Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Gorenjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

581 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia) (página 10):

Página: 10

TEHNOLOG - M/Ž. TEHNIKI TEHNIČNO-TEHNOLOŠKIH STROK, D. N., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE, VODENJE, NADZIRANJE IN KOORDINACIJA TER IZVAJANJE RAZVOJA IZDELKA, ZAGOTAVLJANJE NADZORA IN SVETOVANJE PRI IZVAJANJU TEHNOLOŠKIH PROCESOV V PROIZVODNJI, DOLOČANJE TEHNOLOŠKIH NORMATI...

. supervisor de movimientos de autobús/supervisora de movimientos de autobúsORGANIZATOR PREVOZA - DISPONENT - M/Ž. DISPONENT V CESTNEM PROMETU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE NAROČIL IN ORGANIZIRANJE PREVOZOV, ODDAJANJE PREVOZOV, ISKANJE IN KONTAKTIRANJE POTENCIALNIH NOVIH STRANK, PRIPRAVLJANJE KALKULACIJ IN PONUDB ZA STRANKE, SPREMLJANJE POŠ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, KOVINARSTVO, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE STROJNIH LINIJ, VODENJE DELOVNIH SKUPIN, ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO, SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN OBVEŠČANJE V PRI...

LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK CMA KRANJ - M/Ž. KEMIKI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA IN IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO; -SPREJEM, RAZVRSTITEV IN OBDELAVA KUŽNIN IN DRUGIH VZORCEV; -VNOS PODATKOV V LABORATORIJSKI INFORMACIJSKI SISTEM; -PRIPRAVA OPRE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - KIRURŠKA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

. carnicero/carniceraMESAR - BOHINJSKA BISTRICA - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE IN PERIOPERATIVNE INTENZIVNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOV...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPECIALISTIČNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI DRUŽINSKE MEDICINE, V DOMU STAREJŠIH OBČANOV, V AMBULANTI NUJNE MEDICINSKE POMOČI IN URGENTNI SLUŽBI NA TERENU., Veljavna licenca z...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ UROLOGIJE - M/Ž. UROLOG, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVE...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DOMU DR.JANKA BENEDIKA IN CUDV MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA., Medicinska fakulteta  in veljavna licenca s področja družinske (splošne) medicine. Delovne i...

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI NA BOLNIŠKEM ODDELKU ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI PEDIATRIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta., polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNO...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

. médico generalista/médica generalistaDOKTOR MEDICINE, SPECIALIST DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO ZDRAVNIKA, SPECIALISTA DRUŽINSKE/SPLOŠNE MEDICINE NA PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ DRUŽINSKE MEDICINE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI,

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. carnicero/carniceraMESAR - BLED - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJO MESA IN MESNIH IZDELKOV, RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVO MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VODENJE EVID...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ ORTOPEDIJE - M/Ž. ORTOPED, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZV: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE IN UPORABA PREVENTIVNIH POSEG...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV V ZVEZI Z ZDRAVJEM IN VARNOSTJO PRI DELU. IZVAJANJE PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV OSEB, KI SO POD ZDRAVSTVENIM NADZORSTVOM, VOZ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI KIRURŠKA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, SODELOVANJE S CELOTNIM ZDR...

. carnicero/carniceraMESAR - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PODROBEN OPIS DEL IN NALOG: PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV,  RAZKOSAVANJE MESA IN PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SVETOVANJE KUPCEM IN SEZNANJANJE Z NOVOSTMI, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI – PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA POD NADZOROM MENTORJA IN V SKLADU Z VNAPREJ PRIPRAVLJENIM PROGRAMOM PRIPRAVNIŠTVA, KI GA PREDPIŠE MINISTER ZA ZDRAVJE ZA PRIPRAVNIKE – TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE., Vloga mora vsebov...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE TEMELJNIH AKTIVNOSTI IN KOMPETENC V OKVIRU STROKE ZDRAVSTVENE NEGE (ZN) NA PODROČJU HEMODIALIZE (HD), PERITONEALNE DIALIZE (PD) IN TRANSPLANTACIJE (TX) -IZVAJANJE AKTIVNOSTI IN INT...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ PATOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PATOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETO...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA -SODELOVANJE S C...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI -INTERNISTIČNA SLUŽBA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTA V OKVIRU AKTIVNOSTI IN KOMPETENC NA VI. ST. ZAHTEVNOSTI V ZDRAVSTVENI NEGI -NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESNE METODE DELA, -SODELOVANJE S CEL...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PNEVMOLOGIJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI NA BOLNIŠKEM ODDELKU: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZILIARNA SLUŽBA, SVETOVANJE, PRIPRA...

ZDRAVNIK SPECIALIST Z OPRAVLJENO TEMELJNO SPECIALIZACIJO IZ URGENTNE MEDICINE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI HOSPITALNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA: DIAGNOSTIČNI POSTOPKI, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE TERAPEVTSKIH POSTOPKOV, USMERJENI PREGLEDI, KONZI...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO SPECIALISTA RENTGENOLOGA NA RENTGENU IN ULTRAZVOKU V PRIMARNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT IZ RENTGENOLOGIJE, ZAŽELJENE IZKUŠNJE PRI DELU V SPECIALISTIČNI RENTGEN...

Más empleos: << · 5 · 7 · 8 · < · 10 · > · 12 · 15 · >>