO ZAVODA, SKRBI IN ODGOVARJA ZA PRIMERNO TEHNIČNO UREJENOST IN NEMOTENO DELOVANJE UČNE TEHNOLOGIJE IN OPRAVLJA DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, K...

DRŽAVNOTOŽILSKI PRIPRAVNIK (ZPDI) - M/Ž. ODVETNIKI, TOŽILCI, PRAVOBRANILCI, poskusno delo , Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA OSNUTKE TOŽILSKIH AKTOV POD MENTORSTVOM DRŽAVNEGA TOŽILCA, SPREMLJA OBRAVNAVE,... , PODROBEN OPIS DEL IN NALOG JE OPREDELJEN V 13. ČLENU PRAVILNIKA O DRŽAVNOTOŽILSKEM PRIPRAVNIŠTVU (URADNI LI...

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER-POMOČNIK - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 13 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI IN SESTAVLJANJU POSAMEZNIH ELEMENTOV PRI PREZRAČEVALNIH NAPRAVAH, TER POMOČ PRI VGRAJEVANJU SKLADNO Z NAČRTI. POMOČ PRI MONTERSKIH DELIH V OKVIRU VZDRŽEVANJA, POMOČ PRI...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC NA DRŽAVNEM TOŽILSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI DRŽAVNI TOŽILEC, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITEV, SPREJEMANJE NA ZAPISNIK OVADB IN DRUGIH VLOG POD VODSTVOM IN NAROČILU DRŽAVNEGA TOŽILCA,.....

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKE OPREME V ZAHTEVANEM PROGRAMSKEM JEZIKU, TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME TER UVAJANJE UPORABNIKOV , SKRB ZA KVALITETNO IN PRAVILNO DELOVANJE IZDELANE APLIKATIVNE P...

. supervisor de mantenimiento de vehículos/supervisora de mantenimiento de vehículosSERVISNI SVETOVALEC - M/Ž. AVTOSERVISNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPREJEM AVTOMOBILOV NA SERVIS ALI KLEPARSKO LIČARSKO POPRAVILO, VODENJE EVIDENC DELA MEHANIKOV, PRIPRAVA IZVEDBA DELOVNEGA NALOGA IN IZDAJA RAČUNA, STATISTIKE POVEZANE S SERVISOM, NAROČANJE ITD., ,

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJA DODELJEN STROJ GRADBENE MEHANIZACIJE (FINIŠER, VALJAR, VIBRO PLOŠČA), ODGOVARJA ZA STROJ, SKRBI ZA UREJENOST DODELJENEGA STROJA, VODI EVIDENCO OBRATOVALNIH UR IN EVIDENCO O POR...

. desarrollador de software/desarrolladora de softwareRAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME - M/Ž. PROGRAMER, RAZVIJALEC PROGRAMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKE OPREME V ZAHTEVANEM PROGRAMSKEM JEZIKU , TESTIRANJE PROGRAMSKE OPREME TER UVAJANJE UPORABNIKOV , SKRB ZA KVALITETNO IN PRAVILNO DELOVANJE IZDELANE APLIKATIVNE P...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, PRODAJA SVEŽIH IN PAKIRANIH IZDELKOV, RAZPOREDITEV BLAGA Z ZADOSTNO KOLIČINO, ŠTETJE IN POPIS ZALOG, SKRB ZA HIGIENSKE STANDARDE. DELOVNO MESTO - TRGOVINA LA TURKA SHOP., Zaželene izkušnje v prodaji živilskih artiklov ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NUDENJE POMOČI MLAJŠEMU MOŠKEMU S CEREBRALNO PARALIZO IN GIBALNIMI OVIRAMI, KI UPORABLJA INVALIDSKI VOZIČEK, ŽIVI V SKUPNEM GOSPODINJSTVU S STAŠI. GRE ZA NUDENJE POMOČI PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH...

. supervisor de mantenimiento de vehículos/supervisora de mantenimiento de vehículosSERVISNI SVETOVALEC - M/Ž. AVTOSERVISNI SVETOVALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEM AVTOMOBILOV NA SERVIS OZIROMA NA KLEPARSKO ALI LIČARSKO POPRAVILO, VODENJE EVIDENC, PRIPRAVA DOKUMENTOV IN SESTAVLJANJE DELOVNEGA NALOGA Z RAČUNOM ITD., , dopoldan

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA VARILSKIH DEL NA CEVEH IN JEKLENIH KONSTRUKCIJAH PO VSEH POSTOPKIH, MONTAŽNI VARI. VARENJE CEVI IZ JEKLA IN NEŽELEZNIH KOVIN V DELAVNICI ALI NA GRADBIŠČU., OBSEŽNA PRAKSA NA MONTAŽNIH DELIH. OBSEŽNE IZKUŠNJE IN PRAKSA ...

. soldador de tuberías/soldadora de tuberíasCEVAR - M/Ž. CEVAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA CEVI ZA MONTAŽO (PREOBDELAVA CEVI). REZANJE IN PRIPRAVA CEVI ZA VARENJE PO SPECIFIKACIJAH (IZOMETRIČNE RISBE). DOBRO POZNAVANJE BRANJA IN PO POTREBI SPREMENITI (PRI IZDELAVI) IZOMETRIČNE RISBE. VGRADNJA HIDRAVLIČNIH IN PNE...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialINDUSTRIJSKI MEHANIK - M/Ž. MEHANIK INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN CENTRIRANJE PLINSKIH, VODNIH IN PARNIH TURBIN TER VGRADNJA DELOV TURBIN V ELEKTRANE V SKLADU S SPECIFIKACIJAMI. ROČNA IN MEHANSKA OBDELAVA DELOV MED MONTAŽO (BRUŠENJE, CENTRIRANJE,...). INDUST...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO-MONTERSKA-INSTALACIJSKA DELA NA INDUSTRIJSKIH ELEKTRO OMARAH, ELEKTRO-PRIKLJUČNA DELA, BRANJE ELEKTRO NAČRTOV, SESTAVA IN OŽIČENJE INDUSTRIJSKIH ELEKTRO OMAR. KABLIRANJE IN MONTAŽA KABELSKIH KANALOV. PRIKLOP EL.MOTO...

UPRAVLJALEC NAPRAV - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, obešanje izdelkov, barvanje izdelkov, snemanje izdelkov..., pripravljenost na učenje, ročne spretnosti, slovenski jezik, delo v treh izmenah, večizmensko

. técnico de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionado/técnica de calefacción, ventilación, refrigeración y aire acondicionadoMONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV TER KLIMATSKIH NAPRAV - M/Ž. MONTER PREZRAČEVALNIH IN KLIMATIZACIJSKIH SISTEMOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA PREZRAČEVALNIH ELEMENTOV IN NAPRAV TER KLIMATSKIH NAPRAV. DELO SE IZVAJA PO SLOVENIJI, PREDVSEM NA OBMOČJU VZHODNE SLOVENIJE.DELO POTEKA V DOPOLDANSKEM ČASU., , dopoldan

. almacenero de fábrica de calzado/almacenera de fábrica de calzadoBLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž. BLAGOVNI MANIPULANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL IN NALOG NA PODROČJU SKLADIŠČENJA.   PRIPRAVI PROIZVODE ZA MANIPULIRANE IN SKLADIŠČENJE.   PRIPRAVI BLAGO ZA NAKLAD IN RAZKLAD.   IZVAJANJE SKLADIŠČENJA BLAGA.   IZVEDE POSTOPEK O...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK KAMIONA V NOTRANJEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU NA DOMAČIH RELACIJAH. PREVZEM BLAGA, NAKLAD, RAZKLAD. NADZOR NAD PREVZEMOM, NAKLADOM, RAZKLADOM. UREJANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE. DOSTAVA BLAGA, RAZKLAD IN NADZOR RAZ...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK KAMIONA V NOTRANJEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVOZ BLAGA V CESTNEM TOVORNEM PROMETU NA DOMAČIH RELACIJAH. PREVZEM BLAGA, NAKLAD, RAZKLAD. NADZOR NAD PREVZEMOM, NAKLADOM, RAZKLADOM. UREJANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE. DOSTAVA BLAGA, RAZKLAD IN NADZOR RAZ...

. director de centro de llamadas/directora de centro de llamadasVODJA IN/ALI AGENT V KLICNEM CENTRU - M/Ž. VODJA KLICNEGA CENTRA, PRODAJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KONTAKTIRANJE IN SVETOVANJE  NAŠIM OBSTOJEČIH KUPCEM PREHRANSKIH DOPOLNIL, ZAŽELEJENE IZKUŠNJE V TELEFONSKI PRODAJI PREHRANSKIH DOPOLNIL TER/ ALI VODENJE KLICNEGA CENTRA, dopoldan

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · < · 17 · >>