Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

506 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 17):

Página: 17

. montador de productos metálicos/montadora de productos metálicosDELAVEC NA MONTAŽI - M/Ž. SESTAVLJALEC KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA MONTAŽO MANJŠIH ENOSTAVNEJŠIH SKLOPOV NA SEDEŽU PODJETJA. DELO SE OPRAVLJA VEDNO V DOPOLDANSKEM ČASU, ZAŽELJENO JE POZNAVANJE MERILNEGA ORODJA, KI SE UPORABLJA PRI OBDELAVI KOVIN., ZAŽELENE...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoVOZNIK KOMBIJA S PRIKOLICO - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA KOMBIJA S PRIKOLICO, NAKLAD, RAZKLAD, ZAŽELJENE IZKUŠNJE, NISO PA POGOJ. V PRIMERU, DA KANDIDAT NIMA IZPITA ZA E KATEGORIJO, PODJETJE FINANCIRA IZPIT., gibljiv/nestalen urnik

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE IN DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM -SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PREHRANO STANOVALCEV -ČIŠČENJE POSODE, PRIPOMOČKOV IN PROSTOROV ZA PRIPR...

DISPONENT - PROMETNIK - ORGANIZATOR TRANSPORTA - M/Ž. PROMETNI ODPRAVNIKI, REFERENTI ZA PROMET IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UREJANJE PREVOZOV V DOMAČEM IN MEDNARODNEM PROMETU; DELO SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA, POSREDOVANJE IN PRODAJA POSAMEZNIH PREVOZOV; ORGANIZACIJA NAVADNIH IN ADR PREVOZOV, SPR...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNIK INFRASTRUKTURE - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR NAD DELOVANJEM INFRASTRUKTURNIH NAPRAV, ODPRAVLJANJE TEHNIČNIH MOTENJ, OPRAVLJANJE NASTAVITEV, PREVENTIVNO UKREPANJE, MONTAŽA REZERVNIH DELOV ALI SKLOPOV STROJEV IN OPREME, JAVLJANJE POTREBE ZA PRAVO...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR NA STROJU - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V ODDELKU STROJNE OBDELAVE. OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH KLJUČAVNIČARSKIH DEL. OBLIKOVANJE MATERIALA. DELO SE IZVAJA NA STROJIH ZA RAZREZ PLOČEVINE, "ŠTANCAH", UPOGIBNIH STOJIH, CNC STROJIH, LASARJU, PREBIJALN...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaINDUSTRIJSKI MEHANIK - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN CENTRIRANJE PLINSKIH, VODNIH IN PARNIH TURBIN TER VGRADNJA DELOV TURBIN V ELEKTRANE V SKLADU S SPECIFIKACIJAMI. ROČNA IN MEHANSKA OBDELAVA DELOV MED MONTAŽO (BRUŠENJE, CENTRI...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN DRUGI OPREMI, IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH VZDRŽEVALNIH POSEGOV, IZDELAVA IN MONTAŽA REZERVNIH DELOV ALI SKLOPOV STROJEV IN OPRE...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ELEKTRO-MONTERSKA-INSTALACIJSKA DELA NA INDUSTRIJSKIH ELEKTRO OMARAH, ELEKTRO-PRIKLJUČNA DELA, BRANJE ELEKTRO NAČRTOV, SESTAVA IN OŽIČENJE INDUSTRIJSKIH ELEKTRO OMAR. KABLIRANJE IN MONTAŽA KABELSKIH KANALOV. PRIKLOP EL. MOT...

VODJA MONTAŽE SONČNIH KOLEKTORJEV - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA MONITORING IN VZDRŽEVANJE SAMOOSKRBNIH SONČNIH ELEKTRARN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE MONTAŽE SOLARNIH PANELOV IN KOVINSKIH KONSTRUKCIJ (SONČNE ELEKTRANE - STREŠNE IN PODNE). USKLAJEVANJE MED STRANKO IN MONTAŽNO SKUPINO., Terensko delo v A...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE VARNOSTNIH DEL IN NALOG VAROVANJA LJUDI IN PREMOŽENJA, IZVAJANJE VARNOSTNO-RECEPTORSKIH DEL, VODENJE EVIDENC, OPRAVLJANJE VAROVANJA V SKLADU S STANDARDI VAROVANJA IN ZAHTEVAMI NAROČNIKOV. , , gibljiv/nestalen urnik...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU NEGE, IZVAJANJE OSKRBE SKLADNO Z RAZVRSTITVIJO V OSKRBO IN UPOŠTEVAJOČ POTREBE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCEM PRI OSEBNI NEGI, KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, HIDRIRA...

MONTER IN SERVISER - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MONTER IN SERVISER TRANSPORTNIH IN DVIŽNIH NAPRAV, REGALNIH SKLADIŠČ IN STROJEV (RBG),MONTAŽA IN DEMONTAŽA KONSTRUKCIJ, AVTOMATIZIRANIH SISTEMOV ZA SKLADIŠČENJE, DELO SE I...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI OSKRBI IN ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCA KOT JE OSEBNA HIGIENA, HRANJENJE, OBLAČENJE, GIBANJE IN TELESNA AKTIVNOST, KOMUNIKACIJA, POMOČ PRI NAMEŠČANJU, DVIGOVANJU IN OBRAČANJU STANOVAL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV, OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

VOZNIK KOMBIJA, SKLADIŠČNIK - M/Ž. VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOŽNJA OD STRANKE DO STRANKE PO PREDHODNO DOLOČENEM TERENU (DO 15 STRANK NA DAN). PRI VSAKI STRANKI SE POLNA POSODA NALOŽI NA KOMBI IN PRAZNA POSODA IZ KOMBIJA PUSTI PRI S...

POMOČ V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI JEDI, PRIPRAVA SUROVIN, POMIVANJE POSODE, VZDRŽEVANJE HIGIENE V KUHINJI IN POMIVALNICI, PRIPRAVA ZAJTRKOV, PREVZEM ROBE, POZNAVANJE IN UPOŠTEVANJE HACCP SMERNIC TER VSA DRUGA DELA P...

ČISTILEC/SOBAR - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE TER UREJANJE HOTELSKIH SOB, HODNIKOV, SANITARIJ IN DRUGIH PROSTOROV, SKRB ZA RACIONALNO PORABO PRALNIH ...

ZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) POLAGANJE KAMNITIH, OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV, KAMINOV IN DRUGIH KONSTRUKCIJ, KOT NA PRIMER DIMNIKOV, TALILNIH PEČI, PRETVORNIKOV, SUŠILNIC IN PE...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) KOPANJE IN POLNJENJE LUKENJ TER JARKOV Z UPORABO ROČNEGA ORODJA (B) LOPATENJE IN RAZTRESANJE GRAMOZA TER PODOBNIH MATERIALOV (C) OBREZOVANJE IN REZANJE SKAL IN BETONA TER...

. chefGLAVNI KUHAR - M/Ž. GLAVNI KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA V KUHINJI, NAČRTOVANJE RAZPOREDOV DELA ZAPOSLENIH V KUHINJI, NAČRTOVANJE JEDILNIKOV IN PRIPRAVA RECEPTUR UPOŠTEVAJOČ STAROSTNIKOM PRILAGOJEN NAČIN PRIPRAVE IN IZBOR ŽIVIL T...

. secretario/secretariaTAJNIK - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) PREVERJANJE, OBLIKOVANJE IN PREPISOVANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV IN POROČIL IZ NAREKOV, ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV ALI PISNIH OSNUTKOV, DA SO V SKLADU S PISARNIŠKIMI STANDARDI, S PISALNIM STROJEM, OSEBNIM RAČUNALNIKOM ALI D...

. albañilZIDAR - M/Ž. ZIDAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) POLAGANJE KAMNITIH, OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV, KAMINOV IN DRUGIH KONSTRUKCIJ, KOT NA PRIMER DIMNIKOV, TALILNIH PEČI, PRETVORNIKOV, SUŠILNIC IN PEČI,...

. secretario/secretariaTAJNIK - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) PREVERJANJE, OBLIKOVANJE IN PREPISOVANJE DOPISOV, ZAPISNIKOV IN POROČIL IZ NAREKOV, ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV ALI PISNIH OSNUTKOV, DA SO V SKLADU S PISARNIŠKIMI STANDARDI, S PISALNIM STROJEM, OSEBNIM RAČUNALNIKOM ALI D...

POMOŽNI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) KOPANJE IN POLNJENJE LUKENJ TER JARKOV Z UPORABO ROČNEGA ORODJA (B) LOPATENJE IN RAZTRESANJE GRAMOZA TER PODOBNIH MATERIALOV (C) OBREZOVANJE IN REZANJE SKAL IN BETONA TER...

. obrero de la construcción/obrera de la construcciónGRADBENI DELAVEC. - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, (A) ČIŠČENJE UPORABLJENIH OPEK IN OPRAVLJANJE PREPROSTIH DEL PRI RUŠENJU GRADBENIH KONSTRUKCIJ; (B) MEŠANJE, PRELIVANJE IN RAZTRESANJE MATERIALOV, KOT SO BETON, MAVEC IN MALT...

Más empleos: << · 9 · 13 · 15 · < · 17