Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

151 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia):

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG VARNOSTNIKA V SKLOPU FIZIČNEGA IN TEHNIČNEGA VAROVANJA ELEKTRARNE, VAROVANJE OSEB IN PREMOŽENJA NEK, OZIROMA NJENIH SREDSTEV IN OBJEKTOV, KONTROLA VSTOPAJOČIH IN IZSTOPAJOČIH OSEB, PRTLJAGE, VOZIL, ...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROČJE PULMOLOGIJE IN DIABETOLOGIJE, NOTRIFIKACIJA POKLICNE IZOBRAZBE ZA PRIDOBITEV LICENCE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA DELO NA POROČJU INTERNE MEDICINE, , dopoldan

. montador de puertas/montadora de puertasMONTER SENČIL - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, Rezanje, sestavljanje, vstavljanje senčil v okna, vrata, ... Pripravljanje in montiranje markiz, tend in drugih senčil, Opravaljanje podobnih del, Predhodnje izkušnje so zaželjene, vendar niso pogoj. Prevoz ...

VARUH II (F024006) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV. - ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI - POMOČ PRI IZVAJANJU IN SPREMLJANJU DRUŽABNIH IN PR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC I-NEGA III IN IV (F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE Z DOLGOTRAJNEGA BOLNIŠKEGA DOPUSTA., polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTO...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA MONTERSKA DELA, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTIH, SKRBI ZA PRVI NIVO VZDRŽEVANJA STROJEV, NAPRAV IN PRIPRAV, MANJ ZAHTEVNO NASTAVLJANJE ORODIJ IN PRIPRAV, SKENIRANJE MATERIALOV, IZD...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - PULMOLOG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, 80 DELO V PULMOLOŠKI AMBULANTI, 20 CIKLOERGOMETRIJE V MDPŠ, VELJAVNA LICENCA ZA DELO NA PODROČJU INTERNE MEDICINE, PULMOLOGIJE in diabetologije , dopoldan

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC KMETIJSKEGA REPROMATERIALA - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA TER PRIPRAVLJANJE BLAGA ...

. supervisor de tienda/supervisora de tiendaPOSLOVODJA KMETIJSKE TRGOVINE - M/Ž. POSLOVODJA POSLOVNE ENOTE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE POSLOVNE ENOTE S KMETIJSKIM REPROMATERIALOM, PRIPRAVA ZAHTEVANE IN PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SPREMLJANJE ZALOG, NOVOSTI, PRIPRAVA AKCIJ, NABAVA MATERIALA, PRODAJA, PREVZEM BLAGA, SPREMLJANJE RO...

. jefe de compras/jefa de comprasKOMERCIALIST ZA PROJEKTNO NABAVO - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VNOS IN OBDELAVA PODATKOV, OZ. DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE UVOZA, POROČANJE INTRASTAT,PRIDOBIVANJE IZJAV O POREKLIH BLAGA, CERTIFIKATOV DOBAVITELJEV, VARNOSTNIH LISTOV, OCENJEVANJE DOBAVITELJEV, SAMOSTOJNO VOD...

. ingeniero civil/ingeniera civilSODELAVEC ZA PROJEKTIRANJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZAŽELENO V MARIBORU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POOGOJI: GRADBENI TEHNIK (5.STOPNJA) ALI DIPL. INŽ. GRADB. (STOPNJA 6/2) ALI UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA (7.STOPNJA) ALI MAG. INŽ. GRADBENIŠTVA (7.STOPNJA), ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE, PRIČAKUJEMO NASLEDNJE KO...

KUHINJSKI POMOČNIK III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas  oz. OD 5.12.2022 ZA ČAS BOLNIŠKE ODSOTNOSTI, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI OBROKOV, SKRBI ZA ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU (POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE DELOVNE POVRŠINE...) IN POMOČ PRI DRUGIH OPRAVILIH (NPR. POMOČ PRI SPREJEMANJU IN S...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosSVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. SVETOVALEC ZA PROJEKTNO VODENJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH POGODB Z IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, SPREMLJANJE NJIHOVE REALIZACIJE TER OBRAČUNAVANJE STORITEV, IZVAJANJE NALOG ANALIZIRANJA, PROUČEVANJA, UGOTAVLJANJA IN VZ...

. empleado bancario/empleada bancariaINFORMATOR - POSLOVALNICA KRŠKO - M/Ž. BANČNI URADNIK PRI OKENCU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INFORMIRANJE IN USMERJANJE STRANK V POSLOVALNICI, POSREDOVANJE TEMELJNIH INFORMACIJ O BANČNIH PRODUKTIH IN STORITVAH STRANKAM, IZVAJANJE BLAGAJNIŠKIH IN TREZORSKIH POSLOV, PRODAJA ENOSTAVNIH BANČNIH PRODUK...

VARUH II (F024006) - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV. - ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE GOSPODINJSKIH AKTIVNOSTI - POMOČ PRI IZVAJANJU IN SPREMLJANJU DRUŽABNIH IN PR...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR-NEGOVALEC I-NEGA III IN IV (F024001) - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE DELAVKE Z DOLGOTRAJNEGA BOLNIŠKEGA DOPUSTA., polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTO...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST/VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 1 - SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - PORODNIČAR - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA V SKLADU Z DOKTRINO TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, KI SODIJO V DELOKROG POSAMEZNIH SPECIALIZACIJ, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PRED...

. ingeniero civil/ingeniera civilSODELAVEC ZA PROJEKTIRANJE NA PODROČJU CESTNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - ZAŽELENO V MARIBORU - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POOGOJI: GRADBENI TEHNIK (5.STOPNJA) ALI DIPL. INŽ. GRADB. (STOPNJA 6/2) ALI UNIV. DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA (7.STOPNJA) ALI MAG. INŽ. GRADBENIŠTVA (7.STOPNJA), ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE, PRIČAKUJEMO NASLEDNJE KO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMOŽNA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, ROKOVANJE S ČISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODVOZ ODPADKOV, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH, SPREMLJANJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN...

. pintor de obra/pintora de obraPLESKAR - M/Ž. PLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POVRŠIN ZA PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV, - PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV  Z RAZLIČNIM POSTOPKI NANOSA BARV, - MEŠANJE BARV PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, - KONTROLA NANOSOV BARV V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI ZAHTEVAMI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, POMOŽNA DELA PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI VAROVANCEV, ROKOVANJE S ČISTIM IN UMAZANIM PERILOM, ODVOZ ODPADKOV, POMOČ PRI OSKRBI UMRLIH, SPREMLJANJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I (F025009) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJ...

. consultor empresarial/consultora empresarialPODROČNI SVETOVALEC I - M/Ž. SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 15.10.2023, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE IN POZNAVANJE DELOVNIH PODROČIJ, DOLOČENIH Z ZAKONOM O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA IN ODLOKA O USTANOVITVI RRA POSAVJE. POMOČ PRI IZVAJANJU NALOG S PODROČJA GOSPODAR...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 9 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, SPREMLJANJE OTROKA V ŠOLI IN DRUGIH LOKACIJAH ZAGOTAVLJANJE ENAKOVREDNEGA SODELOVANJA PRI ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH, NA ŠPORTNIH IN KULTURNIH DOGODKIH, ŠOLSKIH EKSKURZIJAH SODELOVA...

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z UČITELJI, STARŠI IN UČENCI VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC PRIPRAVA RAZLIČNE DOKUMENTACIJE SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI, kandidati naj na vlogi navedejo številko...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, POMOČ PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV,...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE CNC NAPRAV IN DELO NA CNC STROJIH IN LINIJAH, IZDELAVA SPECIFIKACIJ PO NAČRTIH, IZDELAVA LAŽJIH NAČRTOV, PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO, IZDELAVA POLIZDELKOV Z ZAGOT...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VOŽNJA IN SKRB ZA TOVORNO VOZILO TER LAŽJA VZDRŽEVALNA DELA NA VOZILU IN ČIŠČENJE, IN VZDRŽEVANJE TOVORNEGA VOZILA, - SKRB ZA BREZHIBNOST ORODJA IN TOVORNEGA VOZILA,- NAKAZOVANJE POTREB PO MATERIALI...

Más empleos: 1 · > · 3 · 4 · 5 · >>