Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

582 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

. profesor de educación secundaria y bachillerato/profesora de educación secundaria y bachilleratoUČITELJ PSIHOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ PSIHOLOGIJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. vrnitve delavke iz bolniškega staleža, skrajšan delovni čas, 24, POUČEVANJE PSIHOLOGIJE, PRIPRAVA DIJAKOV NA MATURO..., Pedagoško-andragoška izobrazba strokovni izpit ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. K vlogi pr...

. soldador/soldadoraCO2 VARILEC I - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠE VARJENJE IN OBLIKOVANJE KOVIN, BRUŠENJE, DOKONČNA OBDELAVA KOVINSKIH POLIZDELKOV , IZDELKOV IN DRUGIH KOVINSKIH DELOV PO NAČRTIH, DELO V SLOVENIJI (VSE REGIJE) IN/ALI TUJINA. SAMOSTOJNO VARJENJE PO RAZ...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR I - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAHTEVNEJŠE OBLIKOVANJE KOVINE IN OBDELAVA KOVINSKIH IZDELKOV, VEČINOMA V SERIJSKI PROIZVODNJI, DELO V SLOVENIJI (VSE REGIJE) IN/ALI TUJINI. PO POTREBI ZAHTEVNEJŠA BRUSILSKA DELA - BRUŠENJE RAZNIH KOVIN, POLIZDEL...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVILIČARIST - M/Ž. VILIČARIST, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, TRANSPORT MATERIALA Z VILIČARJEM; SKLADIŠČNA MANIPULACIJA Z VILIČARJEM; NAKLADANJE IN RAZKLADANJE; POMOČ PRI UREJANJU SKLADIŠČNE DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH NADREJENEGA., IZPIT ZA VILIČARJA,

SVETOVALEC ZA TRŽENJE, ASISTENT ZA DIGITALNI MARKETING - M/Ž. ASISTENT ZA DIGITALNI MARKETING, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, skrb za izvedbo marketinške strategije, upravljanje družbenih omrežij Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok, Pinterest, samostojno koordiniranje in priprava online oglaševalskih kampan...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAPOSLUJEMO OSEBNEGA ASISTENTA, KI BO UPORABNIKU NUDIL STORITVE, NAMENJENE OSEBNI POMOČI, POMOČ V GOSPODINJSTVU, PRI SPREMSTVU IN KOMUNIKACIJI., Pri uporabnici in uporabniku, na i...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER-STRUGAR - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PREVZEM DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA IN IZBIRA PROGRAMA, IZVAJANJE PROGRAMA OBDELAVE NA CNC STRUŽNICI, NASTAVLJANJE CNC STRUŽNICE IN PRIPRAVA CNC STRUŽNICE, ORODIJ, SAMOSTOJNO BRANJE NAČRT...

. director de banca corporativa/directora de banca corporativaSVETOVALEC KAPITALSKIH NALOŽB - M/Ž. FINANČNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OBISKOVANJE IN SVETOVANJE STRANKAM NA TERENU PO PREDHODNEM DOGOVORU PREKO KLICNEGA CENTRA, Kandidat naj bo željan dela na terenu, potrebno je lastno vozilo. Dobre komunikacijske sposobnosti. LICENCA - DOVOLJENJE ZA O...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, ZAPOSLUJEMO OSEBNEGA ASISTENTA, KI BO UPORABNIKU NUDIL STORITVE NAMENJENE OSEBNI POMOČI, POMOČ V GOSPODINJSTVU, PRI SPREMSTVU IN KOMUNIKACIJI., , gibljiv/nestalen urnik

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED III - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJA DIAGNOSTIČNE, TERAPEVTSKE IN REHABILITACIJSKE POSTOPKE S PODROČJA LOGOPEDIJE, SVOJE DELO KOORDINIRA Z OSTALIMI ZDRAVSTVENIMI SODELAVCI, KAKOR TUDI Z OSTALIMI SPECIALNIMI VEJA...

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalSAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE«, OBMOČNA SLUŽBA PTUJ - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.11.2022 oz. do zaključka projekta, polni delovni čas, 40, UVAJANJE V DELO VKO, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO SVETOVANJE OSEBAM, KI SO CILJNA SKUPINA PROJEKTA (DOLGOTRAJNO BREZPOSELNI, NIŽJE IZOBRAŽENI IN STAREJŠI OD 50 LET),...

ASISTENT V PRODAJI M/Ž - M/Ž. POSLOVNI SEKRETARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA OBRAZCE M1, M2, M3, PRIPRAVA POTRDIL A1, UREJANJE PRENOČIŠČ ZA DELAVCE V TUJINI, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA ODHODE DELAVCEV, UREJANJE DELOVNIH DOVOLJENJ IN VIZ ZA TUJCE - PODALJŠANJA, PRIPRA...

. técnico en prótesis dentales/técnica en prótesis dentalesZOBOTEHNIK - M/Ž. ZOBOTEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA FIKSNIH IN / ALI SNEMNIH PROTETIČNIH NADOMESTKOV., ZAŽELENA ZNANJA S PODROČJA CAD/CAM TEHNOLOGIJ. USTREZNA IZOBRAZBA ZA RAZPISANO DELOVNO MESTO JE ZOBOTEHNIK,

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, VODENJE, NADZIRANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH DEL V RAČUNOVODSTVU ZA ZAVOD IN DRUGE NAROČNIKE, PRIPRAVLJANJE PODATKOV ZA NAČRTOVANJE IN UGOTAVLJANJE POSLOVANJA ZAVODA KOT PODLAGA POSLOVNIM ODLOČITVAM VODSTVU, ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ŠPORTNE VZGOJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TELESNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas  oz. 13.3.2022, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE V SKLADU Z ZAKONODAJO IN INTERNIMI DOKUMENTI ŠOLE, IZVAJANJE UR POUKA V OKVIRU POSKUSA RaP, IZVAJANJE ŠPORTA  DO 9. RAZREDA V SKUPINI DEČKI.,

POMOČNIK VODJE PROJEKTOV - M/Ž. EKONOMISTI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOJ TRGOVINSKIH DEJAVNOSTI V SKLADU S STRATEGIJO, NAČRTOVANJE, PRIPRAVA PRORAČUNA, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DEJAVNOSTI DRUŽBENIH MEDIJEV BLAGOVNE ZNAMKE, SPREMLJANJE TEKOČIH KAMPANJ NA DRUŽBENIH MEDIJIH, ORGANIZ...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH ELEKTRO OPRAVIL IN IZVAJANJE ELEKTROVZDRŽEVALNIH DEL OSNOVNIH SREDSTEV, IZVAJANJE INDUSTRIJSKIH ELEKTROINSTALACIJ, PREGLEDOVANJE IN TESTIRANJE IZDELANIH ELEKTRORAZDELILNIKOV IN NAPR...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ZAČETNIK RAZREDNEGA POUKA - UČITELJ NA PROJEKTU "UČIM SE BITI UČITELJ" - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 30. 06. 2022, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJE NA EKSKURZIJAH, MENTORSTVO UČENCEM, INDIVIDUALNO DELO Z UČENCI. OB PODPORI TIMA ZA UVAJANJE KREPI KO...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC ZA IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. DO 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 25, SPREJME OTROKA OB PRIHODU V ŠOLO, SPREMLJA UČENCA VES ČAS BIVANJA V ŠOLI, POMAGA PRI PREHODU IZ RAZREDA V RAZRED, UČENCU POMAGA PRI VKLJUČEVANJU PRI RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH, ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaJAVNI RAZPIS V OKVIRU PROJEKTA "UČIM SE BITI UČITELJ" - UČITELJ ZAČETNIK (RAZREDNI POUK) - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. 1.1.2022 do 30.06.2022, polni delovni čas, 40, VKLJUČITEV V NEPOSREDNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, KI ZAJEMA SAMOSTOJNO DELO, NADOMEŠČANJA, SODELOVANJA NA EKSKURZIJAH, ŠPORTNIH DNEVIH, INDIVIDUALNO DELO Z OTROKI,, Zaposlit...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE, polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA, ZLASTI PA NALOGE, KI SO VEZANE NA: NEPOSREDNO IZVAJANJE...

VARILEC - MONTER - M/Ž. VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA  KLJUČAVNIČARSKIH ELEMENTOV, VARJENJE PO TIG IN POSTOPKU IN ELEKTRO VARJENJE, ROČNA IN STROJNA OBDELAVA KOVIN, DELO V PROIZVODNJI IN NA TERENU , VARJENJE PO NAČRTIH-BRANJE NAČRTOV , , dopoldan

NAMESTNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE DELA STROKOVNIH SLUŽB, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN NOVOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN SOCIALNE OSKRBE, SKRB ZA UVAJANJE STROKOVNIH SMERN...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE VSEH DEL, KOT SO SPREJEM POŠTE – FIZIČNE, ELEKTRONSKE, TELEFONSKIH INFORMACIJ, SPREJEM STRANK, SAMOSTOJNO ODLOČANJE IN USMERJANJE V ZVEZI Z VSEMI SPREJETIMI INFORMACIJAMI. IZVAJANJE KADROVS...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioOSKRBOVALEC/-KA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ STANOVALCEM PRI IZVAJANJU IN VZDRŽEVANJU OSNOVNE OSKRBE TER OSEBNE HIGIENE POMOČ STANOVALCEM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB POMOČ PRI POSTREŽBI OBROKOV IN HRANJENJU OSNOVNO ...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilKVALIFICIRANI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SAMOSTOJNO IZVAJANJE GRADBENIH IN DRUGIH DEL, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE LASTNEGA POTEKA DELA, IZPOLNJEVANJE ENOSTAVNE GRADBENE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE TEHNIČNIH IN T...

. profesor de educación física en educación secundaria/profesora de educación física en educación secundariaUČITELJ - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2021, skrajšan delovni čas, 10, UČITELJ (ŠPORTNE VZGOJE), KANDIDAT K VLOGI PREDLOŽI CV, POTRDILO O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI TER POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLN...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER VOZNIK TOVARNJAKA - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ELEKTRO MONTAŽNIH NALOG S PODROČJA SLUŽBE,  - IZVAJANJE PREVOZOV ZA POTREBE ELEKTRO MONTAŽNIH DEL.  - SAMOSTOJNO IZVAJANJE ELEKTRO MONTAŽNIH DEL,  -SAMOSTOJNO VODENJE GRADBENE DOKUMENTACIJE.  - IZVAJANJE VSEH ...

OSEBNI ASISTENT, NEGOVALEC - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO MESTO JE NA DOMU UPORABNIKA, ZAŽELENE SO IZKUŠNJE Z NEGO, SKRB ZA NEPOKRETNO OSEBO, MOŽNA PRIUČITEV OSNOVNE ZDRAVSTVENE NEGE, DELOVNO MESTO JE V LENARTU., Lasten prevoz., dvoizmensko

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPROJEKTNO DELOVNO MESTO V OKVIRU RAZPISA "UČIM SE BITI UČITELJ - 4" - UČITELJ SLOVENŠČINE M/Ž. - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. od 1.1.2022 do 30.6.2022, polni delovni čas, 40, učitelj začetnik v osnovni šoli, ZAPOSLITEV USTREZNEGA STROKOVNEGA DELAVCA ZAČETNIKA NA PROJEKTNEM DELOVNEM MESTU SE IZVEDE LE V PRIMERU, DA JE DELODAJALEC NA JAVNEM RAZPISU...

Más empleos: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 12 · >>