Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

172 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH IN STROJNIH NAPRAV NA VODOVODNEM IN KANALIZACIJSKEM OMREŽJU - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNE IN STROJNE OPREME NA NAPRAVAH IN OBJEKTIH, IZVAJANJE VSEH ZAHTEVNEJŠIH OPERATIVNIH DEL PRI MONTIRANJU IN VZDRŽEVANJU ELEKTRO-STROJNIH NAPRAV IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV, SODELOV...

. analista de negociosPLANER PROIZVODNJE - M/Ž. POSLOVNI ANALITIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INTERNO SPREJEMANJE NAROČIL, VKLJUČEVANJE V PROIZVODNJE PLANE TER USKLAJEVANJE IN POTRJEVANJE DOBAVNIH ROKOV; - IZDELOVANJE OPERATIVNIH PROIZVODNIH PLANOV; - VKLJUČENOST V CELOTEN PROCES OD PRAVOČASNE DOBAVE...

. ingeniero civil/ingeniera civilPOMOČNIK VODJE ASFALTERSKIH PROJEKTOV - M/Ž. INŽENIR GRADBENIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH EKIP, V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV -MIKRO-ORGANIZACIJA GRAD...

. jefe de cocina/jefa de cocinaVODJA KUHINJE - M/Ž. VODJA KUHINJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE IN KONTROLIRANJE DELA V KUHINJI, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, AKTIVNA IN PRIJAZNA PRODAJA TER POMOČ GOSTOM, SKRB ZA RED IN ČISTOČO V KUHINJI, UVAJANJE IN IZOBRAŽEVANJE NOVIH SODELAVCEV V KUHI...

. inspector de motores de vehículos/inspectora de motores de vehículosTEHNIK KONTROLOR II - M/Ž. TEHNIČNI KONTROLOR VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK, - PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI - POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL...

MONTER - M/Ž. TEHNIKI ZA STROJNIŠTVO IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SESTAVA KOMPONENT TEHNOLOŠKE OPREME V DELAVNICI, MONTAŽNO IN DEMONTAŽNO DELO V DELAVNICI, PAKIRANJE PROIZVODOV, PRIPRAVE NA MONTAŽE, MONTAŽNA DELA NA TERENU, SODELOVANJE PRI PREIZKUSIH, ZAKLJUČ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaVIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. PRAVNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev oz. do 1.10.2022, polni delovni čas, 40, PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR - SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE; SPREMLJANJE IN PROUČEV...

HIŠNIK - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE NALOG V ZVEZI S TEKOČIM VZDRŽEVANJEM ŠOLE IN NAPRAV, OPRAVLJANJE MANJŠIH OPRAVIL NA ŠOLI, NAPRAVAH IN OPREMI, OBVEŠČANJE O STANJU NAPRAV, OPREME IN POTREBI PO VEČJIH OPRAVILIH, UREJANJE OKOLICE ŠOL...

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE NA RECEPTE IN PO OSEBNI PRESOJI; URAVNAVANJE TEMPERATURE PEČICE, ŽARA, PEKAČA IN DRUGE OPREME ZA KUHANJE; PREGLEDOVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE, KUHINJSKE OPREME, PR...

. trabajador social/trabajadora socialSOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 18 mesecev oz. vrnitve delavke, polni delovni čas, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV, VODENJE SPREJEMA, PREMESTITVE IN ODPUSTA STANOV...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, USKLAJEVANJE SALDOV, KOMPLETIRANJE IN KNJIŽENJE DOSPELIH IN IZDANIH RAČUNOV S SPREMNIMI DOKUMENTI, SKRB ZA PRAVILNO LIKVIDACIJO RAČUNOV, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE, VODENJE EVIDENCE DOSPELIH RAČUNOV, REŠEVANJE REKLAMAC...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PSIHIATRIJE V SPECIALISTIČNI AMBULANTI IN V CENTRU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH,  k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o zaklju...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - DELO NA ODDELKU SPLOŠNE KIRURGIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, OSKRBA BOLNIKA, PRIPRAVA IN TRANSPORT NA PREISKAVE, OPAZOVANJE, MERJENJE IN REGISTRACIJA VITALNIH FUNKCIJ, IZVAJANJE MEDOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA ST...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, STREŽBA, POMIVANJE POSODE, ČIŠČENJE DELOVNEGA PROSTORA VKLJUČNO S TERASO, DELO Z BLAGAJNO, SKRBEN ODNOS DO INVENTARJA IN ZALOGE BLAGA, OSNOVNO ZNANJE RAČUNALNIŠTVA V BLAGAJNIŠKEM PROGRAMU, dvoizmensko

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o cepljenju proti...

ŠPEDITER - M/Ž. ŠPEDITERJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UVOZNEGA IN IZVOZNEGA CARINJENJA, PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE TRANZITNIH CARINSKIH POSTOPKOV, IZSTAVLJANJE RAČUNOV, DELO V 3 IZMENAH, večizmensko

. trabajador social/trabajadora socialUSKLAJEVALEC OSEBNE ASISTENCE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - USKLAJEVANJE IN KOORDINACIJA NA PODROČJU IZVAJANJA OSEBNE ASISTENCE; - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI DOKUMENTACIJE ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE; - ORGANIZACIJA NADOMEŠČANJA ODSOTNIH ASISTENTOV; - SVE...

. técnico en prótesis dentales/técnica en prótesis dentalesZOBOTEHNIK III - M/Ž. ZOBOTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOTEHNIKA V ZOBOTEHNIČNEM LABORATORIJU, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepat...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOLOGIJE - M/Ž. DERMATOLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA DERMATOLOGIJE, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o zaključeni izobrazbi in veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, potrdilo o nekaznovanju, potrdi...

. gestor de proyectos/gestora de proyectosPROJEKTANT NIZKIH IN/ALI VISOKIH GRADENJ - M/Ž. PROJEKTNI VODJA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE IN PROJEKTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV (STAVBE IN INŽENIRSKI OBJEKTI); - DIMENZIONIRANJE GRADBENIH ELEMENTOV IN PROJEKTIRANJE OBJEKTOV (STATIČNI IZRAČUN, ARMATURNI NAČRTI, DELAVNIŠKI NAČRTI); - OPRAVL...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoPROTIKOROZIST - M/Ž. ANTIKOROZIST, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ENOSTAVNA IN LAŽJA DELA V PROIZVODNJI. PRIPRAVA KOVINSKIH IZDELKOV, POLIZDELKOV, KONSTRUKCIJ ZA PROCES PESKANJA IN BARVANJA. IZVAJANJE ENOSTAVNEGA DELA BARVANJA. ZAŠČITA IZDELKOV PRED IN ZA TRANSPORT. OSTALA DELA ...

. tornero de madera/tornera de maderaOPERATER NA CNC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, LESARSTVO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, - UPORABA DOKUMENTACIJE (NAČRTI, KOSOVNICE, PRIREZOVALNE LISTE, SESTAVNICE,…); - DELO NA LESNOOBDELOVALNIH STROJIH; - NASTAVITVE LESNOOBDELOVALNIH STROJEV; - NADZOR IN UPRAVLJANJE CNC S...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · < · 6