Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Podravska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

506 ofertas de trabajo encontradas en Podravska (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN IGRALNIC., Popoldansko delo. POTRDILO O NEKAZNOVANJU ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST, POTRDILO O NEKAZNOVANJU ZARADI NAKLEPNEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI. K VLOGI...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE FIZIČNEGA OKOLJA STANOVALCEV,  UREJANJE STANOVALČEVEGA LEŽIŠČA – POSTILJANJE, PRESTILJANJE, MENJAVANJE POSAMEZNIH DELOV POSTELJNINE POMOČ PRI POSTILJANJU POSTELJE NEPOMIČNIM IN ...

INŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, -VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAV...

RAČUNOVODJA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH DEL ( KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV,  VODENJE IN USKLAJEVANJE KNJIGOVODSKIH EVIDENC, VODENJE OSNOVNIH SREDSTEV, OBRAČUN DDV, OBRAČUN PLAČ, PRIPRAVA POROČIL......

. jefe de compras/jefa de comprasNABAVNI REFERENT - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKAVE TRGA, PLANIRANJE NABAVE, ISKANJE PONUDB, SKLEPANJE POGODB, NAROČANJE BLAGA, KONTROLA NABAVE IN VODENJE NABAVNIH EVIDENC. OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA , , dopoldan

INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (II) - M/Ž. INŽENIRJI ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE IN NADZOR IZVAJANJA ELEKTRO IN STROJNO VZDRŽEVALNIH DEL NA NAPRAVAH V SODELOVANJU Z VODJO SLUŽBE TER VODJI ENOT, SPREMLJANJE NOVOGRADENJ IN SODELOVANJE PRI PREVZEMU ZGRAJENIH NAPRAV TER P...

. electricistaELEKTRIČAR ZA SVETLOBNE REKLAME - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIKLAPLJANJE SVETLOBNIH REKLAM - VEZANJE LED RAZSVETLJAVE V REKLAME - PRIKLAPLJANJE IN SERVISIRANJE LED-DISPLAY-EV ZA REKLAMNE TOTEME BENCINSKIH SERVISOV - DELO NA VIŠINI (EL. KOŠARE, ODER ...) - OBČASNO DELO N...

. empleado administrativo/empleada administrativaASISTENT V ADMINISTRACIJI-SERVIS CENTER - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH ADMINISTRATIVNIH DEL, DELO S POSLOVNIMI PARTNERJI, OPRAVLJANJE RAZLIČNIH KONTROL IN EVIDENC, SKRB ZA REŠEVANJE REKLAMACIJ,OPRAVLJANJE DEL PO NALOGU NADREJENIH, ,

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, SKRB ZA TRANSPORT IZDELKOV DO STRANK, OSTALI TRANSPORT ZA POTREBE PODJETJA IN VSA DELA, POTREBNA ZA IZVEDBO TEGA LOGISTIČNEGA PROCESA., Prednost bodo imeli kandidati z vozniško kartico, tehnično izobrazbo, delov...

. ferrallistaMONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN SESTAVA POSAMEZNIH ELEMENTOV OPREME IN VGRADNJA V KONČNI OBJEKT - KOORDINACIJA MANJŠE SKUPINE IN NADOMEŠČANJE SKUPINOVODJE (IZKUŠENI MONTER) - STROJNO - KLJUČAVNIČARSKA DELA PRI ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilOBRAČUNSKI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE GRADBENIH DNEVNIKOV, GRADBENE KNJIGE IN VSE OSTALE DOKUMENTACIJE POTREBNE PRI VODENJU GRADBIŠČA, OBRAČUNAVANJE OPRAVLJENIH DEL IN POTRJEVANJE GRADBENE KNJIGE Z NADZORNIKOM, UREJANJE TEHNIČNE DOKUMEN...

. técnico veterinario/técnica veterinariaVETERINARSKI TEHNIK - M/Ž. VETERINARSKI TEHNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM ŽIVALI IN PRIPRAVA ORDINACIJE, INSTRUMENTOV ZA POSEGE, IZVAJANJE OZ. SODELOVANJE PRI POSEGIH IN OPERACIJAH, UREJANJE CELOTNE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, VZDRŽEVANJE DELOVNIH SREDSTEV IN INSTRUMENTARIJA, OPRA...

. profesor de apoyo educativo/profesora de apoyo educativoUČITELJ – UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. UČITELJ DODATNE STROKOVNE POMOČI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke, ki se jo NADOMEŠČA, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI NA VEČINSKI OSNOVNI ŠOLI TER DELA IN NALOGE DOLOČENA S PREDPISI, LDN IN V SKLA...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, POMOČNIK OPERATERJU NA CNC STROJU ZA LASERSKI RAZREZ IN UPOGIB PLOČEVINE., Zaželeno je poznavanje strojništva, motiviranost, odgovornost, prilagodljivost, natanč...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA GRADBIŠČA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, - MIKRO - ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN VO...

. biólogo/biólogaRAZISKOVALEC/KA BIOLOŠKIH MEHANIZMOV IN SISTEMOV - M/Ž. BIOLOG, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE PRELIMINARNIH RAZISKAV MEHANIZMOV IN SIGNALNIH POTI TER DRUGIH RAZISKOVALNO RAZVOJNIH PROBLEMOV, STROKOVNA PODPORA PRODAJNEMU TIMU PRI IZVAJANJU NALOG DETEKCIJE MOLEKULARNIH DOG...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónPOMOČNIK VODJE GRADBIŠČA - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI: DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV, MIKRO-ORGANIZACIJA GRADBIŠČA IN VOD...

POMOČNIK VODJE PROIZVODNJE - M/Ž. INŽENIRJI STROJNIŠTVA IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PLANIRANJU PROIZVODNJE, SODELOVANJE PRI DOLOČANJU ČASOVNEGA RAZPOREDA INŠPEKCIJSKIH AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z ODDELKOM ZA KVALITETO, SODELOVANJE PRI SKRBI ZA VZDRŽEVANJE IN ZAGOTAVL...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA DELILNICE, ENOIZMENSKO - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODJA DELILNICE, SLOVENSKA BISTRICA, ENOIZMENSKO. DELOVNE NALOGE: - VODENJE, RAZPOREJANJE IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH, - ORGANIZIRANJE DELOVNEGA PROCESA, - IZVAJANJE VSEH DEL V PROIZVODNEM PROCESU PRIPRAVE IN DELITVE OB...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POTREBUJEMO ZANESLJIVE IN DOBRE VARILCE NA MONTAŽI IN ZA DELO V DELAVNICI. DELO ZAJEMA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG KOT TUDI DELO V TIMU., Potrebno je znanje varjenja MIG/MAG ali elektro ali WIG/TIG, znanje bra...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaMONTER - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV. DELO NA TERENU V EU., Potreba znanja samostojnega sestavljanja po načrtu, sposobnost dela na višini ter znanje nemškega ali a...

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA ZA PREVOZ VOZIL PO EU - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVOZ AVTOMOBILOV IN DRUGIH VRST VOZIL PO EU, NAKLADI, RAZKLADI, SKRB ZA DODELJENO VOZILO, SKRB ZA OSNOVNO DOKUMENTACIJO, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU VOZIL., KODA 95, NATANČNOST, SAMOSTOJNOST, DELO PO...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaSKUPINOVODJA - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE MANJŠE SKUPINE LJUDI. MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV. DELO JE NA TERENU , V EU., Potrebno je znanje iz iz montaže strojev in naprav ter znanje nemškega in angleškega jezika....

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOMOČNIK V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, IŠČEMO OSEBO, KI BO OPRAVLJALA DELO POMOČNIKA V PROIZVODNJI DELO V PREDPRIPRAVI (KLJUČAVNIČARSKA IN VARILSKA DELA). DELO SE OPRAVLJA OD PONEDELJKA DO PETKA...

. operador de carretilla elevadora/operadora de carretilla elevadoraVOZNIK KAMIONA Z DVIGALOM - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA Z DVIGALOM, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VOZNIK KAMIONA Z DVIGALOM, ZAPOSLIMO VOZNIKA KAMIONA Z DVIGALOM ZA 40 UR TEDENSKO OD 7-15 URE, BREZ VIKENDOV. DELO OPRAVLJAMO SAMO NA ŠTAJERSKEM. ODNOSE GRADIMO NA MEDSEBOJNEM SPOŠTOVANJU IN ODGOVORNOSTI DO D...

. encargado de la separación de residuos/encargada de la separación de residuosDELAVEC NA SORTIRANJU IN BALIRANJU - M/Ž. RAZVRŠČEVALEC ODPADKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE IN BALIRANJE SEKUNDARNIH SUROVIN, SKRB ZA VSAKODNEVNO REDNO VZDRŽEVANJE STISKALNICE, SKRB ZA UREJENO IN ČISTO DELOVNO MESTO, SKRBNO IN ODGOVORNO RAVNANJE Z OSNOVNIMI SREDSTVI, PRAVOČASNO JAVLJAN...

. conserje de edificioVZDRŽEVALEC OBJEKTOV- HIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE REDNIH IN URGENTNIH DEL NA OBJEKTU IN OKOLICI, MONTAŽA DELA TER MANJŠA POPRAVILA NA INFRASTRUKTURI IN NAPRAVAH, MANJŠA PLESKARSKA IN ZIDARSKA DELA, SKRB ZA UREJENOST OBJEKTA IN OKOLICE, OSTALA DELA NA OBJEKTU IN OKO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ZDRAVSTVENEGA OBJEKTA V MARIBORU. DELO POTEKA NA 1 LOKACIJI IN SICER V DVEH IZMENAH (DOPOLDAN OD 6:00 DO 14:00 TER POPOLDAN OD 14:00 DO 21:00) TER OBČASNO V NOČNI IZMENI., , večizmensko

. operador de cortadora láser/operadora de cortadora láserOPERATER NA STROJU ZA RAZREZ PLOČEVINE - M/Ž. OPERATER NA CNC-REZALNEM STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, LASERSKI RAZREZ RAZLIČNIH VRST PLOČEVINE IN AVTOGENI (PLAMENSKI), RAZREZ PLOČEVINE, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, POZNAVANJE,  LASTNOSTI RAZLIČNIH VRST PLOČE...

KUHAR/KUHARICA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA OBROKOV, VENDAR ZMOŽNOST SAMOSTOJNEGA DELA V KUHINJI TUDI V SLOPU KOLEKTIVA , obvezna končana šola za kuharja/kuharico, v poštev ne pridejo samo kuharski tečaji, ,

Más empleos: << · 3 · < · 5 · > · 8 · 11 · >>