Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

151 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) ČIŠČENJE KUHINJ, PODROČIJ ZA PRIPRAVO HRANE IN PODROČIJ ZA STREŽBO  (B) POMOČ KUHARJEM IN VODJEM KUHINJ PRI PRIPRAVI HRANE Z UMIVANJEM, LUPLJENJEM, SEKANJEM, REZANJEM, MERJENJEM IN MEŠANJEM ...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaPROCESNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PROJEKTOV ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH TIMIH OB UVEDBI NOVIH IN NADGRADNJI OBSTOJEČIH  STROJEV IN NAPRAV, PROCESOV IN IZDELKOV V PROIZVODNJO, UGOTAVLJANJE IZVEDLJIVOSTI IZDELKA Z UPORABO OBSTOJEČIH ALI NO...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MANJ ZAHTEVNA MONTERSKA DELA, IZVAJANJE KONTROLNIH AKTIVNOSTIH, SKRBI ZA PRVI NIVO VZDRŽEVANJA STROJEV, NAPRAV IN PRIPRAV, MANJ ZAHTEVNO NASTAVLJANJE ORODIJ IN PRIPRAV, SKENIRANJE MATERIALOV, IZD...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRIKAR ELEKTRONIK I - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU LETNIH/ MESEČNIH PLANOV PREVENTIVNEGA IN PREDIKTIVNEGA VZDRŽEVANJA TER REMONTOV, SODELOVANJE PRI UVAJANJU IN IZVAJANJU TPM-A, VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV ...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJ...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaLOGISTIK II - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MANIPULACIJA V SKLADIŠČIH, ORGANIZIRANJE ODPREM, MANIPULACIJA Z MATERIALI NA, MED IN IZ DELOVNIH MEST, RAZLAGANJE, NALAGANJE KAMIONOV IN MANIPULACIJA S PRAZNO EMBALAŽO, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠ...

SAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE: - SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI, - ČIŠČENJE IN PRIPRAVLJANJE ŽIVIL, - SKRB, DA SO ŽIVILA HRANJENA PO PREDPISIH, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO VSEH DELOVNIH POVRŠIN V KUHINJI. KAJ PRIČAKUJEMO: - SREDNJO ...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO IN OSTALA DELA O NALOGU NADREJENEGA, izkušnje z opravljanjem težke gradbene mehanizacije za samostojno delo; plačilo 6-8€/uro neto, do...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK MEHANIZACIJE I - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - UPRAVLJANJE TEŽKE SPECIALNE MEHANIZACIJE; - SKRB ZA VZDRŽEVANJE STROJA – DA JE OPRANA, PODMAZANA IN TEHNIČNO PRIMERNA; - OSKRBOVANJE STROJA Z GORIVOM IN POTROŠNIM MATERIAL...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR - NEGOVALEC I - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI VSEH OSTALIH ŽIVLJ...

. mecánico electricista/mecánica electricistaVZDRŽEVALEC ELEKTRIKAR ELEKTRONIK I - M/Ž. VZDRŽEVALEC ELEKTRIČNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU LETNIH/ MESEČNIH PLANOV PREVENTIVNEGA IN PREDIKTIVNEGA VZDRŽEVANJA TER REMONTOV, SODELOVANJE PRI UVAJANJU IN IZVAJANJU TPM-A, VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH SKLOPOV ...

. consultor empresarial/consultora empresarialVODJA MALOPRODAJNE ENOTE BREŽICE - M/Ž. ORGANIZATOR DELA V POSLOVNEM PROCESU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA IN VODENJE POSLOVNE ENOTE, PREDLAGANJE PRODAJNIH POGOJEV IN CENIKOV ZA POSLOVNO ENOTO, NAROČANJE TRGOVSKEGA BLAGA, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PRODAJNIH POGOJEV IN ...

. almacenero de fábrica de marroquinería/almacenera de fábrica de marroquineríaLOGISTIK II - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MANIPULACIJA V SKLADIŠČIH, ORGANIZIRANJE ODPREM, MANIPULACIJA Z MATERIALI NA, MED IN IZ DELOVNIH MEST, RAZLAGANJE, NALAGANJE KAMIONOV IN MANIPULACIJA S PRAZNO EMBALAŽO, SKRB ZA UREJENOST SKLADIŠ...

. operador de maquinaria para muebles de madera/operadora de maquinaria para muebles de maderaPOMOŽNI MIZARSKI DELAVEC - M/Ž. NASTAVLJALEC LESNOOBDELOVALNIH STROJEV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - SEZNANITEV Z DELOVNIM PROCESOM V PROIZVODNJI, POMOČ V PROIZVODNJI, - PRIPRAVA MATERIALA ZA IZDELAVO LEPLJENCEV, - SESTAVLJANJE LESENIH IZDELKOV, - SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA...

KOMUNALNI DELAVEC - POGREBNA - M/Ž. GROBARJI, POGREBNIKI IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POGREBOV, POMOČ PRI UREDITVI POKOJNIKA, PREVOZI IN DVIGI POKOJNIKOV, ČIŠČENJE POKOPALIŠČA IN NJEGOVE OKOLICE, OPRAVLJANJE RAZNIH FIZILNIH DEL, KI SE NANAŠAJO NA POGREBNE AKTIVNOSTI ..., ,

ELEKTRIKAR III. - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, DELAVEC OPRAVLJA ZLASTI NASLEDNJA DELA: PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO TER POSPRAVLJALNA DELA PO KONČANEM DELU NA DELOVIŠČIH MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE STABILNIH IN MOBILNIH ELEKTRO NAPRAV VZDRŽEVANJE IN IZVAJA...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH VZDRŽEVALNIH DEL NA PROIZVODNIH STROJIH, - PLANIRANJE PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, - VODENJE PREDPISANIH EVIDENC O VZDRŽEVANJU IN SER...

. engrasador/engrasadoraOPERATER STROJNIH NAPRAV I - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA IN ORGANIZIRANJE DELA NA DOLOČENI PROIZVODNI LINIJI; VSAKODNEVNA KONTROLA ZALOG SUROVIN, EMBALAŽE IN OSTALEGA REPROMATERIALA; KONTROLA RAPORTOV NA PODLAGI OPRAVL...

. pintor de obra/pintora de obraPLESKAR - M/Ž. PLESKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA POVRŠIN ZA PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV, - PLESKANJE IZDELKOV OZ. POLIZDELKOV  Z RAZLIČNIM POSTOPKI NANOSA BARV, - MEŠANJE BARV PO TEHNOLOŠKIH NAVODILIH, - KONTROLA NANOSOV BARV V SKLADU S TEHNOLOŠKIMI ZAHTEVAMI...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - OPRAVLJA KLJUČAVNIČARSKA DELA  Z ROČNIMI ELEKTRIČNIMI ORODIJ ZA OBDELAVO POZICIJI (PREDVSEM BRUŠENJE); - OPRAVLJA KLJUČAVNIČARSKA DELA NA MANJ ZAHTEVNIH STABILNIH STROJIH; - OBDELAVA,  PRIPRAVA, MONTAŽA IN PRIP...

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialMONTER - M/Ž. MONTER INDUSTRIJSKIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA, VGRADNJA IN SERVISIRANJE LASTNIH IZDELKOV V RS IN TUJINI, PREGLED IZDELKOV PO NAČRTIH OB UPOŠTEVANJU STANDARDOV, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR/VARILEC - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MATERIALA IN ORODJA ZA DELO TER POSPRAVLJALNA DELA PO KONČANEM DELU, RAZREZ MATERIALA PO DOSTAVLJENIH NAČRTIH IN SPECIFIKACIJAH, RAZUMEVANJE IN BRANJE NAČRTOV, SESTAVA ZAHTEVNIH KONSTRUKCIJ IN STROJEV, MERSKI ...

. engrasador/engrasadoraOPERATER STROJNIH NAPRAV II - M/Ž. STROJNI VZDRŽEVALEC, PROIZVODNJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI VODENJU TEHNOLOŠKEGA PROCESA IN ORGANIZIRANJE DELA NA DOLOČENI PROIZVODNI LINIJI; VSAKODNEVNA KONTROLA ZALOG SUROVIN, EMBALAŽE IN OSTALEGA REPROMATERIALA; KONTROLA RAPORTOV NA PODL...

. ingeniero técnico de mecánica/ingeniera técnica de mecánicaPROGRAMER AVTOMATIZACIJE - M/Ž. TEHNIK ZA STROJNIŠKO AVTOMATIZACIJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZDELAVA PROGRAMOV ZA STROJE IN NAPRAVE Z INDUSTRIJSKIMI KRMILNIKI SIEMENS, IZVAJANJE ZAGONA NA TERENU (TUDI TUJINA), SPREMLJANJE RAZVOJA IN INOVACIJ NA PODROČJU AVTOMATIZACIJE, OPRAVILA V SK...

. dibujante técnico/dibujante técnicaTEHNIČNI RISAR - M/Ž. TEHNIČNI RISAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZRIS 3D MODELOV V LAYOUTU IN IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR; PODPORA NAŠIM PROJEKTNIM INŽENIRJEM PRI OBLIKOVANJU IN PROJEKTIRANJU POSAMEZNIH KOMPONENT ZA NAŠE SORTIRNE SISTEME; USTVARJA...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaPROJEKTANT JEKLENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA ZASNOVE NOSILNE JEKLENE KONSTRUKCIJE TEHNOLOŠKIH LINIJ, PRIPRAVA MODELA ZA STATIČNI IZRAČUN KONSTRUKCIJE, DETAJLIRANJE POSAMEZNIH NOSILNIH ELEMENTOV TER NAČRTOVANJE KONSTRUKCIJESKIH SPOJEV, ...

. operario de suministro eléctrico/operaria de suministro eléctricoELEKTROMONTER - M/Ž. ELEKTROMONTER, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, MONTAŽA ELEKTRO NAPRAV, IZVAJANJE ELEKTRO INSTALACIJ, VLEČENJE KABLOV, IZVAJANJE MODIFIKACIJ OZ. ELEKTRO PROJEKTOV, IZVAJANJE ELEKTRO INSTALACIJ PO PROJEKTIH, MONTAŽA LASTNIH IZDELKOV, PREGLED IZDELKOV PO NAČRTIH OB UPO...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER CNC - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PROGRAMIRANJE CNC NAPRAV IN DELO NA CNC STROJIH IN LINIJAH, IZDELAVA SPECIFIKACIJ PO NAČRTIH, IZDELAVA LAŽJIH NAČRTOV, PRIPRAVA ENOSTAVNEJŠIH TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV ZA PROIZVODNJO, IZDELAVA POLIZDELKOV Z ZAGOT...

. trabajador social que traba con jóvenes/trabajadora social que trabaja con jóvenesKOORDINATOR MLADINSKIH PROGRAMOV – NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE - M/Ž. MLADINSKI DELAVEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, – SAMOSTOJNO, USTVARJALNO IN ZANESLJIVO ORGANIZIRA, KOORDINIRA TER SPREMLJA IZVAJANJE PROGRAMOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA, – KOORDINIRA, PRIPRAVLJA IN SOOBLIKUJE POSAMEZNE IN LETNE VSEBINSKE - TERMI...

VZDRŽEVALEC - TEHNIK V (II) V ZSV - M/Ž. VZDRŽEVALCI IN UPRAVLJAVCI STAVB, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE VSEH EVIDENC V ZVEZI S TEHNIČNIM VZDRŽEVANJEM SESTAVLJANJE DNEVNIH IN MESEČNIH POROČIL PO NAVODILU VODJE IN DOSTAVA TEH POROČIL VODJI; SKRB ZA PRAVOČASNO POPRAVILO STROJEV, ORODJA IN NAPRAV...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · >>