Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

551 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 15):

Página: 15

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, priložiti dokazila o izobrazbi (strok. izpit, diploma, vloge poslati po pošti),

. ayudante de apoyo al profesorado universitarioH017002 – MLADI RAZISKOVALEC, NA RAZISKOVALNEM PROGRAMU »RAZISKAVE V ENERGETSKEM, PROCESNEM IN OKOLJSKEM INŽENIRSTVU« (RAZISKOVALNO PODROČJE PROCESNO STROJNIŠTVO), V OKVIRU RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA ZA STROJNIŠTVO - M/Ž. VISOKOŠOLSKI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz. do zagovora doktorske naloge, polni delovni čas, 40, IZVAJA PROJEKTE ZNANSTVENEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU RAZISKOVALNIH PROGRAMOV. STROKOVNO SODELUJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG. PRIPRAVLJA PORO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTA - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. OD 1.9.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 13, POUČEVANJE ŠPORTA V OSNOVNI ŠOLI , Možnost dopolnjevanja v OPB. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu VIZ,...

. jefe de compras/jefa de comprasREFERENT ZA UPRAVLJANJE NABAVE - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VNOS IN OBDELAVA PODATKOV O IZDELKIH IN DOBAVITELJIH V CENTRALNI SISTEM, OBDELAVA PREJETIH POGODB IN OBVESTIL, SKRB ZA PODATKOVNE BAZE (NPR. VNOS SPREMEMB CEN V SISTEM), KOMUNIKACIJA S TUJIMI ODDELKI NA...

. ebanistaMONTER POHIŠTVA - M/Ž. MONTER POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA POHIŠTVA V RAZSTAVNEM OZ. PRODAJNEM PROSTORU. MONTAŽA POHIŠTVA NA KRAJU, KI JE DOGOVORJEN S KUPCEM. DOSTAVA POHIŠTVA IN VNOS POHIŠTVA KUPCU NA DOM. SODELOVANJE PRI MANIPULATIVNIH DELIH. BRANJE NA...

BOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK (F024002) - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG: IZVAJANJA POMOČI PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV; OPAZOVANJA SPLOŠNEGA IN ZDRAVSTVENEGA STANJA STANOVALCEV IN POROČANJA; SPREMLJANJA STANOV...

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1 9. 2021 DO 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 16, POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE, POGOJI PO ZUJF-U, STROKOVNI IZPIT, PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI.,

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA: IZVAJANJU POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, PRIPRAVLJANJE DODATNEGA IN DOPOLNILNEGA DELA ZA POSAM...

ROMSKI POMOČNIK - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROK PRI PREMAGOVANJU ČUSTVENIH IN JEZIKOVNIH OVIR, VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE STIKOV S STARŠI TER POMOČ PRI NJIHOVI KOMUNIKACIJI S STROKOVNIMI DELAVCI V ŠOLI, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI P...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ-ICA LIKOVNE UMETNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA LIKOVNO VZGOJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 11, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE TER V SKLADU S SKLEPI IN NAVODILI VODSTVOM ŠOLE, Priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovne...

. montador de productos de madera/montadora de productos de maderaDELAVEC V PROIZVODNJI MONTAŽNIH HIŠ - M/Ž. SESTAVLJALEC DRUGIH IZDELKOV IZ LESA IN PODOBNIH MATERIALOV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - SESTAVA STENSKIH, STROPNIH IN OSTREŠNIH ELEMENTOV V PROIZVODNJI, - OPRAVLJANJE RAZNIH MIZARSKIH IN MONTAŽNIH DEL V PROIZVODNJI, - OPRAVLJANJE ZAHTEVNIH DEL POVRŠINSKE OBDEL...

. asistente en educación especialZAČASNI SPREMLJEVALEC OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, NUDI FIZIČNO POMOČ OB PRIHODU IN ODHODU OTROK V ŠOLO, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE PRI POSAMEZNEM OTROKU (NPR. PRI GIBANJU, SKRB ZA VARNOST, POMOČ PRI POUKU,....

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. izpisa otroka., polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU DNEVA PREDA STARŠEM , POMAGA OTROKU S PP, DA LAHKO PRIHAJ...

MULTIPLIKATOR POŠ - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. 1.9.2021 do 30.9.2021, polni delovni čas, 40, DELAVKA-EC BO NA DELOVNEM MESTU MULTIPLIKATOR POŠ VSAJ 75 SVOJEGA DELOVNEGA ČASA IZVAJALA INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE NEPOSREDNE VZGOJ...

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO 30. 6. 2022, skrajšan delovni čas, 20, VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z DIJAKI V SKLADU Z LDN ZAVODA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILU RAVNATELJA IN ODGOVORNE OSEBE ZA TRŽNO DEJAVNOST V DOMU. NUDENJE...

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotnega delavca nazaj na delo., polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG UČITELJA PREDMETNEGA POUKA (POUČEVANJE ZGODOVINE IN GEOGRAFIJE)., Priložiti dokazilo o izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem...

. profesor particular/profesora particularRAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, DELOZ UČENCI PRI IZVAJANJU UČNEGA PROCESA Z UPORABO RAČUNALNIKA, VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME, Vlogi je potrebno priložiti ustrezna dok...

UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVCA IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOŽIJO: DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ VII/2 V OPB, UČNA POMOČ IN UČITELJ V JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. UČITELJ JUTRANJEGA VARSTVA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.9.2021 do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, IZVAJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO IN PRIPRAVE NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, DRUGO DELO V ZVEZI Z VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIM DELIM, DRUGO DELO ...

RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKE DEJAVNOSTI - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, - DELO Z UČENCI PRI IZVAJANJU UČNO-VZGOJNEGA PROCESA Z UPORABO RAČUNALNIKA, - IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV , - DELO S PROGRAMSKO OPREMO, - DELO S STROJNO OPREMO, - DELO Z ...

UČITELJ NEMŠČINE - M/Ž. UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV V SREDNJIH ŠOLAH IN VZGOJITELJI V DIJAŠKIH DOMOVIH, poskusno delo , Določen čas  oz. DO VRNITVE DELAVCA IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, skrajšan delovni čas, 38, POUČEVANJE, KANDIDATI NAJ VLOGI PRILOŽIJO: DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZP...

. asistente en educación especialZAČASNI SPREMLJEVALEC ZA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. 1. 9. 2021 DO 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI (GIBALNO, ZDRAVSTVENO) DELA IN NALOGE NA PODLAGI ODLOČBE, KI JO IMAJO UČENCI, SODELOVANJE IN POVEZOVANJE S PEDA...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V. - M/Ž. SPREMLJEVALEC OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VIZ, poskusno delo , Določen čas  oz. izpisa otroka iz vrtca., polni delovni čas, 40, SPREMLJEVALEC GIBAL. OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV OPRAVLJA PREDVSEM NASLEDNJA DELA: SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD ST...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PREDVSEM PA: SODELU...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSTROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (I) (J017142) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, UREJANJE IN VODENJE KADROVSKE EVIDENCE, STROKOVNO SVETOVANJE IN PODPORA V DELOVNOPRAVNIH POSTOPKIH, IZVAJANJE DEL IN NALOG NA SPLOŠNEM KADROVSKEM PODROČJU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INTERNIH AKTOV, DOKUMENTOV, NAVO...

. operador de máquina de tornear/operadora de máquina de tornearCNC OPERATER (STRUGAR) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU ZA STRUŽENJE KOVIN, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO DELA NA CNC STRUŽNICI HURCO TER NA KLASIČNI STRUŽNICI, SAMOSTOJNO PROGRAMIRA IN IZBIRA PROGRAME TER BERE NAČRTE, VPENJA OBDELOVANCE NA STROJ, KONTROLIRA OBDELOV...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -VODENJE EVIDENC ZA POTREBE PODJETJA, -PRIPRAVA POTNIH NALOGOV IN DNEVNIC, -ODPRAVLJANJE DELAVCEV ZA DELO V TUJINO, -PRIPRAVLJANJE DELAVCEV ZA DELO V TUJINI, -PISANJE DOPISOV ZA TUJINO, -NABAVLJANJE ZAŠČITNIH DELOVN...

BOLNIČAR NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - OPAZOVANJE STANOVALCA; - UREJANJE LEŽIŠČA; - VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA STANOVALČEVO OKOLJE; - VZDRŽEVANJE OSEBNE HIGIENE STANOVALCEV; - OBLAČENJE IN SLAČENJE STANOVALCEV; - POMOČ PRI GIBANJU IN UREJANJU ...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOKRETNA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH.  PLAČA JE 23. PLAČILNI RAZRED + DODATKI PO KOLEKTIVNI POGODBI., Pogoj je vozniški...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I -STROKOVNA SLUŽBA ZUPJS - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV TER UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, -SKRB ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, -P...

Más empleos: << · 8 · 11 · 13 · < · 15 · > · 17 · >>