Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Posavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

172 ofertas de trabajo encontradas en Posavska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

. técnico en prótesis dentales/técnica en prótesis dentalesZOBOTEHNIK III - M/Ž. ZOBOTEHNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZOBOTEHNIKA V ZOBOTEHNIČNEM LABORATORIJU, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o izobrazbi in o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o cepljenju proti hepat...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDREŽVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,…, , dvoizmensko

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónDELOVODJA II - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - DNEVNO RAZPOREJANJE DELAVCEV NA POSAMEZNE DELOVNE NALOGE IN SESTAVLJANJE DELOVNIH SKUPIN V SKLADU S PLANOM NAPREDOVANJA GRADBENIH DEL IN USPOSOBLJENOSTJO POSAMEZNIH DELAVCEV -MIKRO-ORGANIZACIJA GRA...

. ingeniero electrónico/ingeniera electrónicaVODJA PROIZVODNE ENOTE - M/Ž. INŽENIR ELEKTRONIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE IN PLANIRANJE DEL V PROIZVODNI ENOTI, USKLAJEVANJE MED IZMENAMI IN PROIZVODNIMI TIMI USKLAJEVANJE CILJEV IN KAZALNIKOV UČINKOVITOSTI ODDELKA  SKUPAJ Z VODJO PROIZVODNJE IN SPREJE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV TER ENOSTAVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, POMOČ PRI FTH, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, KONTROLA IN OP...

. operador de pistola pulverizadora de lacado/operadora de pistola pulverizadora de lacadoPESKAR - M/Ž. DELAVEC ZA PESKANJE KOVINSKIH POVRŠIN, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN PESKANJE POLIZDELKOV IN IZDELKOV PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, OPRAVLJA DRUGA DELA PO ODREDBI SKUPINOVODJE., poklicno šolo strojne oz. druge ustrezne smeri, ni pogoj; 1 leto delovnih izkuš...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA OBROKOV PO RECEPTIH, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE V KUHINJI, SKRB ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKH IN OSTALIH GOSTINSKIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. camarero/camareraNATAKAR - ŠANKIST - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, AKTIVNA IN PRIJAZNA POSTREŽBA GOSTOV ZA TOČILNIM PULTOM, SKRB ZA PRAVILNO IN TEKOČE BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, ZAGOTAVLJANJE HIGIENSKIH IN OSTALIH STANDARDOV,..., , dvoizmensko

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC MOBILNE TELEFONIJE IN NAROČNIŠKIH RAZMERJIH - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN SVETOVANJE PRI PRODAJI MOBILNIH IN FIKSNIH NAROČNIN., Od kandidatov pričakujemo komunikativnost, samoiniciativnost, samostojnost pri delu, ambicioznost, pripravljenost na učenje., deljen delovni čas

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeLOGOPED - M/Ž. LOGOPED ZA INDIVIDUALNO GOVORNO TERAPIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 18 mesecev, polni delovni čas, 40, LOGOPEDSKE OBRAVNAVE V DISPENZERJU ZA MENTALNO ZDRAVJE IN RAZVOJNI AMB. S CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO PREDŠOLSKIH OTROK POSAVJE., strokovni izpit iz področja zdravstva, dopoldan

PRODAJALEC ZA ŽIVILSKO TRGOVINO - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA TER PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTO...

PRODAJALEC ZA KMETIJSKO TRGOVINO - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA TER PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTO...

. instalador de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado/instaladora de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionadoMONTER - M/Ž. MONTER OGREVALNIH NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA TOPLOTNIH ČRPALK, CENTRALNEGA OGREVANJA, Obvezna končana srednja šola kovinarka - ključavničarska šola, volja do učenja, delo v tujini, zagotovljeno stanovanje hrana in plača po merilih ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI - DELO NA ODDELKU SPLOŠNE KIRURGIJE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA, OSKRBA BOLNIKA, PRIPRAVA IN TRANSPORT NA PREISKAVE, OPAZOVANJE, MERJENJE IN REGISTRACIJA VITALNIH FUNKCIJ, IZVAJANJE MEDOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE, PRIPRAVA ST...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIZANT MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK, SPECIALIZANT (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo , Določen čas  oz. za čas opravljanja programa specializacije iz medicine dela, prometa in špor, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA SPECIALIZACIJE IZ MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, k vlogi je potrebno priložiti kratek ži...

. conserje de edificioSAMOSTOJNI VZDRŽEVALEC STAVB - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PREGLEDI STROJNIH IN ELEKTRO INŠTALACIJ TER OSTALIH SKUPNIH DELOV IN NAPRAV; - PRIPRAVA PREDLOGA PROGRAMA VZDRŽEVANJA; - KOORDINACIJA Z NAROČNIKI; - IZDELAVA IZMER, POPISOV DEL, MATERIALOV IN OPRE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK MOTORNIH VOZIL II - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 23.12.2022, polni delovni čas, 40, - PREVOZ VSEH VRST TOVORA; - PLUŽENJE SNEGA IN POSIPAVANJE CEST (PO POTREBI DEŽURSTVO); - OPRAVLJANJE MANJŠIH VZDRŽEVALNIH DEL NA VOZILU; - VODENJE VSE PREDPISANE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z VOZILO...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, k vlogi je potrebno priložiti kratek življenjepis, potrdilo o zaključeni izobrazbi in veljavn...

. electricistaELEKTRIČARJI (MOJSTRI IN POMOČNIKI) ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. 12, polni delovni čas, 40, - DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJ; - IZKUŠNJE PRI MONTAŽI ELEKTRO NAPRAV; - PRIPRAVLJENOST NA DELO V TUJINI IN V SKUPINI (NEMČIJA); - SAMOSTOJNOST IN BRANJE NAČRTOV; - ZAŽELENO Z...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD1/VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE KIRURGIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST KIRURGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V SPECIALISTIČNI KIRURŠKI AMBULANTI IN KPP- OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIŠKE SLUŽBE S SPECIALISTIČNEGA PODROČJA SPLOŠNE KIRURGIJE - SPECIALISTIČNO ZDRAVLJENJE, SVETOVANJE, POSTAVLJANJE DIAGNOZ, ,...

. policía municipalOBČINSKI REDAR MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA - SKUPNEGA PREKRŠKOVNEGA ORGANA OBČINSKIH UPRAV OBČIN BISTRICA OB SOTLI, BREŽICE, KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA - M/Ž. OBČINSKI REDAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NADZORA NA TERENU IZ PODROČJA ZAKONA, KI UREJA VARNOST CESTNEGA PROMETA, ZAKONA, KI UREJA VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU TER NAD SPREJETIMI OBČINSKIMI ODLOKI; OPOZARJANJE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB O UGOTOV...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, POMOČ PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV,...

BOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI...

BOLNIČAR - NEGOVALEC II - PRIPRAVNIK - M/Ž. BOLNIČARJI NEGOVALCI V ZAVODIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OKOLJA, POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV IN PRI...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve bolniške odsotnosti oz. 30.6.2022, polni delovni čas, 40, VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK, VARSTVO ŠOLSKIH OTROK, k vlogi z življenjepisom priložiti še dokazilo o izobrazbi (prof.razrednega pouka), potrdilo o o...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA II - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA: IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV, POMOČ PRI NUDENJU MEDICINSKE POMOČI, UREJANJE PRIPOMOČKOV,POMOČ PRI IZVAJANJU MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, SODELOVA...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Brežicah. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO JE VEČ...

. cartero/carteraPISMONOŠA - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, DOSTAVLJANJE VSEH VRST  POŠILJK, PRODAJA VREDNOTNIC IN DRUGEGA BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK IN SKLEPOV V POSLOVNE PROSTORE UPORABNIKOV, DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTNA...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I) NA CSD POSAVJE- ENOTA BREŽICE - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ IN POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV; - SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDAJANJE, SPREJEMANJE, SKLADIŠČENJE PROIZVODOV IN MATERIALOV, SKRB ZA UREJENOST PREGLEDNOST IN ČISTOČO SKLADIŠČA, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH NALOG S PODROČJA SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, SPREMLJANJE ZALOG IN USKLAJEVAN...

Más empleos: << · 2 · < · 4 · > · >>