Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

305 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - POMOČ KUHARJEM IN VODJI KUHINJE PRI PRIPRAVI HRANE Z UMIVANJEM, LUPLJENJEM, SEKANJEM, REZANJEM, MERJENJEM IN MEŠANJEM SESTAVIN - ZBIRANJE KROŽNIKOV ZA STREŽBO, PRIPRAVA TERMOPORTOV IN POMOČ PRI POLN...

. personal directivo de la administración públicaPODSEKRETAR (M/Ž) V ODDELKU ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE V OKVIRU SEKTORJA ZA FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE V MESTNI UPRAVI MESTNE OBČINE KRANJ - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA OBČINE,VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH,VODENJE IN ODLOČANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH...

SVETOVALKA POMOČNICA - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SVETOVANJE PRI PRODAJI SPODNJEGA PERILA, PIŽAM IN KOPALK VIŠJEGA KAKOVOSTNEGA RAZRED, UREJANJE TRGOVINE, Iskrenost, marljivost, komunikacijske spretnosti, prilagodljivost, spoštljivost, interes spoznavanja tkanin (teks...

KONSERVATOR M/Ž; ŠIFRA DM: G027007 (ŠT. RAZPISA: 19-1/2024) - M/Ž. ARHIVARJI IN KONSERVATORJI, poskusno delo 5 mesecev, Določen čas  oz. do 19.05.2025, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE KONSERVATORSKIH DEL, DOLOČENIH S 7. OZIROMA 8. ČLENOM PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI , DELO S STRANKAMI , ZBIRANJE, UREJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV IN E-VSEBIN O DEDIŠ...

. personal directivo de la administración públicaINŠPEKTOR - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SISTEMSKE REŠITVE IN RAZVOJNE PROJEKTE V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: -OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA, -VODENJE POSTOPKOV IN IZREKANJE UKREPOV V SKLADU Z ZAKONOM O INŠPEKCIJSKEM NADZORU, ZAKON...

STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. INŽENIRJI ZA TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE IN ORGANIZACIJSKE REŠITVE VAROVANJA OKOLJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, POSODABLJANJE IN PRENOVA ŠTUDIJE HACCP / VARNOSTNEGA NAČRTA ZA PODROČJE PITNE VODE; ODGOVORNA OSEBA ZA PITNO VODO PO UREDBI O PITNI V...

. personal directivo de la administración públicaDIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - M/Ž. DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO ORGANIZIRANJE IN VODENJE OBČINSKE UPRAVE TER SKRB ZA DELOVNO DISCIPLINO, SKRB ZA ZAKONITO, DOSLEDNO, UČINKOVITO IN SMOTRNO OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZ PRISTOJNOSTI OBČINE, VODENJE IN ODLO...

. consultor de selección de personal/consultora de selección de personalSAMOSTOJNI SVETOVALEC III – OBMOČNA SLUŽBA KRANJ, URAD ZA DELO KRANJ, ŠKOFJA LOKA, TRŽIČ - M/Ž. SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas  oz. do 31.10.2028, polni delovni čas, 40, OSNOVNO IN POGLOBLJENO KARIERNO SVETOVANJE, IZVAJANJE VKO, SKRBNIŠTVO PD-JEV IN POSREDOVANJE BO V ZAPOSLITEV, NAPOTOVANJE BO V PROGRAME ZAPOSLOVANJA, UREJANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN EV...

. personal directivo de la administración públicaSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVE NOTRANJE ZADEVE (ŠIFRA DM 325) - M/Ž. STROKOVNJAK ZA SPREMLJANJE PROGRAMOV V JAVNI UPRAVI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, – VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA – ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV – SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTE...

. profesor de formación profesional/profesora de formación profesionalUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZIDARSTVA - M/Ž. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA GRADBENIH STROKOVNIH MODULOV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE PRAKTIČNEGA POUKA ZIDARSTVA V SREDNJI ŠOLI, Zahtevano znanje zidarske stroke. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrdilo iz kazenske evidence Ministr...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 15 · 20 · >>