Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

569 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 17):

Página: 17

. director de producto turístico /directora de producto turísticoVIŠJI SVETOVALEC ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA - M/Ž. SVETOVALEC ZA TURIZEM, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRAD...

UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA. - M/Ž. UČITELJI RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 15, UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA., PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM IN DOKAZILI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ODDATI PO POŠTI. POTREBNO PRILOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU, KI NE SME BI...

. representante comercialKOMERCIALIST V TRGOVINI Z INSTALACIJSKIM MATERIALOM - M/Ž. KOMERCIALIST NA TERENU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POZNAVANJE INSTALACIJSKEGA MATERIALA, DELO NA TERENU, ISKANJE NOVIH KUPCEV., Poznavanje instalacijskega materiala, dobra komunikacija s strankami in sodelavci, samoiniciativa,..., dvoizmensko

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI. - POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE.  - ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, DELOVNIH SREDSTEV IN PROSTOROV.  - OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE IN DELITEV HRANE, , dvoizmensko

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU ZA UPOGIBANJE PLOČEVINE - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPOGIBANJE PLOČEVINE S POMOČJO HIDRAVLIČNEGA UPOGIBNEGA STROJA, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE LASTNOSTI RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE, PRIPRAVA MATERIALA...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST V LOGISTIKI - M/Ž. UPRAVLJAVEC VILIČARJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVZEM, SKLADIŠČENJE IN ODPREMA IZDELKOV. TRANSPORTIRANJE IN MANIPULIRANJE MATERIALOV IN IZDELKOV ZA POTREBE STRANK (INTERNIH IN EKSTERNIH). KONTROLA VOZNIKOV IN VOZIL V SKLADU S PREDPISI O VARSTVU PRI DELU....

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ NEMŠKEGA JEZIKA - M/Ž. UČITELJ NEMŠČINE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 18, VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO Z UČENCI IN DRUGA DELA PO NAVODILU VODSTVA ZAVODA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT, VESELJE DO DELA Z UČENCI, ODGOVORNOST, ZANESLJIVOST, SAMOSTOJNOST PRI DELU,

RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2022, skrajšan delovni čas, 20, SPODBUJANJE IN USMERJANJE IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV ZA UPORABO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, OBVEŠČANJE O NOVOSTIH NA PODROČJU IKT, POMOČ PRI UPORABI I...

TAJNICA - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TAJNIK IMA ŠIROKO PODROČJE DELA IN OPRAVLJA RAZLIČNE DELOVNE NALOGE. SPREJEMA OBISKOVALCE, POSLOVNE PARTNERJE IN Z NJIMI POSLOVNO KOMUNICIRA. KOMUNICIRANJE POTEKA TUDI PO TELEFONU. TELEFONSKE KLICE PREUSMERJA OZIRO...

MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA. - NADZOR NAD  MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKIH, ZDRAVIL IN MATERIALA ZA IZVAJANJE ZN, - KOORDINIRANJE DELA V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, ...

LIKALEC - M/Ž. LIKALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - pranje, likanje in zlaganje perila, oblačil, tkanin in podobnih predmetov v pralnici, - ročno čiščenje, -  ročno in strojno krpanje, -urejanje in čiščenje strojne opreme in delovnega prostora, - izvajanje del, ki so po...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, priložiti dokazila o izobrazbi (strok. izpit, diploma, vloge poslati po pošti),

SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV (ROMSKI POMOČNIK) - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNI V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM UČENCEV ROMOV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO IN V SKUPNOST UČENCEV V ZAVODU, TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ZAVODA IN PO NA...

ŽIVILSKI DELAVEC III. M/Ž - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA DELA V PAKIRNICI, POSEBNEM PROGRAMU, PROIZVODNJI KLOBAS, PRI IZDELKIH Z DODANO VREDNOSTJO (RAŽNJIČI, MARINIRANO MESO), OBEŠANJE KLOBAS,...

STROKOVNI KOORDINATOR - M/Ž. SVETOVALEC IN KOORDINATOR ZA DELO V POŠTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. 31.12.2024, polni delovni čas, 40, STROKOVNO KOORDINIRANJE IN UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI TER SVETOVANJE NA PROCESNEM PODROČJU DELA UPRAVLJANJA POSLOVNE MREŽE POGODBENIH POŠT, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIR...

STROKOVNI DELAVEC V - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROGRAMOV UGM (KOORDINACIJA, PRIPRAVA PROSTOROV), OBVEŠČANJE O PROGRAMIH, KI JIH IZVAJA UGM (SPLET, DRUŽABNA OMREŽJA, PRIPRAVA BESEDIL...

ČISTILEC - NOČNI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE V NEČISTEM DELU, EVISCERACIJI, PAKIRNICI, RAZREZU, SKLADIŠČIH, POSEBNEM PROGRAMU, PROIZVODNJI KLOBAS, PRI IZDELKIH Z DODANO VREDNOSTJO (RAŽNJIČI,...

STROKOVNI SODELAVEC V - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PROGRAMOV UGM (PRIPRAVA PROSTOROV, OPREME, OBVEŠČANJE,...), DELO V MUZEJSKI TRGOVINI, VAROVANJE RAZSTAVNEGA PROSTORA, DOKUMENTIRANJE, VODEN...

KNJIGOVODJA I - M/Ž. KNJIGOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE OBŠIRNIH, POPOLNIH PODATKOV, EVIDENC IN DOKUMENTOV O FINANČNIH TRANSAKCIJAH PO KNJIGOVODSKIH PREDPISIH, PRIPRAVLJANJE FINANČNIH POROČIL ZA DOLOČENA OBDOBJA, PREVZEMANJE, KONTROLIRANJE, OBDELOVANJE, KONTIRAN...

SOCIALNI DELAVEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI,..., preizk...

ZDRAVNIK NA ODDELKU ZA PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE - M/Ž. ZDRAVNIK Z OPRAVLJENIM PRIPRAVNIŠTVOM, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA NA ODDELKU ZA PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE, ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU (SOBNI ZDRAVNIK) ALI (VIŠJI) ZDRAVNI...

PRODAJA IN TRŽENJE STORITEV T-2 - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, PRODAJA IN TRŽENJE STORITEV T-2, DELO ZAJEMA DELO S STRANKAMI V POSLOVALNICI T-2 IN  PRODAJO PREKO TELEFONA (OBVEŠČANJE OBSTOJEČIH IN NOVIH STRANK O PONUDBI T-2)., Urejenost, komunikativnost, prodajna ...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I (F025009) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV; IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z Z...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI MARIBORA- M/Ž - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO IPD., D. N., poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISITENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA ČLO...

ČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 24, ZAPOSLIMO RESNO, ODGOVORNO IN ZANESLJIVO OSEBO ZA REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH, SKLADIŠČNIH IN PISARNIŠKIH PROSTOROV V POPOLDANSKEM DELOVNEM ČAS...

VRTNAR - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA PRSTI, RAVNANJE PRSTI IN UPRAVLJANJE NAMAKALNIH SISTEMOV, SAJENJE, PRIPRAVA NA SEJANJE, PIKIRANJE, PREVERJANJE ZDRAVJA RASTLIN, PROIZVODNJA IN OKSRBA SADIK, - sejanje, - priprava na sej...

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI., Opravljen strokovni izpit za delavce v VIZ. Zaželen je opravljen modul za zgodnje poučevanje tujega jezika v prvem triletju.,

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDR...

VZDRŽEVALEC TEHNIK V (I) - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA NEMOTENO IZVAJANJE DEL  VZDRŽEVANJA DELOVNIH PROSTOROV (ZGRADB, GRADBENE OPREME), INSTALACIJ IN NAPRAV (MEDICINSKIH, NEMEDICINSKIH) V ZAVODU, GLEDE NA SVOJO STROKOVNO IN DELOVNO USPOSOBLJENOST, REDEN P...

PISARNIŠKI REFERENT V (I) - SKUPNA SPLOŠNA SLUŽBA - SLUŽBA ZA ADMINISTRACIJO IN TEHNIČNO PODPORO - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE DEL V GLAVNI PISARNI (SPREJEMANJE IN POSREDOVANJE TELEFONSKIH KLICEV IN PISNIH SPOROČIL, IZVAJANJE PISARNIŠKEGA POSLOVANJA …), UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM V SKLADU Z UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU, IZVAJA...

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · < · 17 · > · >>