Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

508 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. socorristaREŠEVALEC IZ VODE I - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELA IN NALOGA: – REŠEVANJE IZ VODE, – NUDENJE PRVE POMOČI POŠKODOVANCEM, – POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM IN OBISKOVALCEM KOPALIŠČ IN BAZENOV, – IZVAJANJE PROGRAMA DELA ZAVODA NA PODROČ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA - SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, ČIŠČENJE VSEH PROSTOROV DOMA IN DRUGE NALOGE SPLOŠNEGA POMENA ZA DOM, V SKLADU Z 9. ČLENOM PRAVILNIKA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., ,

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA KUHINJE - PRIPRAVA SUROVIN ZA KUHO TER JEDI PO NAROČILU - ČIŠČENJE IN TOPLOTNA OBDELAVA SUROVIN ZA PRIPRAVO JEDI - KUHANJE IN IZDAJA JEDI PO A LA CARTE MENIJU - SPROTNO UREJANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVNEGA PROSTO...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA KUHINJE - PRIPRAVA SUROVIN ZA KUHO TER JEDI PO NAROČILU - ČIŠČENJE IN TOPLOTNA OBDELAVA SUROVIN ZA PRIPRAVO JEDI - SPROTNO UREJANJE IN ZAGOTAVLJANJE DELOVNEGA PROSTORA - ČIŠČENJE GOSTINSKEG...

. vendedor/vendedoraPRODAJALKA 2 /PRODAJALEC 2 - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30, DELO V TRGOVINI (V KRANJSKI GORI) S TEKSTILNIMI IN NE-PREHRAMBNIMI IZDELKI., Ob prijavi na delovno mesto obvezno navedite kraj dela in registrsko številko prijave. Minimalno IV. stopnja izobrazbe.,

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBAR- ČISTILEC - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE VSEH POSLOVNIH PROSTOROV (GOSTINSKI LOKAL IN HOTELSKE SOBE) - DELO V PRALNICI (LIKANJE) - POMOČ PRI PRIPRAVI SAMOPOSTREŽNIH ZAJTRKOV - SKRB ZA KOREKTNE ODNOS DO STRANK IN SODELAVCEV - VSA ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž. PRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO V KADROVSKO SPLOŠNI SLUŽBI, VODENJE PRAVNIH IN UPRAVNIH POSTOPKOV, PRIPRAVA CIVILNOPRAVNIH POGODB, PRIPRAVA POGODB Z ZASEBNIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI (POSLOVNO SODELOVANJE, NAJEMI,...)PRIPRAVA NOTRANJIH AKTOV, NAVO...

. profesor de lenguas modernas en educación secundaria/profesora de lenguas modernas en educación secundariaUČITELJ/UČITELJICA SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI - M/Ž. UČITELJ SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POUČEVANJE SLOVENŠČINE V SREDNJI ŠOLI IN OSTALA DELA PO SISTEMIZACIJI DELOVNEGA MESTA, Kandidati naj poleg dokazil o izobrazbi pošljejo še potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz vzgoje in...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM NAČRTOM ŠOLE, NAVODILI RAVNATELJA IN ODGOVARJA ZA STROKOVNOST OPRAVLJENEGA DELA, PREDVSEM PA: PRIPRAVLJANJE PODATKOV IN ANALIZ ZA PLANIRANJE DEJAVNOSTI ŠOLE; VODENJE POMOŽNI...

ŠIVILJEC ZA POPRAVILA DELOVNIH OBLAČIL - M/Ž. KROJAČI, ŠIVILJCI, IZDELOVALCI, USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL, KLOBUČARJI IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELO OBSEGA POPRAVILA RAZLIČNIH TEKSTILNIH ZAŠČITNIH OBLAČIL TER DRUGA LAŽJA FIZIČNA DELA V SPECIALIZIRANEM OBRATU, KI SE UKVARJA Z INOVATIVNIMI ...

MANIPULANT V ODPREMI - M/Ž. ODPREMNIK BLAGA, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - DELO V SKUPINI PRI ODPREMI OBJEKTOV, - zaželen opravljen izpit za vožnjo viličarja - vestnost, natančnost, odgovornost, sposobnost za delo v skupini - po izteku pogodbe za določen čas možnost sklenitve nove pogo...

. herramentista-troquelador/herramentista-troqueladoraORODJAR - M/Ž. ORODJAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ROČNE IN STROJNE OBDELAVE, IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN ENOSTAVNIH VZDRŽEVANJ ORODIJ TER POPRAVILO ORODIJ, VODENJE EVIDENC, ročne spretnosti, natančnost, zanesljivost, globinski vid, dopoldan

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. ZAČASNO POVEČAN OBSEG DELA, polni delovni čas, 40, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V DRUŽINSKI AMBULANTI, Licenca za samostojno opravljanje dela v dejavnosti zdravstvene nege za poklic diplomirana medic...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaBRIZGALEC PLASTIČNIH MAS - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA SUROVIN, ORODIJ IN STROJEV. OBDELAVA IN PAKIRANJE IZDELKOV. PRIPRAVA ENOSTAVNIH PROIZVODNIH ORODIJ IN PRIPRAV., , dvoizmensko

. informador turístico/informadora turísticaTURISTIČNI INFORMATOR III - ORGANIZATOR TRGOVINSKE DEJAVNOSTI - M/Ž. TURISTIČNI INFORMATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE DELOVANJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA - IZVAJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA, POBIRANJE VSTOPNIN IN PRIPRAVA FINANČNIH EVIDENC - PRODAJA IN VODENJE EVIDENCE TRGOVSKEGA IN OSTALE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA V ZDRAVSTVU - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE DELA NA PODROČJU ČIŠČENJA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE GENERALNIH ČIŠČENJ, natančnost in zanesljivost, ročne spretnosti, delo je dvoizmensko, Podrobnejše informacije na spletni strani klinike...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA V - M/Ž. SOBAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. 31.10.2022, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL PREDPRIPRAVE ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE INVENTARJA IN OBJEKTOV,  ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE INVENTARJA, OBJEKTOV IN OKOLICE – POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE, LOŠČENJE, IDR. IZVAJANJE ŠIVILJSKIH DEL,  P...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI V ŠKOFJA LOKI - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDPRIPRAVA IN POMOČ V KUHINJI, OSKRBOVANJE DELILNE LINIJE, DELITEV HRANE, RAZVOZ MALIC, DELO NA BLAGAJNI, POSPRAVLJANJE IN POMIVANJE POSODE., - ENOIZMENSKO DELO, PRIČAKUJEMO: IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVN...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRGOVINI V JESENICAH - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE KUPCEM O PRODAJNIH ARTIKLIH IN MOŽNOSTIH PLAČILA, OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA POSLOVANJA IN VODENJE BLAGAJNIŠKE DOKUMENTACIJE, ZLAGANJE IN SORTIRANJE BLAGA TER PRIPRAVLJANJE BLAGA IN PRODAJNEGA PROSTORA ZA PRODAJ...

. contableRAČUNOVODJA VII/1 - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE: - IZDELAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA, - PRIPRAVA MESEČNIH, ČETRTLETNIH, POLLETNIH IN LETNIH ANALIZ O POSLOVANJU IN RAČUNOVODSKIH POROČIL ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE (POSLOVODSTVO, SVET ZAVOD...

. farmacéutico/farmacéuticaBOLNIŠNIČNI FARMACEVT - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. preteka mandata predstojnice lekarne oz. do 30.09.2024., polni delovni čas, 40, - IZDAJA ZDRAVIL, MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IN OSTALEGA BLAGA - SVETOVANJE - PRIPRAVA PREDLOGOV PLANA NABAVE BLAGA/NAROČANJE BLAGA: - PRIPRAVA IN IZDAJA MAGIST...

. primer ejecutivo/primera ejecutivaGENERALNI DIREKTOR HOTELOV NA BLEDU - M/Ž. GENERALNI DIREKTOR DRUŽBE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BITI V CELOTI ODGOVOREN ZA DELOVANJE IN UPRAVLJANJE HOTELA TER VODITI VSE ODDELKE K IZPOLNJEVANJU RAZLIČNIH NAČRTOV IN CILJEV HOTELA, PRIPRAVITI HOTELSKI PRORAČUN IN KONČNI OBRAČUN GLEDE NA CILJE DOBIČKA IN DELOVN...

DELAVEC ZA OBNOVO GUM ZA VILIČARJE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. februarja , skrajšan delovni čas, 6, OBČASNA POMOČ PREDVSEM OD SEPT. DO FEB., tehnična znanja, ročne  spretnosti, komunikativnost, delo se opravlja v delavnici v Kranju, občasno n...

KNJIGOVODJA/RAČUNOVDJA - M/Ž. KNJIGOVODJE IN STROKOVNI SODELAVCI V RAČUNOVODSTVU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV (PREJETI/IZDANI RAČUNI, BANKE), USKLAJEVANJE KONTOV KUPCEV IN DOBAVITELJEV, POMOČ PRI IZDELAVI RAČUNOVODSKIH POROČIL ., Delovno razmerje...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK V KUHINJI - M/Ž. POMOČNIK V KUHINJI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI PRIPRAVI HRANE, ČIŠČENJE IN PRIPRAVA ŽIVIL, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN JEDILNEGA PRIBORA, VZDRŽEVANJE POTREBNIH HIGIENSKIH RAZMER PRI DELU IN V DELOVNIH PROSTORIH, , dvoizmensko

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN STREŽBA STROJEV, OBVLADOVANJE POSEBNIH RAČUNALNIŠKIH ORODIJ, SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN KONTROLIRANJE IZDEL...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE IN SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PRI STANOVALCIH, RAZVRŠČENIH V NEGO I-IV OPAZOVANJE STANOVALCA IN POROČANJE NADREJENEMU, PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO, SODELOVANJE NA VI...

STREŽNICA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE HIGIENE BIVALNIH PROSTOROV STANOVALCEV IN DRUGIH PROSTOROV V DOMU STAREJŠIH, PREDVSEM ČIŠČENJE TAL, POHIŠTVA, MENJAVA POSTELJNINE...

PRODAJALEC - NATAKAR NA OMV RADOVLJICA - M/Ž. PRODAJALCI NA BENCINSKIH ČRPALKAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. možnost sklenitve nove pogodbe, polni delovni čas, 40, PRODAJA BLAGA V TRGOVINI IN GOSTINSKEM DELU, SVETOVANJE GOSTOM, SPREJEMANJE REKLAMACIJ, PREVZEM BLAGA, POLNJENJE POLIC, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVN...

. terapeuta especializado en trastornos del lenguaje/terapeuta especializada en trastornos del lenguajeINDIVIDUALNI HABILITATOR (LOGOPED, SURDOPEDAGOG) - M/Ž. SURDOPEDAGOG ZA INDIVIDUALNO SLUŠNO TERAPIJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA, DIAGNOSTIČNEGA IN TERAPEVTSKEGA DELA Z UPORABNIKI, PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE NAČRTOV IN POROČIL TER VODENJE IN OCEN...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 13 · >>