Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

172 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoPESKAR - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PESKANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO ODREDBI SKUPINOVODJE., poklicno šolo strojne oz. druge ustrezne smeri, ni pogoj ; 1 leto delovnih izkuš...

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. arquitecto/arquitectaIZVAJALEC INŽENIRSKIH STORITEV - M/Ž. ARHITEKT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO: NA SPLOŠNEM PODROČJU: SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST IN ZAVZETOST ZA DELO IN SPOZNAVANJE NOVIH TEHNOLOGIJ, PRIPRAVLJENOST ZA DODATNO INTERDISCIPLINARNO USPOSABLJANJE IN TIMSKO DELO, SPOSOBNOST SODEL...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. orientador educativo/orientadora educativaUČITELJ RAZREDNIK V ODDELKU NIS2 (SPECIALNI PEDAGOG) - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.08.2023, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG UČITELJA V ODDELKU NIS 2, Iščemo specialno - rehabilitacijskega pedagoga za delo v programu NIS. Zaželjene so izkušnje in opravljen strokovni ...

. engrasador/engrasadoraVODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -AKTIVNO SPREMLJANJE OBRATOVANJA STROJNIH NAPRAV -AKTIVNO SPREMLJANJE OBRATOVANJA STROJNIH NAPRAV -IZVAJANJE PREVENTIVNEGA IN INTERVENTNEGA VZDRŽEVANJA OPREME -NADZIRANJE DELOVANJA VODOVODNIH INSTALACIJ IN O...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN STREŽBA PIJAČ,IZDAJANE IN DAVČNO POTREVANJE RAČUNOV,VZDRŽEVANJE ČISTOČE  V LOKALU, UREJANJE SKLADIŠČA/INVENTURA,SPREJEM DOBAVITELJEV ZA NABAVO (NAROČILA IN NABAVA), uporaba računalnika, dvoizmensko

DELAVEC ZA RAZLIČNA DELA NA GRADBIŠČU V POSAVJU - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VSAJ OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAZBO, ZAŽELENE DELOVNE IZKUŠNJE S PODROČJA GRADBENIŠTVA, TEHNIČNA NARAVNANOST IN OBČUTEK ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJENO DELO, UPOŠTEVANJE UKREPOV S PODROČJA VARSTVA PRI DELU, SPOSOBNOST DELA V TIMU...

. almacenero de fábrica textil/almacenera de fábrica textilKOMISIONAR - SKLADIŠČNIK - M/Ž. KOMISIONAR, SKLADIŠČNI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - KOMISIONIRANJE BLAGA S SKENERJEM, SORTIRANJE, KOMPLETIRANJE, PAKIRANJE IN MANIPULACIJA BLAGA V SKLADIŠČU; - PRIPRAVA BLAGA ZA PROIZVODNJO – PREVERJANJE ISTOVETNOSTI S SKENERJEM; - UPRAVLJANJE Z RAZLIČNI...

. mecanógrafo/mecanógrafaSODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž. SODNI ZAPISNIKAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA: - SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB; - SAMOSTOJNA OPRAVIL...

TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 32, OPRAVLJA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO IN KADROVSKO DELO, SPREJEMA IN POSREDUJE NAROČILA, RAZPOREJA DNEVNO POŠTO, UREJA ARHIV, IZDAJA IN VROČA POTRDILA IN LISTINE DELAVCEM, UČENCEM, STARŠEM, SPREJEMA STRANKE, OBLIKUJE DOPISE, ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROCESNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH TIMIH OB UVEDBI NOVIH IN NADGRADNJI OBSTOJEČIH  STROJEV IN NAPRAV, PROCESOV IN IZDELKOV V PROIZVODNJO, UGOTAVLJANJE IZVEDLJIVOSTI IZDELKA Z UPORABO OBSTOJEČIH ALI NO...

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaVODJA PROIZVODNE ENOTE - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN PLANIRANJE DEL V  PROIZVODNI ENOTI, USKLAJEVANJE MED IZMENAMI IN PROIZVODNIMI TIMI USKLAJEVANJE CILJEV IN KAZALNIKOV UČINKOVITOSTI ODDELKA  SKUPAJ Z VODJO PROIZ-VODNJE IN SPREJ...

UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. od 1. 9. 2022 dalje., polni delovni čas, 40, - OPRAVLJANJE DEL, KI SE VEŽEJO NEPOSREDNO NA IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA (REDNI POUK, INTERESNE DEJAVNOSTI, ITD), - IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNO DELO (L...

UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavca z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENA V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKT...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE TER RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENA V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. ZAPOSLITEV OD 1. 9....

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK; PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SO...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA ŽIVIL ZA KUHANJE, ČIŠČENJE DELOVNIH PROSTOROV, POSODE, PRIPOMOČKOV IN STROJEV, POMOČ PRI KUHANJU IN DELITVI HRANE, DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA ..., natančnost, zanesljivost, delo v dve...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoPESKAR - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PESKANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO ODREDBI SKUPINOVODJE., poklicno šolo strojne oz. druge ustrezne smeri, ni pogoj; 1 leto delovnih izkuš...

. arquitecto/arquitectaIZVAJALEC INŽENIRSKIH STORITEV - M/Ž. ARHITEKT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OD KANDIDATA PRIČAKUJEMO: NA SPLOŠNEM PODROČJU: SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST IN ZAVZETOST ZA DELO IN SPOZNAVANJE NOVIH TEHNOLOGIJ, PRIPRAVLJENOST ZA DODATNO INTERDISCIPLINARNO USPOSABLJANJE IN TIMSKO DELO, SPOSOBNOST SODEL...

. jefe de compras/jefa de comprasVODJA PROJEKTOV NABAVNO SKLADIŠČNE SLUŽBE - M/Ž. NABAVNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - ZAGOTAVLJANJE PRAVOČASNE NABAVE MATERIALA ZA VSE SEKTORJE; - VODENJE POSTOPKOV ZA IZBOR NAJUGODNEJŠIH DOBAVITELJEV; - SPREMLJANJE TER ZAGOTAVLJANJE OPTIMALNIH ZALOG MATERIALA; - ORGANIZACIJA TER ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI V KRŠKEM - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAZVOZ HRANE IZ CENTRALNE KUHINJE TER SKRB ZA VOZILO, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI OBROKOV, ČIŠČENJE DELOVNE POVRŠINE IN DELOVNIH SREDSTEV, DELITEV HRANE, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, DELO V DVEH IZMENAH., PRIČAKU...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST NEVROLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA NEVROLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o zaključeni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdi...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti...

. electricistaELEKTRIKAR STIKALNIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE ELEKTROVZDRŽEVALNIH DEL V ELEKTRO DELAVNICI; - SAMOSTOJNO ALI V SKUPINSKO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL NA NIZKONAPETOSTNIH NAPRAVAH IN INŠTALACIJAH IN NA KRMILNO NADZORNIH SISTEMIH; - SODELOVANJE Z ODGOVORNIMI OSEBAM...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO V ZOBOZDRAVSTVU ZA OTROKE IN MLADINO, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zborn...

. ingeniero de control de calidad/ingeniera de control de calidadVODENJE KAKOVOSTI - M/Ž. KOORDINATOR KAKOVOSTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ORGANIZACIJA IN VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI; - ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V SKLADU S STANDARDOM ISO 9001:2015; - IZVAJANJE KONTROL (VHODNA, KONTROLA V PROCESU, KONČNA KONTROLA); - SISTEMSKO VODENJE DOKUMENTACIJA, EVI...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK, SEKUNDARIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do pričetka opravljanja programa specializacije oz. največ 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM POD NADZOROM IN VODSTVOM MENTORJA, k vlogi je potrebno priložiti kratek ...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaTEHNOLOG ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO KOVIN - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO KONSTRUKTERSTVO, KOVINSKI IZDELKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PREVZEM TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE PROJEKTA, -TEHNOLOŠKI POSTOPEK ZA SISTEM BARVANJA  (NAVODILA), -IZVAJANJE NADZORA NAD TEHNOLOŠKIM POSTOPKOM BARVANJA, -KONTROLA NANOSA B...

KNJIŽNIČAR IN UČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENA V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. ZAPOSLITEV OD 1. 8....

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 5 · >>