Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

105 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu., popoldan

KOMERCIALIST I - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIDOBIVA NAROČILA V SKLADU S PLANOM, PRIDOBIVA NOVE KUPCE IN NAROČIL, VZDRŽUJE STIKE S KUPCI TER PRIDOBIVA VSE POTREBNE PODATKE PRI KUPCIH IN O KUPCIH, SKRBI ZA ZADOVOLJSTVO STRANK, IZDELUJE PLANE...

RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2025, skrajšan delovni čas, 20, VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA IKT OPREMO, POMOČ ZAPOSLENIM IN UČENCEM, DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO IZ EVIDENC...

UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE ALI KEMIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UČITELJ MATEMATIKE IN FIZIKE/KEMIJE. OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA., DOKAZILA O IZOBRAZBI, STROKOVNI IZPIT, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO...

LOGOPED - M/Ž. AVDIOLOGI IN GOVORNI TERAPEVTI, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, DELO LOGOPEDA V OKVIRU DISPANZERJA ZA MENTALNO ZDRAVJE, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA POLIC: LOGOPED V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, dopoldan

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilTEHNOLOG V PRIPRAVI DELA I - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE IN PRIPRAVA TEE-JEV ZA IZVEDBO PROJEKTOV Z VSEMI SESTAVINAMI; - PRIPRAVA VLOG ZA CESTNE ZAPORE Z VSO PRIPADAJOČO DOKUMENTACIJO; - VODENJE USTREZNE DOKUMENTACIJE S SVOJEGA PODROČJA; - TEHNOLOŠKA POMOČ ...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilOBRAČUNSKI REFERENT V GRADBENIŠTVU - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE MANJŠIH GRADBIŠČ; - BRANJE NAČRTOV IN PRENOS PODATKOV NA GRADBIŠČA (IZVLEČKI MATERIALA, MASNA BILANCA, …); - PRIPRAVA ZAHTEVNIC ZA NAROČANJE MATERIALA; - VODENJE GRADBIŠČNE DOKUMENTACIJE; - PRIPRAVA IN Z...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE STANOVALCEV PRI TEMELJNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, IZVAJANJE PSIHIATRICNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, IZVAJANJE MEDI...

. gerente de instalaciones culturalesDIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA - M/Ž. DIREKTOR ZAVODA ZA KULTURO, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev oz. 5 let, polni delovni čas, 40, - VODI POSLOVANJE ZAVODA, - VODI STROKOVNO PROGRAMSKO DELO ZAVODA, - USKLAJUJE IN ORGANIZIRA DELOVNI PROCES V ZAVODU, - PREDLAGA POSLOVNO POLITIKO IN UKREPE ZA NJENO IZVAJANJE, - SKRBI ZA...

. médico generalista/médica generalistaDOKTOR MEDICINE, SPECIALIST SPLOŠNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO S PACIENTI V ORDINACIJI: KURATIVA, PREVENTIVA, DELO S PACIENTI NA TERENU, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, ORGANIZIRANJE TIMSKEGA DELA, VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV, SORTIRANJE INFEKTIVNEGA ODP...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · >>