Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

114 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia):

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV PREVZEM BLAGA, IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL, REKLAMACIJE, NADZOROVANJE SANITARNO HIGI...

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL - ČIŠČENJE POSODE - HIGIENSKO VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA, STROJEV IN PRIPOMOČKOV PO SANITARNIH NAVODILIH - POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE (PO POTREBI) - OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG ...

. vendedor/vendedoraKREATIVNI POSLOVODJA -PRODAJALEC V TRGOVINI Z RABLJENIMI OBLAČILI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, sortiranje prejetih doniranih oblačil , modnih dodatkov in obutve, priprava na prodajo, aranžiranje izdelkov,- urejanje trgovine , skrb za red in čistočo, - delo s strankami , - delo z blagajno , prometom, - razv...

. arquitecto/arquitectaPROJEKTANT I - M/Ž. ARHITEKT PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO PREDVSEM ZADOLŽEN ZA IZDELAVO POPISOV GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, PREDRAČUNOV IN KALKULACIJ ZA POTREBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER PREGLED IZVAJANJA DEL NA PROJEKTU S STRANI PODIZVAJALCEV. GLEDE IZRIS...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR - ČISTILEC - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. NADOMEŠČANJE ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE HOTELSKIH SOB IN VSEH DRUGIH PRIPADAJOČIH PROSTOROV., ZAŽELENE SO IZKUŠNJE NA PODOBNEM DELOVNEM MESTU, VENDAR NISO POGOJ ZA ZAPOSLITEV., dvoizmensko

VARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. administrativo de centro médico/administrativa de centro médicoZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V - M/Ž. ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR, poskusno delo , Določen čas  oz. Nadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, SPREJEM IN VPIS BOLNIKOV, PREVERJANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN POTRJEVANJE KARTIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA IN PRIJAVA ROJSTEV, IZPOLNJEVANJE, PISANJE IN POSREDOVANJE MEDICIN...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE TAL IN SANITARIJ, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, MENJAVA MATERIALA V SKUPNIH IN TOALETNIH PROSTORIH., Natančnost, poštenost, odgovornost, komunikativno...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICPROGRAMER - IT - M/Ž. PROGRAMER, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZVOJ PROGRAMSKIH IN STROJNIH REŠITEV, IZKUŠNJE Z RAZVOJEM SPLETNIH REŠITEV, AKTIVNO OBVLADOVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, ODGOVORNOST, ORGANIZACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, NATANČNOST, VZDRŽEVANJE IN OPTIM...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE, POMOČ PRI MONTAŽI IN DEMONTAŽI ORODIJ, NADZOR NAD OBRATOVANJEM STROJEV, SVETOVANJE PRI NASTAVITVAH ORODIJ, PRIPRAVA MATERIALA, ,

REFERENT ZA KONTROLING IN POSLOVNO IT ANALITIKO - M/Ž. ANALITIKI POSLOVNIH PROCESOV IN ORGANIZACIJE DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLING POSLOVNIH PROCESOV, IZDELAVA DNEVNIH, MESEČNIH IN OSTALIH POROČIL IN ANALIZ VSEH VRST ZA POTREBE POSLOVANJA PLANIRANJA IN NADALJNO ANALITIKO, INFORMACIJSKA PODP...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPOSLUŽEVALEC STROJEV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE, POMOČ PRI MONTAŽI IN DEMONTAŽI ORODIJ, NADZOR NAD OBRATOVANJEM STROJEV, SVETOVANJE PRI NASTAVITVAH ORODIJ, PRIPRAVA MATERIALA, ,

HIŠNIK IV - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavca z usposabljanja, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENA V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMI...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA ROBOTU (CNC STROJI) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJALEC ROBOTA ZA VARJENJE KOVIN., Večletne izkušnje in delo na robotski varilni celici in ostalih delovnih mestih z roboti.  Sposobnost opravljanja robota s programiranjem in pripravljenost na izobraževanje.,

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, POMOČ V ODDELKU, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI, NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE S STARŠI, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO NAVODILIH VODSTVA., KANDIDAT/-KA MORA IMET...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilVZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA ZA VZGOJNO DELO, IZVAJANJE VZGOJNEGA DELA, DELO S STARŠI, VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI POTEKA IN DELA V VRTCU. OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PO PROGR...

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialVODJA JAVNIH POVRŠIN IN JAVNIH POTI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA IN NADZOR DELA V ENOTI, PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROGRAMA DEL VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN IN JAVNIH POTI, VODENJE EVIDENC, IZDELAVA KALKULACIJ, OBRAČUNOV, POROČ...

. profesor de música/profesora de músicaUČITELJ KITARE - M/Ž. UČITELJ KITARE, poskusno delo , Določen čas  oz. ZAPOSLITEV OD 11.10.2021 DO 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE KITARE IN IZVAJANJE DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN VELJAVNIMI PREDPISI, priloge: potrdilo iz kazenske evidence, evidence vgojnih ukrepov, evidence izbrisa...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, polni delovni čas, 40, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, PREDVEM PA IZVAJA NEPOSREDNO DELO Z UČ...

PROIZVODNI DELAVEC V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, - TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA, - IZVAJANJE KONTROLE IZDELKOV, - PRIPRAVLJANJE IZDELKOV ZA ODPREMO, - SKRB ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA, - KONTROLA STROJA IN ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA ROBOTU (CNC STROJI) - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJALEC ROBOTA ZA VARJENJE KOVIN., Večletne izkušnje in delo na robotski varilni celici in ostalih delovnih mestih z roboti.  Sposobnost opravljanja robota s programiranjem in pripravljenost na izobraževanje.,

. jefe de departamento/jefa de departamentoVODJA KMETIJSKE PROIZVODNJE - AGRONOM -ALI KMETIJSKI TEHNIK - M/Ž. MENEDŽER V KMETIJSTVU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, planiranje in vodenje rastlinske proizvodnje (jagodičevje, zelenjadarstvo, vinogradništvo), planiranje in organizacija dela v rastlinski proizvodnji , poznavanje ffs in prehrane rastlin, delo na terenu in v pisar...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR IV - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI, DIET IN NAPITKOV ZA STANOVALCE DELITEV OBROKOV HRANE STANOVALCEM, SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV PREVZEM BLAGA, IZVAJANJE JAVNIH NAROČIL, REKLAMACIJE, NADZOROVANJE SANITARNO HIGI...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: OSEBNA NEGA, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Delo poteka v bližini Brežic. V prijavi navedite številko oglasa. Delo z ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO, POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA Predpisana strokovna izobrazba pridobljena po študijskih programih ustrezne smeri za pridobitev izobrazbe II. stopnje (magistr...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE BOLNIKOV IN NJIHOVIH AKTIVNOSTI, SPREJEMANJE, ODPUŠČANJE IN PREMEŠČANJE BOLNIKOV, NAROČANJE HRANE, PORCIONIRANJE IN NADZOROVANJE OBROKOV HRANE, PRIPRAVA BOLNIKOV NA DIAG...

. auxiliar de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA NA BOLNIŠKEM ODDELKU IN V SPECIALISTIČNI AMBULANTI, UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA NA PODLAGI OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE SESTRSKE ANAMNEZE IN OPAZOVANJA, SODELOVANJE V ZDRAVSTVENI EKIPI PRI D...

Más empleos: 1 · > · 3 · >>