Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > profesor universitario de medicina/profesora universitaria de medicina > Nastavnik/ca Anatomije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

NASTAVNIK/CA ANATOMIJE. Croacia

Contrato de profesor universitario de medicina/profesora universitaria de medicina en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › profesor de educación superior/profesora de educación superiora › profesor universitario de medicina/profesora universitaria de medicina.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › University and higher education teachers › University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje, Zagorska 16, 10000 Zagreb, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

Za popunu sljedećih radnih mjesta:

Radno mjesto:

  1. Nastavnik/ca anatomije na neodređeno, nepuno radno vrijeme (7 sati ukupno radno vrijeme), upražnjeni poslovi- 1 izvršitelj/ica

UVJETI NATJEČAJA:

Radno mjesto pod rednim brojem:

  1. VSS-doktor medicine; profesor biologije

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidat prilaže životopis i preslike/scan sljedećih dokumenata:

  • dokaza o stručnoj spremi
  • dokaza o državljanstvu
  • uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • potvrda o stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente.

Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju navedenu na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) kandidati su dužni priložiti dokumentaciju navedenu na sljedećoj poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole te na oglasnoj ploči Škole na e-mail adresu: tajnistvoplesna-hercigonja.com s naslovom u predmetu: “ZA NATJEČAJ-redni broj i naziv radnog mjesta“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Natječaj se propisuje za razdoblje od 24. studenog 2023. godine do 2. prosinca 2023. godine.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objaviti će na web stranici Škole www.plesna-hercigonja.com područje povjere, način i postupak samog vrednovanja, pravne i druge izvore za pripremu kandidata za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rok za objavu vremena i mjesta održavanja vrednovanja, najkasnije 5 radnih dana prije održavanja vrednovanja.

Svi kandidati o rezultatima natječaja biti će obaviješteni u zakonskom roku, po završetku natječajnog postupka, putem e-mail adresa navedenih u natječajnoj dokumentaciji.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje.

Instrucciones para solicitar:

Email: tajnistvoplesna-hercigonja.com

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 28 de Noviembre de 2023, y con identificador de la vacante:2419539.

Ver las 3 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › Profesores de universidades y de la enseñanza superior › profesor de educación superior/profesora de educación superiora › profesor universitario de medicina/profesora universitaria de medicina ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: